Document

ZEBRONICS ZEB-OCTAVE Signature Series Tower-luidspreker Gebruikershandleiding
ZEBRONICS ZEB-OCTAVE Signature-serie torenluidspreker

Belangrijke veiligheidsinstructie

Dank u voor uw aankoop van de ZEB-OCTAVE torenluidspreker. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

waarschuwing

waarschuwing

Voorzichtigheid:

 • Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het product niet demonteren en het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
 • Laat onderhoud alleen over aan bevoegd personeel.

Symbolen De bliksemflits in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om een ​​elektrische schok voor een persoon of personen te veroorzaken.

Symbolen Belangrijk! Dit symbool waarschuwt u om belangrijke waarschuwingen en instructies op het apparaat of in deze handleiding te lezen en in acht te nemen.

Let op: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

 1. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op hoge volumeniveaus of een plotseling hoog volumeniveau luisteren.
  Symbolen
 2. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt, ook als u het maar een korte tijd niet gebruikt.
 3. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 5. Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan de voltage van uw lokale stroomvoorziening.
 6. Het toestel mag niet worden gehinderd door de ventilatieopening af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte boven en minstens 5 cm aan elke kant van het toestel is.
 7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of opspattende vloeistof, er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen ​​op het apparaat worden geplaatst.
 8. Stel deze apparatuur niet bloot aan directe hitte, regen, vocht of stof om het risico op brand of schokken te voorkomen.
 9. Plaats dit apparaat niet in de buurt van waterbronnen zoals kranen, badkuipen, wasmachines of zwembaden. Zorg ervoor dat u het apparaat op een droge, stabiele ondergrond plaatst.
 10. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een sterk magnetisch veld.
 11. Plaats het apparaat niet op een ampverwerker of ontvanger.
 12. Plaats dit toestel niet in adamp gebied, aangezien het vocht de levensduur van elektrische componenten beïnvloedt.
 13. Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Veeg af met een schone, droge of licht damp kleding.
 14. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd direct aan de stekker en nooit aan het snoer.
 15. Afhankelijk van de elektromagnetische golven die door een televisie-uitzending worden gebruikt, kunnen er lijnen verschijnen op de LED N als er een N is ingeschakeld in de buurt van dit toestel terwijl het ook aan staat. Noch dit toestel, noch de tv werkt niet goed. Als u dergelijke lijnen ziet, houd dit apparaat dan ver uit de buurt van het tv-toestel.
 16. De netstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Volg alle instructies. Neem alle waarschuwingen in acht.
 2. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 3. Reinig alleen met een droge doek.
 4. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 5. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 6. Negeer de veiligheidsmaatregelen van een gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere.
 7. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten of op het punt waar ze uit het apparaat komen.
 8. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 9. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 10. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvampl, wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 11. De AC-stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven. Om het apparaat volledig los te koppelen van de AC-stroom, moet de AC-stekker volledig uit het AC-stopcontact worden verwijderd.

Voorbereiding voor gebruik

Uitpakken en installeren

 • Haal de Tower-luidspreker uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal van de Tower-luidspreker. Bewaar het verpakkingsmateriaal, indien mogelijk, voor het geval de Tower-luidspreker ooit moet worden onderhouden of vervoerd.
 • De originele doos en het verpakkingsmateriaal is de enige veilige manier om uw Tower-luidspreker in te pakken om hem te beschermen tegen transportschade.
 • Verwijder alle beschrijvende labels of stickers aan de voor- of bovenkant van de buitenbehuizing van het apparaat. Verwijder geen labels of stickers van de achter- of onderkant van de buitenbehuizing van het apparaat.
 • Plaats uw torenluidspreker op een vlak oppervlak zoals een tafel, bureau of plank, in de buurt van een stopcontact, niet in direct zonlicht en uit de buurt van bronnen van overmatige hitte, vuil, stof, vocht, vochtigheid of trillingen.
 • Wikkel het netsnoer waarmee de wisselstroomadapter is verbonden af ​​en trek het uit tot de volledige lengte.

Bescherm uw meubels

Dit model is uitgerust met antislip rubberen 'voetjes' om te voorkomen dat het product beweegt wanneer u de bedieningselementen bedient. Deze 'voeten' zijn gemaakt van niet-migrerend rubbermateriaal dat speciaal is samengesteld om te voorkomen dat er sporen of vlekken op uw meubels achterblijven. Bepaalde soorten poetsmiddelen voor meubelen op oliebasis, houtconserveringsmiddelen of reinigingssprays kunnen er echter voor zorgen dat de rubberen 'voetjes' zachter worden en sporen of rubberresten op het meubel achterlaten. Om schade aan uw meubels te voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om kleine zelfklevende viltkussentjes te kopen, die overal verkrijgbaar zijn bij bouwmarkten en bouwmarkten, en deze kussentjes op de onderkant van de rubberen 'voetjes' aan te brengen voordat u het apparaat plaatst.

Belangrijke opmerkingen

 • De handleiding voor veiligheid en bediening moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels, spetters en mag niet in een vochtige atmosfeer worden geplaatst, zoals een badkamer.
 • Installeer het product niet in de volgende gebieden:
  • Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van radiatoren.
  • Bovenop andere stereoapparatuur die te veel warmte uitstraalt Ventilatie blokkeren of in een stoffige ruimte.
  • Gebieden waar constant trillingen zijn.
  • Vochtige of vochtige plaatsen.
  • Niet in de buurt van kaarsen of andere vlammen plaatsen.
 • Gebruik het product alleen volgens de instructies in deze handleiding.
 • Voordat u de stroom voor de eerste keer inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de Tower-luidspreker is aangesloten op het stopcontact.
 • Verwijder om veiligheidsredenen geen afdekkingen en probeer geen toegang te krijgen tot de binnenkant van het product. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
 • Probeer niet om schroeven te verwijderen of de behuizing van het apparaat te openen; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Power Source:
Deze luidspreker is ontworpen om te werken op standaard wisselstroomsterkte. het werkt alleen onder 220V-240V-50/60Hz. Probeer de Tower-luidspreker niet op een andere stroombron te gebruiken. U kunt schade aan de Tower-luidspreker veroorzaken die niet door uw garantie wordt gedekt.

Productvertegenwoordiging:

Voorpaneel

Productvertegenwoordiging:

 1. VOEDING/STAND-BY
 2. INVOER
 3. VOL-
 4. VOL +

Achterpaneel

Productvertegenwoordiging:

 1. USB
 2. COAXIAL
 3. OPTISCH
 4. Televisie (ARC)
 5. AC IN
 6. JUISTE KANAALUITGANG

Afstandsbediening

Afstandsbediening

 1. KNOPEN : Standby-knop voor aan/uit.
 2. RPT: Om te wisselen tussen REP ALL tracks of REP 1 track.
 3. EQ: Equalizer-modus (muziek, film, nieuws, 3D)
 4. TR-: Treble volume omlaag
 5. VOL +: Om het volume te verhogen
 6. KNOPEN Prey-knop: Prey-knop (Prey-track werkt alleen in BT/USB-modus).
 7. VOL -: Om het volume te verlagen
 8. BA-: BASS verlagen
 9. TONE-: MIC menselijke stemstijl –
 10. ECHO-: om het MIC-echovolume te verlagen
 11. REVERB-: Om MIC-galm te verminderen
 12. MIC-: Om het MIC-volume te verlagen
 13. DEMPEN: Dempen/dempen opheffen
 14. INPUT-modusselectie (BT/AUX/USB/Coaxiaal/Optisch/HDMI(ARC))
 15. RESET: Reset alle volumeniveaus naar de standaard fabrieksinstellingen. en EQ naar standaardinstellingen
 16. TR+: Treble volume omhoog
 17. KNOPEN Volgende knop: Volgende knop. (Volgende track werkt alleen in BT/USB-modus).
 18. BA+: BASS verhogen
 19. TONE+: MIC menselijke stemstijl +
 20. ECH0+: Om het MIC-echovolume te verhogen
 21. REVERB+: Om de weerkaatsing van de MIC te verhogen
 22. MIC+: Om het MIC-volume te verhogen
 23. KNOPEN NI / Pair: Play/Pause werkt alleen in BT/USB-modus (of) Verbind of verbreek de verbinding met het koppelingsapparaat (houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt).

Bedieningsinstructies:

De torenluidspreker instellen

 1. Steek de stekker in het stopcontact, het display moet oplichten.
 2. Schakel de Tower-speaker in door op de aan/uit-knop op de Tower-speaker of de STANDBY-knop op de afstandsbediening te tikken. Na het inschakelen verschijnt de standaard invoermodus op het display.
 3. Selecteer de invoermodus door nogmaals op de aan/uit-knop te tikken of door op de INPUT-knop op de afstandsbediening te tikken.
 4. Maak uw keuze uit de volgende invoermodi:

BT – Bluetooth-koppelingsmodus
RUX-AUX-modus
OPT1- optische modus
COR- Coaxiale modus
HO-HDMI-modus
USB-USB-modus

Aan / uitzetten

 1. Steek het netsnoer van de Tower-speaker in een stopcontact, deze gaat automatisch naar de stand-bymodus.
 2. Tik op de STANDBY-knop op de Tower-luidspreker of op de POWER-knop op de afstandsbediening om de Tower-luidspreker in te schakelen. Maak uw selectie van de gewenste ingangsmodi door op de INPUT-knop op de afstandsbediening of de aan/uit-knop op de Tower-luidspreker te drukken.
 3. Om uit te schakelen, houdt u de STANDBY-knop of de POWER-knop op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt, de Tower-luidspreker gaat naar de stand-bymodus en haalt vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Aan / uitzetten

Audio afspelen via BT-verbinding

 1. Zet de Tower-speaker aan, tik op de Input-knop op de Tower-speaker of de Input-knop op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te selecteren. Wanneer Bluetooth is geselecteerd, wordt "BT" weergegeven op het LED-display en knippert de LED op de torenluidspreker gevolgd door een dubbele pieptoon om aan te geven dat de Bluetooth-koppelingsmodus nu actief is.
 2. Schakel Bluetooth van uw apparaat in, zoek naar "ZEB-OCTAVE" in uw Bluetooth-lijst en selecteer vervolgens Bluetooth-verbinding.
 3. Als het koppelen is gelukt, hoort u een toon en stopt de "BT" op het scherm met flikkeren. Dan kan de muziek op je telefoon of ander compatibel apparaat dat je hebt geselecteerd, worden afgespeeld op de Tower-speaker.
 4. Gebruik de volumeknoppen op de Tower-speaker of op de afstandsbediening om het volume aan te passen.
 5. De afstandsbediening bevat afspeelknoppen in de Bluetooth-modus. Houd de PAIR-knop op de afstandsbediening langer dan 2 seconden ingedrukt om het gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen of om opnieuw verbinding te maken met het eerder verbonden Bluetooth-apparaat.
 6. Als u wilt, kunt u de audio-instellingen wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

Opmerkingen:

 1. In de Bluetooth-modus kan de afstandsbediening musk afspelen/pauzeren of het vorige of volgende nummer selecteren. PREV/NEXT/ PLAY & PAUSE-knop werken alleen in Bluetooth- en USB-modus; ze hebben geen functie in andere modi.
 2. De bovenstaande koppelingsprocedure hoeft niet te worden herhaald met hetzelfde aangesloten apparaat als het eenmaal is gekoppeld.
 3. Als het aangesloten apparaat is uitgeschakeld of handmatig is losgekoppeld, gaat de Tower-luidspreker automatisch naar de koppelingsmodus.
 4. Als het aangesloten apparaat buiten het draadloze bereik (tot 10 meter) van de Tower-luidspreker wordt geplaatst, wordt de verbinding verbroken en zal het verbinding maken met het apparaat zodra u weer binnen het Bluetooth-bereik komt. Herhaal de bovenstaande koppelingsstappen om verbinding te maken met andere apparaten.
 5. Als er al eerder een Bluetooth-apparaat is aangesloten, maakt de Tower-luidspreker verbinding met het laatst verbonden apparaat. Ontkoppel deze verbinding om verbinding te maken met een nieuw apparaat.
 6. Er is geen automatische uitschakeling in de koppelingsmodus. De Tower-luidspreker blijft in de koppelingsmodus, zelfs als er geen apparaat is gekoppeld, dus schakel hem uit als hij niet in gebruik is.

Audio afspelen via BT-verbinding

Audio afspelen via USB-poort

 • De Tower-luidspreker schakelt automatisch over naar de USB-invoermodus met het LED-display "USG" wanneer een USB-flashstation wordt geplaatst.
 • Wanneer een USB-flashstation is geplaatst en de torenluidspreker is ingeschakeld, drukt u op de INPUT-toets op de afstandsbediening of op de ingangsknop op de torenluidspreker om over te schakelen naar de USB-invoermodus (voor het geval deze niet automatisch verandert) waarbij het LED-display oplicht. “. En muziek op de USB wordt automatisch afgespeeld. – Deze modus kan pas op de Tower-luidspreker worden gebruikt als er een USB-flashstation is aangesloten.
 1. Zorg ervoor dat uw USB-flashstation MP3/WAV/FLAC-audio bevat file (andere file typen worden niet ondersteund.)
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van de Tower-luidspreker of via een USB-adapter (of uw eigen USB-verlengkabel aangesloten op de USB-poort) en de muziek wordt automatisch afgespeeld.
 3. De afstandsbediening bevat afspeelknoppen voor de USB-invoermodus.

De torenluidspreker gebruiken

De torenluidspreker gebruiken

Audio-ingang (AUX) Aansluiting

 1. Sluit de Tower-luidspreker eerst aan op uw pc, laptop, smartphone, tv of andere audioapparaten met behulp van een meegeleverde AUX-kabel. Zorg ervoor dat deze apparaten zowel AUX IN- als AUX OUT-aansluitingen hebben.
 2. Druk vervolgens op de STANDBY-knop of INPUT-knop op de afstandsbediening om de Tower-luidspreker in de Aux-modus te schakelen. Zodra de Tower-luidspreker in de Aux-modus is aangesloten, verschijnt op het scherm "AUX". En de muziek op uw aangesloten apparaat wordt afgespeeld. Het afspelen kan alleen worden geregeld op uw aangesloten apparaat.
  Opmerking: Voor sommige computers moet u mogelijk toegang krijgen tot het audiobedieningspaneel om de Tower-luidspreker handmatig in te stellen, zoals hierboven weergegeven.

Coaxiale modus

 1. Druk op de "INPUT"-knop op de afstandsbediening op de torenluidspreker om de MR-coaxiale modus te selecteren.
 2. Afspeelfuncties (afspelen/pauzeren, nummers, koppelen) kunnen niet worden aangepast via de afstandsbediening van de torenluidspreker in de coaxiale modus. Andere afspeelfuncties kunnen worden bediend met de knoppen op de Tower-luidspreker.

Speel Dolby Digital Plus af via HDMI en optisch

Optische modus

 • Verwijder de dop van de optische kabel (bewaar de dop voor toekomstig gebruik); controleer de richting van de stekker. Verbind de Tower-speaker en tv met de optische kabel.
 • Gebruik deze modus om muziek af te spelen van een tv met optische digitale uitgang op de Tower-luidspreker. Selecteer in de instellingen voor tv-geluid de optische aansluiting van de torenluidspreker (uitgang voor audio). Wanneer de optische kabel is aangesloten, is de audio-uitgang van de tv ingesteld op Dolby of Auto-modus.

