EASYmaxx 07938 Instruksjonsbok for lufter for vanntilbehør
EASYmaxx 07938 Lufter for vannbeslag

Kjære kunde,
Vi er glade for at du har valgt EASYmaxx strømningsregulator for kranarmaturer.
Før du bruker produktet for første gang, vennligst les gjennom denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse og andre brukere. De utgjør en integrert del av produktet.
Hvis du har spørsmål om produktet, kontakt kundeserviceavdelingen via www.ds-group.de/kundenservice

LEVERTE VARER

Bilde A:
Innhold i pakken

 • 1 x strømningsregulator bestående av en dyse (3) og munnstykke (2),
 • 1 x tetningsring (1),
 • 1 x bruksanvisning

TILTENKT BRUK

 • Produktet er ment å brukes, etter at det har blitt festet til et kranarmatur, for å redusere volumet av vann som strømmer gjennom det.
 • Produktet er kun beregnet for personlig bruk og er ikke ment for kommersielle applikasjoner.
 • Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet og som beskrevet i bruksanvisningen. All annen bruk anses å være feilaktig.

MONTERING

MERK!

 • Alle deler skal kun strammes for hånd.
 • Før du monterer produktet, sørg for at begge tetningsringene er plassert på munnstykket til strømningsregulatoren.
 1. Skru av strømningsregulatoren som er festet til kranbeslaget og fjern munnstykket (den indre delen) fra hylsen (Bilde B).
  Monteringsanvisning
 2. Skru løs munnstykket til EASYmaxx strømningsregulatoren fra munnstykket og sett det inn i hylsen (Bilde C).
  Monteringsanvisning
 3. Plasser tetningsringen på munnstykket.
 4. Plasser munnstykket under hylsen og skru det fast på munnstykket. Fest om nødvendig munnstykket med en sekskantnøkkel.
 5. Skru hylsen – med strømningsregulatoren – på kranen (Bilde D)
  Monteringsanvisning

BRUK

 • Bruk kranen på vanlig måte. Vri munnstykket for å bytte mellom de to stråletypene "skyllemodus" og "spraytåke".

Hvis kranen har et langt utløpsrør, kan eventuelt vann som er igjen i det fortsatt strømme ut en liten stund etter at vannet er slått av.
Hvis du vasker hendene med "spraytåke", kan det derfor være tilstrekkelig å bare skru på kranen en kort stund. Vannet vil da fortsette å renne i nok tid.

STELLINSTRUKSJONER

Kalkavleiringer kan hindre vannstrømmen. Produktet bør derfor rengjøres regelmessig med et standard avkalkingsmiddel. Følg produsentens instruksjoner når du gjør dette.

FJERNING

Resirkuleringsikon
Kast emballasjematerialet og produktet på en miljøvennlig måte slik at de kan resirkuleres.

KUNDESERVICE / IMPORTØR

DS Produkte GmbH Er Heisterbusch 1
19258 Gallin
Tyskland
✆ +49 38851 314650 *
* Anrop til tyske fasttelefoner er underlagt leverandørens gebyrer.
Alle rettigheter reservert.
ID for bruksanvisning: Z 07938 M DS V1 0922 md

 

Dokumenter / Ressurser

EASYmaxx 07938 Lufter for vannbeslag [pdf] Bruksanvisning
07938 Lufter for vannbeslag, 07938, 07938 Lufter, lufter, lufter for vannbeslag

Referanser