BISSELL-logo

BISSELL 48F3E Big Green Upright Tepperens

BISSELL-48F3E-Big-Green-Upright-Carpet Cleaner-product-image

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET.
Når du bruker et elektrisk apparat, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
ADVARSEL
FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

 • Ikke senk det.
 • Bruk bare på overflater som er fuktet ved rengjøringsprosessen.
 • Koble alltid til et riktig jordet stikkontakt.
 •  Se jordingsinstruksjoner.
 • Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før du utfører vedlikehold eller feilsøking.
 • Ikke la maskinen stå når den er koblet til.
 • Ikke service maskinen når den er koblet til.
 • Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel.
 • Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har falt, skadet, blitt liggende utendørs eller falt i vann, må du reparere det på et autorisert servicesenter.
 • Bruk kun innendørs.
 • Ikke trekk eller bær med ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk døren på ledningen, trekk ledningen rundt skarpe hjørner eller kanter, kjør apparatet over ledningen eller utsett ledningen for oppvarmede overflater.
 • Trekk ut ved å ta tak i støpselet, ikke ledningen.
 • Ikke håndter støpselet eller apparatet med våte hender.
 • Ikke stikk gjenstander inn i apparatets åpninger, bruk med blokkert åpning eller begrense luftstrømmen.
 • Ikke utsett hår, løse klær, fingre eller andre kroppsdeler for åpninger eller bevegelige deler.
 • Ikke ta opp varme eller brennende gjenstander.
 • Ikke ta opp brennbare eller brennbare materialer (tennvæske, bensin, parafin osv.) Eller bruk i nærvær av eksplosive væsker eller damp.
 • Ikke bruk apparatet i et lukket rom fylt med damper avgitt av oljebasert maling, tynnere maling, noen mottettende stoffer, brennbart støv eller andre eksplosive eller giftige damper.
 • Ikke ta opp giftig materiale (klorblekemiddel, ammoniakk, avløpsrenser, bensin osv.).
 • Ikke modifiser det jordede støpselet med 3 stenger.
 • Ikke la den brukes som leketøy.
 • Ikke bruk til noe annet formål enn beskrevet i denne brukerhåndboken.
 • Ikke trekk ut stikkontakten ved å trekke i ledningen.
 • Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
 • Installer alltid flottør før våt opptak.
 • Bruk kun rengjøringsprodukter formulert av BISSELL® Commercial for bruk i dette apparatet for å forhindre skade på interne komponenter. Se avsnittet om rensevæske i denne veiledningen.
 • Hold åpningene fri for støv, lo, hår osv.
 • Ikke rett festedysen mot mennesker eller dyr
 • Ikke bruk uten inntaksfilter på plass.
 • Slå AV alle kontroller før du kobler fra strømmen.
 • Trekk ut støpselet før du fester møbeltrekkverktøyet.
 • Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
 • Tett oppmerksomhet er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn.
 • Hvis apparatet er utstyrt med en ikke -ledbar BS 1363 -plugg, må den ikke brukes med mindre en 13 amp (ASTA godkjent i henhold til BS 1362) sikring er montert i holderen i pluggen. Reservedeler kan fås fra din BISSELL-leverandør. Hvis støpselet av en eller annen grunn kuttes av, må det kastes, da det er fare for elektrisk støt dersom det settes inn i en 13 amp socket.
 • FORSIKTIG: For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke leveres via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av av verktøyet.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE DENNE MODELLEN ER FOR KOMMERSIELL BRUK.
VIKTIG INFORMASJON

 • Oppbevar apparatet på et plant underlag.
 • Plasttanker tåler ikke oppvaskmaskin. Ikke legg tankene i oppvaskmaskinen.

Forbrukergaranti

Denne garantien gjelder kun utenfor USA og Canada. Den er levert av BISSELL® International Trading Company BV ("BISSELL").
Denne garantien er gitt av BISSELL. Det gir deg spesifikke rettigheter. Det tilbys som en tilleggsfordel til dine rettigheter i henhold til loven. Du har også andre rettigheter i henhold til loven som kan variere fra land til land. Du kan finne ut om dine juridiske rettigheter og rettsmidler ved å kontakte din lokale forbrukerrådgivningstjeneste. Ingenting i denne garantien vil erstatte eller redusere noen av dine juridiske rettigheter eller rettsmidler. Hvis du trenger ytterligere instruksjoner angående denne garantien eller har spørsmål om hva den kan dekke, vennligst kontakt BISSELL Consumer Care eller kontakt din lokale distributør.
Denne garantien gis til den opprinnelige kjøperen av produktet fra nytt og kan ikke overføres. Du må kunne bevise kjøpsdatoen for å kunne kreve under denne garantien.
Det kan være nødvendig å skaffe noen av dine personlige opplysninger, for eksempel en postadresse, for å oppfylle vilkårene i denne garantien. Eventuelle personopplysninger vil bli behandlet i henhold til BISSELLs personvernerklæring, som du finner på global.BISSELL.com/privacy-policy.

Begrenset 2 års garanti
(fra kjøpsdatoen fra den opprinnelige kjøperen)
Med forbehold om *UNNTAK OG UNNTAK som er identifisert nedenfor, vil BISSELL reparere eller erstatte (med nye, renoverte, lite brukte eller reproduserte komponenter eller produkter), etter BISSELLs valg, gratis, enhver defekt eller funksjonsfeil del eller produkt. BISSELL anbefaler at den originale emballasjen og beviset på kjøpsdatoen oppbevares i garantiperioden i tilfelle behovet oppstår innen perioden for å gjøre krav på garantien. Å beholde den originale emballasjen vil hjelpe med nødvendig ompakking og transport, men er ikke en betingelse for garantien. Hvis produktet ditt erstattes av BISSELL under denne garantien, vil den nye varen dra nytte av resten av garantiperioden (beregnet fra datoen for det opprinnelige kjøpet). Perioden for denne garantien skal ikke forlenges uansett om produktet ditt repareres eller erstattes.

*UNNTAK OG UTELUKKELSER FRA GARANTIENS VILKÅR
Denne garantien gjelder for produkter som brukes til personlig bruk i hjemmet og ikke kommersielle eller utleieformål. Forbrukskomponenter som filtre, belter og moppputer, som må skiftes ut eller repareres av brukeren fra tid til annen, dekkes ikke av denne garantien.
Denne garantien gjelder ikke for feil som oppstår som følge av rimelig slitasje. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av brukeren eller en tredjepart, enten som følge av ulykke, uaktsomhet, misbruk, forsømmelse eller annen bruk som ikke er i samsvar med brukerveiledningen, dekkes ikke av denne garantien.
En uautorisert reparasjon (eller forsøk på reparasjon) kan ugyldiggjøre denne garantien uansett om skaden er forårsaket av den reparasjonen/forsøket.
Fjerning eller tampå sette produktets vurderingsetikett på produktet eller gjøre det uleselig vil ugyldiggjøre denne garantien.
Med unntak av det som er angitt nedenfor, er BISSELL og dets distributører ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar eller for tilfeldige skader eller følgeskader av noen art knyttet til bruken av dette produktet, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd , tap av muligheter, nød, ulempe eller skuffelse. Med unntak av som angitt nedenfor vil BISSELLs ansvar ikke overstige kjøpesummen for produktet.
BISSELL utelukker eller begrenser ikke på noen måte sitt ansvar for (a) dødsfall eller personskade forårsaket
ved vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; (b) svindel eller uredelig uriktig fremstilling; (c) eller for andre saker som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

NOTAT: Oppbevar den originale salgskvitteringen. Det gir bevis på kjøpsdatoen i tilfelle et garantikrav. Se garanti for detaljer.

Forbrukeromsorg

Hvis ditt BISSELL-produkt skulle kreve service eller kreve under vår begrensede garanti, vennligst kontakt oss online eller på telefon:
Webnettstedet: global.BISSELL.com
UK Telefon: 0344-888-6644
Midtøsten og Afrika Telefon: +97148818597

Dokumenter / Ressurser

BISSELL 48F3E Big Green Upright Tepperens [pdf] Instruksjoner
48F3E, Big Green Upright Tepperens, 48F3E Big Green Upright Tepperens, Upright Tepperens, Tepperens, Renser

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *