COMFIER-ikonJR-2201 Smart hoppetau
Brukermanual
Med hastighetsindikatorlysfunksjon
COMFIER JR-2201 Smart hoppetau

JR-2201 Smart hoppetau

Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker hoppetauet.

Produktspesifikasjon

Product Size Ф37.5 x 164 mm
Produktvekt 0.21 kg
LCD-skjerm 19.6 x 8.1mm
Power 2xAAA
USB-kabel N / A
Maks. Hopp 9999 ganger
Maks. Tid 99 minutter 59 sekunder
Min. Hoppe 1 tid
Min. Tid 1 sekunder
Auto av-tid 5 Mins

produkt Funksjon

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 1

 1. Slå på og av/Tilbakestill/Modus-knapp
 2. Indikasjonslys (kun hovedhåndtak)
 3. LCD-skjerm
 4. Rørdeksel
 5. PVC-tau
 6. Kort ball

Produkt LCD-skjerm

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 2

Visning i forskjellige moduser

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 3

Montering av hoppetauet

Hopphåndtaket og tauet/kort ball er pakket separat i esken, følg trinnene nedenfor for å sette sammen tau/kort ball for å matche med håndtaket og juster lengden deretter.
Installasjon av hovedhåndtak:COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 4Montering av skrustikkehåndtak:COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 5Batteri installasjon:
Fjern bunndekselet og sett inn 2 AAA-batterier i håndtaket, sørg for at batteriene er plassert i riktig polaritet. COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 6

App-drift

 1. Før du begynner å bruke hoppetauet, last ned App: COMFIER fra App Store eller Google play. Eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned appen.
  COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - QR-cote COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - QR cote 1
  https://apps.apple.com/cn/app/comfier/id1602455699 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruikang.comfier
 2. Under installasjonen av appen,
  iOS: sørg for å godta tillatelseskrav på Bluetooth, og tillat
  autorisasjon for versjon 10.0 og nyere.
  Android: sørg for å godta tillatelse til GPS og plassering.
  Merk: Det kreves av Google at alle smarttelefoner drives med Android Ver. 6.0 eller nyere må be om tillatelse til plassering hvis en BLE-enhet kan skannes og kobles til via Bluetooth. Eventuell privat informasjon vil ikke bli samlet inn av appen. Du kan også se det offisielle dokumentet til Google for mer informasjon: https://source.android.com/devices/blue-
  COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 7
 3. Åpne COMFIER-appen, fyll inn din personlige informasjon og start appen.
  COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 8
 4. COMFIER vil automatisk pare hoppetauet, du kan sjekke hovedgrensesnittet på appen for å sjekke statusen til tilkoblingen.
  • "Tilkoblet" vist på hovedgrensesnittet betyr vellykket sammenkobling.
  • "Frakoblet" vist på hovedgrensesnittet betyr mislykket sammenkobling. I denne tilstanden, vennligst trykk "Konto" -> "Enhet" -> "+" for å legge til enheten manuelt
 5. Klikk på modusen du trenger i hovedgrensesnittet på appen for å starte hoppet;
  COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 9Lysindikasjonsfunksjon:
  Når lyseffekten er Slå på, vil LED-lyset lyse og sykle gjennom rødt, grønt og blått én gang når treningen begynner og avsluttes.
  Under hopping representerer hver farge en bestemt hastighet:
  Rød: >200 hopp/min.
  Blå: 160-199 hopp/min
  Grønn: 100-159 hopp/min
  Bemerkning: Du kan endre og oppdatere forskjellige hastighetsverdier for hver lysfarge via enhetsdetaljsiden.
  COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 10

Hoppmoduser:
Gratis nedtelling av hopp/tid/nedtelling av tall

 1. Uten app: du kan fortsette å trykke på knappen i ca. 3 sekunder for å skifte modusen du trenger fra over tre moduser.
 2. Med App: du har fire moduser for alternativer:
  Gratis hopping/tidnedtelling/nedtelling av tall/treningsmodus
  Fri hopping:
  Hopp fritt i tauet og det er ingen begrensning på tid og antall hopp.

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 11Tidsnedtelling Hopping:
– still inn total hopptid.
– alternativer for tid kan stilles inn på appen: 30 sek, 1 min, 5 min, 10 min, og tilpasset tid;
– Uten appen vil tauet bruke den siste nedtellingsinnstillingen fra appen.COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 12Tallnedtelling Hopping:
– angi de totale hoppene;
– alternativer for antall hopp kan settes på App: 50, 100, 500, 1000 og tilpasset antall hopp.
– Uten appen vil tauet bruke den siste nedtellingsinnstillingen fra appen.COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 18HIIT-modus:
– angi de totale hoppene;
– alternativer for antall hopp kan settes på App: 50, 100, 500, 1000 og tilpasset antall hopp.
– Uten appen vil tauet bruke den siste nedtellingsinnstillingen fra appen.
COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 13Merknader:
HIIT-modus er en treningsmodus, velg passende tid og tallinnstilling i henhold til din egen kroppshelsestatus.

Kort ball Hopp over

For å hoppe over nybegynnere, eller for å unngå lydstøy ved å bruke tau til å hoppe, kan du bruke kort ball i stedet for tau for å hoppe.
Kaloriforbrenning: Hopp over 10 min = Løping 30 min;

Andre appfunksjoner

1 og 2: Talerapporteringsfunksjon:COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 143: Medal Wall funksjonCOMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 154 & 5: UtfordringsfunksjonCOMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 166: RangeringsfunksjonCOMFIER JR-2201 Smart hoppetau - Fig 17Bemerkninger: Flere interessante funksjoner for Skipjoy kommer snart.

Offline lagringsfunksjon

Uten kjøring av appen, vil dataene om hoppingen din bli registrert midlertidig av tauet og synkronisert med appen etter tilkobling igjen.
Tilbakestill tauet
Trykk på knappen på baksiden av LCD-skjermen i 8 sekunder, tauet tilbakestilles. LCD-skjermen viser alle signalene i 2 sekunder og slår seg deretter av.
Trykk på knappen igjen for å gå inn i normal bruk.

Forsiktighet og vedlikehold

 • Ikke plasser tauet i veldig våte eller varme omgivelser.
 • Unngå å slå eller slippe tauet voldsomt, ellers kan det oppstå skade.
 • Behandle tauet med forsiktighet da det er et elektronisk instrument.
 • Ikke senk håndtaket i vann eller bruk det mens det regner, fordi det ikke er vanntett og det kan oppstå skade på den innebygde elektroniske enheten.
 • Tauet brukes kun til fysisk trening. Ikke bruk den til andre formål.
 • Vær forsiktig når du bruker tauet for å unngå skader, og barn under 10 år anbefales å bruke tauet under oppsyn av foreldrene.

Batteri og skiftes ut

Batteri: Tauet har 2*AAA-batterier som kan tåle normal bruk i ca. 35 dager (beregnet basert på en daglig bruk på 15 minutter, faktisk brukstid varierer i henhold til miljø og brukstid). Den typiske ventetiden er 33 dager (eksperimentelle data fra produsenten under temperaturen 25 ℃ og fuktighet 65 % RF).
Batteribytte: Hvis "Lo" vises på skjermen, er batteriene for svake og må skiftes ut. Du trenger 2x 1.5 V-batterier, type AAA.

Tips for batteri:

 • For å få lengre levetid for batteriene, ikke la tauet stå med batterier over lengre tid. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
 • Når du ikke bruker tauet over lengre tid, anbefales det å ta ut batteriene.
 • Ikke bland gamle og nye batterier, med forskjellige sammensetninger eller av forskjellige merker for å forhindre mulig lekkasjeeksplosjon.
 • Ikke oppvarm eller deformer batteriene eller utforsk for å fyre.
 • Avfallsbatterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.
 • Vennligst sjekk med din lokale myndighet for råd om batterigjenvinning.

CE-SYMBOL Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler
Søppelkasseikon der det finnes fasiliteter. Sjekk med din lokale myndighet eller forhandler for råd om resirkulering.
NOTAT: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
- Orienter eller flytt mottakerantennen på nytt.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
-Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
-Konsulter forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:

 1. denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

FCC ID: 2AP3Q-RS2047LB
COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - ikon 1

Garanti

Hvis du har problemer med produktet, kan du gjerne kontakte oss ved å sende e-post til supportus@comfier.com Vi vil strebe etter å yte best mulig service innen 24 timer.
30 dager ubetinget retur
Comfier-produktet kan returneres for å motta full refusjon uansett årsak innen 30 dager. Ta kontakt med vår kundeservice (supportus@comfier.com), vil våre ansatte kontakte
deg innen 24 timer.
90 dager retur/bytte
Comfier produkt kan returneres / erstattes innen 90 dager hvis produktet går i stykker i perioden med riktig bruk.
12 måneders garanti
Hvis produktet går i stykker innen 12 måneder i perioden med riktig bruk, kan kundene fortsatt søke etter den relevante produktgarantien for å få det erstattet.
Oppmerksomhet!
Ingen garanti gis for force majeure eller menneskeskapte årsaker til et defekt produkt, slik som feil pleie, personlig riving og forsettlig skade, etc.

Utvid garantien gratis

1) Skriv inn følgende URL eller skann QR-koden nedenfor for å finne COMFIER facebookside og lik den, skriv inn "Garanti" til messenger for å utvide garantien fra 1 år til 3 år.

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - QR cote 2https://www.facebook.com/comfiermassager

ELLER 2) Send meldingen "Garanti" og send oss ​​en e-post supportus@comfier.com for å utvide garantien fra 1 år til 3 år.

COMFIER TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse: 573 BELLEVUE RD
NEWARK, DE 19713 USA
www.facebook.com/comfiermassager
supportus@comfier.com
www.comfier.com
COMFIER JR-2201 Smart hoppetau - ikon 2 Tel: (248) 819-2623
Mandag-fredag ​​9-00

Dokumenter / Ressurser

COMFIER JR-2201 Smart hoppetau [pdf] Brukerhåndbok
JR-2201, Smart hoppetau, JR-2201 Smart hoppetau, hoppetau, tau

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *