BODEGA-LOGO

BODEGA BCD35 AW Car Refrigerator

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-PRODUCT

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

 • Ikke bruk apparatet hvis det er synlig skadet.
 • Do not block the gaps of the fridge with things like pins, wire, etc.
 • Ikke utsett apparatet for regn eller bløtlegg det i vann.
 • Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens, etc.)
 • Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart drivmiddel.
 • Sørg for at strømledningen er tørr og ikke fanget eller skadet. Ikke plasser flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.
 • Sjekk voltagSpesifikasjonen på typeskiltet tilsvarer energitilførselen. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet.
 • Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatets oppbevaringsrom, med mindre de er av den typen som er anbefalt av produsenten.
 • Når apparatet er pakket ut og før det slås på, må det plasseres på en jevn overflate i mer enn 6 timer.
 • Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for a long time running and less than 45° for short time running.
 • Hold ventilasjonsåpningene i aggregathuset eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
 • Hold apparatet stabilt på bakken eller i bilen; Ikke tøm opp ned.
 • Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

FORSIKTIG

 • Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell. Feil reparasjon kan føre til fare. Den lamp og strømledningen må skiftes ut av produsenten eller kvalifiserte personer.
 • Installasjon av likestrøm i båten må håndteres av kvalifiserte elektrikere.
 • Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 • Apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av enheten på en sikker måte og forstår farer.

MERKNAD

 • Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every
 • Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant
 • Fare for fastklemming av barn. Før du kaster det gamle kjøleskapet eller fryseren: ta av dørene: og la hyllene stå på plass slik at barn ikke lett kan klatre inn.
 • Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
 • Hvis apparatet blir stående tomt i lengre perioder, slå av, tine, rengjør, tørk og la døren stå åpen for å forhindre at det utvikles mugg inne i apparatet.
 • Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
  • Personalet kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  • Camping, Farmhouses, and by clients in hotels, motels, and other residential environments;
  • Bed and breakfast type miljøer;
  • Catering and similar non-retail applications. Js:: Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable
  • kjølemiddel og blåsegass.
 • Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
  • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
  • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
  •  Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.
 • For å opprettholde samsvar med FCCs retningslinjer for RF-eksponering, må avstanden være minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din og fullt støttet av drifts- og installasjonskonfigurasjonene til senderen og dens antenne(r).

FCC MERKNAD
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:

 1. denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

PRODUKTFUNKSJONER

 • High-efficiency compressor and conversion module.
 • KFK-fri og god varmeisolasjon.
 • Lowest cooling to -20°C /-4°F (based on 25°C/77°F room temperature).
 • Intelligent battery protection system prevents your vehicle from running out of battery.
 • Touch screen control panel for temperature setting.
 • Dual fridge and freezer zone.
 • Optional car/home use.
 • Detailed design: interior light, shelf, handle.

PRODUKTSTRUKTUR

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-1

 1. Håndtak
 2. freezer Compartment
 3. ridge Compartment
 4. hylle
 5. Machine compartment

FUNKSJON OG BETJENING

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-2

 • Strømforsyning: connected to DC 12/24V or AC100~240V(using the adapter).
 • Strøm på / av: trykk på for å BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-3switch ON, long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-3 i tre sekunder for å slå AV.
 • Temperaturinnstilling: under running, press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4to switch the refrigerator or freezer temperature setting. Press+or -to adjust the temperature. The setting will be saved automatically after stopping operating for 4 seconds
  (OBS: the temperature displayed is the current temperature of the compartment, it’ II takes a while to reach the set temperature.)
  Temperaturinnstillingsområde: Fridge(rE) :0-8°C/32°F-46.4°F; Freezer(Fr) :-12~-20°C/10.4~-4°F.
 • Battery Protection Mode (for car use type): under running, long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 for three seconds until the display screen flashes, then select three battery protection modes H(High), M(Medium), and L(Low) by clicking BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 again. The factory setting is High battery protection mode the voltage is a theoretical value, and there may be a deviation in different sceneries.BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-6
 • H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other backup battery.
 • Innstilling av temperaturenhet: Switch off the fridge then long press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 until displays El, keep pressing BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-4 until displays ES, then press BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-5 to select Celsius or Fahrenheit.
 • Tilbakestille: switch off the fridge, press until El displays, then press button+ and- at the same time to reset.