De TV moet een optische digitale uitgang hebben. Gebruik de optische kabel om de verbinding als volgt tot stand te brengen:

 1. Sluit de optische kabel aan op de optische digitale uitgang van je tv.
 2. Sluit de optische kabel aan op de optische digitale ingang van je Tower-speaker.
 3. Schakel het tv-toestel en de Tower-speaker in. Stel de aangesloten tv in op "Dolby- of Auto-modus".
 4. Begin met spelen op de tv.
 5. Druk op de "INPUT"-knop op de afstandsbediening op de Tower-luidspreker om OPT! – OPTISCHE modus.
 6. Gebruik de volumeknoppen om het volume aan uw wensen aan te passen.
 7. U kunt de audio-instellingen ook wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

Opmerking:

 1. Bij het aansluiten van een apparaat zoals een tv/settopbox/dvd/gameconsole met optische kabel, stelt u de audio-uitgangsmodus van het apparaat in op Dolby of Auto-modus (digitale optische uitgang).
 2. Buig de optische kabel niet, anders wordt de kabel binnenin beschadigd.

HDMI (ARC)-modus

 1. De Tower-luidspreker ondersteunt HDMI (ARC) met audio-retourkanaal (ARC). U kunt het tv-geluid via uw Tower-luidspreker horen met behulp van een enkele HDMI (ARC)-kabel. Maar op voorwaarde dat uw tv ARC-compatibel is.
 2. Gebruik een high-speed HDMI (ARC)-kabel om de HDMI (ARC)-connector op de torenluidspreker aan te sluiten op de HDMI (ARC)-connector op de tv. De HDMI (ARC)-connector op de tv heeft mogelijk een ander label. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
 3. Wanneer HDMI (ARC) is aangesloten, moet de tv-geluidsinstelling in de modus "geluidsuitvoer" worden ingesteld als: , daarnaast moet de digitale audio-uitvoermodus worden ingesteld als: of . Wanneer de HDMI (ARC)-kabel is aangesloten, wordt de digitale audio-uitgang van de tv ingesteld als Dolby- of Auto-modus. Begin dan met het afspelen van muziek op de tv.
 4. Druk op de “INPUT”-knop op de afstandsbediening of op de torenluidspreker om de HB – HDMI (ARC)-modus te selecteren. Een andere tv kan een andere instelling hebben, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv.
 5. Gebruik de volumeknoppen om het volume aan uw wensen aan te passen.
 6. U kunt de audio-instellingen ook wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

Opmerking:

 1. Bij het aansluiten van een apparaat zoals een tv/settopbox/Blue-ray dvd/gameconsole met HDMI (ARC)-kabel, stelt u de audio-uitgangsmodus van het apparaat in op Dolby of Auto-modus .
 2. De tv wordt aangesloten op een HDMI (ARC)-poort met Tower-luidspreker. Verschillende tv's hebben mogelijk verschillende instellingsmenu's, maar de bediening is hetzelfde.
 3. Als u ondertussen een set-up box moet aansluiten, sluit u eerst de HDMI (ARC)-connector aan en koppelt u deze aan de Tower-luidspreker. Sluit vervolgens de settopbox aan.

Kenmerken

Dolby Audio
2.0-kanaals torenluidspreker
Draadloos BT/AUX/USB/Coaxiaal/Optisch/HDMI
LED-display
2x 20.32 cm subwoofer
3-weg ontwerp
remote control
Karaoke
Dubbele draadloze microfoon
Touch Control

Specificaties

Uitgangsvermogen (RMS): 340 W (170 W + 170 W)
Driver grootte
Subwoofer: 20.32cm x2
Midden: 13.3 cm x4.
Tweeter 12.54cm x2

Impedantie

Subwoofer: 6Ω
Midden 1:30
Tweeter: 8Ω
Frequentiebereik: 45Hz-20KHz
S / R-verhouding:> 68dB
Scheiding: :>35dB

File formaat ondersteuning

(USB/SD): :MP3/WAV/FLAC
Lijningang: 2CH RCA / Coaxiale IN / Optische / HDMI (ARC)

Maximaal ondersteund

Grootte USB-geheugen: :32GB
BT-naam: :ZEB-OCTAVE
BT-versie: 5
Productafmetingen (BxDxH): 180x315x1342mm
Netto. Gewicht

met Amplifier: 13.6 kg
Zonder Amplifier: 13.5kg

Probleem oplossen

PROBLEEM/PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Er is geen geluidsuitvoer van
Toren luidspreker.
Er is een andere invoerbron geselecteerd. Selecteer een geschikte ingangsbron.
De mute-functie is geactiveerd. Annuleer de mute-functie.
Het volume van de torenluidspreker of tv/ander apparaat is te laag ingesteld. Verhoog het volume op de torenluidspreker of met de afstandsbediening of op N.
De voedingskabel van het apparaat is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten op een stopcontact.
Ingangsaansluitingen op een afspeelapparaat zijn aangesloten. Sluit de ingangsaansluiting op de torenluidspreker en de uitgangsaansluiting op het afspeelapparaat aan.
Signalen die de Tower-luidspreker niet kan afspelen wanneer deze wordt ingevoerd. Wanneer Torenluidspreker en Noch andere apparaten zijn aangesloten via een audiokabel via de TV (ARC)-poortuitgang, selecteer dan de juiste audio-ingang en -uitgang. Zorg ervoor dat de digitale audio-uitvoerinstelling op het afspeelapparaat in de Dolby- of Auto-modus staat. Aangezien het uitvoerformaat van onze torenluidspreker de Dolby- of Auto-modus is, wordt het decoderingsformaat van N of andere apparaten, als het wordt gebruikt, aangepast aan de Dolby- of Auto-modus.
Het geluid is vervormd of echoot. Het tv-volume is niet gedempt. Als je audio van tv afspeelt via de torenluidspreker, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.
Het volume neemt af wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. De functie voor automatische volumeaanpassing is geactiveerd. Om overmatige luidheid te voorkomen, regelt het apparaat automatisch het volume binnen een bepaald niveau wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Zet het volume naar wens hoger.
Er is geluid te horen. De torenluidspreker staat te dicht bij een ander digitaal of hoogfrequent apparaat. Verplaats die apparaten uit de buurt van de Tower-luidspreker.
Het apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening. Het apparaat is buiten het werkingsbereik. Gebruik de afstandsbediening binnen het werkbereik.
De batterijen zijn zwak. Vervang ze door nieuwe batterijen.
De afstandsbedieningssensor van de Tower-luidspreker wordt blootgesteld aan direct zonlicht of sterke verlichting. Pas de verlichtingshoek aan of verplaats de torenluidspreker. Zorg ervoor dat ons product niet in zonlicht kan worden gebruikt.
De tv kan niet worden bediend met de Ws-afstandsbediening. Het apparaat blokkeert de afstandsbedieningssensor van de tv. Plaats het apparaat zo dat het de afstandsbedieningssensor van de tv niet blokkeert.
Een apparaat kan niet
sluit de Tower-luidspreker aan, anders kan het toestel niet worden verbonden met een Bluetooth-apparaat.
Bluetooth-functie van het apparaat is niet geactiveerd, niet gekoppeld of correct aangesloten. Start de Tower-luidspreker opnieuw op en probeer opnieuw te koppelen. U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld; zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor het inschakelen van de functie en het correct aansluiten van het apparaat. De Tower-speaker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw.
Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Het toestel is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat momenteel is verbonden en koppel het met het gewenste Bluetooth-apparaat.
Het toestel is te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat dichter bij dit toestel.
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat enzovoort) kan in de buurt worden geplaatst. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
Het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt, ondersteunt het protocol mogelijk niet. Gebruik een Bluetooth-apparaat dat het protocol ondersteunt.
Het verbindingsprofile geregistreerd in het Bluetooth-apparaat werkt om de een of andere reden mogelijk niet correct. Verwijder het verbindingsprofile in het Bluetooth-apparaat en verbind vervolgens het Bluetooth-apparaat met dit toestel.
De geluidskwaliteit van het afspelen van audio van een aangesloten Bluetooth-apparaat is slecht en de verbinding is niet stabiel. De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de Tower-luidspreker,
of verwijder een obstakel tussen het apparaat en de torenluidspreker.
Er is geen geluid te horen of het geluid breekt (Bluetooth-modus) Het volume op het Bluetooth-apparaat is mogelijk te laag. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat.
Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Afspelen op het apparaat is niet uitgevoerd. Voer het afspelen uit op het apparaat.
De geluidsuitvoer op het Bluetooth-apparaat is mogelijk niet ingesteld op dit toestel. Selecteer dit toestel als het uitvoerapparaat op het Bluetooth-apparaat.
De verbinding met het Bluetooth-apparaat is verbroken. Maak nog een keer verbinding met het Bluetooth-apparaat.
Het apparaat is mogelijk te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat in de buurt van dit toestel.
PROBLEEM/PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat enzovoort) kan in de buurt worden geplaatst. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
Er komt geen geluid uit de torenluidspreker –
HDMI TV (ARC)-modus
Er is een verkeerde HDMI-kabel gebruikt waardoor er geen
signaal dat naar de torenluidspreker moet worden verzonden.
Er is een onjuiste invoermodus geselecteerd.
compliant.
1.Zorg ervoor dat de gebruiker de tv en de torenluidspreker heeft aangesloten met een 19-aderige HD ARC-kabel.
2• De torenluidspreker en tv zijn aangesloten via de uitgang van de tv-poort (ARC); zorg ervoor dat de tv ARC . is
3.Stel de tv in op HDMI ARC (CEC). Stel de audio-uitvoermodus van TV in op Dolby of Auto-modus. (Of raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv)
Er komt geen geluid uit de torenluidspreker
(OPTISCHE modus)
De OPTICAL-kabel is mogelijk beschadigd en er wordt geen signaal ontvangen door de Tower-luidspreker vanwege een mislukte verbinding en een onjuiste bedieningsmodus. 1.Vervang de OPTISCHE kabel door een nieuwe om aan te sluiten.
2.Stel de audio-uitvoer van uw tv in op Dolby-formaat. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv)
Er komt geen geluid uit de torenluidspreker
(USB-modus)
USB file type wordt niet ondersteund en torenluidspreker schakelt niet over naar USB-invoermodus
automatisch wanneer USB wordt aangesloten.
Zorg ervoor dat de USB-flashdrive MP3/WAV/FLAC . bevat files omdat andere file typen worden niet ondersteund. Eén keer van invoermodus wisselen
opnieuw en vervolgens opnieuw afspelen.
Er komt geen geluid uit de torenluidspreker
(Coaxiale modus)
De coaxkabel is mogelijk beschadigd en er wordt geen signaal ontvangen door de Tower-luidspreker vanwege een mislukte verbinding en een onjuiste bedieningsmodus. 1.Vervang de coaxkabel eenmalig door een nieuwe.
2. Stel uw tv-audio-uitgang in op Dolby of Auto-modus.

ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf
www.zebronics.com

Documenten / bronnen

ZEBRONICS ZEB-OCTAVE Signature-serie torenluidspreker [pdf] Gebruikershandleiding
ZEB-OCTAVE, Signature-serie torenluidspreker, ZEB-OCTAVE Signature-serie torenluidspreker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.