anko-logo43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe
Brukermanualanko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - fig 2 Brukermanual
12V oppvarmet bærbart reiseteppe
Nøkkelkode: 43235681

43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe

Vennligst les all informasjonen nøye før du bruker produktet og ta vare på den for fremtidig bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 1. Ikke bruk teppet i mer enn én time sammenhengende.
 2. Ikke bruk teppet brettet eller buntet.
 3. Ikke sitt på teppet.
 4. Må ikke brukes hvis den er våt
 5. Hold posen og strømledningen unna babyer og barn for å unngå fare for kvelning eller kvelning.
 6. Hvis apparatet soves på med kontrollene innstilt på en høyere temperatur, kan brukeren få hudforbrenninger eller heteslag.
 7. Det er et overteppe.
 8. Alle innstillinger er sikkerhet for kontinuerlig bruk.
 9. Dette apparatet er ikke beregnet for medisinsk bruk på sykehus
 10. Dette apparatet må ikke brukes av personer som er ufølsomme for varme og andre svært sårbare personer som ikke er i stand til å reagere på overoppheting
 11. Barn under tre år skal ikke bruke dette apparatet på grunn av deres manglende evne til å reagere på overoppheting
 12. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet
 13. Dette teppet skal ikke brukes av små barn, med mindre kontrollene er forhåndsinnstilt av en forelder eller foresatt, og med mindre barnet har fått tilstrekkelig instruksjon om hvordan man bruker kontrollene på en sikker måte.
 14. Dette teppet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 15. Når det ikke er i bruk, oppbevar det som følger: når du oppbevarer apparatet, la det kjøle seg ned før det brettes; ikke krøll apparatet ved å legge gjenstander oppå det under lagring. undersøk apparatet ofte for tegn på slitasje eller skade. Hvis det er slike tegn, eller hvis apparatet har blitt misbrukt eller ikke fungerer, ikke bruk det.
anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - ikon 1 Ikke sett pinner inn i teppet
anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - ikon 2 Ikke bleke
anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - ikon 3 Må ikke renses
anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - ikon 4 Ikke vask

FORSIKTIGHET! KOPLE ALLTID UT PLASSEN FØR DU FORLATER KJØRETØYET. KOPLE ALLTID UT PLØPET NÅR KJØRETØYET ER UTEN TILSYN AV EN VOKSEN!
Hvis teppet ditt ikke varmer:
Koble fra strømforsyningen og sørg for at 12V DC-autoadapteren er ren. Hvis rengjøring er nødvendig. IKKE BRUK METALLVERKTØY.
Kontroller at støpselet er satt helt inn i 12V-uttaket.
Kjøretøyet ditt kan kreve at tenningen vris til tilbehørsposisjon for at 12V DC-uttaket skal ha strøm. Dette produktet skal brukes med kjøretøyet i gang.
Sjekk om sikringen i 12V DC-autoadapteren har gått.
(Se instruksjon for bytte av sikring)
Hvis 12V DC-strømledningen blir varm, sørg for at strømledningen ikke er viklet opp, bundet eller skadet.
Hvis sigarettplugglampen fortsetter å blinke:
Koble fra teppet og kontroller at teppet er helt utfoldet og at ingen av ledningene er bøyd eller skadet

Produktspesifikasjon

 • Strømkilde: 12V DC
 • Hei: 3.7 A
 • Lav: 3.2 A
 • Utgang: 44.4 W
 • Sikring: 5AMP glasssikring
 • Materiale: 100% polyester
 • Strømledning: 220 cm
 • Mål: 150*110 cm

PRODUKTILLUSTRASJONER    

 1. anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - fig 1Oppvarmet område
 2. Clamp
 3. controller
 4. 12 DC adapter med 5A sikring

BRUKSANVISNINGEN

 1. Kontrolleren har en strømbryter for høy varme (HI), lav varme (LO) og AV.
 2. Toppposisjon (HI): Høyt varmenivå på, varmeren begynner å varme kontinuerlig.
  Midtposisjon (AV): strømmen av
  Bunnposisjon (LO): Lavt varmenivå på, varmeren begynner å varme kontinuerlig.
 3. Det er to termostater for beskyttelse mot høye temperaturer.

BRUKSANVISNINGEN

 1. 12V DC autoadapter har en utskiftbar sikring designet for å beskytte deg og kjøretøyet ditt. Se FIGUR 1 for instruksjoner for bytte av sikring (erstatningssikringen er ikke inkludert).
  FIGUR 1
  Bytte av 12-volts adaptersikring
  Vri spissen mot klokken for å låse opp sikringsadapterhuset anko 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe - fig 2
 2. Sjekk teppet og 12V DC autoadapter regelmessig for skader.
 3. Hold teppet tørt, rent og fritt for olje og fett. Bruk alltid en ren klut ved rengjøring.
 4. Hold 12V DC-autoadapteren tørr, ren og fri for olje og fett.

Mange 12-volts strømuttak fortsetter å trekke strøm når motoren er slått av eller når nøkkelen tas ut av tenningen. Ikke bruk teppet til barn/spedbarn/kjæledyr, eller noen som ikke er i stand til å koble fra teppet uten hjelp.
FORSIKTIGHET! BRUK ALDRI AC STRØM TIL Å DRIVE TEPPET.
Bruk kun sammen med sikrede 12-volts likestrømsuttak.
Vær forsiktig så du ikke lukker en dør på strømledningen eller selve teppet, da dette kan føre til kortslutning av enten teppet eller kjøretøyets strømuttak, eller mange resulterer i elektrisk støt eller brann. Hvis ledningen eller teppet virker skadet, må du ikke bruke teppet. Inspiser ofte for rifter og rifter. For å beskytte mot elektriske farer, ikke bruk teppet hvis det er vått damp eller i nærheten av vann eller andre væsker. Ikke senk pluggen eller enheten i vann eller andre væsker.
Bytt ut med 5-amp bare sikring.
Teppet skal ikke brukes til andre formål enn tiltenkt bruk. Holdes unna varme eller flamme.
BRUK KUN MED VOKSENS TILSYN. IKKE BRUK SOM VARMETEPPE FOR SPEDBARN ELLER BARN 3 ÅR.

Pleie og vaskeanvisning

IKKE VASK
Flekkrens kun med damp klut. Ikke bløtlegg. Sørg for at teppet er helt tørt før du kobler det til. Ikke vask. Hold unna vann eller andre væsker, sørg for at teppet er tørt før bruk. Oppbevares på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys.
Materialinnholdet er 100 % polyester.anko-logo

Dokumenter / Ressurser

anko 43235681 12V Oppvarmet bærbart reiseteppe [pdf] Brukerhåndbok
43235681, 12V oppvarmet bærbart reiseteppe, 43235681 12V oppvarmet bærbart reiseteppe, oppvarmet bærbart reiseteppe, bærbart reiseteppe, reiseteppe, pledd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *