anko LD-K1045 Trådløs vannkoker 
Brukermanual

anko LD-K1045 trådløs vannkoker brukerhåndbok

–Important Safety Instructions–

Tiltenkt bruk

 • The kettle is intended solely for boiling water. Heating of milk, carbonated drinks or other liquids will cause malfunction or damage the appliance.
 • The appliance is intended for household use only. It is not suitable for commercial use.

FARE for barn og svake personer

 • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 • Keep packing material out of children’s reach. There is a risk of suffocation!

FARE på grunn av strøm

 • The base, plug and mains cord must not come into contact with water or other liquids. This could result in the risk of electric shock. You should therefore not, for example, plasser vannkokeren nær en vask. Ikke bruk vannkokeren utendørs.
 • The kettle must never be immersed in water or other liquids. Water must not be allowed to come into contact with the electric parts from underneath.
 • Ikke bruk apparatet når hendene er våte.
 • Vannkokeren må kun kobles til en riktig installert og jordet stikkontakt med nettvoltage som samsvarer med "Tekniske spesifikasjoner" for apparatet.
 • For safety reasons use of an extension cord with the kettle is not recommended
 • La aldri apparatet være uten tilsyn mens det er i bruk.
 • Keep the appliance and mains cord away from sources of heat such as cooking plates or open gas flames.
  This could cause melting.
 • Keep the mains cord away from sharp surface edges.
 • Unplug the kettle, …
  … if a disturbance occurs,
  … if you are not going to use it for a prolonged period of time,
  ... under tordenvær og
  ... før du rengjør den.
  … when storing.
  To do so, always pull the plug and not on the mains cord.
 • Ikke bruk apparatet hvis vannkokeren, bunnen eller nettledningen viser synlige tegn på skade.
 • Ikke foreta endringer på apparatet og strømledningen eller endre tilkoblingskabelen selv.
 • For electrical safety, if the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrical person only or the product must be disposed.

Warning – Risk of burns / scalding

 • Always stand the water kettle on a solid and even surface.
  Sørg for at den ikke kan skli eller falle ned, og at strømledningen ikke henger ned.
 • The kettle becomes hot while in use. Do not move the kettle during operation and do not pull on the mains cord. Only hold the hot kettle by its handle.
 • Kontakt med stigende damp kan forårsake skolding! Sørg for at lokket alltid er godt lukket, og ikke åpne det mens vannet koker eller mens det helles ut vann.
 • Do not fill the container with less than MIN. (0.5L) or more than MAX. (1.5L) of water. If there is not enough water in the kettle, the appliance may overheat. If too much water is filled, the boiling water may splash out.
 • Pass på at vannkokeren er slått AV før du tar den av strømnettet.
 • If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected and cause scalding.
 • Vannkokeren skal bare brukes med den medfølgende basen.
 • CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched ON.
 • CAUTION: To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents when cleaning outside surface, use a soft cloth and a mild detergent.
 • FORSIKTIG: Plasser lokket slik at damp ledes bort fra håndtaket.
 • WARNING: Avoid spillage on the electrical connector.
 • ADVARSEL: Feil bruk kan forårsake skade.
 • ADVARSEL: Overflaten på varmeelementet er gjenstand for gjenværende varme etter bruk.
 • ADVARSEL: Ikke fjern lokket mens vannet koker.
 • Dette apparatet er ment å brukes i husholdningsapplikasjoner og lignende applikasjoner som:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
  - våningshus,
  - av klienter på hoteller, moteller og andre boligmiljøer,
  - bed and breakfast-miljøer.
 • For cleaning, please refer to section “Cleaning And Care”.

CAUTION – Material damage

 • Take care that any steam escaping from the appliance can damage wallpapers, wall cabinets or other items.
  Turn the spout away from furniture, walls, window blinds etc.
 • Ikke bruk etsende, aggressive eller slipende rengjøringsmidler for rengjøring.
  Hold harde gjenstander borte fra apparatet.
 • Selv om kjelen er beskyttet mot tørrkoking, må den aldri brukes uten vann.
 • If the cut-out switch switches off the kettle to prevent overheating and boiling dry, proceed as follows:
  – Fjern kjelen fra basen.
  – Allow the kettle to cool down for at least 15 minutes before refilling it with water or placing the kettle on the power base.
 • Bruk bare vannkokeren med den medfølgende basen.
 • Furniture today is often coated with a wide range of varnishes and plastics and is treated with various substances. Some of these products may contain substances that react adversely with the rubber feet on the kettle power base and soften them. This can cause staining on the surface. Therefore, we recommend placing a non-slip mat under the rubber feet of the kettle base.

-Knowing Your Product –

anko LD-K1045 Cordless Water Kettle - overview

-Technical Data–

Electrical Parameter:

Model: LD-K1045
Voltage: 220-240V~
Frequency: 50- 60Hz
Wattage: 1850-2200W
Rating Capacity: 1.5 L

Pakke

FORSIKTIG! DANGER to children- danger to life due to suffocation/swallowing.

Keep all packing material and plastic bags out of reach of children. Dispose of it immediately.

 • Carefully remove all parts from the packaging and check that no parts are missing or damaged during shipping. If the product is damaged, do not use. Please return it to Kmart for replacement.
 • Fjern alt emballasjemateriale.

Første gangs bruk

IMPORTANT! During the below process, DO NOT fill the kettle more than the MIN. (0.5L) mark on the kettle.
Filling above the min. mark will cause over boil and spillage out of the spout.
To ensure a long service life of the water kettle and to remove any residue from manufacturing process, proceed as follows before using it for the first time:

 1. Fyll kjelen med vann og tilsett eddik i et forhold på 1: 3 (1 del eddik / 3 deler vann).
  Note: Make the mixture in a separate container and then pour into the kettle, not more than the MIN. (0.5L) mark.
 2. Kok opp (se Kokende vann), og hell deretter vekk.
 3. Allow the kettle to cool down and then refill it fresh water, boil the water and then pour it away again

informasjon ikonFor å unngå kalkavleiringer, avkalk vannkokeren med jevne mellomrom (etter ca. hver 15. bruk) som beskrevet i avsnittet "Avkalking".

–How to use your kettle —

The appliance can heat water to 80℃, 85℃, 90℃, 95℃, 100℃ (boil) and has a keep warm function (Note: keep warm function cannot be used when 100℃ boiling function is selected).

When the appliance is connected to mains power, all lights will be ON, and the appliance is in standby status.
All the lights will switch OFF, if the appliance is not used after 5 minutes. If you touch any of the buttons, all the lights will switch back ON again to indicate standby status.

 1. Oppvarming av vann
  a. Press the button for 80℃ in standby status, and the corresponding LED light will flash to indicate the water is heating up. The appliance will start to heat the water till it reaches the selected temperature. The LED light will stop blinking and remain steady ON when the water in the kettle has reached the selected temperature. The LED indicator light will turn OFF automatically after five minutes.
  b. The same working procedure applies to 85℃, 90℃, 95℃ and 100℃ function.
 2. Heat water and keep warm
  c. Press the button for 80℃ first, then press the keep warm button. The LED light for 80℃will flash while the keep warm button will be illuminated. The LED light will stop blinking and remain steady ON when the water in the kettle has reached the selected temperature. The appliance will stay in keep warm status for 30 minutes.

MERKNADER: During keep warm function, the kettle will switch ON & OFF to maintain the selected water temperature. This is normal.

d. The same working procedure applies to 85℃+ keep warm, 90℃ + keep warm, 95℃ + keep warm.
e. If the appliance is in the keep warm state and the body is removed from the base, the keep warm function will be paused and the keep warm LED will flash. Put the body back in 5 minutes, and the keep warm function will continue. Otherwise, the appliance will shut down.

MERKNADER: The keep warm function cannot be selected when boiling water at 100℃.

Kokende vann

ADVARSEL! Risk of fire and burns:

 • The kettle body and its lid become hot while in use. Do not touch them.
 • The lid must be tightly closed during the boiling process. It must not be opened while pouring water out. Let the appliance cool down before opening the lid.
  FORSIKTIG! – boiling water can cause damage to property and cause injuries.
 • Ikke fyll vannbeholderen med mindre enn MIN. (0.5L) eller mer enn MAX. (1.5 L) vann.

IMPORTANT! This appliance is not intended to heat liquid other than water

 1. Press the lid release trigger. The lid will open automatically.
 2. Fill the kettle with the amount of water required. You can check the water fill level on the water indicator on the kettle.
 3. Press the lid front location down firmly to close it.
  informasjon ikonMake sure that the lid is tightly closed during use.
  Otherwise, the water kettle may not switch OFF after boiling
 4. Fully unwind the power cord and run it through the cable guide channel on the base.
 5. Koble strømkabelen til en jordet stikkontakt som er lett tilgjengelig.
 6. Place the kettle on the base and press the 100℃ (boil) button on the base.
  Kontrollen blå lamp will blink to indicate that the kettle is ON.
  When the kettle has finished boiling, the kettle switches off automatically and the control blue lamp will remain ON and switch OFF after 5 minutes.
 7. If you wish to stop heating the water before it boils, press the selected temperature button again to switch off the kettle.
  * Be sure that the water kettle is switched OFF before removing it off the power base.
 8. Etter at vannet har kokt opp, vent et øyeblikk, til vannet har sluttet å putre.
  Remove the kettle from the water base.
  FORSIKTIG! Risk of burns from boiling water.
 9. Hell vannet sakte ut for å unngå sprut. Ikke åpne lokket mens du heller ut vannet.
  informasjon ikon* Siktinnsatsen i tuten forhindrer at større partikler av partikler helles ut.
  * Do not re-boil stale water. Pour it away.

–Cleaning And Care—

DANGER– risk of fatal electric shock

 • Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør vannkokeren.
 • Strømkontakten, støpselet og nettledningen må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
 • The kettle must not be immersed in water or liquid.
 • Produktet og dets deler må ikke rengjøres i oppvaskmaskinen.

CAUTION- material damage

 • Ikke bruk etsende, aggressive eller slipende rengjøringsmidler for rengjøring.
 • Do not use alkaline cleaning agents while cleaning, use a soft cloth and mild detergent.

Rengjøring

 1. Remove the supply cord plug from mains power socket and let the water kettle cool down completely.
 2. Wipe off the base and power cord with a dry cloth.
 3. Tørk av kannen med en lett fuktet klut.
 4. Pull the sieve out of the spout and off for cleaning if necessary.
 5. Rinse it off under running hot water.

Avkalkning

IMPORTANT! during the below process DO NOT fill the kettle more than the MIN. (0.5L) mark on the kettle.
Filling above the min. mark will cause over boil and spillage out of the spout.
Vannkoker må avkalkes med jevne mellomrom, spesielt hvis kraftbasen er synlig belagt med kalk. Regelmessig avkalking sparer energi og øker kjelens levetid.
For ecological reasons, we recommend using a three-to-one solution of water and vinegar or water and citric acid to descale the kettle.

 • Fyll kjelen med vann og tilsett eddik i et forhold på 1: 3 (1 del eddik / 3 deler vann).
  Note: Make the mixture in a separate container and then pour into the kettle, not more than the MIN. (0.5L) mark.
 • Let the solution soak in the kettle for about an hour and then bring it to the boil.
 • Skyll vannkokeren grundig med ferskvann.

12 Måned Garanti

Takk for kjøpet fra Kmart.

Kmart Australia Ltd garanterer at det nye produktet ditt er uten material- og produksjonsfeil i den perioden som er angitt ovenfor, fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet brukes i samsvar med tilhørende anbefalinger eller instruksjoner der det er gitt. Denne garantien kommer i tillegg til dine rettigheter i henhold til den australske forbrukerloven.

Kmart vil gi deg ditt valg av refusjon, reparasjon eller bytte (der det er mulig) for dette produktet hvis det blir defekt innen garantiperioden. Kmart vil bære den rimelige kostnaden for å kreve garantien. Denne garantien gjelder ikke lenger der mangelen er et resultat av endring, ulykke, misbruk, misbruk eller forsømmelse.

Behold kvitteringen som kjøpsbevis, og kontakt vårt kundeservicesenter på 1800 124 125 (Australia) eller 0800 945 995 (New Zealand) eller alternativt via kundeservice på Kmart.com.au for eventuelle problemer med produktet ditt. Garantikrav og krav på utgifter som er påløpt ved retur av dette produktet kan rettes til vårt kundeservicesenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Våre varer kommer med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for større svikt og kompensasjon for ethvert annet rimelig forventet tap eller skade. Du har også rett til å få reparert eller erstattet varen hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

For New Zealand-kunder er denne garantien i tillegg til lovbestemte rettigheter som overholdes i henhold til New Zealands lovgivning.

 

Dokumenter / Ressurser

anko LD-K1045 Trådløs vannkoker [pdf] Brukerhåndbok
LD-K1045, trådløs vannkoker, LD-K1045 trådløs vannkoker, vannkoker, vannkoker

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.