Hatco-logo

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffetvarmere

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-produkt

ADVARSEL
Ikke bruk dette utstyret med mindre du har lest og forstått innholdet i denne håndboken! Unnlatelse av å følge instruksjonene i denne håndboken kan føre til alvorlig personskade eller død. Denne håndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon angående vedlikehold, bruk og drift av dette produktet. Hvis du ikke er i stand til å forstå innholdet i denne håndboken, vennligst ta den til din overordnede. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse. Engelsk = s 2.

VIKTIG EIERINFORMASJON

Registrer modellnummer, serienummer, voltage, og kjøpsdato for enheten i feltene nedenfor (spesifikasjonsetiketten på forsiden av enheten). Vennligst ha denne informasjonen tilgjengelig når du ringer Hatco for servicehjelp.

 • Model No. __________________________________
 • Serienummer ________________________________________
 • Voltage __________________________________________
 • Kjøpsdato __________________________________

Registrer din enhet!
Fullføring av online garantiregistrering vil forhindre forsinkelser i å oppnå garantidekning. Få tilgang til Hatco webnettstedet på www.hatcocorp.com, velg Support-rullegardinmenyen og klikk på "Warranty".

Arbeidstid:
7:00 til 5:00 mandag–fredag, sentraltid (CT) (sommertid: juni til september – AM7:00 til 5:00 mandag–torsdag AM7:00 til 4:00 fredag).

24-timers 7-dagers reservedeler og servicehjelp er tilgjengelig i USA og Canada ved å ringe 800-558-0607. Ytterligere informasjon finner du ved å besøke vår websted på www.hatcocorp.com.

INNLEDNING

Hatco Glo-Rite® Display Lights er holdbare og effektive lysstrimler som er ideelle for bruk i matlaging, oppbevaring og utstillingsområder. Lysene er laget av ekstrudert aluminiumshus med lysglødede reflektorer for maksimal lysstyrke og har bruddbestandige glødelys. Hver enhet er utstyrt for montering og elektrisk tilkobling sammen med en Power I/O (på/av)-bryter for operatørkontroll.

Hatco Display Lights er produkter av omfattende forskning og felttesting. Materialene som ble brukt ble valgt for maksimal holdbarhet, attraktivt utseende og optimal ytelse. Hver enhet blir inspisert og testet grundig før forsendelse. Denne håndboken inneholder installasjons-, sikkerhets- og bruksinstruksjoner for displaylys. Hatco anbefaler at alle installasjons-, drifts- og sikkerhetsinstruksjoner som vises i denne håndboken leses før installasjon eller drift av en enhet.

Sikkerhetsinformasjon som vises i denne håndboken identifiseres av følgende signalordpaneler:

 • ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.
 • FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til lettere eller moderate skader.
 • MERKNAD brukes til å behandle praksis som ikke er relatert til personskade.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les følgende viktige sikkerhetsinformasjon før du bruker dette utstyret for å unngå alvorlig personskade eller død og for å unngå skade på utstyr eller eiendom.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT:

 • Enheten må installeres av en kvalifisert elektriker. Installasjonen må være i samsvar med alle lokale elektriske forskrifter. Installasjon av ukvalifisert personell vil ugyldiggjøre enhetens garanti og kan føre til elektrisk støt eller brannskader, samt skade på enheten og/eller dens omgivelser.
 • Rådfør deg med en autorisert elektrisk entreprenør for riktig elektrisk installasjon i samsvar med lokale elektriske forskrifter og National Electrical Code (NEC).
 • Slå AV strømmen ved den sikrede frakoblingsbryteren/strømbryteren og la enheten avkjøles før du utfører rengjøring, justeringer eller vedlikehold.
 • IKKE senk ned eller mett med vann. Enheten er ikke vanntett. Ikke bruk hvis enheten har vært nedsenket eller mettet med vann.
 • Ikke rengjør enheten når den er strømførende eller varm.
 • Enheten er ikke værbestandig. Plasser enheten innendørs der den omgivende lufttemperaturen er minimum 70 °C (21 °F).
 • Ikke damprens eller bruk for mye vann på enheten.
 • Denne enheten er ikke "strålesikker" konstruksjon. Ikke bruk en jet-clean spray for å rengjøre denne enheten.
 • Denne enheten må kun utføres av kvalifisert personell. Service av ukvalifisert personell kan føre til elektrisk støt eller brannskader.
 • Bruk kun originale Hatco-reservedeler når service er nødvendig. Unnlatelse av å bruke originale Hatco-reservedeler vil ugyldiggjøre alle garantier og kan utsette operatører av utstyret for farlig elektrisk volumtage, noe som resulterer i elektrisk støt eller forbrenning. Originale Hatco-reservedeler er spesifisert for å fungere trygt i miljøene de brukes i. Noen ettermarkeds- eller generiske reservedeler har ikke egenskapene som gjør at de kan operere trygt i Hatco-utstyr.

BRANNFARLIG:

 • Plasser enheten i riktig avstand fra brennbare vegger og materialer. Hvis trygge avstander ikke opprettholdes, kan det oppstå misfarging eller forbrenning.
 • Sørg for at matproduktet er varmet opp til riktig mattrygg temperatur før du plasserer dem på enheten. Unnlatelse av å varme opp matvarer på riktig måte kan føre til alvorlige helserisikoer. Denne enheten er kun for oppvarming av forvarmede matvarer.
 • Sørg for at alle operatører har blitt instruert om sikker og riktig bruk av enheten.
 • Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Sørg for riktig tilsyn med barn og hold dem borte fra enheten.

ADVARSEL

 • EKSPLOSJONSFARE: Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper eller væsker i nærheten av dette eller annet apparat.
 • Sørg for at alle operatører har blitt instruert om sikker og riktig bruk av enheten.
 • Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Sørg for riktig tilsyn med barn og hold dem borte fra enheten.
 • Bruk bare lyspærer som oppfyller eller overgår National Sanitation Foundation (NSF) standarder og er spesielt utviklet for områder som oppbevares mat. Ødelagte lyspærer som ikke er spesialbelagt kan føre til personskade og/eller matforurensning.
 • Denne enheten har ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis service er nødvendig på denne enheten, kontakt en autorisert Hatco-serviceagent eller kontakt Hatco-serviceavdelingen på 800-558-0607 eller 414-671-6350.

FORSIKTIG
Standard og godkjente produksjonsoljer kan ryke i opptil 30 minutter under første oppstart. Dette er en midlertidig tilstand. Betjen enheten uten matvare til røyken forsvinner.

MERKNAD
Bruk kun ikke-slipende rengjøringsmidler og kluter. Slipende rengjøringsmidler og kluter kan ripe opp overflaten på enheten, ødelegge utseendet og gjøre den utsatt for smuss.

MODELL BESKRIVELSE

Alle Modeller
Hatco Glo-Ray® Buffetvarmere er ideelle for å holde varm mat på en buffélinje eller midlertidige serveringsområder. GRBW-modellene er tilgjengelige i forskjellige bredder fra 25-1/8″ til 73-1/8″ (638 til 1857 mm). et metallbelagt varmeelement leder varme ovenfra, mens under den termostatstyrte oppvarmede basen leder varme fra 80°–180°F (27°–82°C).

Standardfunksjoner inkluderer toppoverflate i rustfritt stål, solide nysebeskyttelser i plast, knusebestandig glødelampe-displaybelysning og et 6′ (1829 mm) kabel- og pluggsett.
Valgfrie funksjoner som er tilgjengelige inkluderer plastsidepaneler, et frontkabinett i plast, skiltholdere, 9-3/8" (238 mm) eller 14" (356 mm) nysbeskyttelse, en hardbelagt base, varmekontroller (GRBW-24 til og med GRBW-60) Bare GRBW-4-modeller), designerfarger og halogendisplaylys. Pan Rails og 102" (XNUMX mm) justerbare ben er tilgjengelig som tilbehør.

NOTAT: Se avsnittet ALTERNATIVER OG TILBEHØR for ytterligere informasjon.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-1

MODELLDESIGNASJONHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-2

SPESIFIKASJONER

Pluggkonfigurasjoner
Enhetene leveres fra fabrikk med en elektrisk ledning og plugg installert. Plugger leveres i henhold til bruksområdene.

ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØT: Koble enheten til en riktig jordet stikkontakt med riktig voltage, størrelse og pluggkonfigurasjon. Hvis støpsel og stikkontakt ikke stemmer overens, kontakt en kvalifisert elektriker for å finne ut og installere riktig voltage og størrelse elektrisk stikkontakt.

 • NOTAT: Spesifikasjonsetiketten er plassert øverst på baksiden av enheten. Se etiketten for serienummer og verifisering av enhetens elektriske informasjon.
 • NOTAT: Beholder ikke levert av Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-3
Elektrisk karakterskjema — GRBW-24–GRBW-36
Modell Voltage Watts Amps Støpsel Konfigurasjon Levering Vekt
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
120 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko 48 lbs. (22 kg)
240

220–230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

48 lbs. (22 kg)

48 lbs. (22 kg)

230–240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 lbs. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
220–230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
230–240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P 58 lbs. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 lbs. (26 kg)
120 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
120 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
220–230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
230–240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 lbs. (31 kg)
120 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
120 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
220–230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
230–240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 lbs. (34 kg)
120 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
120 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)
220–230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
230–240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)

De skraverte områdene inneholder kun elektrisk informasjon for internasjonale modeller.

 • NEma 5-20P for Canada.
 • Ikke tilgjengelig i Canada.
Elektrisk karakterskjema — GRBW-42–GRBW-72
Modell Voltage Watts Amps Støpsel Konfigurasjon Levering Vekt
GRBW-54 120 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
120 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
220–230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
230–240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
GRBW-60 120 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
120 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
220–230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
230–240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
GRBW-66 120 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
120 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
220–230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
230–240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
GRBW-72 120 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
120 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)
220–230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
230–240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)

De skraverte områdene inneholder kun elektrisk informasjon for internasjonale modeller.

dimensjoner
Modell Bredde (A) Dybde (B) Høyde (C) Dybde (D) Fotspor Bredde (E) Fotspor Dybde (F)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 ″ (638 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 22-5 / 8 ″ (575 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 ″ (791 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 28-5 / 8 ″ (727 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 ″ (943 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 34-5 / 8 ″ (879 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 ″ (1095 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 40-5 / 8 ″ (1032 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 ″ (1248 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 46-5 / 8 ″ (1184 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 ″ (1400 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 52-5 / 8 ″ (1337 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 ″ (1553 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 58-5 / 8 ″ (1489 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 ″ (1705 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 64-5 / 8 ″ (1641 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 ″ (1857 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 70-5 / 8 ″ (1794 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)

Standardenheter er utstyrt med 1" (25 mm) fot, legg til 3" (76 mm) til Høyde (C) når de er utstyrt med 4" (102 mm) ben.

NOTAT: Dybde (B) er for enheter utstyrt med standard 7-1/2” (191 mm) nysebeskyttelse.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-4

INSTALLASJON

general
Glo-Ray® Buffetvarmere leveres med de fleste komponentene ferdigmonterte. Det bør utvises forsiktighet når du pakker ut forsendelseskartongen for å unngå skade på enheten og vedlagte komponenter.

ADVARSEL

 • FARE FOR ELEKTRISK STØT: Enheten er ikke værbestandig. Plasser enheten innendørs der den omgivende lufttemperaturen er minimum 70 °C (21 °F).
 • BRANNFARE: Plasser enheten minst 1 mm fra brennbare vegger og materialer. Hvis trygge avstander ikke opprettholdes, kan det oppstå misfarging eller forbrenning.

FORSIKTIG

 • Plasser enheten i riktig benkehøyde i et område som er praktisk å bruke. Plasseringen bør være vannrett for å forhindre at enheten eller innholdet faller ned ved et uhell og sterk nok til å bære vekten av enheten og innholdet.
 • The National Sanitation Foundation (NSF) krever at enheter over 36" (914 mm) i bredden eller veier mer enn 80 lbs. (36 kg) enten forsegles til eller heves over installasjonsoverflaten. Hvis enheten ikke kan forsegles på bruksstedet, er 4" (102 mm) ben inkludert for å gi riktig tilgang til rengjøring under enheten.
 • Transporter enheten kun i oppreist stilling. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på enheten eller personskade.

MERKNAD
Ikke dra eller skyv enheten når du flytter eller installerer. Løft enheten forsiktig for å forhindre at gummiføttene rives av.

 1. Fjern enheten fra esken.
  NOTAT: For å forhindre forsinkelser i å oppnå garantidekning, fullfør online garantiregistrering. Se avsnittet VIKTIG EIERINFORMASJON for detaljer.
 2. Fjern tape og beskyttende emballasje fra alle overflater på enheten.
 3. Installer nysebeskyttelsen. Se prosedyren "Installere nysbeskyttelsen" i denne delen.
 4. Plasser enheten på ønsket sted. Det kreves to personer for dette trinnet.
  • Plasser enheten i et område der den omgivende lufttemperaturen er konstant og minimum 70 °C (21 °F). unngå områder som kan være utsatt for aktive luftbevegelser eller strømmer (dvs. i nærheten av avtrekksvifter/hetter, ytterdører og luftkondisjoneringskanaler).
  • sørg for at enheten er i riktig benkehøyde i et område som er praktisk å bruke.
  • sørg for at benkeplaten er vannrett og sterk nok til å bære vekten av enheten og matproduktet.

MERKNADER: Se avsnittet EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR for ytterligere installasjonsinformasjon.

Montering av nysbeskyttelsen
alle modeller leveres med nysebeskyttelse. Bruk følgende prosedyre for å installere nysebeskyttelse på enheten.

 1. monter hver sveiseskrue gjennom toppen av nysebeskyttelsen og gjennom støttekanten. Skru løst en kapselmutter på hver av sveiseskruene under støttelisten.
 2. Løft nysbeskyttelsesenheten og skyv forsiktig hver av sveiseskruene som er løst festet til nysingsbeskyttelsen inn i T-sporet.
 3. juster hver ende av nysbeskyttelsen med endene av enheten, og stram deretter kapselmutrene for å feste nysebeskyttelsen på plass. Ikke stram kapselmutrene for mye.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-5

general
Bruk følgende prosedyrer for å betjene Glo-Ray buffévarmere.

ADVARSEL
Les alle sikkerhetsmeldinger i avsnittet VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON før du bruker dette utstyret.

 1. Koble enheten til en riktig jordet stikkontakt med riktig voltage, størrelse og pluggkonfigurasjon. Se SPESIFIKASJONER-delen for detaljer.
 2. flytt vippebryteren for strøm PÅ/AV (I/O) til PÅ (I)-posisjon.
  • Basisteppevarmeelementene og overheadvarmeelementene vil aktiveres.
  • Displaylysene vil tennes.
   NOTAT: Hvis enheten er utstyrt med valgfri overvarmekontroll, vil overvarmekontrollen styre overliggende varmeelementer. Strøm PÅ/AV (I/O)-vippebryteren vil kun kontrollere varmeelementene for baseteppet og displaylysene.
 3. Vri basevarmekontrollen til ønsket innstilling mellom LAV og HØY. Basistemperaturområdet er omtrent fra 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Vri den valgfrie overvarmekontrollen (hvis montert) til ønsket innstilling.

Shutdown

 1. flytt vippebryteren for strøm PÅ/AV (I/O) til AV (O)-posisjon. alle varmeelementene og displaylysene vil slå seg av.
 2. Hvis enheten er utstyrt med valgfri overvarmekontroll, vri toppvarmekontrollen til AV-posisjon. Overheadvarmeelementene vil slå seg av.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-6 Overhead-kontroller for GRBW-XX-modellerHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-7 Basekontroller for GRBW-XX-modeller

Maksimal pan-kapasitet

 • GRBW-24 …………………………………………………..1 Pan i full størrelse
 • GRBW-30 og -36 …………………………………………2 panner i full størrelse
 • GRBW-42 og -48 …………………………………………3 panner i full størrelse
 • GRBW-54 og -60 …………………………………………4 panner i full størrelse
 • GRBW-66 og -72 …………………………………………5 panner i full størrelse

VEDLIKEHOLD

general
Hatco Glo-Ray Buffetvarmere er designet for maksimal holdbarhet og ytelse, med minimalt vedlikehold.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT:

 • Slå AV strømbryteren, trekk ut strømledningen og la enheten avkjøles før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
 • IKKE senk ned eller mett med vann. enheten er ikke vanntett. Ikke bruk hvis enheten har vært nedsenket eller mettet med vann.
 • Ikke damprens eller bruk for mye vann på enheten.
 • Denne enheten er ikke "strålesikker" konstruksjon. Ikke bruk en jet-clean spray for å rengjøre denne enheten.
 • Ikke rengjør enheten når den er strømførende eller varm.

Denne enheten har ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis service er nødvendig på denne enheten, kontakt en autorisert Hatco-serviceagent eller kontakt Hatco-serviceavdelingen på 800-558-0607 eller 414-671-6350; faks 800-690-2966; eller internasjonal faks 414-671-3976.

Rengjøring
For å bevare finishen på enheten samt opprettholde ytelsen, anbefales det at enheten rengjøres daglig.

MERKNAD

 • Å senke eller mette enheten med vann vil skade enheten og ugyldiggjøre produktgarantien.
 • Ikke dra eller skyv enheten når du flytter eller installerer. Løft enheten forsiktig for å forhindre at gummiføttene rives av.
 • VIKTIG– IKKE bruk papirhåndklær eller glassrengjøringsmidler til å rengjøre plastoverflater som nysbeskyttelse og vippedører. Papirhåndklær og glassrengjøringsmidler kan ripe opp materialet. Tørk av plastoverflater med en myk, ren og damp klut.
 1. Slå av enheten, trekk ut strømledningen og la enheten avkjøles.
 2. Tørk av alle utvendige og innvendige overflater ved hjelp av adamp klut. et ikke-slipende rengjøringsmiddel kan brukes til vanskelige flekker. Vanskelig tilgjengelige områder bør rengjøres med en liten børste og mild såpe.
 3. Rengjør nysebeskyttelsen, sidepanelene og frontkabinettet i plast med en mild såpevannsløsning og advarselamp, mykt stoff. MERKNAD: IKKE bruk papirhåndklær eller glassrens.

Bytte ut display lyspærer

ADVARSEL
bruk bare lyspærer som oppfyller eller overgår National Sanitation Foundation (NSF) standarder og er spesielt utviklet for matoppbevaringsområder. Brudd på lyspærer som ikke er spesielt belagt kan føre til personskade og/eller matforurensning.

Displaylysene er glødepærer som lyser opp varmeområdet. Hver pære har et spesielt belegg for å beskytte mot skader og matforurensning i tilfelle brudd.

 1. Slå av enheten, trekk ut strømledningen og la enheten avkjøles.
 2. Skru av lyspæren fra enheten og bytt den ut med en ny, spesialbelagt glødepære.

NOTAT:

 • Hatco splintsikre lyspærer oppfyller NSF-standarder for matoppbevaring og utstillingsområder. For 120 V-applikasjoner, bruk Hatco P/N 02.30.081.00. For 220, 240, 220–230 og 230–240 V, bruk Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Splintsikre halogenpærer er tilgjengelige i stedet for standard glødepærer. Halogenpærer har et spesielt belegg for å beskytte mot skader og matforurensning ved brudd. For 120 V-applikasjoner, bruk Hatco P/N 02.30.081.00. For 220-, 240-, 220-230- og 230-240 V-applikasjoner bruk Hatco P/N 02.30.082.00.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT:
bruk kun originale Hatco-reservedeler når service er nødvendig. Unnlatelse av å bruke originale Hatco-reservedeler vil ugyldiggjøre alle garantier og kan utsette operatører av utstyret for farlig elektrisk volumtage, noe som resulterer i elektrisk støt eller forbrenning. Originale Hatco-reservedeler er spesifisert for å fungere trygt i miljøene de brukes i. Noen ettermarkeds- eller generiske reservedeler har ikke egenskapene som gjør at de kan operere trygt i Hatco-utstyr.

FEILSØKINGSVEILEDNING

ADVARSEL

 • Denne enheten må kun vedlikeholdes av opplært og kvalifisert personell. Service av ukvalifisert personell kan føre til elektrisk støt eller brannskader.
 • FARE FOR ELEKTRISK STØT: Slå AV strømbryteren, trekk ut strømledningen og la enheten avkjøles før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-14

ALTERNATIVER OG TILBEHØR

Frontkabinett og sidepaneler
Ett frontkabinett i plast og to sidepaneler i plast er tilgjengelig som ekstrautstyr for alle GRBW-modeller. Bruk følgende prosedyre for å installere frontkabinettet og sidepanelene.

 1. fest de to kabinettbrakettene og topanelsbrakettene til bunnen av enheten.
  • Skru løs de fire føttene eller bena fra hvert hjørne av enheten.
  • Skru føttene eller bena gjennom de passende brakettene og inn i basen. De to kabinettbrakettene skal installeres på forsiden av enheten. De to panelbrakettene skal monteres på baksiden av enheten.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-8 NOTAT: Skapbraketter støtter frontkabinettet og sidepanelene. Panelbraketter støtter kun sidepanelene.
 2. Installer frontkabinettet.
  • Skyv sveiseskruene inn i T-sporet. Plasser sveiseskruene i omtrentlig posisjon for å justere med hullene i frontkabinettet.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-9
  • Plasser bunnen av det fremre kabinettet inn i de to kabinettbrakettene.
  • juster sveiseskruene med hullene i toppen av det fremre kabinettet og støttebeslaget. Fest med de medfølgende kapselmutrene. Ikke stram kapselmutrene for mye.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-10
 3. Monter sidepanelene. Slik installerer du hvert sidepanel:
  • Fjern skruen på toppen av hver støttestolpe.
  • Plasser sidepanelet i panelbraketten og kabinettbraketten. sørg for at sidepanelet sitter under frontkabinettet.
  • fest den øvre braketten til toppen av støttestolpene ved hjelp av de tidligere fjernede skruene.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-11

Sidepaneler
To sidepaneler i plast er tilgjengelig som ekstrautstyr for alle GRBW-modeller. Bruk følgende prosedyre for å installere hvert sidepanel.

 1. fest firepanelsbrakettene til bunnen av enheten.
  • Skru løs de fire føttene eller bena fra hvert hjørne av enheten
  • Skru føttene eller bena gjennom den aktuelle braketten og inn i basen.
   NOTAT: Brakettene med fire paneler må installeres i riktig plassering og retning. Se illustrasjonen for riktig monteringsinformasjon for braketten.
 2. Plasser sidepanelene i panelbrakettene.
 3. fest de to øvre brakettene til toppen av hver side av enheten ved hjelp av medfølgende skruer.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-12

Overhead varmekontroll
Valgfri overhead varmekontroll er tilgjengelig for modellene GRBW-24 til GRBW-60. Denne uendelige kontrollen lar operatøren manuelt justere den overliggende varmeeffekten fra fullt watttage ned til et ønsket nivå.

4" (102 mm) justerbare ben
4" (102 mm) justerbare ben er tilgjengelig som tilbehør. 4" (102 mm) justerbare ben kommer som standard på GRBW-42 eller større modeller. Monter bena ved å skru inn i bunnen av enheten til den strammes for hånd. Ikke stram for mye.

Pan Rails
Pan Rails er tilgjengelig tilbehør for alle GRBW-modeller og kommer i 2, 3, 4 eller 5 pannestørrelser.

Hardcoated overflate
en valgfri hard belagt baseoverflate er tilgjengelig for alle GRBW-modeller i stedet for standard overflate i rustfritt stål.

Nysevakter
ekstra nysebeskyttelsesstørrelser er tilgjengelige for alle GRBW-modeller. De to ekstra størrelsene er 9-3/8" (238 mm) og 14" (356 mm).

Skiltholder
Displayskiltholdere er tilgjengelig som tilbehør til alle GRBW-modeller. Bruk følgende prosedyre for å installere en skiltholder.

 1. Fjern de to skruene fra hver side av enheten. Skruene er plassert foran og på siden av enheten.
 2. juster skiltholderhullene med skruehullene på siden av enheten.
 3. Monter skiltholderen på enheten ved hjelp av de originale skruene.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-13

Skjermskiltholderenhet

BEGRENSET GARANTI

PRODUKTGARANTI

Hatco garanterer at produktene de produserer ("Produktene") er fri for defekter i materialer og utførelse, under normal bruk og service, i en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen når de er installert og vedlikeholdt i henhold til Hatcos skriftlige instruksjoner eller 18 måneder fra datoen for forsendelse fra Hatco. Kjøper må fastslå produktets kjøpsdato ved å registrere produktet hos Hatco eller på annen måte som er tilfredsstillende for Hatco etter eget skjønn.

Hatco garanterer at følgende produktkomponenter er fri for defekter i materialer og utførelse fra kjøpsdatoen (underlagt de foregående betingelsene) i perioden(e) og på betingelsene som er oppført nedenfor:

 • Ett (1) års deler og arbeid PLUSS ett (1) ekstra års garanti for deler:
  • Transportør brødristerelementer (metallmantel)
  • Skuffevarmere elementer (metallmantel)
  • Skuffevarmer Skufferuller og sklier
  • Strip varmeelementer (metallmantel)
  • Displayvarmere elementer (luftoppvarming med metallmantel)
  • Holdeskapselementer (luftoppvarming med metallmantel)
  • Oppvarmede brønnelementer - HW- og HWB-serien (metallmantel)
 • To (2) års garanti på deler og arbeidskraft:
  • Induksjonsområder
  • Induksjonsvarmere
 • Ett (1) års deler og arbeid PLUSS fire (4) års garanti for kun deler:
  3CS og FR tanks
  Ett (1) års deler og arbeid PLUSS ni (9) års garanti på kun deler:
  • Elektriske booster varmetanker
  • Gass Booster Varmetanker
 • Nitti (90) dagers garanti for kun deler:
  Reservedeler

DE GJENNOMGÅENDE GARANTiene ER EKSKLUSIVE OG I LAND PÅ NOEN ANDEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGSMERKELIGHET ELLER FITNESS FOR ET SÆRLIG FORMÅL ELLER RETTLIG RETTIGHET.

Uten å begrense det generelle av det foregående, DEKKER IKKE SLIKE GARANTIER: Belagte glødelamper, fluorescerende lys, varmeamp pærer, belagte halogen lyspærer, halogen varme lamp pærer, xenon lyspærer, LED lysrør, glasskomponenter og sikringer; Produktfeil i boostertank, varmeveksler med finrør eller annet vannoppvarmingsutstyr forårsaket av kalking, sedimentoppbygging, kjemisk angrep eller frysing; eller misbruk av produktet, tampering eller feil bruk, feil installasjon eller bruk av feil voltage.

BEGRENSNING AV RETTSMIDLER OG SKADER
Hatcos ansvar og kjøpers eksklusive rettsmiddel vil være begrenset utelukkende, etter Hatcos valg, til reparasjon eller utskifting ved bruk av nye eller renoverte deler eller produkter av Hatco eller et Hatco-autorisert servicebyrå (annet enn der kjøperen befinner seg utenfor USA, Canada). , Storbritannia eller Australia, i hvilket tilfelle Hatcos ansvar og kjøpers eksklusive rettsmiddel i henhold til dette vil være begrenset utelukkende til utskifting av en del under garanti) med hensyn til ethvert krav fremsatt innenfor den gjeldende garantiperioden nevnt ovenfor. Hatco forbeholder seg retten til å godta eller avvise ethvert slikt krav helt eller delvis. I sammenheng med denne begrensede garantien betyr "overhalt" en del eller et produkt som har blitt returnert til sine opprinnelige spesifikasjoner av Hatco eller et Hatco-autorisert servicebyrå. Hatco vil ikke akseptere retur av noe produkt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Hatco, og alle slike godkjente returer skal gjøres for kjøpers egen regning.

HATCO ER IKKE ANSVARLIG, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ARBEIDSKOSTNADER ELLER TAPET FORTJENESTE SOM FØLGER AV BRUK AV ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE PRODUKTENE SOM ER ET KOMPORENTER AV PRODUKTER. ANDRE PRODUKT ELLER VARER.

AUTORISERTE DELEDISTRIBUTØRER

CALIFORNIA

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Service San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Wire
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

CANADA

ALBERTA

 • Nøkkelservice for matutstyr
 • Edmonton 780-438-1690

BRITSK KOLUMBIA

 • Nøkkelservice for matutstyr
 • Vancouver 604-433-4484
 • Nøkkelservice for matutstyr
 • Victoria 250-920-4888

Registrer enheten din online!
Se avsnittet VIKTIG EIERINFORMASJON for detaljer.

Registrer votre appareil en ligne!
Lisez la seksjonen INFORMASJON VIKTIG POUR LE PROPRIETAIRE pour pluss d'informasjon.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 support@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokumenter / Ressurser

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffetvarmere [pdf] Brukerhåndbok
GRBW-serien GLO-RAY Buffetvarmere, GRBW-serien, GLO-RAY Buffetvarmere, Buffetvarmere, GLO-RAY, Varmere
Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffetvarmere [pdf] Bruksanvisning
GRBW-serien GLO-RAY Buffetvarmere, GRBW-serien, GLO-RAY Buffetvarmere, Buffetvarmere, Varmere

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *