eksillogowww.exileaudio.comExile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIVSLIV

SHIFT-SERIEN AMPLIVSLIV
BRUKERMANUAL
MODELLER: S50.4 / S110.5 / S60.1 / S100.1 / S150.

VELKOMMEN TIL EXIL

Gratulerer med kjøpet av Exile amplifier. Vennligst les denne håndboken for å forstå hvordan du får de beste resultatene fra dette produktet og for å sikre at alle råd om hvordan du tar vare på produktet blir fulgt.
Takk for at du kjøpte Exile, vi håper du liker å lytte til produktet ditt like mye som vi likte å lage det.

OBS

advarsel 2 En ettermarkedslyd ampLifier vil legge en ekstra belastning på kjøretøyets ladesystem. De fleste moderne kjøretøy har tilstrekkelig kapasitet i ladesystemet da ikke alle de elektriske komponentene i kjøretøyet vil slås på samtidig.
Sjekk sikringsgraden til amplifier og bruk denne som toppstrømkravet. Generelt vil det kontinuerlige strømtrekket være en tredjedel av toppstrømmen.

EGENSKAPER

Shift-serien amplifier tilbyr stor kraft i et kompakt chassis. Dette gjør det enkelt å installere på trange steder uten å ofre noe av ytelsen. Skifte amps utnytter klasse D-effektivitet og kommer fullpakket med funksjoner for å gi deg ultimat kontroll over lyden din. Enten du cruiser i gatene, blir gjørmete eller rir på bølgene, har Exile Audio deg dekket med kraft fra Shift-serien amplivsstil.Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig1

 • Kompakt størrelse med høy effekt
 • Kablet fjernkontroll for bassnivå
 • Bassforsterkningsfrekvens og nivåjustering
 • Justerbare lavpass- og subsoniske filtre
 • Høy effektivitet, en energibesparende digital amplifier med en pålitelig full MOSFET-design

SPESIFIKASJONER Monoblokk

Amplivligere klasse
Frekvensrespons:
Total harmonisk forvrengning
Signal til støyforhold:
Få rekkevidde
Low Pass Crossover Range
Subsonisk delefilter
Bass Boost 445Hz:
Fjernkontroll for bass
klasse D
15 - 220Hz

70dB (1W)
0.2 - 5V
40 - 220Hz
AV – 220Hz
0 til +12dB
Ja

U S60.1

kanaler
Til 1 ohm
Til 2 ohm
Strøm/jordledningsstørrelse:
Mål:
1
400 w x 1
600 w x 1
4 Gauge
L: 9.4 tommer (239 mm)
B: 5.9 tommer (150 mm)
H: 2.3 tommer (58 mm)

S100.1

kanaler
Til 1 ohm
Til 2 ohm
Til 4 ohm
Strøm/jord
Ledningsstørrelse:
Mål:
1
1000 w x 1
650 w x 1
400 w x 1
4 Gauge
L: 14.0 tommer (354 mm)
B: 5.9 tommer (150 mm)
H: 2.3 tommer (58 mm)

S150. 1

kanaler
Til 1 ohm
Til 2 ohm
Til 4 ohm
Strøm/jord
Ledningsstørrelse:
Mål:
1
1500 w x 1
900 w x 1
500 w x 1
4 Gauge
L: 17.5 tommer (444 mm)
B: 5.9 tommer (150 mm)
H: 2.3 tommer (58 mm)

SPESIFIKASJONER Multikanal

Ampkjøler klasse D
Frekvensrespons:
Total harmonisk forvrengning
Signal til støyforhold:
Få rekkevidde
Low Pass Crossover Range
Subsonisk delefilter
Bass Boost @ 45Hz:
fjernkontroll for bass
klasse D
20 - 20 kHz

75dB (1W)
0.2 - 5V
50 - 750Hz
50 - 750Hz
0 til +18dB
NA

S50.4

kanaler
Til 4 ohm
Til 2 ohm
Til 4 ohm brokoblet
Strøm/jordledning Størrelse
dimensjoner
4
70 w x 4
110 w x 4
250 w x 2
4AWG
L: 9.4 tommer (239 mm)
B: 5.9 tommer (150 mm)
H: 2.3 tommer (58 mm)

S110.5

kanaler
Til 4 ohm
Til 2 ohm (Sub CH)
Strøm/jordledning Størrelse
dimensjoner
5
100 w x 4
530 w x 1
4AWG
L: 15.0 tommer (383)
B: 5.9 tommer (150 mm)
H: 2.3 tommer (58 mm)

KONTROLLFUNKSJON

S60.1 / S100.1 / S150.1

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig2

 1.  SPEAKER
  Koble høyttalere/subwoofere til disse terminalene. Sørg for å sjekke ledningen for riktig polaritet. Koble aldri høyttalerkablene til chassisjordet.
 2.  +12V STRØM
  Koble denne terminalen gjennom en SIKRING eller KRETSBRYTER til plusspolen på kjøretøyets batteri eller plusspolen på et isolert lydsystembatteri.
  Advarsel: Beskytt alltid denne strømkabelen ved å installere en sikring eller kretsbryter av passende størrelse innenfor 18" (45 cm) fra batteripoltilkoblingen.
 3. FJERNBETING PÅ (REM)
  Denne terminalen slår på amplier når +12 volt er påført den. Koble den til fjernstartledningen til hovedenheten eller signalkilden.
 4. GND
  Koble denne kabelen direkte til kjøretøyets ramme. Sørg for at metallrammen er fjernet for all maling ned til det bare metallet. Bruk kortest mulig avstand. Det er alltid en god idé å erstatte fabrikkbakken på dette tidspunktet med en større kabel lik den nye ampstrømkabel eller større.
  FORSIKTIG: Ikke koble denne terminalen direkte til kjøretøyets batterijordingsterminal eller andre fabrikkjordingspunkter.
 5. BEGRENS / BESKYTT / PWR
  LIMIT LED (S100.1 / S150.1) vil lyse når utgangen er klippet eller ampkjøleren blir overopphetet. Når grenseindikatoren lyser, vil amplifier vil holde eller redusere utgangseffekten for å beskytte subwooferen og amplifier. Vennligst skru ned volumet eller kjøl ned amplifier når denne indikatoren lyser kontinuerlig.
  Den røde PROTECT-LED-en vil lyse og vil blinke hvis det er en feil presentert for amplifier. Vennligst koble fra amplifier og løs feilen før du kobler til igjen amplivligere.
  Den grønne PWR-LED-en lyser når amplieren er slått på og fungerer som den skal.Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig3
 6. FJERN
  Koble til fjernkontrollen for å kontrollere subwooferen ampvolum fra førersetet, for enkel justering under avspilling.
 7. INPUT
  Disse RCA-inngangskontaktene er for bruk med kildeenheter som har RCA-utganger. En kildeenhet med et minimumsnivå på 200mV er nødvendig for riktig drift. Bruk av høykvalitets tvunnet par kabler anbefales for å redusere muligheten for at utstrålet støy kommer inn i systemet.
 8. BASS BOOST / BASS BOOST FREKV
  Dette justerer forsterkningsnivået til bassforsterkningssenterfrekvensen. Den kan justeres fra 0 til 12dB, i kombinasjon med bassforsterkningsfrekvens (S150.1), kan du nøyaktig matche amplifier ytelse til woofer-respons.
 9. GAIN
  Nivåkontrollen vil samsvare med følsomheten til amplifier til kildeenhetens signal voltage. Driftsområdet er 200mV minimum til 5V maksimum. Dette er IKKE en volumkontroll!
 10. PDF
  Denne kontrollen brukes til å velge ønsket lavpass-x-over-frekvens. Frekvensen kan justeres fra 40Hz til 220Hz.
 11. SUBSONISK
  Denne kontrollen kan filtrere ut uønskede lave frekvenser fra 1 0Hz (AV) til 50 Hz. Denne funksjonen vil øke effekthåndteringen til basshøyttalerne.
 12. BRO INN / BRO UT
  BRIDGE IN-kontakten mottar et signal fra masteren amplifier når dette amplifier er brokoblet som en slave. IKKE bruk inngangskontakter når amplifier jobber som slave. Alle funksjonene vil bli justert av masteren amplivligere.
  BRIDGE OUT-kontakten sender brosignalet til en annen, samme Shift-serie amplifier i brokonfigurasjon. Alle funksjonene vil bli justert av masteren amplivligere.
 13. KLIPP GRENSE Denne bryteren kontrollerer utgangsklemmegrensen på/av. Når den er slått på amplifier vil kontrollere utgangsnivået ved klippepunktet og redusere forvrengningen. Dette vil beholde din amplifier ved lav forvrengning ved det klippede signalet.
 14. Q KONTROLL
  Denne knappen justerer bassforsterkningskurven. Hvis du snur den til den smale siden, blir den forsterkede frekvensen smal og skarp, og drei den til den brede vil utvide det forsterkede frekvensområdet.

S50.4

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig4

 1. SPEAKER
  Koble høyttalere/subwoofere til disse terminalene. Sørg for å sjekke ledningen for riktig polaritet. Koble aldri høyttalerkablene til chassisjordet.
 2.  +12V STRØM
  Koble denne terminalen gjennom en SIKRING eller KRETSBRYTER til plusspolen på kjøretøyets batteri eller plusspolen på et isolert lydsystembatteri.
  Advarsel: Beskytt alltid denne strømkabelen ved å installere en sikring eller kretsbryter av passende størrelse innenfor 18" (45 cm) fra batteripoltilkoblingen.
 3. FJERNBETING PÅ (REM)
  Denne terminalen slår på amplier når +12 volt er påført den. Koble den til fjernstartledningen til hovedenheten eller signalkilden.
 4. GND
  Koble denne kabelen direkte til kjøretøyets ramme. Sørg for at metallrammen er fjernet for all maling ned til det bare metallet. Bruk kortest mulig avstand. Det er alltid en god idé å erstatte fabrikkbakken på dette tidspunktet med en større kabel lik den nye ampstrømkabel eller større.
  FORSIKTIG: Ikke koble denne terminalen direkte til kjøretøyets batterijordingsterminal eller andre fabrikkjordingspunkter.
 5. INPUT
  Disse RCA-inngangskontaktene er for bruk med kildeenheter som har RCA-utganger. En kildeenhet med et minimumsnivå på 200mV er nødvendig for riktig drift. Bruk av høykvalitets tvunnet par kabler anbefales for å redusere muligheten for at utstrålet støy kommer inn i systemet.
 6. INNGANGSVELG
  Denne knappen velger enten 2- eller 4-kanals inngangsmodus. Når den trykkes inn, vil amplifier fungerer i 2CH-inngang, modus, CH-B-inngang vil være parallell med CH-A, CH-B-inngang vil være en dummy. Når den trykkes ut, vil den amplifier vil fungere i 4CH-inngangsmodus.
 7. GAIN
  Nivåkontrollen vil samsvare med følsomheten til amplifier til kildeenhetens signal voltage. Driftsområdet er 200mV minimum til 5V maksimum. Dette er IKKE en volumkontroll!Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig5
 8. LPF/FUL/HPF-VELGER OG FREKVENSJUSTERINGSKNAPP
  Denne bryteren og knotten styrer lavpassfilter, høypass- og fullpassfunksjoner. Når satt til LPF, vil The amplifier vil kutte av høye frekvenser og bør brukes til å drive subwoofere. Når satt til HPF, vil The amplifier vil kutte av lave frekvenser og bør brukes til å drive full-range høyttalere eller diskanthøyttalere. Når satt til FULL, reproduseres hele frekvensområdet og sendes ut til høyttalerne. Med et annet ord, filtrene er "AV".
 9. BESKYTT / PWR
  Den røde PROTECT-LED-en vil lyse og vil blinke hvis det er en feil presentert for amplifier. Vennligst koble fra amplifier og løs feilen før du kobler til igjen amplivligere.
  Den grønne PWR-LED-en lyser når amplieren er slått på og fungerer som den skal.
 10. INNGANGNIVÅ
  De amplifier har doble inngangsfølsomhetsdifferensielle innganger som vil motta enten høynivå (høyttalerutgang) eller lavt nivå (RCA) signaler fra bilstereoens kildeenhet. Når du bytter til PRE IN, kan signalet leveres til amplifier ved hjelp av lavnivå RCA-utgangene på kildeenheten. Når du bytter til SPK IN, kan High-Level-signalet kjøres fra kildeenhetens høyttalerutganger til stereo RCA-inngangen på endepanelet til amplifier ved hjelp av en høyttaler til RCA-adapter (ikke inkludert).
 11. AUTO SLÅ PÅ
  For automatisk av/på-modus er det tre alternativer: DC Offset/Rem/Audio.
  REM: Når automatisk slås på til REM, må du koble enhetens REM-terminal til kildeenhetens fjernterminal med en 18AWG-kabel. Dette er den foretrukne modusen.
  DC Offset: Hvis OEM-kildeenheten ikke har noen REM-signalutgang, kan du velge DC Offset (I mellomtiden, Input Select Switch til SPK IN-modus), DC Offset kan slå på/av amplifier ved å oppdage 6V DC Offset fra OEM-kildeenhetens terminal.
  AUDIO: Lydmodus kan slå PÅ/AV amplifier ved å detektere lydsignalet fra kildeenheten. Merk: Hvis volumet er for lavt, vil The amp kan ikke slå seg på. Sjekk om volumet på kildeenheten er riktig innstilt.

S110.5

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig6

 1. SPEAKER
  Koble høyttalere/subwoofere til disse terminalene. Sørg for å sjekke ledningen for riktig polaritet. Koble aldri høyttalerkablene til chassisjordet.
 2. +12V STRØM
  Koble denne terminalen gjennom en SIKRING eller KRETSBRYTER til plusspolen på kjøretøyets batteri eller plusspolen på et isolert lydsystembatteri.
  Advarsel: Beskytt alltid denne strømkabelen ved å installere en sikring eller kretsbryter av passende størrelse innenfor 18" (45 cm) fra batteripoltilkoblingen.
 3. FJERNBETING PÅ (REM)
  Denne terminalen slår på amplier når +12 volt er påført den. Koble den til fjernstartledningen til hovedenheten eller signalkilden.
 4. GND
  Koble denne kabelen direkte til kjøretøyets ramme. Sørg for at metallrammen er fjernet for all maling ned til det bare metallet. Bruk kortest mulig avstand. Det er alltid en god idé å erstatte fabrikkbakken på dette tidspunktet med en større kabel lik den nye ampstrømkabel eller større.
  FORSIKTIG: Ikke koble denne terminalen direkte til kjøretøyets batterijordingsterminal eller andre fabrikkjordingspunkter.
 5. INPUT
  Disse RCA-inngangskontaktene er for bruk med kildeenheter som har RCA-utganger. En kildeenhet med et minimumsnivå på 200mV er nødvendig for riktig drift. Bruk av høykvalitets tvunnet par kabler anbefales for å redusere muligheten for at utstrålet støy kommer inn i systemet.
 6. INNGANGNIVÅ
  De amplifier har doble inngangsfølsomhetsdifferensielle innganger som vil motta enten høynivå (høyttalerutgang) eller lavt nivå (RCA) signaler fra bilstereoens kildeenhet. Når du bytter til PRE IN, kan signalet leveres til amplifier ved hjelp av lavnivå RCA-utgangene på kildeenheten. Når du bytter til SPK IN, kan High-Level-signalet kjøres fra kildeenhetens høyttalerutganger til stereo RCA-inngangen på endepanelet til amplifier ved hjelp av en høyttaler til RCA-adapter (ikke inkludert).
 7. AUTO SLÅ PÅ
  For automatisk av/på-modus er det tre alternativer: DC Offset/Rem/Audio.
  REM: Når automatisk slås på til REM, må du koble enhetens REM-terminal til kildeenhetens fjernterminal med en 18AWG-kabel. Dette er den foretrukne modusen.
  DC Offset: Hvis OEM-kildeenheten ikke har REM-signalutgang, kan du velge DC Offset (I mellomtiden, inngangsvelger bryter til SPK IN-modus), DC Offset kan slå på/av amplifier ved å oppdage 6V DC Offset fra OEM-kildeenhetens terminal.
  AUDIO: Lydmodus kan slå PÅ/AV amplifier ved å detektere lydsignalet fra kildeenheten. Merk: Hvis volumet er for lavt, vil The amp kan ikke slå seg på. Sjekk om volumet på kildeenheten er riktig innstilt.Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig7
 8. GAIN
  Nivåkontrollen vil samsvare med følsomheten til amplifier til kildeenhetens signal voltage. Driftsområdet er 200mV minimum til 5V maksimum. Dette er IKKE en volumkontroll!
 9. HPF
  Denne kontrollen brukes til å stille inn HPF delefrekvensen for fronten amplifier kanal. Frekvensen er justerbar mellom AV og 200Hz.
 10. BESKYTT / PWR
  Den røde PROTECT-LED-en vil lyse og vil blinke hvis det er en feil presentert for amplifier. Vennligst koble fra amplifier og løs feilen før du kobler til igjen amplivligere.
  Den grønne PWR-LED-en lyser når amplieren er slått på og fungerer som den skal.
 11. FJERN
  Koble til fjernkontrollen for å kontrollere subwooferen ampvolum fra førersetet, for enkel justering under avspilling.
 12. SUBSONISK
  Denne kontrollen kan filtrere ut de uønskede lave frekvensene fra 1 0Hz (AV) til 50 Hz. Denne funksjonen vil øke effekthåndteringen til basshøyttalerne.
 13. PDF
  Denne kontrollen brukes til å velge ønsket lavpass-x-over-frekvens. Frekvensen kan justeres fra 40Hz til 220Hz.
 14. BASSBOOST
  Denne bryteren justerer forsterkningsnivået til bassforsterkningssenterfrekvensen. Den kan justeres fra 0 til 6dB til 12dB.

Kabeldiagrammer

MONO AMPLIFIER KABELLEGGING (ÉN WOOFER BELASTNING)

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - MONO AMPLIVSLIV

MONO AMPLIFIER KABELLEGGING (TO WOOFER BELASTNING)

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - Fig8

DUAL AMPLIFIER BRIDGE MODUS

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - MONO AMPLIFIER 1

 OBS
advarsel 2Når man bygger bro mellom to ampløftere bør du bruke samme modell amplivsstil.
Pass på den negative høyttalerterminalen til de to ampløftere er koblet til med samme kabler som den positive terminalen som brukes.
IKKE koble noen signalkabler til RCA-inngangene når de er koblet som en slaveenhet.
Alle funksjonene vil bli deaktivert på slaven ampløfter når det er brokoblet. Det vil bli justert av mesteren amplivligere.

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - KOBLINGSDIAGRAMMERExile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - KANALMODUS

 

eksillogo

Exile Audio Lake Oswego, OR USA
www.exileaudio.com

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIFIERS - FigDesignet og konstruert i USA.
Made in China

BEGRENSET GARANTI
Exile garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale og utførelse ved normal bruk i en periode på ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen når det kjøpes fra en autorisert Exile-forhandler. Hvis produktet er merket med B Stock/Refurbished og kjøpt fra en autorisert Exile-forhandler, er det garantert i 90 dager fra kjøpsdatoen, uavhengig av installasjonsstedet. Skulle service være nødvendig under denne garantien av en eller annen grunn på grunn av produksjonsfeil eller funksjonsfeil i løpet av garantiperioden, vil Exile erstatte eller reparere (etter eget skjønn) de defekte varene med tilsvarende varer uten kostnad. Garantierstatninger på B-Stock-varer kan ha kosmetiske riper og flekker. Utgåtte produkter kan bli erstattet med mer aktuelle tilsvarende produkter. Denne garantien er kun gyldig for den opprinnelige kjøperen og utvides ikke til eiere av produktet etter den opprinnelige kjøperen. Eventuelle gjeldende underforståtte garantier er begrenset i varighet til en periode med den uttrykkelige garantien som er gitt her, som starter med datoen for det opprinnelige kjøpet i detaljhandelen, og ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, skal gjelde for dette produktet deretter. Noen stater tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier, derfor kan det hende at disse unntakene ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter; Du kan imidlertid ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. Denne garantien er kun gyldig i USA, for garantier utenfor USA kontakt den aktuelle internasjonale distributøren.
©2021 Exile Audio. Alle rettigheter forbeholdt. Alle logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Exile Audio.

Dokumenter / Ressurser

Exile Audio S50.4 SHIFT SERIES AMPLIVSLIV [pdf] Brukerhåndbok
SHIFT-SERIEN AMPLIFIERS, S50.4, S110.5, S60.1, S100.1, S150.1, AMPLIVSLIV

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *