LG - Logo

ENKEL HÅNDBOK
Trådløst bakhøyttalersett

MODELL – SPK8-S

Vennligst les denne håndboken nøye før du bruker apparatet, og behold det for fremtidig referanse. Til view instruksjonene for avanserte funksjoner, besøk http://www.lg.com og last ned deretter brukerhåndboken. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra enheten din.

LG SPK8-S trådløse bakhøyttalersett - Produkt overview

Tilkobling av bakhøyttalere

Høyttalerdesign og tilkoblingsmetode kan være forskjellige i henhold til modellene.

LG SPK8-S trådløst bakhøyttalersett - tilkobling til bakhøyttalere

 1. Koble høyttalerkablene til bakhøyttalerne riktig.
 2. Koble den trådløse mottakeren og de bakre høyttalerne (grå: høyre, blå: venstre) med høyttalerkablene.
 3. Slå på Surrond-funksjonen for å nyte surroundlyd.

Trådløs mottakertilkobling

 1. Koble strømledningen til den trådløse mottakeren til stikkontakten.
 2. Slå på enheten: Enheten og den trådløse mottakeren vil være automatisk tilkoblet. Mottakerens gul-grønne LED tennes.

Trådløs mottakertilkobling manuelt
Hvis de bakre høyttalerne ikke avgir noen lyd, kan du prøve å koble dem til manuelt.

 1. Trykk på PAIRING-knappen på baksiden av den trådløse mottakeren.
  • Den gule – grønne LED-en på den trådløse mottakeren blinker raskt.
 2. Slå på hovedenheten.
 3. Paringen er fullført.
  • Den gul-grønne LED-en på den trådløse mottakeren tennes.

Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nært som mulig, og hold dem unna enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, etc.) over 1 m for å forhindre trådløs forstyrrelse.

LG SPK8-S trådløst bakhøyttalersett - Trådløs mottakertilkobling manueltSurround Sound På / Av

Når du slår på surroundfunksjonen, kan du nyte fantastisk surroundlyd for alle inngangslydkildene med bakre høyttalere.
Den opprinnelige innstillingen for surroundfunksjonen er AV, slå PÅ surroundfunksjonen for å bruke den.

SK5Y
Surround On: Trykk og hold inne BAK + knappen på fjernkontrollen ca. 2 sekunder.
Surround Av: Trykk og hold inne BAK - knappen på fjernkontrollen ca. 2 sekunder.

SK10Y / SK9Y / SK8Y / SK6Y
Surround On: Trykk og hold inne AUTO VOL på fjernkontrollen i omtrent 2 sekunder, og trykk deretter på AUTO VOL knappen gjentatte ganger for å velge PÅ – SURROUND i visningsvinduet. Surround av: Trykk og hold AUTO VOL på fjernkontrollen i omtrent 2 sekunder, og trykk deretter på AUTO VOL knappen gjentatte ganger for å velge AV – SURROUND i visningsvinduet.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SL8Y/SL8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Surround på: trykk og hold på fjernkontrollen i omtrent 3 sekunder, og trykk deretter på knappen gjentatte ganger for å velge PÅ – SURROUND i visningsvinduet.
Surround Off: trykk og hold på fjernkontrollen i omtrent 3 sekunder, og trykk deretter på knappen gjentatte ganger for å velge OFF - SURROUND i displayvinduet.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y
Trykk på Innstillinger knapp. Produktet går inn i innstillingsmodus og du kan se "AV-AUTO STRØM" eller "PÅ-AUTO STRØM".
Mens "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusdisplayet, trykk på venstre/høyre-knappen for å velge surroundlydinnstillingen. Du kan se statusen til surroundlyden, "OFFSURROUND" eller "ON-SURROUND".
Mens "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND" ruller i statusdisplayet, trykker du på Opp/Ned-knappen for å slå på eller av surroundlyden.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjon av trådløs mottaker

kraft krav Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Dimensjoner (B x H x D) Ca.
60.0 mm x 220.0 mm x
175.0 mm

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

www.lg.com
Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

Dokumenter / Ressurser

LG SPK8-S trådløse bakhøyttalersett [pdf] Brukerhåndbok
SPK8-S, trådløst bakhøyttalersett
LG SPK8-S trådløse bakhøyttalersett [pdf] Brukerhåndbok
SPK8-S, SPK8-S Wireless Rear Speakers Kit, Wireless Rear Speakers Kit

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.