EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360

Brukermanual
Lagre disse instruksjonene - kun til husholdningsbruk
MODELL: FAFO-001

Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges. Ikke bruk Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ til du har lest denne håndboken grundig.
Besøk TristarCares.com for opplæringsvideoer, produktdetaljer og mer. Garantiinformasjon inne

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

FØR DU BEGYNNER
De Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ vil gi deg mange år med deilige familiemåltider og minner rundt middagsbordet. Men før du begynner, er det veldig viktig at du leser hele denne håndboken, og forsikrer deg om at du er fullstendig kjent med dette apparatets bruk og forholdsregler.

Apparatets spesifikasjoner

Modell Antall Levere strøm~~POS=TRUNC Vurdert strøm~~POS=TRUNC Kapasitet Temperatur

Vise

FAFO-001 120V/1700W/60Hz 1700W 26 liter (1519 kubikktommer) 75 ° F/ 24 ° C – 500 ° F/ 260 ° C LED

VIKTIGE BESKYTTELSER

advarsel 2ADVARSEL
FOREBYG SKADER! LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK!
Følg alltid disse grunnleggende sikkerhetsforholdsregler når du bruker elektriske apparater.

 1. Les alle instruksjonene nøye for å forhindre personskader.
 2. Dette apparatet er IKKE MED VILJE for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig person eller har fått riktig instruksjon i bruk av apparatet. IKKE la være uten tilsyn med barn eller kjæledyr. BEHOLDE apparatet og ledningen borte fra barn. Alle som ikke har lest og forstått alle bruks- og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken, er ikke kvalifisert til å betjene eller rengjøre dette apparatet.
 3. ALLTID plasser apparatet på en flat, varmebestandig overflate. Kun beregnet for benkeplate. IKKE operere på en ustabil overflate. IKKE plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk brenner eller i en oppvarmet ovn. IKKE bruk apparatet i et lukket rom eller under hengende skap. Riktig plass og ventilasjon er nødvendig for å forhindre skade på eiendom som kan være forårsaket av damp som frigjøres under drift. Bruk aldri apparatet i nærheten av brennbare materialer, som oppvaskhåndklær, papirhåndklær, gardiner eller papirtallerkener. IKKE la ledningen henge over kanten på bordet eller benke eller ta på varme overflater.
 4. FORSIKTIG VARME OVERFLATER: Dette apparatet genererer ekstrem varme og damp under bruk. Det må tas riktige forholdsregler for å forhindre risiko for personskade, brann og materielle skader.
 5. IKKE bruk dette apparatet til noe annet enn det tiltenkt bruk.
 6. ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt må du bare lage mat ved hjelp av de flyttbare beholderne, stativene etc.
 7. Bruk av tilbehørstilbehør IKKE ANBEFALT av apparatprodusenten kan forårsake personskade.
 8. ALDRI bruk stikkontakt under disken.
 9. ALDRI bruk med en skjøteledning. En kort strømkabel (eller avtakbar strømkabel) er gitt for å redusere risikoen for å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning.
 10. IKKE bruk apparatet utendørs.
 11. IKKE fungerer hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis apparatet begynner å fungere under bruk, må du umiddelbart trekke ut strømledningen fra strømkilden. IKKE BRUK ELLER FORSØK Å Reparere et feilfunksjonelt apparat. Kontakt kundeservice for å få hjelp (se baksiden av håndboken for kontaktinformasjon).
 12. KOBLE apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet avkjøle før du fester eller fjerner deler.
 13. ALDRI senk huset i vann. Hvis apparatet faller ned eller ved et uhell blir nedsenket i vann, må du umiddelbart koble det fra stikkontakten. Ikke kom i væske hvis apparatet er plugget inn og senket. Ikke senk eller skyll ledninger eller plugger i vann eller andre væsker.
 14. Apparatets ytre overflater kan bli varme under bruk. Bruk ovnsvotter når du håndterer varme overflater og komponenter.
 15. Når du lager mat, DO IKKE plasser apparatet mot en vegg eller mot andre apparater. La det være minst 5 tommer ledig plass på toppen, baksiden og sidene og over apparatet. IKKE plasser noe oppå apparatet.
 16. IKKE plasser apparatet på en platetopp, selv om platetoppen er kjølig, fordi du ved et uhell kan slå på platetoppen, forårsake brann, skade apparatet, platetoppen og hjemmet ditt.
 17. Før du bruker det nye apparatet på en benkeplate, bør du kontakte produsenten eller installatøren av benkeplaten for å få anbefalinger om bruk av apparater på overflatene. Noen produsenter og installatører kan anbefale å beskytte overflaten din ved å plassere en kokeplate eller en servise under apparatet for varmebeskyttelse. Produsenten eller installatøren din kan anbefale at varme panner, gryter eller elektriske apparater ikke skal brukes direkte på toppen av benkeplaten. Hvis du er usikker, må du plassere en servise eller varmepute under apparatet før du bruker den.
 18. Dette apparatet er kun beregnet for vanlig husholdningsbruk. Det er IKKE MED VILJE for bruk i kommersielle eller detaljhandelsmiljøer. Hvis apparatet brukes feil eller til profesjonelle eller semi-profesjonelle formål, eller hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken, blir garantien ugyldig og produsenten vil ikke holdes ansvarlig for skader.
 19. Når tilberedningstiden er fullført, vil tilberedningen stoppe, men viften vil fortsette å gå i 20 sekunder for å kjøle ned apparatet.
 20. ALLTID koble fra apparatet etter bruk.
 21. IKKE berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
 22. EKSTREM FORSIKTIG må brukes når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
 23. BRUK EKSTREM FORSIKTIG når du fjerner brett eller kaster varmt fett.
 24. IKKE rengjør med skuresvamp av metall. Deler kan bryte av puten og berøre elektriske deler, noe som skaper fare for elektrisk støt. Bruk skrubber som ikke er metalliske.
 25. Store matvarer eller kjøkkenutstyr MÅ IKKE settes inn i apparatet, da de kan forårsake brann eller fare for elektrisk støt.
 26. EKSTREM FORSIKTIG bør utøves ved bruk av beholdere konstruert av annet materiale enn metall eller glass.
 27. IKKE oppbevar materiale, annet enn tilbehøret som er anbefalt av produsenten, i dette apparatet når det ikke er i bruk.
 28. IKKE plasser ett av følgende materialer i apparatet: papir, papp, plast.
 29. IKKE dekk dryppbrettet eller en del av apparatet med metallfolie. Dette vil føre til overoppheting av apparatet.
 30. For å koble fra, slå av kontrollen og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.
 31. For å slå av apparatet, trykk på Avbryt-knappen. Indikatorlyset rundt kontrollknappen vil endre farge fra rødt til blått, og deretter slås apparatet av.

