AXAGON - lgoACU-PD22 Power Delivery 3.0 USB-C Output Vegglader
BruksanvisningenAXAGON ACU-PD22 Strømforsyning 3 0 USB-C Utgang Vegglader

SIKKERHET OG RIKTIG HÅNDTERING

  • Sørg for at utgangsparametrene til adapteren samsvarer med parametrene til den strømdrevne enheten. -Bruk kun uskadde USB-kabler av god kvalitet.
  • Ikke krysskoble ladeadapterens utganger. Adapterskader kan oppstå! – Beskytt adapteren mot høye temperaturer og mekanisk skade. – Bruk adapteren kun i tørre omgivelser
  • Beskytt den mot vann, ikke bruk den med våte hender, det er fare for elektrisk støt!
  • Ikke dekk til adapteren og la tilgang til luft for tilstrekkelig kjøling. -Adapteren kan bli varm under bruk, det er normalt.
  • Hvis adapteren er skadet, koble den UMIDDELBART fra og ikke bruk den igjen! – Ikke demonter, modifiser eller forsøk å reparere adapteren. – Hvis du ikke bruker adapteren, koble den fra. -Adapteren er kun for innendørs bruk og strømnettet voltage er 100 – 240V —.
  • Ikke la adapteren være uten tilsyn.

INPUT & OUTPUT

AXAGON ACU-PD22 Strømforsyning 3 0 USB-C utgang Vegglader - inngang

NYTTIG TIPS:

ØNSKER DU EN RASK, ROBUST OG STABIL LADEKABEL?
FOR KVALITET AXAGON USB-KABLER KONTROLLER
https://www.argon.eu/produkt/bely-r-redukce/us-pasivmi

TEKNISK STØTTE

Mer informasjon, vanlige spørsmål, manualer og drivere finner du på produktsiden i PRODUKTSTØTTE-fanen på www.axagon.eu. Ingenting hjalp? Skriv til vår tekniske støtte: support@axagon.cz.

GIRA System 3000 romtemperaturkontrolldisplay - ikon 30 Ikke kast produktet i husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. ta den til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk utstyr. For informasjon om innsamlings- og resirkuleringsprogrammer i ditt land, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren som solgte deg produktet.
GARMIN 010 02584 00 Dome Radar - ce EU-samsvarserklæring: Enheten er i samsvar med harmoniseringslovgivningen i EU 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (RoHS). Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig fra produsenten.
Før bruk av produktet er brukeren forpliktet til å lese brukerveiledningen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade som kan oppstå på grunn av feil bruk av produktet eller manglende overholdelse av instruksjonene her. Annen produktbruk enn spesifisert må konsulteres med produsenten.
DOMETIC CFF70DZ DZ Kompressorkjøler - merk Ikke bruk produktet i fuktige eller eksplosive omgivelser og i nærheten av brennbare stoffer.
AXAGON ACU-PD22 Strømforsyning 3 0 USB-C utgang Vegglader - ikon Beskyttelsesgrad 20. Apparatet er beskyttet mot kontakt med en finger; apparatet er ikke beskyttet mot vanninntrenging.
Apparatet i beskyttelsesklasse II i henhold til IEC 60536 — apparat med dobbel isolasjon.
SILVERCREST SGB 1200 F1 miniovn - ikon 6 Apparatet er kun beregnet for innendørs bruk under standardforhold.

LINK FOR PRODUKTSTØTTE

AXAGON ACU-PD22 Strømforsyning 3 0 USB-C utgang Vegglader - qr-kodehttp://axagon.eu/produkty/acu-pd22#supportLinkGoal

© 2021 AXAGON
Vyrobce / Produsent: RealQ sro – Zelezna 5, 619 00 Brno, Tsjekkia
Alle rettigheter forbeholdt. All tekst og bildemateriale i dette dokumentet er beskyttet av opphavsrettsloven.
Alle merkene som er angitt her er registrerte varemerker for de aktuelle eierne.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Laget i KINA for Axagon.AXAGON ACU-PD22 Strømforsyning 3 0 USB-C utgang Vegglader - ce

Dokumenter / Ressurser

AXAGON ACU-PD22 Power Delivery 3.0 USB-C Output Vegglader [pdf] Bruksanvisning
ACU-PD22 Power Delivery 3.0 USB-C Output Vegglader, ACU-PD22, Power Delivery 3.0 USB-C Output Vegglader

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *