BROWAN logo b1Browan Communications Inc.
No.15-1, Zhonghua Rd.,
Hsinchu industripark,
Hukou, Hsinchu,
Taiwan, ROC 30352
Tel: + 886-3-6006899
Fax: + 886-3-5972970

dokumentnummer BQW_02_0036.001

 

 

MerryIoT Hub
Brukermanual

Endringshistorikk
Revisjon Dato Beskrivelse Forfatter
. 001 kan 3rd, 2022 Første utgave Demy

opphavsrett

© 2021 BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Dette dokumentet er opphavsrettsbeskyttet med alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, transkriberes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen form på noen måte uten skriftlig tillatelse fra BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Legge merke til

BROWAN COMMUNICATIONS INC. forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel.

Selv om informasjonen i denne håndboken er utarbeidet med stor omhu, kan det hende at den ikke anses som en garanti for produktets egenskaper. BROWAN COMMUNICATIONS INC. er kun ansvarlig i den grad som er spesifisert i salgs- og leveringsvilkårene.

Reproduksjon og distribusjon av dokumentasjonen og programvaren som følger med dette produktet og bruken av innholdet er underlagt skriftlig tillatelse fra BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Varemerker

Produktet beskrevet i dette dokumentet er et lisensiert produkt fra BROWAN COMMUNICATIONS INC.

Kapittel 1 Introduksjon


Formål og omfang

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hovedfunksjonene, brukerhåndboken, støttede funksjoner og systemarkitekturen til WLRRTES-106 MerryIoT Hub basert på den nyeste LoRaWAN-spesifikasjonen.

Product design

Dimensjonen til WLRRTES-106 MerryIoT Hub er med dimensjonen 116 x 91 x 27 mm, og med én LAN-port, én Micro-USB-port for 5V DC/2A strøminngang, fire LED-indikatorer og én tilbakestillingsknapp.

WLRGFM-100 - Produktdesign 1WLRGFM-100 - Produktdesign 2

Definisjoner, akronymer og forkortelser
Sak Beskrivelse
LPWAN Lavstrøms Wide-Area Network
LoRaWAN™ LoRaWAN™ er en Low Power Wide Area Network (LPWAN)-spesifikasjon beregnet for trådløse batteridrevne ting i et regionalt, nasjonalt eller globalt nettverk.
ABP Aktivering ved personalisering
OTAA Over-The-Air-aktivering
TBD Skal defineres
Referanse
Document Forfatter
LoRaWAN-spesifikasjon v1.0.3 LoRa-alliansen
RP002-1.0.1 LoRaWAN Regionale parametere LoRa-alliansen

Kapittel 2 – Maskinvaredetaljer


LED-indikatorer

LED-sekvens: Strøm(system), WAN, WiFi, LoRa

En oransje, tre grønne

Fast LED er for statisk status, blanking betyr at systemet oppgraderer eller aktive enheter koblet til den tilsvarende porten

Fast på blinker Av
Strømsystem (oransje) Strøm på Oppstart (ignorer bootloader) Strøm AV
WAN(blå) Ethernet-plugg og fikk IP-adr Tilkobling Trekk
Trådløs (blå) WiFi Station Mode og fikk IP-adresse Tilkobling Trådløs deaktiver
LoRa (blå) LoRa er arbeid Tilkobling LoRa er ikke arbeid

Tabell 1 LED-oppførsel

WLRGFM-100 - Figur 1

Figur 1 -LED-indikatorer

I / O-porter
Havn Telle Beskrivelse
RJ45 1 WAN-porten til enheten
Tilbakestill 1 Tilbakestill til standard (5 sekunder for å tilbakestille innstillingene til fabrikkstandard)
micro USB 1 Strøminngang via USB-adapter (5VDC/2A)

WLRGFM-100 - Figur 2

Figur 2 – IO-porter

Baksideetikett

Merkingsinformasjonen er plassert nederst på apparatet.

WLRGFM-100 - Figur 3 - 1

WLRGFM-100 - Figur 3 - 2

Figur 3 – Baketikett

Pakkeetikett
Nei. Sak Beskrivelse
1 ProduktBOKS Brun kasse
2 Merking Modell/ MAC/ Serienummer/ Typegodkjenning
Pakkeinnhold
Nei. Beskrivelse Antall
1 MerryIoT Hub 1
2 Strømadapter (100-240VAC 50/60Hz til 5VDC/2A) 1
3 Ethernet-kabel 1 meter (UTP) 1

Kapittel 3 - Brukerhåndbok


3.1 Koble til MerryIoT Hub

Du kan koble til gatewayen via WiFi-grensesnittet, hvor SSID og passord er trykt på baketiketten som standard.

WLRGFM-100 - Figur 4

Figur 4 – Baketikett

Regelen for gateway SSID er MerryIoT_Femto_Lite-xxxxxx der de siste sifrene er de siste 6 sifrene i MAC-adressen

PC-en vil hente IP-adressen til området 192.168.4.x bortsett fra 192.168.4.1 tildelt av AP.

3.2 MerryIoT Hub-innstilling

Åpne web nettleser (eks: Chrome) etter tilkobling til gatewayen via IP-adressen "192.168.4.1"

WLRGFM-100 - Figur 5

Figur 5 - WEB UI-1

WLRGFM-100 - Figur 6

Figur 6 - WEB UI-2

Nå kan du konfigurere gatewayen gjennom WEB UI.

3.3 SETT WAN

Gatewayen støtter enten "Ethernet"- eller "Wi-Fi"-tilkobling som internett-backhaul.

WLRGFM-100 - Figur 7

Figur 7 – WAN-tilkobling

TRINN 3.3.1 Ethernet-innstilling

Konfigurer IP-adressen til WAN.[Statisk IP/DHCP-klient]

WLRGFM-100 - Figur 8

Figur 8 – WAN-tilkobling

ETHERNET STATUS – Informasjonen om IP-adresse/Subnet Mask/Gateway/DNS.
ETHERNET-INNSTILLING – Konfigurer IP-adressen til WAN.[Statisk IP/DHCP-klient]
Statisk IP - Konfigurer IP-adressen/Subnet Mask/Default Gateway/DNS for den statiske IP-en.

WLRGFM-100 - Merk Kontakt nettverksadministratoren for statisk IP-adresseinformasjon.

DHCP – IP-adressen/Subnet Mask/Default Gateway/DNS vil bli tildelt av DHCP-serveren.

WLRGFM-100 - Figur 9

Figur 9 – DHCP-klient

TRINN 3.3.2 Wi-Fi

Velg "Wi-Fi" for å være internett-backhaul-tilkoblingen.

WLRGFM-100 - Merk Gateway WiFi-grensesnittet er tilgangspunktet som standard, som SSID er "MerryIoT_Femto_Lite-XXXXXX" trykt på baketiketten. Administratoren har kun tilgang til WEB Brukergrensesnitt gjennom tilgangspunktmodus for å konfigurere gatewayen. Gatewayen vil være WiFi-klienten og vil ikke kunne få tilgang til WEB UI etter å ha aktivert WiFi-grensesnittet som internett-backhaul-tilkobling.

WLRGFM-100 - Figur 10

Figur 10 – Wi-Fi-tilkobling

MANUELL KOBLING – Spesifiser den eksterne AP SSID og skriv inn passordet om nødvendig.

Klikk "Bli med" å godta eller "Avbryt" å avbryte.

WLRGFM-100 - Figur 11

Figur 11 – Manuell Wi-Fi-tilkobling

Gatewayen vil skanne det nærliggende tilgangspunktet automatisk. Bare klikk på SSID for WiFi-tilkoblingen.

WLRGFM-100 - Figur 12

Figur 12 – Manuell Wi-Fi-tilkobling

Skriv inn et WiFi-passord hvis det er nødvendig for tilkoblingen.

WLRGFM-100 - Figur 13

Figur 13 – Wi-Fi-passord

Klikk "Bli med" å godta eller "Avbryt" å avbryte.

Kapittel 4 – Forskrift


Forklaring om forstyrrelser fra Federal Communication Commission

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved å gjøre et av følgende tiltak:
- Orienter eller flytt mottakerantennen på nytt.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp.

FCC Advarsel: Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autorisasjon til å bruke dette utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

VIKTIG:
Erklæring om stråleeksponering:

Dette utstyret overholder FCC-grenseverdiene for stråling som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen din.

Denne senderen må ikke være samlokalisert eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

Valg av landskodefunksjon skal deaktiveres for produkter som markedsføres til USA/CANADA

Bruk av denne enheten er begrenset til innendørs bruk

Erklæring fra Industry Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovasjon, Vitenskap og Økonomisk utvikling Canadas lisensfrie RSS. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser
(2) Denne enheten må akseptere forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten

Erklæring om stråleeksponering:
Dette utstyret overholder Canadas grenser for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Dokumenter / Ressurser

BROWAN WLRGFM-100 MerryIoT Hub IoT Gateway [pdf] Brukerhåndbok
WLRGFM-100, MerryIoT Hub IoT Gateway

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *