beurer-logo

beurer HK 58 Varmepute

beurer-HK-58-Heat-Pad-produkt

Forklaring av symboler

Følgende symboler brukes på enheten, i denne bruksanvisningen, på emballasjen og på typeskiltet for enheten:

 • Les instruksjonene!
 • Ikke sett inn pinner!
 • Ikke bruk brettet eller rucked!
 • Skal ikke brukes av svært små barn (0 3 år).
 • Kast emballasjen på en miljøvennlig måte
 • Dette produktet tilfredsstiller kravene i gjeldende europeiske og nasjonale direktiver.
 • Enheten har dobbel beskyttelsesisolasjon og oppfyller derfor beskyttelsesklasse 2.
 • Vaskes ved maksimal temperatur på 30 °C, Meget skånsom vask
 • Ikke bleke
 • Ikke tørk i tørketrommel
 • Må ikke strykes
 • Ikke tørrens
 • Produsent
 • Produktene oppfyller beviselig kravene i de tekniske forskriftene til EAEU.
 • Vennligst kast enheten i henhold til EC-direktivet – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • KEMAKEUR-symbolet dokumenterer sikkerheten og samsvar med standarder for et elektrisk produkt.
 • Storbritannias samsvarsvurderingsmerke
 • Tekstilene som brukes til denne enheten oppfyller de strenge menneskelige økologiske kravene til Oeko Tex Standard 100, som bekreftet av Hohenstein Research Institute.
 • ADVARSEL: Advarsel om risiko for skade eller helsefare
 • FORSIKTIG: Sikkerhetsinformasjon om mulig skade på apparater/tilbehør.
 • NOTAT: Viktig informasjon.

Varer inkludert i pakken

Sjekk at utsiden av pappleveringsforpakningen er intakt, og sørg for at alt innhold er tilstede. Før bruk, sørg for at det ikke er synlige skader på enheten eller tilbehøret, og at alt emballasjemateriale er fjernet. Hvis du er i tvil, ikke bruk enheten og kontakt forhandleren eller den spesifiserte kundeserviceadressen.

 • 1 Varmeplate
 • 1 Deksel
 • 1 Kontroll
 • 1 Bruksanvisning
Beskrivelse
 1. Støpsel
 2. Kontroll
 3. Skyvebryter (PÅ = I / AV = 0)
 4. Knapper for innstilling av temperatur
 5. Opplyst display for temperaturinnstillinger
 6. Plugin-koblingbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Viktige instruksjoner Behold for fremtidig bruk

ADVARSEL

 • Manglende overholdelse av følgende merknader kan føre til personskade eller materielle skader (elektrisk støt, hudforbrenninger, brann). Følgende sikkerhets- og fareinformasjon er ikke bare ment for å beskytte din og andres helse, den skal også beskytte produktet. Vær derfor oppmerksom på disse sikkerhetsmerknadene og ta med disse instruksjonene når du overleverer produktet til andre.
 • Denne varmeputen må ikke brukes av personer som ikke er følsomme for varme eller av andre sårbare personer som kanskje ikke er i stand til å reagere på overoppheting (f.eks. diabetikere, personer med hudforandringer på grunn av sykdom eller arrvev i påføringsområdet, etter å ha tatt smertestillende medisin eller alkohol).
 • Denne varmeputen må ikke brukes av svært små barn (0 år) da de ikke er i stand til å reagere på overoppheting.
 • Varmeputen kan brukes av barn eldre enn 3 og yngre enn 8 år forutsatt at de er under tilsyn. For dette må styringen alltid stilles inn på minimumstemperatur.
 • Denne varmeputen kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller mangel på erfaring eller kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn og har blitt instruert i hvordan de skal bruke varmeputen på en sikker måte, og er fullstendig klar over de påfølgende risikoene ved bruk.
 • Barn må ikke leke med varmeputen.
 • Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
 • Denne varmeputen er ikke designet for bruk på sykehus.
 • Denne varmeputen er kun beregnet for husholdning/privat bruk, ikke for kommersiell bruk.
 • Ikke sett inn pinner.
 • Ikke bruk den når den er brettet eller sammenslått.
 • Ikke bruk den hvis den er våt.
 • Denne varmeputen kan kun brukes sammen med kontrollen spesifisert på etiketten.
 • Denne varmeputen må kun kobles til strømnettettage som er angitt på etiketten.
 • De elektriske og magnetiske feltene som sendes ut av denne varmeputen kan forstyrre funksjonen til en pacemaker. Imidlertid er de fortsatt godt under grensene: elektrisk feltstyrke: maks. 5000 V/m, magnetisk feltstyrke: maks. 80 A/m, magnetisk flukstetthet: maks. 0.1 millilite sla. Rådfør deg derfor med legen din og produsenten av pacemakeren før du bruker denne varmeputen.
 • Ikke trekk, vri eller gjør skarpe bøyninger i kablene.
 • Hvis kabelen og kontrollen til varmeputen ikke er riktig plassert, kan det være fare for å bli viklet inn i, bli kvalt av, snuble over eller tråkke på kabelen og kontrollen. Brukeren må sørge for at overskytende kabellengder, og kabler generelt, føres trygt.
 • Vennligst sjekk denne varmeputen ofte for tegn på slitasje
  eller skade. Hvis slike tegn er tydelige, hvis varmeputen har blitt brukt feil, eller hvis den ikke lenger varmes opp, må den kontrolleres av produsenten før den slås på igjen.
 • Under ingen omstendigheter bør du åpne eller reparere varmeputen (inkludert tilbehøret) selv fordi feilfri funksjonalitet ikke lenger kan garanteres deretter. Unnlatelse av å overholde dette vil ugyldiggjøre garantien.
 • Hvis nettkabelen til denne varmeputen er skadet, må den kasseres. Hvis den ikke kan fjernes, må varmeputen kastes.
 • Når denne varmeputen er slått på:
  • Ikke plasser skarpe gjenstander på den
  • Ikke plasser noen varmekilder, som varmtvannsflasker, varmeputer eller lignende, på den
 • De elektroniske komponentene i kontrollen varmes opp når varmeputen er i bruk. Av denne grunn må kontrollen aldri dekkes til eller plasseres på varmeputen når den er i bruk.
 • Det er viktig å følge informasjonen knyttet til følgende kapitler: Drift, Rengjøring og vedlikehold og Lagring.
 • Hvis du skulle ha spørsmål om bruk av enhetene våre, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling.