Anbefalt temperatur for vanlig mat:BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-8

Omsorg og vedlikehold

Rengjøring:

 • Unplug the fridge first to avoid electric shock.
 • Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
 • Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the fridge.
 • Use a wet cloth to clean the fridge and dry it.

oppbevaring
If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction:

 • Slå av strømmen og ta ut støpselet.
 • Fjern elementene som er lagret i kjøleskapet.
 • Wipe off excess water from the fridge with a rag.
 • Put the fridge in a cool and dry place.

Tining:
Fuktighet kan danne frost inne i kjøleapparatet eller på fordamperen. Dette reduserer kjølekapasiteten. Tin apparatet i god tid for å unngå dette.

 • Slå av enheten
 • Take out all the contents of the device.
 • Hold døren åpen.
 • Tørk av tint vann.

Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which A have frozen in place.

SMART CONTROL- FRIDGE APP INSTRUCTIONS

 • Første Skritt: Turn on the Bluetooth on your smart device; start the APP and click “Search” to find nearby fridges.
 • Second Step: Click the fridge icon for Bluetooth pairing (the APP will prompt you to pair the fridge by pressing the set button O on the fridge’s control panel when connecting the fridge for the first time). After pairing, the APP will switch to the main interface allowing you to control the fridge.

MENY

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-9

 1. Gjeldende temperatur
 2. Nåværende voltage
 3. Måltemperatur
 4. Bryter venstre/høyre rom
 5. SET
 6. PÅ AV
 7. Temperatur kontroll
 8. ECO(energisparende) / MAX(hurtigkjøling)
 9. Lås åpne
 10. Celsius/Fahrenheit
 11. Koble fra enheten og gå tilbake til søk
 12. Batteribeskyttelsesmodus: Høy/Middels/Lav

OBS:
Klikk på låsikonet BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-10 on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

Laster ned applikasjonen "CAR FIDGE FREEZER".

BODEGA-BCD35-AW-Car-Refrigerator-FIG-11

Skann QR-koden til venstre eller søk etter APPEN «CAR FRIDGE FREEZER» i APP Store (for Apple-enheter) eller Google Store (for Android-enheter).

FEILSØKING

Problemer Årsak/forslag
 

 

Kjøleskapet fungerer ikke

• Check if the switch is on.

• Check if the plug and socket are connected well.

• Check if the fuse has been burnt.

• Check if the power supply has malfunctioned.

• Switch on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor.

Kjøleskap er for varme • The door is opened frequently.

• A large amount of warm or hot food was stored recently.

• The refrigerator has been disconnected for a long time.

Maten er frossen • The temperature was set too low.
There is “water flow” noise from inside the refrigerator  

• It’s a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.

There are waterdrops around the refrigerator

kabinett eller døråpning

• It’s a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.
Kompressoren er litt støyende ved start • It’s a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably.
 

Kode Fl vises

•  Possible cause: low voltage til kjøleskap.

Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium to Low.

 

Kode F2 vises

• Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Kode F3 vises

• Possible cause: the compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Kode F4 vises

• Possible cause: compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code FS displayed

• Possible cause: overheating of the compressor & electronics. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Kode F6 vises

• Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start.

If the code shows again, contact manufacturer for service.

 

Code F7 or FS displayed

• Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact manufacturer for service.

Dokumenter / Ressurser

BODEGA BCD35 AW Car Refrigerator [pdf] Brukerhåndbok
BCD35AW, 2A7MY-BCD35AW, 2A7MYBCD35AW, BCD35 AW, Car Refrigerator, BCD35 AW Car Refrigerator, Refrigerator

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.