WEESTA-LOGO

120V (60Hz 1500W)

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-

KA23T ELKE DAG AIR FRYER OVEN
Handleiding

Lees deze instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. E-mail klantenservice: [e-mail beveiligd]

ELKE DAG AIR FRYER OVEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. inclusief het volgende:

 • Lees alle instructies
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
 • Laat volledig afkoelen alvorens te reinigen of te hanteren.
 • Gebruik het apparaat alleen op een stabiele en droge ondergrond.
 • Oo gebruikt het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
 • Deze oven is alleen voor huishoudelijk gebruik.
 • Gebruik geen apparaten buitenshuis voor commerciële doeleinden.
 • Zorg ervoor dat het apparaat grondig wordt ontlucht gebruik
 • Toezicht op schelpdieren is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet in aanraking komen met het apparaat.
 • Zaai het apparaat nooit onbeheerd wanneer In we
 • Zakken verwijderen en verpakking van het apparaat voordat we
 • Laat het apparaat niet worden afgedekt door of aanraken van ontvlambaar materiaal. gordijnen of muren wanneer in bedrijf. Doen niet MN; elk toerental en bovenkant van het apparaat wanneer In Bediening Niet onder bovenkasten gebruiken.
 • Om brandwonden te voorkomen. wees uiterst voorzichtig bij het lemmen van accoosorke of het weggooien van hete ganzen
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (die kip leveren) met verminderde fysieke zintuiglijk of mentale capaciteiten of jongens met ervaring en FaxWedge, tenzij ze worden verstrekt onder toezicht en instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke persoon heeft gewacht dan veiligheid.
 • Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.
 • Niet bewaren elke meter:* anders dan door de fabrikant aanbevolended Demetrios in deze
 • Gebruik een OM-apparaat niet met een beschadigd snoer. beschadigde pluk. na het apparaat defecten, is gevallen of beschadigd in elke Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek opnieuw inpakken of afstellen
 • Wees altijd zourlhaal de stekker uit het stopcontact van de uitlaat voordat u gaat maaien. opslag einde wanneer niet M tee
 • Probeer niet om voedsel los te maken Mien the toestel is aangesloten op een eleco-Kal stopcontact
 • Overmaatse voedingsmiddelen. de metalen pakjes en gebruiksvoorwerpen mogen niet in de eicellen worden gestoken, omdat dit kan risico op brand of elektrische schokken met zich meebrengen.
 • Doe net decaan met een schuurpad voor metaal.
 • Ufa aanbevolen temperatuurinstellingen voor alle aanspannen visaking, grillen en heteluchtfrituren.
 • Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete GM-brander, hete elektrische boner of in een verwarmde oven.
 • Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van een Deplane. met hete olie of andere hete vloeistoffen
 • Tegen de zon elke kegel uit- uit' en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Laat het snoer niet te heet worden, of over de randen van tafels of aanrechten hangen.
 • Plaats geen van de volgende materialen in de oven: papier, karton, plastic en soortgelijke producten.
 • De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 • Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken of persoonlijk letsel.
 • Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (het ene mes is breder dan het andere). Om het risico op elektrische schokken te verminderen, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer de plug-in sowieso niet te wijzigen.
 • Bedek geen enkel deel van de oven met metaalfolie. Dit veroorzaakt oververhitting van de oven.
 • Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u hem uit het stopcontact.
 • Trek nooit aan het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 • Weesta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
 • De buitenoppervlakken van het apparaat kunnen heet zijn tijdens en na het gebruik van de oven. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te hanteren.
 • WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-ICONopgepast heet oppervlak.
  Speciale snoerset instructies:
 • Er moet een kort netsnoer worden aangebracht om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.
 • Een verlengsnoer kan worden gebruikt als er voorzichtig mee wordt omgegaan.
 • Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het gemarkeerde elektrische vermogen van het verlengsnoer minstens even groot zijn als het elektrisch vermogen van het apparaat.
 • Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of
 • tafelblad waar kinderen aan kunnen trekken of onbedoeld over kunnen struikelen. Als het apparaat van het geaarde type is, moet de kabelset of het verlengsnoer een geaard 3-aderig snoer zijn.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN: LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIE- EN ZORGHANDLEIDING.

ONDERDELEN & EIGENSCHAPPEN

CONTROLEPANEEL

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-1

NOTITIE: Schots diagram in 'Using Your Everyday Ar Pryor Oven' voor pontonwolken.

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-2

GEBRUIK VAN UW ELKE DAG AIR FRYER OVEN

VOORDAT U UW ELKE DAG AIR FRYER OVEN GEBRUIKT:
Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verplaats de Everyday Air Fryer Oven voor gebruik 2 tot 4 inch van de muur of van voorwerpen op het aanrecht. Gebruik het niet op warmtegevoelige oppervlakken. Controleer of de Air Fryer Oven geen zichtbare schade heeft en of er geen onderdelen ontbreken. Was en droog het apparaat en eventuele bijbehorende accessoires voordat u de Air Fryer Oven voor de eerste keer gebruikt of voordat u deze na langdurige opslag gebruikt. Zie “Reiniging & Onderhoud” voor instructies.
WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-ICON1NOTITIE: De eerste keer dat u de Air Fryer Oven gebruikt, kunt u een geur of lichte rook waarnemen. Dit mag maar 15 minuten duren. Het is belangrijk om het apparaat voor gebruik op Air Fry te laten draaien, zonder voedsel.
UW ELKE DAG AIR FRYER OVEN GEBRUIKEN:
Het volgende gedeelte helpt u vertrouwd te raken met de verschillende accessoires die bij uw Everyday Air Fryer Oven worden geleverd en hoe u ze moet gebruiken.

RACK POSITIES
NOTITIE: Plaats voor gebruik de lekbak onder het verwarmingselement aan de onderkant van de Air Fryer Oven. Laat geen accessoires direct op het verwarmingselement rusten.

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-3

LUCHT FRITUREN

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-4

Plaats de lekbak op de bodem van uw oven (onder het verwarmingselement). Plaats de Air Fry Basket op uw Oven Rack op positie 2 voor Air Frying/Broiling.
Opmerking: voor vettig voedsel zoals vleugels, plaatst u de bakvorm onder de Air Fry Basket om druppels opvangen.
WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-5

 1. Sluit de oven en zet je functieknop op Air Fry.
 2. Zet je Airfry Knob op de juiste temperatuur. De Air Fry Knob werkt alleen met de airfry-functie. De temperatuur die op de temperatuurknop wordt weergegeven, heeft geen invloed op de set van de Airfry-knop.
 3. Draai vervolgens de draaiknop naar de gewenste kooktijd om de oven in te schakelen en te beginnen met frituren.
 4. Het aan/uit-lampje gaat branden. De timerknop zal wanneer de cyclus is voltooid.
 5. Om het luchtfrituren te stoppen, draait u de timerknop naar de "uit"-stand.

GRILLEN/ONTDOOIEN

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-7
Plaats de lekbak op de bodem van uw oven (onder het verwarmingselement)
Zet de bakvorm of het ovenrek op positie 2 om te roosteren/ontdooien

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-6
Ontdooien:

Stel voor ontdooien de functieknop in op ontdooien, en draai vervolgens de draaiknop rechtstreeks (geen genoodzaakt bent om de temperatuurknop te draaien). De ontdooifunctie activeert alleen de convectieventilator om de luchtstroom in de ovenruimte te verbeteren en zo voedsel te helpen ontdooien.

Grillen:

 1. Sluit de oven en zet de functieknop op Grill; Draai je temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
 2. Draai de timerknop naar de gewenste kooktijd om de oven in te schakelen.
 3. De voedingsindicator gaat branden. De timer gaat af wanneer het koken klaar is
 4. Om te stoppen met grillen, draait u de timerknop tegen de klok in naar de "Uit"-stand.

BAKKEN EN ROOSTERENWEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-8

Plaats de lekbak op de bodem van uw oven (onder het verwarmingselement) Om te bakken, plaats het ovenrek op positie 1 of 2, afhankelijk van de grootte van het voedsel. Om te roosteren, plaats het ovenrek op positie 2

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-9

 1. Sluit de oven en zet de functieknop op Bakken en roosteren; Draai je temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
 2. Draai voor bakken de draaiknop naar de gewenste kooktijd om de oven in te schakelen. Stel voor roosteren de timer in op ongeveer 3 minuten als er licht geroosterd brood nodig is, of stel de timer in op ongeveer 7 minuten als er donker geroosterd brood nodig is.
 3. De voedingsindicator gaat branden. De Turner zal rinkelen wanneer het koken is voltooid.
 4. Om te stoppen met bakken of roosteren, draait u de timerknop tegen de klok in naar de "Uit"-stand.

BROILING / CONVECTIE BROILING

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-10
Plaats de lekbak op de bodem van uw oven (onder het verwarmingselement). Plaats uw Air Fry Basket of Bakpan in de Air Fryer Oven op stand 2 om te roosteren. Convectie Broil is vergelijkbaar met Broil, maar activeert de convectieventilator om hete lucht rond het voedsel te laten circuleren, waardoor het koken sneller gaat.
WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-ICON2NOTITIE: Zorg ervoor dat u de Air Fry Basket op uw Oven Rack plaatst.

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-11

 1. Sluit de oven en zet de functieknop op Broil of Convection Broil; Draai je temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
 2. Draai de timerknop naar de gewenste kooktijd om de oven in te schakelen.
 3. De voedingsindicator gaat branden. De timer gaat af wanneer het koken klaar is.
 4. Om het roosteren te stoppen, draait u de timerknop tegen de klok in naar de "Uit"-stand.

CONVECTIE

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-12

Plaats de lekbak op de bodem van uw oven (onder het verwarmingselement). Plaats de Balling Pan of het Ovenrek op positie 1 of 2 voor Convectie

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven-13

 1. Sluit de oven en zet de functieknop op hete lucht; Draai je temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
 2. Draai de timerknop naar de gewenste kooktijd om de oven in te schakelen.
 3. De voedingsindicator gaat branden. De timer gaat af wanneer het koken klaar is.
 4. Om convectie te stoppen, draait u de timerknop tegen de klok in naar de "Uit"-positie.

Aanbevolen kookgids

Voedsel Functie
omgeving
Aanbevolen
Hoeveelheid
Kooktijd Aanbevolen
temperatuur-
Aanbevolen
Accessoires
Positie rek
Frietje Airfry 400g 18-22 Minutes 400°F Airfry-mand Midden
Kipnuggets Airfry 450g 10 Minuten 400°F Airfry-mand Midden
verse vleugel Airfry 900g 13-16 Minutes 450°F Ovenrek Midden
Bevroren Vleugel Airfry 650g 15-18 Minutes 450°F Ovenrek Midden
Popcorn kip Airfry 600g 15 Minuten 450°F Airfry-mand Midden
Biefstuk Airfry 650g 10 Minuten 400°F Ovenrek Midden
Brood Toast Licht: 4 plakjes
Midden:4 plakjes
Puur: 4 plakjes
3.5-6 Minutes 450°F Ovenrek Midden
Pizza (8 duim) Bakken 400g 10 Minuten 400°F Ovenrek Midden

Tips voor dagelijks gebruik

 • Het verdelen van olie over voedsel en ingrediënten kan de knapperigheid en het bruin worden van de buitenkant verbeteren.
 • Olie kan ook op voedsel worden gesproeid of geborsteld om aan de lucht te frituren. Een kookspray met antiaanbaklaag
  ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gefrituurd voedsel niet aan de bakvorm of het luchtfrituurmandje blijft plakken
 • Gebruik aluminiumfolie op de bakvorm voor eenvoudige reiniging.
 • Het voedsel in een enkele laag in de Air Fry Basket plaatsen om te voorkomen dat het voedsel tijdens het koken moet worden weggegooid of omgedraaid. Als de mand te vol zit, kan dit de voedseltextuur negatief beïnvloeden en de kookcyclus verlengen.
 • Deze oven kan ook worden gebruikt om voedsel op te warmen. Om voedsel op te warmen, draait u de temperatuurknop gedurende maximaal 300 minuten naar 10°F.
 • De buitenoppervlakken van de oven kunnen tijdens en na gebruik heet zijn. Om het koelen te vergemakkelijken, stelt u de functie in op Ontdooien en draait u de timerknop naar ongeveer 5 minuten om de convectieventilator te activeren.

Onderhoud en reiniging

OPMERKING: Laat de Air Fryer Oven altijd volledig afkoelen voordat u de oven ontlucht. Altijd Haal de Air Fryer Oven uit het stopcontact voordat u de oven leeghaalt.

 • Om kruimels te verwijderen, verwijdert u de kruimellade en gooit u de kruimels weg. Om hardnekkig vet te verwijderen, zet u de kruimellade in heet en schuimend water en veegt u deze af met een zachte spons.
 • Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, omdat de afwerking door deze reinigingsmiddelen kan worden beschadigd.
 • Gebruik ad . om binnenmuren schoon te makenamp doek en een milde vloeibare zeepoplossing of een sprayoplossing op een spons. Gebruik nooit schurende of bijtende producten aan de binnenkant van de oven.
 • Veeg de buitenkant van de oven af ​​met adamp doek of spons en droog goed af.
 • Plaats de airfryermand, bakpan of ovenrek niet in de vaatwasser. Accessoires zijn niet vaatwasmachinebestendig. Om deze accessoires schoon te maken, kunt u ze wassen in een sopje en een zachte spons.
 • Het is niet nodig om de verwarmingselementen te reinigen. Eventuele voedselresten of vet die in contact komen met de verwarmingselementen zullen vanzelf afbranden.
 • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat alle onderdelen en accessoires schoon en droog zijn voordat
 • Wikkel het snoer nooit om de buitenkant van de oven.
 • Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSING
De oven doet het niet
 1. Controleer of de oven goed is aangesloten op het stopcontact.
 2. De timer is niet ingesteld, draai de timerknop naar de gewenste tijd.
Het eten is niet gaar na de aanbevolen tijd
 1. Er is te veel voedsel in de oven gedaan, kook minder voedsel.
 2. De temperatuur was te laag ingesteld.
 3. Zorg ervoor dat de juiste temperatuurknop wordt gebruikt. Gebruik de Airfry Knob alleen als je de airfrying-functie gebruikt. Gebruik voor alle andere functies de temperatuurknop.
Het eten is niet gelijkmatig gaar 1. Te veel voedsel in de oven. 2. De etenswaren staan ​​te dicht bij elkaar. 3. Sommige voedingsmiddelen moeten halverwege de kooktijd worden omgedraaid om gelijkmatig bruin te worden.
Verwarmingselementen gaan uit tijdens het koken De verwarmingselementen gaan aan en uit om de temperatuur te regelen, dit is geen storing.
Er komt witte rook uit de oven.
 1. De oven kan bij het eerste gebruik een lichte witte rook produceren. Dit is normaal.
 2. Overtollige olie of vet voedsel kan witte rook produceren. Zorg ervoor dat de binnenkant van de oven goed is schoongemaakt en niet vettig is.
Het voedsel is niet knapperig na gebruik van de Air Fry-functie De knapperigheid van voedsel hangt af van de hoeveelheid vocht en olie in het voedsel; om de krokantheid te verbeteren, het voedsel goed drogen of de voedseloppervlakken oproepen.

BEPERKTE GARANTIE

WEESTA LTD garandeert aan de oorspronkelijke consument of koper dat deze Air Fryer Countertop Oven vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap voor een periode van Eén (1) jaar vanaf de aankoopdatum. Als een dergelijk effect binnen de garantieperiode wordt ontdekt, zal WEESTA LTD naar eigen goeddunken het product kosteloos repareren of vervangen. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en is alleen van kracht bij gebruik in de Verenigde Staten.
Voor garantie of reparatieservice, e-mail: [e-mail beveiligd]. Houd het modelnummer van uw product, uw naam, adres, stad, staat, postcode en telefoonnummer bij de hand.
GEEN ANDERE GARANTIE IS VAN TOEPASSING OP DIT PRODUCT. DEZE GARANTIE VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER IMPLICIETE GARANTIE WETTELIJK VEREIST IS. DE DUUR IS BEPERKT TOT DE UITDRUKKELIJKE GARANTIEPERIODE HIERBOVEN. NOCH DE FABRIKANT NOCH ZIJN VS DISTRIBUTEUR ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SPECIALE OF STRAFSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING. INKOMSTEN OF WINST OF ENIGE ANDERE SCHADE GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERS, SOMMIGE STATEN EN/OF GEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF BEPERKINGEN VAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE SOCIALE IMPLICIETE OORLOG NIET TOE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U DE OORSPRONKELIJKE KOPER, SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U OOK ANDERE RECHTEN HEBT DIE VAN STAAT TOT STAAT OF GEBIED TOT GEBIED VERSCHILLEN.

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP

 1. Falen van het product tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of onvoldoende elektrische service.
 2. Schade veroorzaakt door transport of behandeling.
 3. Schade aan het product veroorzaakt door een ongeluk, ongedierte, bliksem, wind, vuur, overstromingen of overmacht.
 4. Schade als gevolg van een ongeval, wijziging, verkeerd gebruik, misbruik of onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Oneigenlijk gebruik omvat het gebruik van een extern apparaat dat de voltage of frequentie van elektriciteit.
 5. Elke niet-goedgekeurde productwijziging, reparatie door een niet-geautoriseerd reparatiecentrum of gebruik van niet-goedgekeurde vervangende onderdelen.
 6. Abnormale reiniging en onderhoud zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 7. Gebruik van accessoires of componenten die niet compatibel zijn met dit product.
  De kosten van herstel of vervanging onder deze uitgesloten omstandigheden zijn voor rekening van de consument.

Hulp nodig? Neem contact op met de klantenservice
[e-mail beveiligd] 

Documenten / bronnen

WEESTA KA23T Everyday Airfryer Oven [pdf] Gebruiksaanwijzing
KA23T, Everyday Airfryer Oven

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.