HOSMART HY-810A 6-kanals trådløs intercom instruksjonshåndbok

BRUKSANVISNINGEN

CALL

For å ringe, velg kanalen du ønsker å kommunisere med og trykk NCALL”.

SNAKKE

Trykk og hold "TALK" når du snakker. Slipp "TALK" for å lytte etter et svar. Indikatoren blir AV, stemmeinformasjonen sendes ut.

FØLGE

Ved å trykke på NMONITOR” settes enheten i monitormodus, og
enheten vil bli overvåket av andre enheter, som har blitt satt til samme kode og kanal, i 24 timer. Trykk på hvilken som helst tast for å gå ut av monitormodus.
Nolt: Monitorfunksjon – For kontinuerlig samtale eller romovervåking som kan vare i opptil 24 timer. GROUP (gruppeanropsfunksjon)
Trykk og hold "GROUP" for å snakke med alle inter tomer samtidig, også enhetens forskjellige kanalkode.

1-6 kanalnummer

Still inn kanalen for hver intercom. Standardkanalen er #1. Still inn kanalen ved å trykke og holde en av kanalknappene (1-6) i 3 sekunder, til du hører pipelyden og kanalknappen lyser. Still inn kanaler på flere intercoms ved å bruke de samme trinnene. Intercoms kan settes til samme eller forskjellige kanalnummer avhengig av tiltenkt bruk. Hosmart ble grunnlagt i 2012 av en tidligere gruppe Motorola-ingeniører og designere. Nå spoler vi noen år fremover, og vi er nå bransjeledende innen intercom og sikkerhetsprodukter til hjemmet. Vår visjon er å bli verdensledende innen intercomprodukter og løsninger for hjemmebruk. Vi designer og konstruerer intelligente intercomsystemer til hjemmet. Vi ønsker å være din boligløsning. Vår bedriftsfilosofi er å fokusere vår innsats og energi basert på kundens ønsker. Vi er sikre på at du vil nyte og være fornøyd med produktene våre. Enhver skade eller feil på Hosmart-produktet er 100 % garantert erstattet.

OVERVIEW

Intercomen har en rekkevidde på 1/2 mil med en innebygd • antenne og er i stand til å fungere samtidig med flere samtaler ved hjelp av en sikker digital radiolink. Intercomen er en halv dupleks TDD FM-transceiver som den bare kan fungere vekselvis i sende- eller mottakstilstand.

Volumjustering (VOL+/VOL-)
Trykk på nvoL-” eller •vol +n for å redusere eller øke volumnivået. En tone vil høres når du har nådd maksimums- eller minimumsgrensen.

INNSTILLING AV KANAL

Vennligst still inn annen kanal for forskjellige enheter ved å følge trinnene: 1). Bruk AC-adapteren til å koble intercomen til en stikkontakt. 2). Still inn kanalen for hver intercom. Standardkanalen er #1. Still inn kanalen ved å trykke og holde en av kanalknappene (1-6) i 3 sekunder, til du hører pipelyden og kanalknappen lyser. Still inn kanaler på flere intercoms ved å bruke de samme trinnene. Intercoms kan settes til samme eller forskjellige kanalnummer avhengig av tiltenkt bruk. 3). Vennligst hold den digitale koden konsistent ved innstilling av kanaler, for eksempelample: alt utstyr bruker kode A, og skriv inn kanalkoden for hvert kontor/rom, slik at du raskt og nøyaktig kan ringe andre.

EGENSKAPER

MIC Den beste taleavstanden er 30-40 cm unna MIC-hullet.
DIGITAL KODE(A/B/C) Den kan redusere ekstern interferens ved å endre annen digital kode. Merk: KODE-tasten er på baksiden av enheten og ved siden av strømporten. 2

BRUKER EKSTRA STASJONER

Du kan legge til flere stasjoner til systemet så lenge de sender på samme frekvens.

DRIFT

Motta en samtale

En enhet vil avgi en serie med ring når den mottar et anrop fra en annen enhet. Trykk og hold inne TALK-knappen for å svare på anropet, og snakk 30-40 cm mot MIC-en med vanlig stemme. Den røde LED-en indikerer at talemodus er aktiv. Slipp TALK-knappen for å lytte etter svar. Alle enheter satt til samme kanal vil motta overføringen.

Ta en telefon

Velg ønsket kanal ved å trykke og slippe en kanalknapp, og trykk deretter på CALL. Dette vil ringe alle enheter som er satt til den kanalen. Fortsett samtalen som beskrevet i "Motta et anrop".

Merknader

 • Du vil ikke kunne høre en overføring fra en annen enhet mens du trykker på TALK-knappen.
 • Når samtalen avsluttes, endres kanalen til anropsenheten automatisk til den opprinnelig innstilte kanalen etter 1 minutt.

