CabKing-logoBRUKSANVISNINGEN
CabKing-8V1 

CabKing-8V1 førerhusmaskin

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

advarsel 2 LES ALLE INSTRUKSJONER FØRST advarsel 2

For din egen sikkerhet, sørg for å lese, forstå og følge alle advarsler, sikkerhetsregler og instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før bruk. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til alvorlig personskade.
advarsel 2 ADVARSEL: Denne maskinen inkluderer produkter som kan utsette deg for kjemikalier, inkludert nikkel, som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Denne advarselen gjelder for 80# og 220# diamanthjul, og 360# full face diamantrunde.
OPPSETT SIKKERHET

 • KJENN DITT ELEKTROVERKTØY. Les denne bruksanvisningen nøye. Lær deg applikasjonene, begrensningene, spesifikke advarslene og farene knyttet til denne maskinen.
 • HOLD VAKTENE PÅ PLASS OG SIKREDE. Bruk aldri denne maskinen uten hetter. Sørg for at alle verner fungerer og er ordentlig sikret før hver bruk.
 • KUN ment for innendørs bruk.
 • UNNGÅ FARLIGE MILJØER. Ikke bruk denne maskinen i nærheten av bensin eller andre brennbare væsker.
 • KONTROLLER AT MASKINEN ER SIKKER MONTERT. Følg de riktige monteringsinstruksjonene før du kobler verktøyet til en strømforsyning.
 • BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR. Bruk av feil tilbehør på denne maskinen kan forårsake fare for skade.
 • KONTROLLER FOR SKADEDE DELER. Før du bruker denne maskinen, må du alltid kontrollere om det er skadet deksel eller deler for å fastslå at den vil fungere som den skal utføre sin tiltenkt funksjon. Sjekk for riktig innretting av bevegelige deler, binding av bevegelige deler, brudd på deler, montering og andre forhold som kan påvirke funksjonen. En beskyttelse eller annen del som er skadet, må skiftes ut på riktig måte av produsenten av denne maskinen for å unngå fare for skade.
 • BRUK KUN IDENTISKE FØRINGSDELER FOR RESERVEDLER. Bruk av andre deler kan skape fare eller forårsake produktskade.

ELEKTRISK SIKKERHET 

 • BRUK KUN JORDET UTTAK ELLER GFCI-UTTAK. Alle elektriske ledninger må enten være forsvarlig jordet, koblet til en overspenningsbeskyttet stikkontakt, eller fortrinnsvis koblet til en GFCI-uttak (Ground Fault Circuit Interrupter). En GFCI anbefales sterkt for å forhindre elektrisk støt. IKKE bruk skjøteledning.
 • IKKE MISBRUK ledningen. Bær aldri maskinen i ledningen eller dra den for å koble fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje og skarpe kanter.

BRUKSSIKKERHET 

 • KOBLE ALDRI FRÅ MOTOR, LAMP, ELLER PUMPE MED VÅTE HENDER. Selv om motoren er forseglet, må du sørge for å holde alle elektriske koblinger tørre. Unngå å berøre pumpen når den er koblet til strøm.
 • BÆR ALLTID RIKTIG ØYEVERN. Vedlagt er vernebriller for å beskytte deg mot rusk som kan fly ut mens du sliper. Vi anbefaler å bruke de vedlagte vernebrillene eller vernebrillene med sideskjold. Hverdagsbriller er IKKE vernebriller. Hvis noen er rundt maskinen mens den er i bruk, må de bruke vernebriller.
 • BRUK RIKTIG KLÆR. Ikke bruk løse klær, hansker, slips eller smykker som kan sette seg fast i maskinens bevegelige deler. Langt hår må festes med et strikk eller hårbånd.
 • HOLD ARBEIDSOMRÅDET GODT OPPLYST, RENT OG RETTE.
 • VOKSEN TILSYN ER KREVES TIL ENHVER TID. La aldri maskinen gå uten tilsyn.
 • IKKE RØR MOTORHUSET. Unngå kontakt med motorhuset når det er i bruk. Motoren er helt lukket og ikke-ventilert, så den produserer høye temperaturer. Driftstemperaturen kan nå rundt 220°F.
 • IKKE BRUK DENNE MASKINEN MENS UNDER PÅVIRKNING AV NARKOTIKA, ALKOHOL ELLER NOEN MEDIKASJON. 
 • KJØR ALDRI HJUL TØRRE. Sørg for at det brukes tilstrekkelig vann under sliping slik at det ikke dannes steinstøv. Dette støvet kan inneholde kjemikalier som kan være farlige for lungene dine ved innånding og som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For å redusere eksponeringen for disse kjemikaliene, arbeid i et godt ventilert område og bruk en ansikts- eller støvmaske hvis slipeoperasjonen er støvete.
 • BRUK KUN VANN SOM KJØLEVÆSKE.
 • NOEN BERGAR INNEHOLDER GIFTIGE ELEMENTER. Unngå å slipe steiner som inneholder uran, kvikksølv, bly, arsen, osv. Vær sikker på at du kjenner materialet du sliper.
 • IKKE TVING VERKTØYET eller tilknytning til å gjøre en jobb den ikke er laget for å gjøre.
 • FØRRETNING. Vær oppmerksom på hjulets rotasjonsretning. LENGTER ALLTID ARBEIDSTYKKET MOT RESINHJULENE. Et hardt slag kan knekke hjulet. Bruk lett trykk når du begynner å male. For mye trykk kan føre til at hjulet sprekker.
 • ALDRI SLIP MER ENN ETT ARBEIDSSTUK OM GANG.
 • START ALDRI MASKINEN HVIS ET HJUL ER I KONTAKT MED ET ARBEIDSDEL.
 • HJUL FORTSETTER Å SINNE ETTER SLÅNING AV til slutt sakte til stopp.
 • UNNGÅ KLETE OPERASJONER OG HÅNDPOSISJONER. Pass på at du har en god balanse mens du arbeider på denne maskinen. En plutselig glidning kan føre til at hånden din beveger seg inn i hjulet.
 • HOLD DEG ALLTID på vakt. Du må være fokusert mens du arbeider på denne maskinen. Det er mulig for steiner å feste seg på hjulene og kastes ut av slipeområdet.

VEDLIKEHOLDSSIKKERHET

 • KOPLE ALLTID STRØMMEN FØR SERVICE. Koble fra maskinen, lamp, og vannpumpe fra strøm før du foretar justeringer og når den ikke er i bruk.
 • IKKE ÅPNE MOTOREN. Ingen deler som brukeren kan reparere inni.
 • RENGJØR OG TØRK MASKINEN ETTER BRUK.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE 

DELELISTE

CabKing-8V1 førerhusmaskin - DELELISTE

DEL # BESKRIVELSE ANT
1 BRUKSANVISNINGEN
VENNLIGST LES HELE MANUALEN
1
2 FORKLE 1
3 BESKYTTELSESBRILLER 1
4 AKSELNØKKEL 1
5 PAN SPLASH GUARD 4
6 HÅNDHVILE 2
7 STEINBRETT 2
8 DRYPPPANNESØR 2
9 INDRE SIDEPANEL 2
10 YTRE SIDEPANEL 2
11 VANNPUMPE 1
12 VANNPUMPE FOTBRYTER 1
13 LERT POLSK PAD 1
14 DIAMANTPASTA 1
15 8" DIAMANT LAP - 360# 1
16 LAMP 1
17 HOOD 2
18 MOTOR 1
19 HJULSPLEKKBESKYTTELSE 2
20 DRIPPAN 2
21 GRUNNLAV 1
22 80# SLIPER 1
23 220# SLIPER 1
24 280# RESIN HJUL 1
25 600# RESIN HJUL 1
26 1200# RESIN HJUL 1
27 3000# RESIN HJUL 1

MONTERINGSANVISNINGER

CabKing-8V1 førerhusmaskin - figA

 1. Se fig. En over for monteringsanvisning. Finn et passende, godt opplyst sted for din CabKing-8V1. Du trenger et solid bord eller arbeidsbenk som har 4 fot bredde X 2 fot dybde med fri plass. CabKing-8V1 er en tung maskin som veier omtrent 150 pund når den er satt sammen. Vi anbefaler på det sterkeste å montere denne maskinen med to personer.
 2. Det er tre bokser som inneholder komponenter til maskinen din; motorboksen, sokkelen, panseret, pannen, lyset og tilbehørsboksen, og boksen som inneholder hjulene. Ikke kast emballasje før du er ferdig oppsatt.
 3. Åpne esken som inneholder baseboard og tilbehør. Fjern alt løst skum og tilbehør. Kontroller at alle deler er tilstede både på maskinen og i tilbehørsboksen i henhold til delene som er oppført på motsatt side. Hvis du finner noen manglende eller skadede deler, ring oss umiddelbart på (630) 366-6129 eller send oss ​​en e-post på info@cabking.com.
 4. Plasser fotlisten på din forhåndsbestemte plassering. Sørg for at brettet ligger flatt på overflaten. La det være noen tommer klaring bak maskinen for å tillate strømledninger og vannrør.
 5. Fjern de øverste mutrene og skivene på de fire boltene som stikker gjennom bunnplaten (FIG. B). Hold disse til side, du trenger dem til motoren. Fjern plastbeskyttelsen fra bunnplaten.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figB
 6. Installer lamp på fotlisten. For å gjøre dette, åpne lamp boksen og ta ut lamp, gummipakning og tre Phillips-skruer. Bruk de forhåndsborede hullene i fotlisten som mal, og fest lamp med de tre Phillips-skruene, og pass på at gummipakningen er mellom sokkelen og lamp. LampStrømledningen må vende bort fra motoren (FIG. C).
 7. Ta motoren ut av boksen ved å løfte motoren rett oppover i det svarte huset. Ikke løft motoren i akslene. Motoren kommer i sin egen kasse for fraktformål. Det er en medfølgende skiftenøkkel inne i kassen. Bruk denne til å fjerne mutterne som fester motoren i kassen.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figC
 8. Når motoren er fjernet fra kassen, plasser den på de fire boltene som finnes på sokkelen. Sørg for å justere motoren slik at den er parallell med brettet, og ta deretter skiven og mutrene du plasserte til side tidligere og stram dem til boltene med samme skiftenøkkel som ble brukt til å ta motoren av brettet.
 9. Montering av hjul - Referere til FIG. D nedenfor for trinn 9. Det er to arbors som følger med din CabKing. Venstre aksel er plassert på enden av venstre motoraksel. Høyre aksel er plassert på enden av høyre motoraksel. Skru løs og fjern venstre og høyre aksel fra motorakslene ved hjelp av den medfølgende akselnøkkelen. Fjern avstandsstykkene som følger med på akslene. Monter hjulene og avstandsstykkene på akslene i henhold til FIG. D nedenfor. Når hjulene og avstandsstykkene er riktig installert, skift ut og stram akslene på akslingene ved hjelp av akselnøkkelen.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figD
 10. Plasser de to dryppskålene på bunnplaten. Dryppskålene er ikke festet på plass, slik at du kan flytte dem etter behov. Sett de venstre og høyre hettene av rustfritt stål inn i sporene på innsiden av dryppskålene.
 11. Plasser de klare steinbrettene på toppen av hettene og sett håndstøttene inn i dryppskålene. Fest pannesprutbeskyttelsen på begge sider av dryppskålene. Juster plasseringen av pannesprutbeskyttelsen i henhold til vannspruten.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figE
 12. Fest de indre sidepanelene i rustfritt stål til hettene. De er magnetisk festet for enkel installasjon. Installer ett sidepanel på venstre panser og det andre på høyre panser, nærmest motoren (FIG. E).
 13. Eventuelt kan du feste de ytre sidepanelene til hettene. I likhet med de indre sidepanelene festes de magnetisk for enkel installasjon. Monter ett sidepanel på venstre panser og det andre på høyre panser, lengst fra motoren (FIG. F). Bare flytt det svarte sidesprayrøret oppover for å feste og fjerne sidepanelene. Disse ytre sidepanelene hjelper til med å kontrollere vannspruten, men hvis du ikke installerer dem, får du lettere tilgang til diamantlappen og lerretsputen.
  OPPSETT AV VANNSYSTEMET
  CabKing-8V1 vannsystemet er et enkeltpasssystem, som betyr at det ikke resirkulerer. IKKE OPPSETT VANNSYSTEMET SOM ET RESIRKULERINGSSYSTEM. Les mer om CabKing vannsystem på side 15 etter oppsett.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figF
 14. Skyv drypppannerørene inn i drypppanne. Fest forbindelsen med fjærklemmen (FIG. G). Trekk litt i rørene for å sikre at de er sikret. Plasser de usammenkoblede endene av rørene i en stor, 5 gallon tom bøtte (ikke inkludert), dreneringshull, eller hvor du vil at det skitne vannet skal renne ut. Du må ha drypppannerørene pekende nedover for å la tyngdekraften drenere vannet fra drypppannene. Hvis rørene ikke er vinklet nedover, vil dryppskålene fylles opp med vann.
 15. CabKing-8V1 førerhusmaskin - figHKONTROLLER AT VANNPUMPEN IKKE ER KOBLET TIL STRØMFORSYNING. Koble til vanninntakssystemet ved å skyve de to klare rørene installert i hettene inn i det svarte T-krysset, plassert på enden av det klare røret koblet til vannpumpen (FIG. H). Fjern det beskyttende underlaget fra T-krysset og plasser den klebrige, selvklebende siden til bunnplaten, bak motoren. Trekk litt i disse rørene for å sikre at de er sikret. Plasser vannpumpen i en separat, stor 5-liters bøtte (ikke inkludert) fylt med rent vann (FIG. I). Lengden fra bøtta til enheten bør ikke være mer enn 6 fot.
  CabKing-8V1 førerhusmaskin - figISLUTTMONTERING
 16. Monter de to gjennomsiktige hjulsprutbeskyttelsene på hettene (FIG. J). Vri vannkontrollknappene på venstre og høyre hetter til av-posisjon i henhold til instruksjonene på knappene (FIG. J). Vri de to sideventilene på sidesprayrørene til av-posisjon. Når den svarte pilen på sideventilene peker mot venstre, er de i av-posisjon.
 17. Koble til både motoren og lamp strømledninger til et overspenningsbeskyttet uttak, eller fortrinnsvis et GFCI-uttak (Ground Fault Circuit Interrupter). Selv om det ikke er nødvendig, anbefales en GFCI for å forhindre elektrisk støt og kan kjøpes hos din lokale jernvarehandel. Selv om motoren er forseglet, må du sørge for å holde alle elektriske koblinger tørre.
 18. Fest vannpumpens strømledning til fotbryterledningen. Fotbryteren slår vannpumpen av og på. Koble fotbryterledningen til et overspenningsbeskyttet strømuttak. KOPLE ALLTID FOTBRYTEREN FRA STRØMKILDEN NÅR DET IKKE ER I BRUK. Unngå å berøre vannpumpen når strømmen er på. KOPLE ALDRI UT ELLER RØR STRØMSKablene MED VÅTE HENDER. 
 19. KONTROLLER AT HJULENE IKKE ER I KONTAKT MED NOEN DELER FØR DU SLÅR PÅ MASKINEN SLIK AT HJULENE SINNER FRITT. Du kan nå slå på maskinen. Hjulene spinner med 1800 RPM. Det er typisk at motoren produserer en svingete lyd ved oppstart og en mild summende lyd under bruk.
 20. Start vanndryppet ved å trykke på fotbryteren. Vri de seks vannkontrollknappene til på-posisjon. Vårt unike vannsystem lar deg dryppe vann på hvert hjul individuelt. Du kan justere vannstrømningshastigheten til dine preferanser med vannkontrollknappene. Mens du er i bruk, sørg for at det drypper nok vann slik at hjulene ikke blir tørre. KJØR ALDRI HJUL TØRRE. For å bruke sidesprayen til lerretsputen og diamantomfanget, gå til side 13.
 21. Du er nå klar til å bruke CabKing-8V1. LES RESTEN AV DENNE BRUKSANVISNINGEN, SPESIELT SIKKERHETSINSTRUKSJONENE, FØR BRUK FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR SKADE.

