Komfortabel massasje pute instruksjoner

Bruksanvisning Les instruksjonene før bruk

 SPESIFIKASJONER

 • Vurdert voltage: DC 12V
 • Strømforbruk: 20W

Advarsel

KUN FOR VOKSNE
Viktig: Enhver person som kan være gravid, har en pacemaker, lider av diabetes, flebitt og/eller trombose, har økt risiko for å utvikle blodpropper, eller som har pinner/skruer/kunstige ledd eller annet medisinsk utstyr implantert i/ kroppen hennes bør rådføre seg med lege før det skjer uavhengig av kontrollinnstilling.

 • Ikke bruk på spedbarn eller ugyldig eller på sovende eller bevisstløs person.
 • Skal ikke brukes på ufølsom hud eller på personer med dårlig blodsirkulasjon.
 • Sjekk huden i kontakt med det oppvarmede området på apparatet ofte for å redusere risikoen for blemmer

FORSIKTIG

 • FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN DEKSLET. DET ER NØDVENDIGE DELER INNE.
 • FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ORELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DENNE ENHETEN FOR REGN ELLER FUKT.

Lynet med pilhode-symbolet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert "farlig volumtage” inne i enhetens kabinett som kan være av tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk støt
Utropstegnet i en ligesidig trekant er ment å advare brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i litteraturen som følger med enheten.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Alle sikkerhets- og bruksanvisninger bør leses og følges før enheten tas i bruk. Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

ADVARSEL - FOR Å redusere risikoen for forbrenning, BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE FOR PERSONER:

 1. Et apparat skal aldri stå uten tilsyn når det er plugget inn. Trekk ut strømledningen når den ikke er i bruk.
 2. Ikke bruk mens du bader eller dusjer. Berør aldri en enhet som falt i vannet. Koble fra umiddelbart.
 3. Ikke plasser eller oppbevar enheten der den kan falle eller kan trekkes inn i et badekar eller en vask.
 4. Ikke legg eller slipp i vann eller annen væske.
 5. Bruk aldri pinner eller andre metallfester med dette utstyret.
 6. Tett oppsyn er nødvendig når denne enheten brukes av, på eller i nærheten av barn og funksjonshemmede.
 7. Bruk bare dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
 8. Bruk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel. Hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har mistet eller er skadet eller har falt i vann, IKKE prøve å fikse det selv. Returner apparatet til vårt servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 9. Ikke bær apparatet i strømledningen eller bruk ledningen som håndtak
 10. Ikke knuse eller brette dette apparatet under oppbevaring.
 11. Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
 12. Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 13. Ikke bruk utendørs. Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk og innendørs bruk.
 14. Ikke operere i nærheten av eksplosive og/eller brannfarlige røyk.
 15. For å koble fra, sett alle kontrollene i av -stilling, og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.
 16. Ikke overbelast stikkontakten. Bruk bare strømkilden som angitt.
 17. For å unngå fare for elektrisk støt, må du ikke demontere eller prøve å reparere apparatet. Feil reparasjon kan forårsake fare for elektrisk støt eller personskade når enheten brukes.
 18. Ta aldri støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i strømledningen.
 19. Ikke bruk dette produktet som hodeplugg.

PRODUKTSTELL OG -VEDLIKEHOLD

 1. Plasser Comfy massasjeputen på et trygt, kjølig og tørt sted når den ikke er i bruk. Ikke bruk enheten i vått eller damp miljø.
 2. Senk aldri enheten ned i væske.
 3. Hold deg unna alle løsemidler og harde rengjøringsmidler.
 4. IKKE Prøv å reparere denne massasjeputen selv.
 5. Undersøk møbeltrekkene nøye før hver bruk. Bytt ut ytterputen hvis foringen er synlig og / eller har tegn på skade, for eksempel sprekker, rifter eller blemmer.

BRUK AV MASSASJONEN

 1. Koble adapteren til massasjeapparatet. Koble adapteren til en stikkontakt. (INNEBruk). Koble biladapteren til massasjeapparatet. Plugg bilens strømadapter inn i sigarettenneren i bilen (IN-CAR USE).
 2. Trykk på POWER -knappen for å starte massasjeapparatet.
 3. Trykk på POWER -knappen for andre gang for å endre massasjeretning.
 4. Trykk på POWER -knappen for tredje gang for å slå av varmefunksjonen.
 5. Trykk på POWER -knappen for fjerde gang for å slå av enheten.

BRUK AV MASSASJONEN (LADES OPP)

 1. Koble adapteren til massasjeapparatet, og koble deretter adapteren til en stikkontakt for å lade massasjeapparatet.
 2. Koble adapteren fra stikkontakten og massasjeapparatet når ladingen er på (rødt lyser grønt).
 3. Trykk og hold inne POWER -knappen i TO SEKUNDER for å starte massasjeapparatet.
 4. Trykk på POWER -knappen igjen for å endre massasjeretningen.
 5. Trykk på POWER -knappen for tredje gang for å slå av varmen.
 6. Trykk på POWER -knappen for fjerde gang for å slå av massasjen.

• Massasjeretningen endres automatisk hvert minutt.

BELIGGENHET AV DELER OG KONTROLLER


 1. . MASSENODER
 2. HOVEDENHET
 3.  POWER

*MOTORADAPTEREN ER IKKE INKLUDERT I DEN LADBARE VERSJONEN

Dokumenter / Ressurser

COMFY Behagelig massasjepute [pdf] Instruksjoner
COMFY, massasjepute

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.