FORSIKTIG

\Det følgende vil hjelpe deg å vedlikeholde din trådløse intercom i mange år fremover.

 • Sørg for at stasjonene ikke blir våte. Den er ikke vanntett
 • Hold stasjonene i et kontrollmiljø. Ingen ekstreme temperaturer.
 • Håndter stasjonene med forsiktighet. Ingen fall, kast eller ruhet.
 • Hold stasjonene rene for støv og skitt, da dette kan skade kretskortet.
 • Ikke bruk kjemikalier eller rengjøringsmidler. Annonse for enkel brukamp klut for å rengjøre stasjonen.
 • Endring eller tampering med stasjonens interne komponenter kan føre til feilfunksjon, så vel som null eller garantien din.
 • Hvis produktet ditt ikke fungerer som annonsert, vennligst kontakt oss med e-post for hjelp.

FCC VIL DU VITE

Din intercom kan forårsake TV- eller radiointerferens. For å være sikker, slå av intercom og sjekk TV-en eller radioen om ytelsen. Hvis du fortsatt mottar forstyrrelser, vær sikker på at det ikke er intercomen din. Du kan prøve å eliminere interferens ved å:
* Flytte stasjonene lenger bort fra mottakeren
* Flytt stasjonene lenger vekk fra TV-en eller radioen. Hvis disse alternativene ikke løser problemet ditt, krever FCC at du slutter å bruke intercom. Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

UNØDVENDIG HVIT STØY FRA ENHETER I NÆRHETEN:(CTCSS)

A/B/C-kode: Hvis du mottar unødvendig støy ved innstilling av A- eller C-kode. Du kan bytte innstillingen for intercomsystemet (alle enheter) til B- eller C-kode.

(e) transport-, frakt- eller forsikringskostnader,
(f) eller kostnader ved produktfjerning, installasjon, oppsett, servicejustering eller reinstallering.
Vårt mål er at du skal få en best mulig opplevelse med Hosmart. Vi setter pris på å motta kommentarer om alle aspekter av din erfaring med Hosmart eller produktene våre. Vennligst kontakt oss med eventuelle problemer før du gir tilbakemelding på nett, slik at vi kan løse problemet ditt. Vi garanterer at du er fullstendig fornøyd med denne transaksjonen. Vær oppmerksom på at vår kontortid er 9:00 til 5:00 (GMT+8) mandag til fredag. Kontorene er stengt lørdag, søndag og helligdager. Vi beklager eventuelle sene svar i ferier.

FCC-UTTALELSE

FCC ID: 2AX0E-HY810A
Strøm: DC 5V 1000 mA Inngang: 100-240V Utgang: 5V Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio eller

Feilsøking

Spesifikasjoner for individuelle enheter kan variere. Spesifikasjoner kan endres og forbedres uten varsel.

TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: — Vend eller flytt mottakerantennen. — Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. — Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. — Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

— Denne radioen er designet for og klassifisert som *Generell befolkning/ukontrollert bruk
— IKKE bruk radioen uten en riktig antenne tilkoblet, da dette kan skade radioen og også føre til at du overskrider RF-eksponeringsgrensene. En riktig antenne er antennen som leveres med denne radioen av produsenten eller en antenne spesifikt autorisert av produsenten for bruk med denne radioen, og antenneforsterkningen skal ikke overstige 2dBi av produsenten deklarert.
— IKKE send mer enn 50 % av total radiobrukstid, mer enn 50 % av tiden kan føre til at kravene til RF-eksponering overskrides.
— Under drift skal separasjonsavstanden mellom brukeren og antennen være minst 20 cm, denne separasjonsavstanden vil sikre at det er tilstrekkelig avstand fra en riktig installert eksternt montert antenne for å tilfredsstille kravene til RF-eksponering
— Under overføringer genererer radioen RF-energi som muligens kan forårsake forstyrrelser med andre enheter eller systemer. For å unngå slike forstyrrelser, slå av radioen i områder der det er skilt opp for å gjøre det. GJØRE
IKKE bruk senderen i områder som er følsomme for elektromagnetisk stråling som hasper, fly og sprengningssteder.

Dette produktet er produsert av:

Macross Microelectronics (HK) LIMIT FLAT/RM KY001 ENHET 3 27/F HO KING COMM CENTER NO.2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Les mer om denne håndboken og last ned PDF:

Dokumenter / Ressurser

HOSMART HY-810A 6-kanals trådløs intercom [pdf] Bruksanvisning
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6-kanals trådløs intercom, 6-kanals trådløs intercom

Bli med i diskusjonen

1 Kommentar

 1. God dag.
  Jeg kjøpte en Hosmart med tre stasjoner og den fungerte utmerket. Nå har jeg kjøpt en annen Hosmart med to stasjoner og vil gjerne koble eller pare dem med hverandre. kan du hjelpe meg?
  Mange takk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.