Tiltenkt bruk

FORSIKTIG
Denne varmeputen er kun designet for å varme opp menneskekroppen.

Operasjon

Sikkerhet 

FORSIKTIG 

 • Varmeputen er utstyrt med et SIKKERHETSSYSTEM. Denne sensorteknologien gir beskyttelse mot overoppheting over hele overflaten av varmeputen med en automatisk utkobling ved feil. Hvis SIKKERHETSSYSTEMET har slått av varmeputen, lyser ikke temperaturinnstillingene lenger når den slås på.
 • Vær oppmerksom på at varmeputen av sikkerhetsgrunner ikke lenger kan betjenes etter at det har oppstått en feil, og må sendes til oppgitt serviceadresse.
 • Ikke koble den defekte varmeputen til en annen kontroll av samme type. Dette vil utløse en permanent utkobling via styringens sikkerhetssystem.
Første gangs bruk

FORSIKTIG
Forsikre deg om at varmeputen ikke vil samle seg eller brettes under bruk.

 • For å betjene varmeputen, koble kontrollen til varmeputen ved å plugge inn kontakten.
 • Koble deretter strømkontakten til stikkontakten.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Tilleggsinformasjon for HK 58 Cozy
Den eksklusive formen til denne varmeputen er utviklet spesielt for bruk på rygg og nakke. Plasser varmeputen på baksiden slik at borrelåsen på nakkedelen er på linje med nakken. Lukk deretter borrelåsen. Juster lengden på magebeltet slik at du er komfortabel og fest spennen ved å passe den ene enden inn i den andre. For å løsne spennen, skyv begge sider av låsen sammen som vist på bildet.

Skru på
Skyv skyvebryteren (3) på høyre side av kontrollen til innstillingen "I" (PÅ) – se et bilde av kontrollen. Når bryteren er på, lyser temperaturinnstillingsdisplayet.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Stille inn temperaturen
For å øke temperaturen, trykk på knappen (4). For å redusere temperaturen, trykk på knappen (4).

 • Nivå 1: minimum varme
 • Nivå 25: individuell varmeinnstilling
 • Nivå 6: maksimal varme
 • NOTAT:
  Den raskeste måten å varme opp varmeputen på er først å stille inn den høyeste temperaturinnstillingen.
 • NOTAT:
  Disse varmeputene har en rask oppvarmingsfunksjon, som gjør at puten varmes opp raskere de første 10 minuttene.
 • ADVARSEL
  Hvis varmeputen brukes over flere timer, anbefaler vi at du setter den laveste temperaturinnstillingen på kontrollen for å unngå overoppheting av den oppvarmede kroppsdelen, noe som kan føre til brannskader på huden.

Automatisk utkobling
Denne varmeputen er utstyrt med en automatisk utkoblingsfunksjon. Dette slår av varmetilførselen ca. 90 minutter etter første gangs bruk av varmeputen. En del av de viste temperaturinnstillingene på kontrollen begynner da å blinke. For at varmeputen skal kunne slås på igjen, må sideskyvebryteren (3) først settes til innstilling "0" (AV). Etter ca. 5 sekunder er det mulig å slå den på igjen.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Slå av
For å slå av varmeputen, sett skyvebryteren (3) på siden av kontrollen til innstilling "0" (AV). Displayet for temperaturinnstilling er ikke lenger opplyst.

NOTAT:
Hvis varmeputen ikke er i bruk, bytt sideskyvebryteren (3) fra PÅ/AV til innstilling "0" (AV) og trekk støpselet ut av stikkontakten. Koble deretter kontrollen fra varmeputen ved å koble fra plugin-koblingen.

Rengjøring og vedlikehold

 • ADVARSEL
  Før rengjøring må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten først. Koble deretter kontrollen fra varmeputen ved å koble fra plugin-koblingen. Ellers er det fare for elektrisk støt.
 • FORSIKTIG
  Kontrollen må aldri komme i kontakt med vann eller andre væsker, da dette kan forårsake skade.
 • For å rengjøre kontrollen, bruk en tørr, lofri klut. Ikke bruk kjemiske eller skurende rengjøringsmidler.
 • Tekstiltrekket kan rengjøres i henhold til symbolene på etiketten og må fjernes fra varmeputen før rengjøring.
 • Små merker på varmeputen kan fjernes med adamp klut og om nødvendig med litt flytende vaskemiddel for delikat tøy.
 • FORSIKTIG
  Vær oppmerksom på at varmeputen ikke kan rengjøres kjemisk, vrides ut, tørkes i tørketrommel, legges gjennom en mangel eller strykes. Ellers kan varmeputen bli skadet.
 • Denne varmeputen kan vaskes i maskin.
 • Still inn vaskemaskinen på en spesielt skånsom vask på 30 °C (ullsyklus). Bruk et delikat vaskemiddel og mål det i henhold til produsentens anvisninger.
 • FORSIKTIG
  Vær oppmerksom på at hyppig vask av varmeputen har en negativ effekt på produktet. Varmeputen bør derfor vaskes i vaskemaskin maksimalt 10 ganger i løpet av levetiden.
 • Umiddelbart etter vask, omform varmeputen til dens opprinnelige dimensjoner mens den fortsatt er damp og spre den flatt ut på en kleshest for å tørke.
 • FORSIKTIG
  • Ikke bruk knagger eller lignende til å feste varmeputen til kleshesten. Ellers kan varmeputen bli skadet.
  • Ikke koble kontrollen til varmeputen før plugin-tilkoblingen og varmeputen er helt tørre. Ellers kan varmeputen bli skadet.
 • ADVARSEL
  Slå aldri på varmeputen for å tørke den! Ellers er det fare for elektrisk støt.

oppbevaring

Hvis du ikke planlegger å bruke varmeputen over en lengre periode, anbefaler vi at du oppbevarer den i originalemballasjen. For dette formålet, koble kontrollen fra varmeputen ved å koble fra plugin-koblingen.

FORSIKTIG

 • La varmeputen avkjøles før du oppbevarer den. Ellers kan varmeputen bli skadet.
 • For å unngå skarpe folder i varmeputen, ikke plasser noen gjenstander oppå den mens den oppbevares.

Avhending
Av miljømessige årsaker må du ikke kaste enheten i husholdningsavfallet etter endt levetid. Kast enheten på et egnet lokalt innsamlings- eller gjenvinningssted. Kast enheten i samsvar med EF-direktivet - WEEE (Elektrisk og elektronisk avfall). Hvis du har spørsmål, kan du kontakte de lokale myndighetene som er ansvarlige for avfallshåndtering.

Hva om det er problemer

Problem Årsak Oppløsning
Temperaturinnstillingene lyser ikke mens

– kontrollen er riktig koblet til varmeputen

– støpselet er koblet til en fungerende stikkontakt

– sideskyvebryteren på kontrollen er satt til innstilling "I" (ON)

Sikkerhetssystemet har slått av varmeputen permanent. Send varmeputen og kontrollen for service.

Tekniske data

Se merkelappen på varmeputen.

Garanti/service

Ytterligere informasjon om garanti og garantibetingelser finner du i det medfølgende garantiheftet.

Kontaktinformasjon

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Tyskland.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UKImportør: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Storbritannia.

Dokumenter / Ressurser

beurer HK 58 Varmepute [pdf] Bruksanvisning
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *