Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
Besøk vår webnettsted på: http://www.harborfreight.com
Send teknisk support på: [e-postbeskyttet]

Lagre denne håndboken Ta vare på denne håndboken for sikkerhetsadvarsler og forholdsregler, montering, drift, inspeksjon, vedlikehold og rengjøringsprosedyrer. Skriv produktets serienummer på baksiden av håndboken nær monteringsskjemaet (eller måned og år for kjøp hvis produktet ikke har noe nummer). Oppbevar denne håndboken og kvitteringen på et trygt og tørt sted for fremtidig referanse.

Når du pakker ut, må du sørge for at produktet er intakt og uskadet. Hvis noen deler mangler eller er ødelagte, kan du ringe 1-888-866-5797 så snart som mulig.

Copyright© 2021 av Harbor Freight Tools®. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne håndboken eller noen kunstverk i denne kan reproduseres i noen form eller form uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Harbor Freight Tools. Diagrammer i denne håndboken kan ikke tegnes proporsjonalt. På grunn av kontinuerlige forbedringer kan det faktiske produktet avvike noe fra produktet som er beskrevet her. Verktøy som kreves for montering og service er kanskje ikke inkludert.

ADVARSELSSYMBOLER OG DEFINISJONER

Dette er sikkerhetsvarselsymbolet. Den brukes til å varsle deg om potensielle personskader. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig personskade eller død.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til lettere eller moderate skader.
Adresserer praksis som ikke er relatert til personskade.

Viktig sikkerhetsinformasjon

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Lagre alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Sett opp forholdsregler
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Bruk ANSI-godkjente vernebriller og kraftige arbeidshansker under oppsett.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Hold tilskuere borte fra området under oppsett.
 10. Ikke sett opp når du er trøtt eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner.
Bruk forholdsregler
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Ikke overrekk deg. Hold tilstrekkelig fotfeste og balanse hele tiden. Dette muliggjør bedre kontroll av elektroverktøyet i uventede situasjoner.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med eller i nærheten av dette elementet.
 10. Bruk kun etter hensikten.
 11. Inspiser før hver bruk; ikke bruk hvis deler er løse eller skadet.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Kle deg skikkelig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
 14. Advarslene, forholdsreglene og instruksjonene som er diskutert i denne bruksanvisningen, kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det må forstås av operatøren at sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i dette produktet, men som må leveres av operatøren.
Tilbakeslag og relaterte advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et klemt eller klemt roterende hjul, støtteunderlag, børste eller annet tilbehør. Klemming eller klemning forårsaker hurtig stopp av det roterende tilbehøret, noe som igjen fører til at det ukontrollerte elektroverktøyet tvinges i motsatt retning av tilbehørets rotasjon ved bindingspunktet.
For eksample, hvis et slipende hjul blir klemt eller klemt av arbeidsstykket, kan kanten på hjulet som kommer inn i klemmepunktet grave seg ned i overflaten av materialet som får hjulet til å klatre ut eller sparke ut. Hjulet kan enten hoppe mot eller bort fra operatøren, avhengig av retningen på hjulets bevegelse ved klemmepunktet. Slipehjul kan også gå i stykker under disse forholdene.
Tilbakeslag er et resultat av misbruk av elektroverktøy og/eller feil driftsprosedyrer eller forhold, og kan unngås ved å ta riktige forholdsregler som angitt nedenfor.

 1. Hold et godt grep om elektroverktøyet og plasser kroppen og armen slik at du kan motstå tilbakeslagskrefter. Bruk alltid et ekstra håndtak for maksimal kontroll over tilbakeslag eller dreiemomentreaksjon under oppstart. Operatøren kan kontrollere dreiemomentreaksjoner eller tilbakeslagskrefter, hvis riktige forholdsregler er tatt.
 2. Ikke plasser hånden nær det roterende tilbehøret. Tilbehør kan slå tilbake over hånden din.
 3. Ikke plasser kroppen din i det området verktøyet vil bevege seg hvis tilbakeslag oppstår. Kickback vil drive verktøyet i motsatt retning av hjulets bevegelse på det tidspunktet det henger fast.
 4. Vær spesielt forsiktig når du arbeider i hjørner, skarpe kanter osv. Unngå å sprette og feste tilbehøret.
  Hjørner, skarpe kanter eller sprett har en tendens til å fange det roterende tilbehøret og forårsake tap av kontroll eller tilbakeslag.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Sett opp instruksjoner

Les HEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON -delen i begynnelsen av dette dokumentet, inkludert all tekst under underoverskrifter der før du setter opp eller bruker dette produktet.


FOR Å FOREBYGGE alvorlig personskade fra utilsiktet drift:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  OBS: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

For tekniske spørsmål, ring 1-888-866-5797.

Justering av sikkerhetsvakten
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  OBS: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Driftsveiledning

Les HEL VIKTIG SIKKERHET INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Oppsett av arbeidsstykke og arbeidsområde
 1. Utpek et arbeidsområde som er rent og godt opplyst. Arbeidsområdet må ikke tillate tilgang for barn eller kjæledyr for å forhindre distraksjon og skade.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Fest løse arbeidsstykker med en skrustikke eller clamps (ikke inkludert) for å forhindre bevegelse mens du arbeider.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
Operasjon


FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE: Ta godt tak i verktøyet med begge hender.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  ADVARSEL! FOR Å FORHINDRE ALVORLIG
  SKADE:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. FOR Å FOREBYGGE ULYKER, ETTER BRUK:
  Slå av verktøyet.
  ADVARSEL! FOR Å FORHINDRE ALVORLIG SKADE: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

Vedlikehold


FOR Å FOREBYGGE alvorlig personskade fra utilsiktet drift:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Ta opp serienummer her:

OBS: Hvis produktet ikke har noe serienummer, må du registrere måned og kjøpsår i stedet.
OBS: Noen deler er oppført og vist kun for illustrasjonsformål, og er ikke tilgjengelige enkeltvis som reservedeler. Det kan hende at deler ikke kan byttes ut. Oppgi UPC-nummer ved bestilling:

26677 Agoura Road • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

For tekniske spørsmål, ring 1-888-866-5797

Dokumenter / Ressurser

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Brukerhåndbok
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.