advarsel 2ADVARSEL:
For innbyggere i California
Dette produktet kan utsette deg for di(2-etylheksyl)ftalat, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

LAGRE INSTRUKSJONENE - KUN TIL BRUK AV HUSHOLDER

advarsel 2 Advarsel

 • ALDRI legg noe på toppen av apparatet.
 • ALDRI dekk til lufteåpningene på toppen, baksiden og siden av kokeapparatet.
 • ALLTID bruk ovnsvotter når du fjerner noe varmt fra apparatet.
 • ALDRI hvile noe på døren mens den er åpen.
 • IKKE la døren stå åpen i en lengre periode.
 • ALLTID sørg for at ingenting stikker ut av apparatet før du lukker døren.
 • ALLTID lukk døren forsiktig; ALDRI smeller døren lukket.
  ALLTID hold i håndtaket på døren når du åpner og lukker døren.

advarsel 2 FORSIKTIG: Feste strømledningen

 • Koble strømledningen til en dedikert stikkontakt. Ingen andre apparater bør kobles til samme stikkontakt. Kobling av andre apparater til stikkontakten vil føre til at kretsen overbelastes.
 • Det er gitt en kort strømforsyningsledning for å redusere risikoen for å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning.
 • Lengre skjøteledninger er tilgjengelige og kan brukes hvis det utvises forsiktighet ved bruk av dem.
 • Hvis du bruker en lengre skjøteledning:
  a. Den merkede elektriske vurderingen til skjøteledningen skal være minst like stor som den elektriske klassifiseringen til apparatet.
  b. Ledningen skal ordnes slik at den ikke henger over benken eller bordplaten der den kan trekkes på av barn eller snubles utilsiktet.
  c. Hvis apparatet er av jordet type, bør ledningssettet eller skjøteledningen være en jordet 3-ledningsledning.
 • Dette apparatet har en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt, er denne kontakten ment å passe inn i et polarisert uttak bare én vei. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, må du snu pluggen. Hvis det fremdeles ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker. Ikke prøv å endre plugin uansett.

Elektrisk energi
Hvis den elektriske kretsen er overbelastet med andre apparater, kan det hende at det nye apparatet ikke fungerer som det skal. Den bør drives på en dedikert elektrisk krets.

Viktig

 • Før første gangs bruk, vasker du koketilbehøret for hånd. Tørk deretter utsiden og innsiden av apparatet med en varm, fuktig klut og et mildt vaskemiddel. Forvarm deretter apparatet i noen minutter for å brenne av rester. Tørk til slutt av apparatet med en våt klut.
  FORSIKTIG: Ved første bruk kan apparatet røyke eller avgi en brennende lukt på grunn av oljer som brukes til å belegge og bevare varmeelementene.
 • Dette apparatet må brukes med dryppbrettet på plass, og all mat må rengjøres fra dryppbrettet når dryppbrettet er mer enn halvfullt.
 • Bruk aldri apparatet med åpne dører.
 • Sett aldri bakepannen (eller annet tilbehør) direkte på toppen av de nedre varmeelementene.

Deler og tilbehør

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - DelerEMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Del 2

 1. HOVEDENHET: Har solid konstruksjon i rustfritt stål. Rengjøres enkelt med annonseamp svamp eller klut og et mildt vaskemiddel. Unngå harde, slipende rengjøringsmidler. ALDRI senk dette apparatet i vann eller væsker av noe slag.
 2. DØRHÅNDTAK: Forblir kjølig under tilberedningen.
  Bruk alltid håndtaket og unngå å berøre døren. Åpning av en dør vil åpne begge dørene. Døren kan bli veldig varm under tilberedningsprosessen og kan forårsake skade.
 3. GLASSDØRER: Solid, slitesterkt herdet glass holder varmen inne og bidrar til å sikre jevn varmefordeling til maten.
  ALDRI lage mat med disse dørene i åpen stilling.
 4. LED DISPLAY: Brukes til å velge, justere programmering eller overvåke matlagingsprogrammer.
 5. KONTROLLPANEL: Inneholder kontrollknappene og knottene (se delen "Kontrollpanelet").
 6. KONTROLLKNAPP: Brukes til å velge forhåndsinnstilte tilberedningsinnstillinger (se delen "Kontrollpanelet").
 7. DRYPPSKÅL: Plasser i bunnen av apparatet rett under varmeelementene. Bruk aldri dette apparatet uten dryppbrettet. Dryppbrettet kan bli fullt når du lager stor eller saftig mat. Når dryppbrettet blir mer enn halvfullt, tøm det.
  Slik tømmer du dryppbrettet under tilberedning:
  Mens du bruker ovnsvotter, åpne døren og skyv dryppbrettet sakte ut av apparatet. VÆR FORSIKTIG Å IKKE RØRE VARMEELEMENTENE.
  Tøm dryppbrettet og sett det tilbake i apparatet.
  Lukk døren for å fullføre tilberedningssyklusen.
 8. STÅRSTILL: Bruk til risting av brød, bagels og pizza; baking; grilling; og steking. Mengden kan variere.
  FORSIKTIG: Når du baker eller koker med bakepanner og tallerkener, må du alltid plassere dem på et rist. Kok aldri noe direkte på varmeelementene.
 9. STEKEBRETT: Brukes til baking og oppvarming av ulike matvarer. Dypere ovnssikre panner og fat kan brukes i apparatet.
 10. ROTISSERIE SPIT: Brukes til å steke kyllinger og kjøtt på spidd mens den roteres.
 11. CRISPER -BAKKE: Brukes til å lage oljefri stekt mat for å sirkulere varmluft hele veien rundt maten.
 12. ROTISSERIE HENTINGSVERKTØY: Brukes til å fjerne varm mat på Rotisserie Spit fra apparatet. Bruk håndbeskyttelse for å unngå brannskader fra varm mat.
 13. GRILLPLATE: Bruk til grilling av steker, burgere, grønnsaker og mer.
 14. GRILLPLATEHÅNDTAK: Fest til crisperbrettet eller grillplaten for å fjerne fra apparatet.

advarsel 2 Advarsel
Rotisseriedelene og andre metallkomponenter til dette apparatet er skarpe og vil bli ekstremt varme under bruk. Det bør utvises stor forsiktighet for å unngå personskade. Bruk beskyttende ovnsvotter eller hansker.

Bruke tilbehør

BRUKE STÅRETTEN

 1. Sett dryppebrettet under de nederste varmeelementene (helt nederst på apparatet [se fig. I]).
 2. Bruk markeringene på døren for å velge hylleposisjonen som er anbefalt for oppskriften din. Plasser maten på trådstativet og sett deretter trådstativet inn i ønsket spor.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - WIRE RACK

FIG. Jeg

BRUKE BAKEPANNEN

 1. Sett dryppebrettet under de nederste varmeelementene (helt nederst på apparatet [se fig. I]).
 2. Bruk markeringene på døren for å velge tilberedningsposisjonen som er anbefalt for oppskriften din.
  Plasser maten på stekepannen og sett deretter bakepannen inn i ønsket spor.
  NOTAT: Stekepannen kan settes inn i en hylle under risperbrettet eller rist for å fange opp eventuelle matdrypp (se avsnittet "Anbefalte tilbehørsplasseringer").

BRUKE CRISPER TRAY

 1. Sett dryppebrettet under de nederste varmeelementene (helt nederst på apparatet [se fig. I]).
 2. Bruk markeringene på døren for å velge hylleposisjonen du vil anbefale for oppskriften din. Plasser mat på Crisper-brettet og sett deretter Crisper-brettet inn i ønsket spor.
  MERK: Når du bruker Crisper-brettet eller risten til å tilberede mat som har en tendens til å dryppe, for eksempel bacon eller biff, bruk bakepannen under brettet eller stativet for å fange opp eventuell dryppende juice og begrense røyk (se "Anbefalte tilbehørsplasseringer" seksjon).

VEKTKAPASITET TILBEHØR

Tilbehør Funksjon

Vekt Grense

Ledningsstativ Varierer 11 g
Skarpere brett i Air fryer 11 g
Rotisserie Spit Rotisserie 6 g

BRUK AV GRILLPLATEN

 1. Sett dryppebrettet under de nederste varmeelementene (helt nederst på apparatet [se fig. I]).
 2. Plasser maten på grillplaten og sett inn grillplaten i hylleposisjon 7.

BRUK AV GRILLPLATEHÅNDTAKET

 1. Bruk den større tilkoblede kroken på grillplatehåndtaket til å hekte den øvre delen av tilbehøret og trekk tilbehøret litt ut av apparatet. Du trenger bare å trekke tilbehøret langt nok ut til å passe den større kroken under tilbehøret.
 2. Snu grillplatehåndtaket over og bruk de to mindre krokene for å låse grillplatehåndtaket til tilbehøret. Trekk tilbehøret ut av apparatet og overfør det til en varmebestandig overflate.

NOTAT: Grillplatehåndtaket kan også brukes til å fjerne Crisper-brettet.
FORSIKTIG: Tilbehør vil være varmt. Ikke berør varmt tilbehør med bare hender. Plasser varmt tilbehør på en varmebestandig overflate.
ADVARSEL: Ikke bruk grillplatehåndtaket til å bære crisperbrettet eller grillplaten. Bruk kun grillplatehåndtaket til å fjerne dette tilbehøret fra apparatet.

BRUKER ROTISSERIE SPIT

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - GaflerFIG. ii

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - SpitFIG. iii

 1. Sett dryppebrettet under de nederste varmeelementene (helt nederst på apparatet [se fig. I]).
 2. Når gaflene er fjernet, tving Rotisserie Spit gjennom midten av maten på langs.
 3. Skyv gaflene (A) på hver side av spyttet og fest dem på plass ved å stramme de to settskruene (B). MERK: For å støtte maten på Rotisserie Spit bedre, sett inn Rotisserie Forks i maten i forskjellige vinkler (se Fig. ii).
 4. Hold det sammensatte Rotisserie Spit i en liten vinkel med venstre side høyere enn høyre side og sett inn høyre side av Spit inn i Rotisserie-tilkoblingen inne i apparatet (se Fig. iii).
 5. Med høyre side sikkert på plass, slipp venstre side av spyttet inn i Rotisserie-tilkoblingen på venstre side av apparatet.

FJERNING AV ROTISSERIE SPYTTSeksjonen

 1. Bruk Fetch Tool, hekt bunnen av venstre og høyre side av skaftet festet til Rotisserie Spit.
 2. Trekk Rotisserie Spit litt til venstre for å koble tilbehøret fra Rotisserie Socket.
 3. Trekk og ta Rotisserie Spit forsiktig ut av apparatet.
 4. For å fjerne mat fra Rotisserie Spit, vri for å skru ut skruene på en Rotisserie Fork. Gjenta for å fjerne den andre Rotisserie-gaffelen. Skyv maten av Rotisserie Spit.

NOTAT: Enkelte tilbehør er kanskje ikke inkludert i kjøpet.

Kontrollpanelet

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - kontrollpanelA. FORHÅNDSINNSTILLINGER: Bruk programvalgknappen for å velge en forhåndsinnstilling (se avsnittet "Forhåndsinnstillingsdiagram").
Trykk på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet eller vri på programvalgknappen for å lyse opp forhåndsinnstillingene for tilberedning.
B. TID/TEMPERATURVISNING
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - VIFTE VIFTEDISPLAY: Lyser når apparatets vifte er på.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - VARMEELEMENT DISPLAY FOR VARMEELEMENT: Lyser når topp- og/eller bunnvarmeelementene er på.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TEMPERATUR TEMPERATURVISNING: Viser gjeldende innstilte tilberedningstemperatur.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TID TIDSVISNING: Når apparatet forvarmes (bare visse forhåndsinnstillinger for matlaging bruker forvarmingsfunksjonen; se avsnittet "Forhåndsinnstilling" for mer informasjon), viser "PH". Når kokesyklusen er i gang, viser den gjenværende koketiden.
C. TEMPERATURKNAPP: Dette lar deg overstyre forhåndsinnstilte temperaturer. Temperaturen kan justeres når som helst i løpet av tilberedningssyklusen ved å trykke på temperaturknappen og deretter dreie hjulet for å justere temperaturen. Trykk og hold inne temperaturknappen for å endre den viste temperaturen fra Fahrenheit til Celsius.
D. VIFTEKNAPP: Trykk for å slå viften på eller av når den brukes med utvalgte forhåndsinnstillinger og for å endre viftehastigheten fra høy til lav eller av (se avsnittet "Forhåndsinnstillingsdiagram"). En forhåndsinnstilling må først startes for å justere viftehastigheten.
Etter at en tilberedningssyklus er fullført, kan du trykke og holde inne vifteknappen i 3 sekunder for å aktivere apparatets manuelle nedkjølingsfunksjon (se delen "Manuell nedkjølingsfunksjon").
E. TIDSKNAPP: Dette lar deg overstyre forhåndsinnstilte tider. Tiden kan justeres når som helst i løpet av tilberedningssyklusen ved å trykke på tidsknappen og deretter vri på hjulet for å justere tiden.
F. LYSKNAPP: Kan velges når som helst under tilberedningsprosessen for å lyse opp apparatets indre.
G. START/PAUSE-KNAPP: Trykk for å starte eller stoppe tilberedningsprosessen når som helst.
H. AVBRYT KNAPP: Du kan velge denne knappen når som helst for å avbryte tilberedningsprosessen. Hold Avbryt-knappen inne i 3 sekunder for å slå av apparatet).
I. KONTROLLKNAPP: Bruk for å bla gjennom valg når du velger en forhåndsinnstilt modus. Ringen rundt kontrollknappen lyser blått når apparatet er slått på. Ringen endrer farge til rød når en forhåndsinnstilling er valgt og blir tilbake til blå når tilberedningssyklusen er fullført.

Forhåndsinnstilt informasjon

FORINNSTILLT MODUSKART
Tiden og temperaturen på diagrammet nedenfor refererer til de grunnleggende standardinnstillingene. Etter hvert som du blir kjent med apparatet, vil du kunne gjøre mindre justeringer etter din smak.
HUKOMMELSE: Apparatet har en minnefunksjon som vil beholde den siste programinnstillingen din. For å tilbakestille denne funksjonen, koble fra apparatet, vent 1 minutt og slå apparatet på igjen.

Forhåndsinnstilt Fan Hastighet halv~~POS=TRUNC tidsur Forvarm Misligholde Temperatur Temperatur Område Misligholde tidsur

Tid Område

Airfry Høy Y N 400 ° F/204 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 15 minutter. 1–45 minutter.
Frites Høy Y N 425 ° F/218 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 18 minutter. 1–45 minutter.
Bacon Høy Y N 350 ° F/177 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 12 minutter. 1–45 minutter.
Grill Lav / Av Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 15 minutter. 1–45 minutter.
Egg Høy N N 250 ° F/121 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 18 minutter. 1–45 minutter.
Fisk Høy Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 10 minutter. 1–45 minutter.
ribbe Høy / Lav / Av N N 250 ° F/121 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 4 timer. 30 minutter - 10 timer
Tining Lav / Av Y N 180 ° F/82 ° C 180 F/82 °C 20 minutter. 1–45 minutter.
Biff Høy Y Y 500 ° F/260 ° C 300–500 ° F/149–260 ° C 12 minutter. 1–45 minutter.
Grønnsaker Høy Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 10 minutter. 1–45 minutter.
Wings Høy Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 25 minutter. 1–45 minutter.
Varsel Høy / Lav / Av Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 25 minutter. 1 min. - 4 timer
Rotisserie Høy N N 375 ° F/191 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 40 minutter. 1 min. - 2 timer
Skål N / A N N 4 Skiver N / A 6 minutter. N / A
Kylling Høy / Lav / Av Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 45 minutter. 1 min. - 2 timer
Pizza Høy lav / Av Y Y 400 ° F/204 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 18 minutter. 1–60 minutter.
Kake Lav / Av Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 30 minutter. 1–60 minutter.
Proof N / A N N 95 ° F/35 ° C 75–95 ° F/24–35 ° C 1 hr. 1 min. - 2 timer
Broil Høy Y Y 400 ° F/204 ° C Lav:
400 ° F/204 ° C
Høy:
500 ° F/260 ° C
10 minutter. 1–20 minutter.
Slow Cook Høy lav / Av N N 225 ° F/107 ° C 225°F/250°F/275°F
107°C/121°C/135°C
4 timer. 30 minutter - 10 timer
Roast Høy / Lav / Av Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 35 minutter. 1 min. - 4 timer
Dehydrerer Lav N N 120 ° F/49 ° C 85–175 ° F/29–79 ° C 12 timer. 30 minutter - 72 timer
Varm opp igjen Høy / Lav / Av Y N 280 ° F/138 ° C 120–450 ° F/49–232 ° C 20 minutter. 1 min. - 2 timer
Varm Lav / Av N N 160 ° F/71 ° C Ikke justerbar 1 hr. 1 min. - 4 timer

ANBEFALT TILBEHØRSPOSISJONER
Crisperbrettet, risten og stekepannen kan settes inn i posisjon 1, 2, 4/5, 6 eller 7. Posisjon 3 er Rotisserie-sporet og kan bare brukes med Rotisserie Spit. Merk at posisjon 4/5 er et enkelt spor i apparatet.
VIKTIG: Dryppbrettet må holdes under varmeelementene i apparatet til enhver tid når du tilbereder mat.

Forhåndsinnstilt Hylle Stilling

anbefalt Tilbehør

Airfry Nivå 4/5 Crisperbrett/stekepanne
Frites Nivå 4/5 Skarpere brett
Bacon Nivå 4/5 Crisperbrett med bakepannen plassert under*
Grill Level 7 Grillplate
Egg Nivå 4/5 Skarpere brett
Fisk Level 2 Stekebrett
ribbe Level 7 Stekepanne/rist med grytegryte på toppen
Tining Level 6 Stekebrett
Biff Level 2 Rist med stekepannen plassert under*
Grønnsaker Nivå 4/5 Crisperbrett/stekepanne
Wings Nivå 4/5 Crisperbrett med bakepannen plassert under*
Varsel Nivå 4/5 Rist/Stekepanne
Rotisserie Nivå 3 (Rotisserie Slot) Rotisserie Spit and Forks
Skål Nivå 4/5 Ledningsstativ
Kylling Nivå 4/5 Crisperbrett/stekepanne
Pizza Level 6 Ledningsstativ
Kake Nivå 4/5 Rist/Stekepanne
Proof Level 6 Stekebrett/rist med brødform på toppen
Broil Level 1 Stekebrett
Slow Cook Level 7 Rist med grytegryte på toppen
Roast Level 6 Stekebrett
Dehydrerer Level 1/2/4/5/6 Crisperbrett/trådstativ
Varm opp igjen Nivå 4/5/6 Crisperbrett/rist/stekepanne
Varm Nivå 4/5/6 Crisperbrett/rist/stekepanne

*Når du bruker stekepannen under Crisper-brettet eller rist, plasser bakepannen ett nivå under maten for å fange opp drypp.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - POSISJONERFORVARMING
Noen forhåndsinnstillinger inkluderer en forvarmingsfunksjon (se avsnittet "Forhåndsinnstillingsdiagram"). Når du velger en forhåndsinnstilling med denne forvarmingsfunksjonen, vil kontrollpanelet vise "PH" i stedet for koketiden til apparatet har nådd den innstilte temperaturen. Deretter vil koketimeren begynne å telle ned. For noen oppskrifter bør mat tilsettes apparatet etter at apparatet er ferdig forvarmet.
FORSIKTIG: Apparatet vil være varmt. Bruk ovnsvotter for å legge mat til apparatet.

HALVVEIS TIMER
Noen av disse forhåndsinnstilte apparatene inkluderer en halvveis timer, som er en timer som vil høres når kokesyklusen har nådd halvveis. Denne halvveistimeren gir deg muligheten til å riste eller snu maten eller rotere tilbehøret i apparatet, noe som bidrar til å sikre jevn matlaging.
For å riste maten som tilberedes i Crisper-brettet, bruk ovnsvotter til å riste maten.
For å snu mat, for eksempel burgere eller biff, bruk en tang for å snu maten.
For å rotere tilbehør, flytt det øverste tilbehøret til det nederste tilbehørets posisjon og flytt det nederste tilbehøret til det øverste tilbehørets posisjon.
For eksample, hvis Crisper-brettet er i hylleposisjon 2 og trådstativet er i hylleposisjon 6, bør du bytte Crisper-brettet til hylleposisjon 6 og trådstativet til hylleposisjon 2.

DOBBEL VIFTEHASTIGHET
Når du bruker noen av dette apparatets forhåndsinnstillinger, kan du kontrollere hastigheten til viften som er plassert på toppen av apparatet. Ved å bruke viften med høy hastighet kan overopphetet luft sirkulere rundt maten mens den tilberedes, noe som er ideelt for å tilberede mange typer mat jevnt. Å bruke en lavere viftehastighet er ideell når du tilbereder mer delikat mat, for eksempel bakevarer.
"Preset Chart"-delen viser hvilke vifteinnstillinger som er tilgjengelige for hver forhåndsinnstilling. I diagrammet er standard viftehastighet for hver forhåndsinnstilling uthevet.

MANUELL NEDkjølingsfunksjon
Etter at en tilberedningssyklus er fullført, kan du trykke og holde inne vifteknappen i 3 sekunder for å aktivere apparatets manuelle nedkjølingsfunksjon. Når den manuelle nedkjølingsfunksjonen er i gang, vil toppviften gå i 3 minutter for å kjøle ned apparatet, som kan brukes til å kjøle ned innsiden av apparatet når du tilbereder mat ved en lavere temperatur enn forrige tilberedningssyklus. Når den manuelle nedkjølingsfunksjonen er aktivert, tennes lyset rundt vifteskjermikonet, programvalgknappen blir rød, og delen for forhåndsinnstillinger for matlaging på kontrollpanelet blir mørkere.
Ved å trykke på vifteknappen mens den manuelle nedkjølingsfunksjonen er aktiv, skifter viftehastigheten fra høy til lav. Ved å trykke på vifteknappen en tredje gang avbrytes den manuelle nedkjølingsfunksjonen.
Mens den manuelle nedkjølingsfunksjonen er aktiv, kan ikke programvalgknappen brukes til å velge en forhåndsinnstilling for tilberedning. Du kan når som helst trykke på Avbryt-knappen for å avslutte den manuelle nedkjølingsfunksjonen.

SCHEMA FOR VARMEELEMENT

Modus

Forhåndsinnstillinger Informasjon

Varming Elements Brukes

konveksjon Stekeovn Ribbe, Tin, Stek, Toast, Kylling, Pizza, Bakverk, Slow Cook, Stek, Gjenoppvarm, Varm • Bruker de øvre og nedre varmeelementene.
• Standard tid, temperatur og viftehastighet varierer avhengig av valgt forhåndsinnstilling. Se "Forhåndsinnstilt modusoversikt".
• Alle forhåndsinnstilte tilberedningstemperaturer er justerbare bortsett fra forhåndsinnstillingene for Tining og Gjenoppvarming.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Konveksjon
Dehydrerer Dehydrerer • Bruker kun toppvarmeelementet.
• Denne tilberedningsmodusen bruker en lavere temperatur og en lavhastighetsvifte for å dehydrere frukt og kjøtt.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Dehydrerer
Grill Grill, bevis • Bruker kun bunnvarmeelementene.
• Alle forhåndsinnstilte steketemperaturer er justerbare.
• Grill-forhåndsinnstillingen skal brukes med grillplaten.
• Proof-forhåndsinnstillingen bruker en lav steketemperatur som hjelper deigen til å heve.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Grill
Turbo Fan med Spiral Varming Element Air Fry, pommes frites, bacon, egg, fisk, grønnsaker, vinger, biff, stek, rotisserie • Bruker 1700W topp spiralvarmeelement.
• Bruker turbofanen til å levere overopphetet luft.
• Viften kan ikke slås av eller justeres når du bruker disse forhåndsinnstillingene.
• Standardtider og temperaturer varierer og kan justeres på disse forhåndsinnstillingene.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Turbovifte

Matlagingskart

Internt temperatur kjøttdiagram
Bruk dette diagrammet og et mattermometer for å sikre at kjøtt, fjærfe, sjømat og annen tilberedt mat når en sikker minimumstemperatur. *For maksimal matsikkerhet anbefaler US Department of Agriculture 165°F/74°C for alt fjærfe; 160 ° F/71 ° C for kjøttdeig, lam og svinekjøtt; og 145°F/63°C, med en 3-minutters hvileperiode, for alle andre typer biff, lam og svinekjøtt. Også vedrview USDAs standarder for matsikkerhet.

Mat typen

Intern Temp.*

 

Oksekjøtt

Ground 160 ° C
Stekesteker: middels 145 ° C
Stekesteker: sjelden 125 ° C
 

Kylling og kalkun

brystene 165 ° C
Malet, fylt 165 ° C
Hel fugl, ben, lår, vinger 165 ° C
Fisk og skalldyr Hvilken som helst type 145 ° C
 

Lam

Ground 160 ° C
Stekesteker: middels 140 ° C
Stekesteker: sjelden 130 ° C
 

Svin

Koteletter, malt, ribbe, stek 160 ° C
Fullkokt skinke 140 ° C

Instruksjoner for bruk

Før første gangs bruk

 1. Les alt materiale, advarselsmerker og etiketter.
 2. Fjern alt emballasjemateriale, etiketter og klistremerker.
 3. Vask alle deler og tilbehør som brukes i tilberedningsprosessen med varmt såpevann. Håndvask anbefales.
 4. Vask eller senk aldri kokeapparatet i vann. Tørk av innsiden og utsiden av stekeovnen med en ren, fuktig klut. Skyll med en varm, fuktig klut.
 5. Forvarm apparatet i noen minutter før du lager mat, slik at produsentens beskyttende oljebelegg kan brenne av. Tørk av apparatet med varmt såpevann og en oppvaskklut etter denne innbrenningssyklusen.

Instruksjoner

 1. Plasser apparatet på et stabilt, plant, horisontalt og varmebestandig underlag. Sørg for at apparatet brukes i et område med god luftsirkulasjon og vekk fra varme overflater, andre gjenstander eller apparater og brennbare materialer.
 2. Forsikre deg om at apparatet er koblet til en stikkontakt.
 3. Velg matlagingstilbehøret for oppskriften.
 4. Plasser maten som skal tilberedes i apparatet og lukk dørene.
 5. Velg en forhåndsinnstilt modus ved å bruke kontrollknappen for å bla gjennom forhåndsinnstillingene og trykke på Start/Pause-knappen for å velge forhåndsinnstillingen. Tilberedningssyklusen vil begynne. Merk at noen forhåndsinnstillinger for matlaging inkluderer en forvarmingsfunksjon (se avsnittet "Forhåndsinnstillingsdiagram").
 6. Etter at tilberedningssyklusen har startet, kan du justere tilberedningstemperaturen ved å trykke på temperaturknappen og deretter bruke kontrollknappen for å justere temperaturen. Du kan også justere tilberedningstiden ved å trykke på tidsknappen og bruke kontrollknappen for å justere tilberedningstiden.
  NOTAT: Når du skåler brød eller en bagel, kontrollerer du lysheten eller mørket ved å justere de samme knappene.

NOTAT: Når tilberedningsprosessen er fullført og tilberedningstiden er utløpt, vil apparatet pipe flere ganger.
NOTAT: Hvis du lar apparatet stå på tomgang (urørt) i 3 minutter, slås apparatet automatisk av.
FORSIKTIG: Alle overflater på innsiden og utsiden av apparatet vil være ekstremt varme. For å unngå skade, bruk ovnsvotter. La apparatet avkjøles i minst 30 minutter før du prøver å rengjøre eller oppbevare det.
VIKTIG: Dette apparatet er utstyrt med et koblet dørsystem. Åpne dørene helt til innstilte posisjoner fordi dørene er fjærbelastede og vil lukke seg hvis de åpnes delvis.

Tips

 • Matvarer som er mindre i størrelse krever vanligvis litt kortere koketid enn større.
 • Store størrelser eller mengder mat kan kreve lengre koketid enn mindre størrelser eller mengder.
 • Misting av litt vegetabilsk olje på ferske poteter anbefales for å få et sprøere resultat. Når du tilsetter litt olje, gjør du det rett før du steker.
 • Snacks som normalt tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i apparatet.
 • Bruk den ferdiggjorte deigen til å tilberede fylte snacks raskt og enkelt. Premade deig krever også kortere koketid enn hjemmelaget deig.
 • En stekepanne eller ovnsform kan plasseres på risten inne i apparatet når du tilbereder mat som kaker eller quicher. Det anbefales også å bruke en boks eller et fat ved tilberedning av skjør eller fylt mat.

Rengjøring og lagring

Rengjøring
Rengjør apparatet etter hver bruk. Ta strømledningen ut av stikkontakten og sørg for at apparatet er grundig avkjølt før rengjøring.

 1. Tørk av utsiden av apparatet med en varm, fuktig klut og mildt vaskemiddel.
 2. For å rengjøre dørene, skrubb forsiktig begge sider med varmt såpevann og adamp klut. IKKE suge eller senke apparatet i vann eller vask i oppvaskmaskinen.
 3. Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann, et mildt vaskemiddel og en ikke-slipende svamp. Ikke skrubbe varmespolene fordi de er skjøre og kan gå i stykker. Skyll deretter apparatet grundig med en ren, damp klut. Ikke la stående vann ligge inne i apparatet.
 4. Fjern om nødvendig uønskede matrester med en ikke-slipende rengjøringsbørste.
 5. Tilbaket mat på tilbehør skal dynkes i varmt såpevann for å fjerne maten lett. Håndvask anbefales.

oppbevaring

 1. Koble fra apparatet og la det avkjøles grundig.
 2. Forsikre deg om at alle komponentene er rene og tørre.
 3. Plasser apparatet på et rent, tørt sted.

Feilsøking

Problem Mulig Årsak

Oppløsning

Apparatet fungerer ikke 1. Apparatet er ikke plugget inn.
2. Du har ikke slått på apparatet ved å stille inn tilberedningstiden og temperaturen.
3. Apparatet er ikke koblet til et dedikert strømuttak.
1. Koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Still inn temperatur og tid.
3. Koble apparatet til en stikkontakt.
Mat ikke tilberedt 1. Apparatet er overbelastet.
2. Temperaturen er satt for lavt.
1. Bruk mindre omganger for jevnere tilberedning.
2. Øk temperaturen og fortsett å lage mat.
Maten stekes ikke jevnt 1. Noen matvarer må slås inn under tilberedningen.
2. Mat av forskjellige størrelser tilberedes sammen.
3. Tilbehør må roteres, spesielt hvis maten tilberedes på flere tilbehør samtidig.
1. Sjekk halvveis i prosessen og vend inn maten om nødvendig.
2. Tilbered mat av lignende størrelse sammen.
3. Roter tilbehøret halvveis i koketiden.
Hvit røyk kommer fra apparatet 1. Olje blir brukt.
2. Tilbehør har overflødig fettrester fra tidligere tilberedning.
1. Tørk av for å fjerne overflødig olje.
2. Rengjør komponentene og innsiden av apparatet etter hver bruk.
Pommes frites stekes ikke jevnt 1. Feil type potet blir brukt.
2. Poteter ikke bleket ordentlig under tilberedningen.
3. For mange pommes frites blir tilberedt på en gang.
1. Bruk ferske, faste poteter.
2. Bruk kuttpinner og tørk for å fjerne overflødig stivelse.
3. Stek mindre enn 2 1/2 kopper pommes frites om gangen.
Pommes frites er ikke sprø 1. Rå frites har for mye vann. 1. Tørk potetstenger skikkelig før du mister olje. Kutt pinner mindre. Tilsett litt mer olje.
Apparatet ryker. 1. Det drypper fett eller juice på varmeelementet. 1. Apparatet må rengjøres.
Plasser bakepannen under risperbrettet eller risten når du tilbereder mat med høyt fuktighetsinnhold.

NOTAT: All annen service skal utføres av en autorisert servicerepresentant. Kontakt kundeservice ved å bruke informasjonen på baksiden av denne håndboken.

Ofte Stilte Spørsmål

 1. Trenger apparatet tid til å varme seg opp?
  Apparatet har en smart funksjon som vil forvarme apparatet til innstilt temperatur før timeren begynner å telle ned. Denne funksjonen trer i kraft med alle forhåndsprogrammerte innstillinger bortsett fra Toast, Bagel og Dehydrate.
 2. Er det mulig å stoppe kokesyklusen når som helst?
  Du kan bruke Avbryt -knappen for å stoppe tilberedningssyklusen.
 3. Er det mulig å slå av apparatet når som helst?
  Ja, apparatet kan slås av når som helst ved å holde inne Avbryt-knappen i 3 sekunder.
 4. Kan jeg sjekke maten under tilberedningsprosessen?
  Du kan kontrollere tilberedningsprosessen ved å trykke på Light -knappen eller trykke på Start/Pause -knappen og deretter åpne døren.
 5. Hva skjer hvis apparatet fremdeles ikke fungerer etter at jeg har prøvd alle feilsøkingsforslagene?
  Forsøk aldri hjemmereparasjon. Kontakt Tristar og følg prosedyrene som er angitt i manualen. Unnlatelse av å gjøre det kan gjøre garantien din ugyldig.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

90-Day Money Back-garanti

Emeril Lagasse French Door AirFryer 360 er dekket av en 90-dagers pengene-tilbake-garanti. Hvis du ikke er 100 % fornøyd med produktet ditt, returner produktet og be om et erstatningsprodukt eller refusjon. Kjøpsbevis kreves. Refusjoner vil inkludere kjøpesummen, minus behandling og håndtering. Følg instruksjonene i returretningslinjene nedenfor for å be om erstatning eller refusjon.
Retningslinjer for erstatning
Våre produkter, når de kjøpes fra en autorisert forhandler, inkluderer 1 års erstatningsgaranti hvis produktet eller komponentdelen ikke fungerer som forventet, garantien strekker seg bare til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Hvis du opplever et problem med et av produktene våre innen 1 år etter kjøpet, må du returnere produktet eller komponentdelen for erstatning med et funksjonelt tilsvarende nytt produkt eller en del. Det originale kjøpsbeviset kreves, og du er ansvarlig for å betale for å returnere apparatet til oss. I tilfelle et nytt apparat utstedes, avsluttes garantidekningen seks (6) måneder etter mottaksdatoen for det nye apparatet eller resten av den eksisterende garantien, avhengig av hva som er senere. Tristar forbeholder seg retten til å bytte ut apparatet med en av samme eller større verdi.
Returrett
Hvis du av en eller annen grunn ønsker å erstatte eller returnere produktet under pengene-tilbake-garantien, kan ordrenummeret ditt brukes som autorisasjonsnummer for returvarer (RMA). Hvis produktet ble kjøpt i en butikk, returner produktet til butikken eller bruk "RETAIL" som RMA. Returner produktet til adressen oppgitt nedenfor for en erstatning, som ikke vil medføre noen ekstra behandlings- og håndteringsgebyrer, eller for refusjon av kjøpesummen minus behandling og håndtering. Du er ansvarlig for kostnadene ved å returnere produktet. Du kan finne bestillingsnummeret ditt på www.customerstatus.com. Du kan ringe kundeservice på 973-287-5149 eller e-post [e-postbeskyttet] for ytterligere spørsmål. Pakk produktet nøye og ta med et notat med (1) navnet ditt, (2) postadresse, (3) telefonnummer, (4) e-postadresse, (5) grunn til retur, og (6) kjøpsbevis. eller ordrenummer, og (7) spesifiser på notatet om du ber om refusjon eller erstatning. Skriv RMA på utsiden av pakken.

Send produktet til følgende returadresse:
Emeril Lagasse French Door AirFryer 360
Tristar-produkter
500 Returvei
Wallingford, CT 06495
Hvis erstatnings- eller refusjonsforespørselen ikke er blitt bekreftet etter to uker, kan du kontakte kundeservice på 973-287-5149.
Tilbakebetaling
Refusjon som er bedt om innen tidsrammen for pengene-tilbake-garanti, vil bli utstedt til betalingsmåten som ble brukt ved kjøpet hvis varen ble kjøpt direkte fra Tristar. Hvis varen ble kjøpt fra en autorisert forhandler, kreves det kjøpsbevis, og en sjekk vil bli utstedt for varen og mva. Behandlings- og håndteringsgebyr refunderes ikke.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRANSK DØR AIRFRTYER 360™

Vi er veldig stolte av designen og kvaliteten på vår Emeril Lagasse French Door AirFryer 360TM

Dette produktet er produsert etter de høyeste standarder. Hvis du har spørsmål, er vårt vennlige kundeservicemedarbeider her for å hjelpe deg.
For deler, oppskrifter, tilbehør og alt Emeril hver dag, gå til tristarcares.com eller skann denne QR-koden med smarttelefonen eller nettbrettet:

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - QR-kodehttps://l.ead.me/bbotTP
For å kontakte oss, send oss ​​en e -post på [e-postbeskyttet] eller ring oss på 973-287-5149.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TristarDistribuert av:
Tristar Products, Inc.
Fairfield, NJ 07004
© 2021 Tristar Products, Inc.
Made in China
EMERIL_FDR360_IB_TP_ENG_V6_211122

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

Dokumenter / Ressurser

EMERIL LAGASSE FAFO-001 French Door Air Fryer 360 [pdf] Brukerhåndbok
FAFO-001, French Door Air Fryer 360

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.