CabKing-8V1 førerhusmaskin - figJ

VEDLIKEHOLD

CabKing-8V1 er designet som en vedlikeholdsfri enhet. Det er ingen remmer, trinser, gir eller deler som aktivt skal vedlikeholdes, men alle deler bør rengjøres manuelt og med jevne mellomrom med såpe og rent vann. IKKE LEGG NOEN DELER I OPPVASKMASKINEN.
Skifte hjul — Hjulene som følger med CabKing-8V1 har en diameter på 8 tommer med 1 tommers dorhull. CabKing-8V1 bruker bare hjul med 1-tommers hull. Fargen på hjulnavet kan variere. Bruk den medfølgende akselnøkkelen, fjern akslene som er plassert på enden av motorakselen, skyv av hjulene og skift ut med nye. Vi anbefaler på det sterkeste å smøre akselen med olje, litiumfett eller WD-40 hver gang du skifter hjul. Dette bidrar til å forhindre at akselen ruster og gjør det lettere å fjerne hjul i fremtiden. Skulle du ha problemer med å fjerne hjulene, foreslår vi at du fester akselen med akselnøkkelen og manuelt spinner hjulet i motsatt retning. Den motsatte kraften skal løsne hjulet. Når du fjerner det siste hjulet, kan dornen noen ganger sette seg fast i hjulnavet. Bare snurr hjulet mot deg, som fjerner både hjulet og akslen, og bank deretter ut akslen med en sylindrisk gjenstand.
LED-lyspære — Lyspæren installert i lamp er LED og vil vare lenge. Skulle du trenge en erstatning, må du kjøpe denne LED-lyspæren direkte gjennom oss på cabking.com. LED-lyspæren installert i CabKing lamp er spesialdesignet for denne maskinen og kan ikke finnes andre steder. Skriftlige og visuelle instruksjoner om hvordan du skifter LED-lyspære vil bli levert sammen med erstatningspæren.
LED-pære spesifikasjoner: Voltage: 90-240V. Utgangsstrøm: 300Ma. Lysstyrke: 200300LM. Pære stil: G5.3 bi-pin base.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - LED lys

MASKINBRUK

CabKing-8V1 førerhusmaskin - MASKIN

CabKing-8V1 er konfigurert med to galvaniserte diamanthjul, fire harpiksdiamanthjul, en diamantskive og en poleringspute for lerret. Den direkte drevne motoren på CabKing-8V1 eliminerer belter og andre utvendige motordeler som skal vedlikeholdes eller erstattes. Vannsystemet er unikt og lar deg uavhengig kontrollere vannspruten på hjulene. Bruk alltid tilstrekkelig vann under bruk for å unngå å kjøre hjulene tørre. Hvis hjulene blir dekket med steinrester, øk vannstrømmen. Vi anbefaler å bruke det medfølgende forkleet for å forhindre at du blir våt mens du jobber.
En annen advantage til vårt vannsystem er at du kan justere sprøyteretningen på hvert hjul. Dette lar deg bruke hjul med forskjellig bredde. Gjør dette ved å finne y-splitten, som er plassert under panseret. Juster de to dysene som er satt inn i y-splitten ved å vri til venstre eller høyre (FIG. K).

CabKing-8V1 førerhusmaskin - figK

CabKing-8V1 sliper og polerer alle slags former og design av stein, glass, syntetisk materiale og metall. Den mest populære bruken er å lage cabochons. Den generelle prosessen med å lage en cabochon på CabKing-8V1 er beskrevet på side 13 og 14.
Sliping — Start med de galvaniserte diamantskivene på venstre aksel for å fullføre slipeprosessen. Slipeprosessen former din cabochon og fjerner eventuelle overflateuregelmessigheter slik at steinen kan glattes og poleres. Hold steinen fri i hånden eller på en doppinne. Begynn med det 80# galvaniserte diamanthjulet. Slip overflaten av steinen fullstendig med tilstrekkelig vann. Hvis steinen ikke slipes grundig, vil det oppstå riper. Å sørge for at alle riper er fjernet er den viktigste delen av å male en cabochon. Tørk cabochonen ofte med et papirhåndkle eller en ren fille for å avsløre de gjenværende ripene mens du jobber. Gjenta denne prosessen for det 220# galvaniserte diamanthjulet.
Forpolering — Når du er ferdig med å slipe og forme din cabochon på de galvaniserte diamantskivene, fortsett til harpikshjulsekvensen. Harpikshjul pusser og glatter bort flate flekker, riper og små ujevnheter som er igjen fra slipeskivene i steinen din, noe som resulterer i en forhåndspolert cabochon.
Viktige notater: De medfølgende CabKing-harpikshjulene er formulert for å brukes utelukkende sammen i rekkefølge. For å unngå riper eller ujevn sliping/polering, må du ikke blande og matche andre merker av harpikshjul med CabKing harpikshjul. VENNLIGST LES DOKUMENTET MED HARPIKSHJULET SOM ER INKLUDERT MED DENNE BRUKSANVISNINGEN.
polering — For å sette den siste poleringen på steinen din, fest den medfølgende poleringsputen for lerret ved å skru den inn i høyre dor mens maskinen er slått av. Bruk den medfølgende 14,000 XNUMX mesh diamantpasta-sprøyten, påfør en rekke små prikker, tilfeldig gjennom puten, start fra midten av puten, og flytt til den ytre kanten av puten. Bruk fingeren og smør de små prikkene inn i poleringsputen på lerretet. Mens diamantpasta gir en lys, skinnende polering på de fleste steiner, er det andre måter å polere steinene på, for eksempel å bruke diamantpulver eller ceriumoksid.
Nå som poleringsputen på lerretet er ladet med diamantpastaen, er den klar til bruk. De fleste diamantpastaer kan brukes uten vann, men du kan bruke vann mens du polerer hvis du oppdager at arbeidsstykket ditt er overopphetet. Dette skjer vanligvis med mykere materiale. For å bruke med vann, sikt det svarte sidesprayrøret mot midten av platen. Rett alltid sidesprayrøret mot midten av skiven slik at vannet spres jevnt over hele overflaten når skiven spinner. Juster vanndryppet til dine preferanser ved å flytte sidesprayrøret til venstre eller høyre. Juster sprayretningen ved å flytte den hvite dysen som er satt inn i sidesprayrøret til venstre eller høyre (FIG. L).
Viktig merknad: Bruk kun ett mesh per poleringspute for lerret. Ikke bland forskjellig mesh på den samme poleringsputen for lerret, ellers kan det oppstå riper.

CabKing-8V1 førerhusmaskin - figL

Hvis du planlegger å sette inn din polerte cabochon i et smykkefunn, må du legge en flat på baksiden av cabochon. Inkludert med maskinen din er en 8" diamantrunde for å gjøre dette. Overlappen er diamantgalvanisert med 360# og forhåndsbundet til en bakplate i akryl med 1/2" dorhull. Installer fangen ved å fjerne den slissede bolten fra venstre aksel med en skrutrekker, og vri med klokken. Plasser fangen på leppen av dornen, og fest deretter fangen ved å erstatte den slissede bolten, vri mot klokken. Pass på at den slissede bolten er stram og sikker. Du kan bruke andre typer diamantlapper, for eksempel de med metallplater. Diamantlappen må brukes med vann. Akkurat som poleringsputen på lerretet, sikt det svarte sidesprayrøret mot midten av platen og juster vanndryppet etter dine preferanser ved å flytte sidesprayrøret og den hvite dysen til venstre eller høyre (FIG. M).

CabKing-8V1 førerhusmaskin - figM

Viktig merknad: Lerretspoleringsputen skal brukes på høyre skaft. Diamantlappen skal brukes på venstre skaft.

KUNSTEN Å KABBE

Kunsten å kjøre førerhus innebærer eksperimentering siden hver stein er forskjellig. Etter hvert som du skrider frem, kan det hende du finner ut at forskjellige gryn er nødvendige avhengig av steinen og bruksområdet. Å søke på internett eller bli med i lokale lapidary-klubber vil hjelpe deg med din forståelse og erfaring. Som med all steinskjæring og førerhusproduksjon, er øvelse og eksperimentering nøkkelen til suksess.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - CABBING

DELER FOR CABKING VANNSYSTEM

En av nøkkelegenskapene til CabKing-8V1 er det enkeltpassede, forurensningsfrie vannsystemet. Vannsystemet vil forbli problemfritt så lenge du bruker en frisk, ren tilførsel av vann. Gjør dette ved å bruke en separat inntaksvannbøtte fra dreneringsbøtten. En frisk tilførsel av vann vil beskytte deg mot krysskontaminering av grus som kan oppstå i resirkulerende systemer som bruker en boble eller geysir. Med ferskvann vil pumpen og inntaksrørene holde seg rene og uhindret slik at det blir nok vanntrykk. Vannpumpen er vurdert til 30 watt, 605 GPH og 8.2 ftHmax. Vi anbefaler å bruke en bøtte på minimum 5 gallon for både vannpumpe og drenering. Du vil vanligvis gå gjennom et gjennomsnitt på 1-2 liter vann per time, med vannkontrollknappene på et lett til middels drypp. Overvåk vannstanden i bøtta for å sikre at vannpumpen alltid er nedsenket i vann. VANNPUMPEN SKAL IKKE KØRES TØRR
Ved design kan alle vannsystemdeler enkelt demonteres ved å trekke av eller skru av og rengjøres med såpevann. For rutinemessig vedlikehold, hold dysene, splitten og slangene rene med en liten stålbørste eller den medfølgende piperenseren.
IKKE OPPSETT VANNSYSTEMET SOM ET RESIRKULERINGSSYSTEM. DETTE GJELDER GARANTIEN DIN. Dette betyr at du legger drypppannerørene i samme bøtte med vann som vannpumpen din. Hvis du gjør det, ugyldiggjøres garantien din, og du risikerer også krysskontaminering av grus, som kan føre til riper på steinen din. Kornet vil til slutt bygge seg opp i vannkontrollventilene, dysene og rørene, noe som vil begrense vannstrømmen og potensielt tette vannsystemets deler.
Under hver hette er det tre y-splitter med to dyser i hver, tre nåleventiler og gjennomsiktig slange som kobles til hver nåleventil. Det klare røret måler 1/4" ytre diameter X 1/8" indre diameter. Se bildet nedenfor for å identifisere deler.

CabKing-8V1 førerhusmaskin - fig1

EKSTRA TILBEHØR

Alt kabling-8V1 tilbehør kan kjøpes direkte på cabking.com
8" trimsagfeste
Dette trimmesagtilbehøret lar deg kutte, slipe og polere med bare én maskin. Den passer på begge skaftene til CabKing-8V1 og leveres med ett sintret sagblad på 8 tommer i diameter, som lar deg jobbe rett ut av esken.

CabKing-8V1 førerhusmaskin - tilbehør

8" diamantslipeskiver
Våre nikkel galvaniserte diamantskiver brukes til grovsliping og forforming av materialet ditt. Hvert hjul kommer med et plastnav i en rekke forskjellige korn. Dette er 80# og 220# hjulene som opprinnelig fulgte med enheten din.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Slipeskiver8" harpikshjul
Våre harpikshjul brukes til finere sliping og forming, cabbing og kontursliping. Hvert hjul har en skumbakside med middels tetthet med et plastnav i en rekke forskjellige korn. Dette er 280#, 600#, 1200# og 3000# hjulene som opprinnelig fulgte med enheten din.
CabKing-8V1 førerhusmaskin - harpikshjul8-tommers diamantrunde
Disse diamantlappene brukes på venstre skaft på CabKing-8V1 for å utføre både grov- og finsliping på steiner og glass. Hver runde kommer med et 1/2" dornhull som er forhåndsbundet til en bakplate i akryl. Vi har en rekke forskjellige gryn tilgjengelig. Dette er 360# diamantrunden som opprinnelig fulgte med enheten din.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps

6-tommers runder med hel ansikt
Disse full-face diamantlappene brukes på høyre skaft på CabKing-8V1 for å gi deg en flat overflate for sliping og forhåndsforming av materialet ditt. Hver runde kommer med en 1/4″-20 tråd i en rekke forskjellige korn.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps6-tommers poleringspute for lerret
Denne ubehandlede poleringsputen for lerret brukes til å polere steiner, glass og syntetisk materiale på høyre skaft på CabKing-8V1. Hver pute kommer med en 1/4″-20 tråd og må lades med diamantpasta eller diamantpulver før bruk.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - PoleringsputeDiamantpasta
Vår diamantpasta gir et utmerket medium for polering av steiner, glass og syntetiske materialer. Pastaen er praktisk pakket i fargekodede engangssprøyter for enkel nettidentifikasjon. Lad poleringsputen på lerretet med diamantpastaen vår og få utmerkede resultater.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - DiamantpastaHjulavstandsstykker
Disse aluminiumsavstandsstykkene brukes mellom hjulene på CabKing-8V1. Få den avstanden du ønsker med ekstra avstandsstykker. 1/8", 1/2", 3/4" og 1" størrelser er tilgjengelige.

CabKing-8V1 førerhusmaskin - Hjulavstandsstykker

FEILSØKING

PROBLEMET ANBEFALT LØSNING
DELER MANGLER ELLER SKADET CONTACT US DIRECTLY BY CALLING (630) 366-6129 OR SEND US AN EMAIL AT INFO@CABKING.COM.
MOTOREN ER VARM DETTE ER NORMALT. VED DESIGN ER MOTOREN HELT LUKKET OG IKKE VENTILERT SÅ DEN GIR HØYE TEMPERATURER. TEMPERATUROMRÅDET ER 190°F – 220°F. UNNGÅ KONTAKT MED BOLIG.
MOTOR LAGER EN KLASSENDE LYD DENNE STØYEN KAN VÆRE VANLIG OG VIL TILSLUTT GJØRE SELV VED LENGRE MASKINBRUK. DET ER IKKE ET ALVORLIG PROBLEM MED MINDRE DET ER EN VIBRASJON KNYTTET TIL DET.
MOTOR VIBRERER ELLER RISTER KONTROLLER AT HJULENE ER RIKTIG BALANSERT. DETTE KAN LØSES VED Å TA HJULENE AV SKAFTET OG JUSTERE DEM. KONTROLLER AT SKAFTENE ER STRAMME.
VANNKONTROLLKNAPPER FORTSETT SNURRE STRAM STILLINGSSKRUEN SOM PLASSERER INN I KNAPPENE VED BRUK AV EN FLAT SKRUTREKKER.
HJUL SLÅR IKKE KONTROLLER AT STRØMMEN ER TILKOBLET OG MASKINEN ER SLÅTT PÅ.
KONTROLLER AT HJULENE IKKE ER TILBUDET. HVIS HJULENE ER TAKKET PÅ NOE FØR DU SLÅR PÅ MOTOREN, VIL DET IKKE VÆRE NOK MOMENTUM TIL Å BEGYNNE SINNE.
VANNSTRØMNING ER SVAK ELLER STRØMMER IKKE I SLETTE SØRG FOR AT DET ER NOK VANN I BØNNEN MED VANNPUMPEN.
KONTROLLER AT VANNPUMPEN ER KOBLET TIL EN STRØMFORSYNING
KONTROLLER AT ALLE VANNRØR ER RIKTIG TILKOBLET.
RENGJØR DYSER OG Y-SPLITER MED DEN INKLUDERT RØRRENSEREN.
DRYPPEPANNER TRENNER IKKE RIST DRYPPEPANNERØRENE FOR Å STARTE FLØTEN MENS DRYPPEPANENE TILTER OPPOVER.
KONTROLLER AT DRYPPEPANERØRENE ER VINKLET NED. RØR BØR OGSÅ KUTES TIL LENGE ETTER ETTER OPPSETT AV ENHETEN.
RENGJØR DRYPPEPANNE-UTLØPET.
DYSE / VANNSYSTEMETS DELER ER LØSE ELLER FALLER AV VI FORESLÅR AT Å BRUKE TEFLONTAPE OG VEKKEL DEN DELEN AV DYSEN SOM ER SATT I Y-SPLITEN MED NOK TAPE TIL Å SIKRE PASSFORMEN.

ETT ÅRS PRODUSENTGARANTI
Denne CabKing-8V1 er garantert av produsenten å være fri for defekter i perioden på ett helt år fra kjøpsdatoen.
Hva dekker denne garantien?
Denne garantien dekker alle mekaniske og strukturelle deler av CabKing-8V1, slik som motor, vannpumpe, baseboard, etc.
Hva dekker ikke denne garantien?
Denne garantien dekker ikke forbruksvarer som diamantslipemidler, lyspærer og/eller poleringspasta. Denne garantien dekker heller ikke misbruk, misbruk, forsettlig skade, feil bruk, unnlatelse av å ta vare på maskinen, feil å følge instruksjonene, service av andre enn CabKing-personell og/eller tyveri/tap.
Hvem dekkes av denne garantien?
Denne garantien dekker kun den opprinnelige kjøperen av utstyret. Det er ikke overførbart.
Hva er garantiperioden?
Garantien gjelder i ett år fra kjøpsdato. Ta vare på den originale fakturaen til maskinen din for garantibevis eller registrer din CabKing-8V1.
Trenger du vår garantiservice?
Kontakt oss direkte, så hjelper vi deg. Du kan enten ringe oss på (630) 366-6129 eller sende oss en e-post på info@cabking.com. Frakt til oss vil være for din regning. Hvis maskinen din er fast bestemt på å være under garanti, betaler vi for returfrakt. Du må BEVISE at du er under garanti ved å gi oss den originale fakturaen til maskinen din eller ved å registrere din CabKing-8V1 for å motta vår garantiservice.
CabKing logo samboolBeskytt investeringen din og forleng denne produsentens garanti ytterligere 1-2 år! For kjøp og mer informasjon, besøk cabking.com eller ring (630) 366-6129.
Viktig merknad: Du har opptil 45 dager fra kjøpsdatoen for denne CabKing-maskinen til å legge til denne utvidede garantien.

 

CabKing-logo1

Produsert med utenlandske og innenlandske deler av
Reentel International Inc.
44 Plaza Dr.
Westmont, IL 60559 – USA
CabKing hjelpelinje
(630) 366-6129
E-post:  info@cabking.com
Webnettstedet:  cabking.com
Facebook Ikonfacebook.com/TheCabKing
Govee H6071 LED-gulv Lamp-inestargraminstagram.com/CabKing
VAPORESSO TX80 Forz vanntett støtsikker og støvtett - Ikonyoutube.com/CabKing

Dokumenter / Ressurser

CABKING CabKing-8V1 Cabbing Machine [pdf] Bruksanvisning
CabKing-8V1, Cabbing Machine, CabKing-8V1 Cabbing Machine, Machine

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *