vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - LogoHigh Definition Pan- en Tilt-camera
Gebruikershandleiding

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera -

LF2911 High Definition Pan- en Tilt-camera

Handleiding voor ouders
Deze handleiding bevat belangrijke informatie. Bewaar het voor toekomstig gebruik.
Hulp nodig?
Bezoek Leapfrog.com/support
Bezoek onze webplaats leapfrog. com leapfrog.com voor meer informatie over producten, downloads, bronnen en meer. Lees ons volledige garantiebeleid online op: Leapfrog.com/warranty.
Scan de QR code om toegang te krijgen tot onze online handleiding:
Of ga naar Leapfrog.com/support 

vtech LF2911 High Definition pan- en kantelcamera - QR-codehttps://vttqr.tv/?q=1VP188

Belangrijke veiligheidsinstructies

Het aangebrachte naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van de cameravoet. Bij het gebruik van uw apparatuur moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen, waaronder de volgende:

 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
 2. Opstelling voor volwassenen is vereist
 3. LET OP: Installeer de camera niet op een hoogte van meer dan 2 meter.
 4. Dit product is geen vervanging voor het toezicht van een volwassene op de baby. Toezicht houden op het kind is de verantwoordelijkheid van de ouder of verzorger. Dit product zou kunnen uitvallen en daarom mag u er niet van uitgaan dat het gedurende een bepaalde periode naar behoren zal blijven werken. Verder is dit geen medisch apparaat en mag het niet als zodanig worden gebruikt. Dit product is bedoeld om u te helpen bij het toezicht op uw baby.
 5. Gebruik dit product niet in de buurt van water. bijvoorbeeldampGebruik het niet naast een badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe of zwembad, of in een natte kelder of douche.
 6. Gebruik alleen de adapters die bij dit product zijn geleverd. Verkeerde adapter polariteit of voltage kan het product ernstig beschadigen.
  MORA VMT125X Magnetron Oven - icon 1Power adapter informatie: Camera-uitgang: 5V DC 1A; VTech Telecommunicatie Ltd.; Model: VT05EUS05100
 7. De voedingsadapters zijn bedoeld om correct te worden geplaatst in een verticale of vloermontagepositie. De tanden zijn niet ontworpen om de stekker op zijn plaats te houden als deze in een stopcontact aan het plafond, onder de tafel of in een kast is gestoken.
 8. Voor inplugbare apparatuur moet het stopcontact in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 9. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het reinigt.
 10. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik advertentieamp doek om te reinigen. Knip de stroomadapters niet af om ze door andere stekkers te vervangen, aangezien dit een gevaarlijke situatie veroorzaakt.
 11. Laat niets op de netsnoeren rusten. Installeer dit product niet op een plaats waar op de snoeren kan worden gelopen of gekrompen.
 12. Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat is aangegeven op het markeringslabel. Raadpleeg uw dealer of het plaatselijke energiebedrijf als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening in uw huis beschikbaar is.
 13. Overbelast stopcontacten niet en gebruik geen verlengsnoer.
 14. Plaats dit product niet op een onstabiele tafel, plank, standaard of andere onstabiele oppervlakken.
 15. Dit product mag niet in een ruimte worden geplaatst waar geen goede ventilatie is. Gleuven en openingen aan de achterkant of onderkant van dit product zijn bedoeld voor ventilatie. Om ze tegen oververhitting te beschermen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door het product op een zachte ondergrond zoals een bed, bank of vloerkleed te plaatsen. Dit product mag nooit bij of boven een radiator of verwarmingsrooster worden geplaatst.
 16. Duw nooit voorwerpen van welke aard dan ook in dit product door de sleuven, omdat ze gevaarlijke voltage punten of maak een kortsluiting. Mors nooit vloeistof van welke aard dan ook op het product.
 17. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet demonteren, maar naar een erkend servicepunt brengen. Het openen of verwijderen van andere onderdelen van het product dan de gespecificeerde toegangsdeuren kan u blootstellen aan gevaarlijke voltages of andere risico's. Onjuiste montage kan elektrische schokken veroorzaken wanneer het product vervolgens wordt gebruikt.
 18. U moet de geluidsontvangst testen telkens wanneer u de apparaten inschakelt of een van de componenten verplaatst.
 19. Controleer regelmatig alle componenten op beschadigingen.
 20. Er is een zeer laag risico op verlies van privacy bij het gebruik van bepaalde elektronische apparaten, zoals camera's, draadloze telefoons, enz. Om uw privacy te beschermen, moet u ervoor zorgen dat het product voor aankoop nooit is gebruikt, de camera regelmatig resetten door uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen op de apparaten en schakel de camera uit als u deze enige tijd niet zult gebruiken.
 21. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
 22. Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

waarschuwingen

 1. Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 32 o F (0 o C) en 104 o F (40 o C).
 2. Stel het product niet bloot aan extreme kou, hitte of direct zonlicht. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
 3. Waarschuwing- Gevaar voor verwurging— Kinderen zijn GEWURGD in koorden. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (op meer dan 3 m afstand). Verwijder dit niet tagvtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Pictogram 12.
 4. Plaats de camera('s) nooit in de wieg of box van de baby. Bedek de camera('s) nooit met iets zoals een handdoek of een deken.
 5. Andere elektronische producten kunnen interferentie met uw camera veroorzaken. Probeer uw camera zo ver mogelijk uit de buurt van deze elektronische apparaten te installeren: draadloze routers, radio's, mobiele telefoons, intercoms, kamermonitoren, televisies, personal computers, keukenapparatuur en draadloze telefoons.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruikers van geïmplanteerde pacemakers
Pacemakers (alleen van toepassing op digitale draadloze apparaten): Wireless Technology Research, LLC (WTR), een onafhankelijke onderzoeksentiteit, leidde een multidisciplinaire evaluatie van de interferentie tussen draagbare draadloze apparaten en geïmplanteerde pacemakers. Ondersteund door de Amerikaanse Food and Drug Administration, beveelt WTR artsen aan om:
Pacemaker-patiënten

 • Houd draadloze apparaten minstens vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd.
 • Mag draadloze apparaten NIET direct boven de pacemaker plaatsen, zoals in een borstzak, wanneer deze is ingeschakeld. De evaluatie van WTR heeft geen enkel risico voor omstanders met pacemakers geïdentificeerd van andere personen die draadloze apparaten gebruiken.

Elektromagnetische velden (EMV)
Dit LeapFrog-product voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Als het op de juiste manier en volgens de instructies in deze gebruikershandleiding wordt gehanteerd, is het product veilig voor gebruik op basis van het huidige beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Wat is inbegrepen

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig

De camera aansluiten en inschakelen

 1. Sluit de camera aan
  Opmerkingen:
  • Gebruik alleen de voedingsadapter die bij dit product is geleverd.
  • Als de camera is aangesloten op een stopcontact met schakelaar, zorg er dan voor dat de schakelaar aan staat.
  • Sluit de stroomadapters alleen aan bij verticale of vloermontage. De tanden van de adapters zijn niet ontworpen om het gewicht van de camera te dragen, dus sluit ze niet aan op stopcontacten aan het plafond, onder de tafel of in kasten. Anders kunnen de adapters mogelijk niet goed op de stopcontacten worden aangesloten.
  • Zorg ervoor dat de camera en de snoeren van de voedingsadapter buiten het bereik van kinderen zijn.
  • Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC, plaatst u de camera op minimaal 20 cm afstand van personen in de buurt.
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig1
 2. Schakel de camera in of uit
  • De camera wordt automatisch ingeschakeld nadat deze op het stopcontact is aangesloten.
  • Haal de stekker uit het stopcontact om uit te schakelen.
  Opmerking:
  • POWER LED-lampje is standaard UIT.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon3 Download de LeapFrog Baby Care-app +
Begin overal te monitoren.
Scan de QR-code om de gratis LeapFrog Baby Care mobiele app te downloaden, of zoek naar "LeapFrog Baby Care+" in de Apple App Store of Google Play Store.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig2https://vttqr.tv/?q=0VP09

Na het installeren van de LeapFrog Baby Care App+…

 • Schrijf u in voor een account
 • Koppel de camera met uw mobiele apparaat
 • Bewaak uw baby met een breed scala aan functies

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icoon Koppel de camera met uw mobiele apparaat
Op de LeapFrog Baby Care-app+
Voordat je start…

 • Verbind uw mobiele apparaat met een 2.4 GHz wifi-netwerk voor een betere verbinding en vloeiendere videostreaming.
 • Schakel de locatieservice van uw mobiele apparaat in voor het instellen van de camera.

Met een wifi-netwerk en ingeschakelde locatieservice...
U kunt beginnen met het koppelen van de camera met uw eigen mobiele apparaat door de instructies in de app te volgen. Na een succesvolle koppeling kunt u uw baby horen en bekijken via uw mobiele apparaat.
Tips:

 • Plaats de camera en de wifi-router dichter bij elkaar om het netwerksignaal te versterken.
 • Het doorzoeken van de camera duurt ongeveer 1 minuut.

Plaats de camera

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig3
Tip: U kunt de instructievideo voor wandmontage vinden
en stapsgewijze handleiding door onze online handleiding te bezoeken.
Pas de hoek van de baby-unit aan zodat deze op uw baby gericht is.

Overzicht

camera

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig4

 1. Infrarood LED's
 2. Licht sensor
 3. Microfoon
 4. camera
 5. Nachtlichtje
 6. Bedieningstoets nachtlicht
  • Tik om het nachtlampje aan of uit te zetten
  • Tik en houd vast om het helderheidsniveau van het nachtlicht aan te passen. 6 Bedieningstoets nachtverlichting
 7. Spreker
 8. Vents
 9. Temperatuursensor
 10. Privacyschakelaar
 11. Power LED licht
 12. Sleuf voor wandmontage
 13. Stroomaansluiting
 14. PAIR-toets
  • Houd ingedrukt om de camera te koppelen met uw mobiele apparaten.

Privacy-modus
Ontworpen voor extra gemoedsrust, schakel de privacymodus in voor een moment van rust en stilte.
Verschuif de privacyschakelaar om de privacymodus in te schakelen. Wanneer de privacymodus is ingeschakeld, worden audiotransmissie en videobewaking uitgeschakeld, zodat bewegingsopname, bewegingsdetectie en geluidsdetectie tijdelijk niet beschikbaar zijn.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig5

Kabelbeheer

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig6

Nachtlichtje
Wil je een zachtere tint van het nachtlampje van de camera om je kleintje te ontspannen? U kunt de helderheid van de gloed op afstand regelen via de LeapFrog Baby Care App+ of rechtstreeks op de babyunit.
Pas het nachtlicht op de camera aan

 • Tik op de bedieningstoets Nachtlichtvtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon1 aan de bovenkant van de camera om het nachtlampje in of uit te schakelen.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig7

Bescherm uw privacy en online veiligheid

LeapFrog geeft om uw privacy en gemoedsrust. Daarom hebben we een lijst samengesteld met door de branche aanbevolen best practices om uw draadloze verbinding privé te houden en uw apparaten te beschermen wanneer u online bent.
Zorg ervoor dat uw draadloze verbinding veilig is

 • Voordat u een apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat het draadloze signaal van uw router is gecodeerd door de instelling "WPA2-PSK met AES" te selecteren in het menu voor draadloze beveiliging van uw router.

Verander standaard instellingen

 • Wijzig de standaard draadloze netwerknaam (SSID) van uw draadloze router in iets unieks.
 • Verander standaardwachtwoorden in unieke, sterke wachtwoorden. Een sterk wachtwoord:
  - Is minimaal 10 karakters lang.
  - Bevat geen woordenboekwoorden of persoonlijke informatie.
  - Bevat een combinatie van hoofdletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers.

Houd uw apparaten up-to-date

 • Download beveiligingspatches van fabrikanten zodra deze beschikbaar zijn. Zo beschikt u altijd over de laatste beveiligingsupdates.
 • Als de functie beschikbaar is, schakel dan automatische updates in voor toekomstige releases.

Schakel Universal Plug and Play (UPnP) uit op uw router

 • UPnP ingeschakeld op een router kan de effectiviteit van uw firewall beperken doordat andere netwerkapparaten inkomende poorten kunnen openen zonder enige tussenkomst of goedkeuring van u. Een virus of ander malwareprogramma kan deze functie gebruiken om de beveiliging van het hele netwerk in gevaar te brengen.

Raadpleeg voor meer informatie over draadloze verbindingen en het beschermen van uw gegevensview de volgende bronnen van experts uit de sector:

 1. Federal Communications Commission: draadloze verbindingen en Bluetooth-beveiligingstips -www.fcc.gov/consumers/guides/how-protect-yourself-online.
 2. US Department of Homeland Security: voordat u een nieuwe computer op internet aansluit - www.us-cert.gov/ncas/tips/ST15-003.
 3. Federal Trade Commission: IP-camera's veilig gebruiken - https://www.consumer.ftc.gov/articles/0382-using-ip-cameras-safely.
 4. Wi-Fi Alliance: ontdek Wi-Fi-beveiliging - http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security.

Hoe het systeem werkt?

Uw Wi-Fi-thuisnetwerk zorgt voor een internetverbinding met uw camera, zodat u uw camera kunt controleren en bedienen wanneer u maar wilt via de LeapFrog Baby Care App+.
Uw Wi-Fi-router (niet meegeleverd) zorgt voor de internetverbinding, die dient als communicatiekanaal.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig8

Test de locatie voor de camera
Als je van plan bent om je camera op een aangewezen locatie te installeren en je wifi-thuisnetwerk gebruikt om verbinding te maken met je mobiele apparaat, test dan of de geselecteerde bewakingsgebieden een goede wifi-signaalsterkte hebben. Pas de richting en afstand tussen uw camera, mobiele apparaat en Wi-Fi-router aan totdat u een geschikte locatie met een goede verbinding hebt gevonden.
Opmerking:

 • Afhankelijk van de omgeving en belemmerende factoren, zoals het effect van afstand en binnenmuren op de signaalsterkte, kunt u een verminderd wifi-signaal ervaren.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig9

Monteer de camera (optioneel)

Opmerkingen:

 • Controleer de ontvangststerkte en de camera viewhoek voordat u de gaten boort.
 • Welke soorten schroeven en ankers u nodig heeft, hangt af van de samenstelling van de muur. Mogelijk moet u de schroeven en ankers afzonderlijk aanschaffen om uw camera te monteren.
 1. Plaats de muurbevestigingsbeugel op een muur en gebruik vervolgens een potlood om de bovenste en onderste gaten te markeren, zoals weergegeven. Verwijder de muurbevestigingsbeugel en boor twee gaten in de muur (boor van 7/32 inch).
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig10
 2. Als u de gaten in een stijl boort, gaat u naar stap 3.
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig11• Als u de gaten in een ander object dan een stijl boort, steekt u de muurankers in de gaten. Tik zachtjes op de uiteinden met een hamer totdat de muurankers gelijk liggen met de muur.
 3. Steek de schroeven in de gaten en draai de schroeven vast totdat slechts 1/4 inch van de schroeven zichtbaar is.
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig12
 4. Plaats de camera op de muurbeugel. Steek de montagebouten in de gaten voor wandmontage. Schuif de camera vervolgens naar voren totdat deze stevig vastklikt. Lijn de gaten in de muurbevestigingsbeugel uit met de schroeven in de muur en schuif de muurbevestigingsbeugel naar beneden totdat deze vastklikt.
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig13
 5. U kunt uw camera maximaliseren viewhoeken door de wandmontagebeugel te kantelen. Houd de camera vast en draai vervolgens de knop tegen de klok in. Hierdoor komt de verbinding van de muurbevestigingssteun los. Kantel uw camera omhoog of omlaag om de gewenste hoek in te stellen. Draai vervolgens de knop met de klok mee om de verbinding strakker te maken en de hoek vast te zetten.
  vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Fig14

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
LeapFrog en haar leveranciers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit handboek. LeapFrog en haar leveranciers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of claims van derden die kunnen ontstaan ​​door het gebruik van deze software. LeapFrog en haar leveranciers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het wissen van gegevens als gevolg van een storing, lege batterij of reparaties. Zorg ervoor dat u reservekopieën maakt van belangrijke gegevens op andere media om gegevensverlies te voorkomen.
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. DE WERKING IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN: (1) DIT APPARAAT MOGELIJK NIET VEROORZAKEN
SCHADELIJKE INTERFERENTIE, EN (2) DIT APPARAAT MOET ALLE ONTVANGEN INTERFERENTIE ACCEPTEREN, INCLUSIEF INTERFERENTIE DIE EEN ONGEWENSTE WERKING KAN VEROORZAKEN.
KAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Garantie: Kunt u terecht op onze webwebsite op leapfrog.com voor volledige details van de garantie die in uw land wordt geboden.

FCC- en IC-voorschriften

FCC Part 15
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de vereisten voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de regels van de Federal Communications Commission (FCC). Deze vereisten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Om de veiligheid van gebruikers te waarborgen, heeft de FCC criteria opgesteld voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die veilig kan worden geabsorbeerd door een gebruiker of omstander in overeenstemming met het beoogde gebruik van het product. Dit product is getest en voldoet aan de FCC-criteria. De camera moet zodanig worden geïnstalleerd en gebruikt dat lichaamsdelen van alle personen op een afstand van ongeveer 8 cm (20 inch) of meer worden gehouden.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese vereisten: CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B)
Industrie Canada
Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de van vergunning vrijgestelde RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.
De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk is
een ongewenste werking van het apparaat veroorzaken.
De term '' IC: '' voor het certificerings- / registratienummer betekent alleen dat aan de technische specificaties van Industry Canada is voldaan.
Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.
Verklaring over blootstelling aan RF-straling
Het product voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De camera moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 8 cm tussen de camera en het lichaam van alle personen. Het gebruik van andere accessoires garandeert mogelijk niet dat wordt voldaan aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Deze apparatuur voldoet ook aan Industry Canada RSS-20 met betrekking tot de Canadese gezondheidscode 102 voor blootstelling van mensen aan RF-velden.

online Handleiding

 vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - QR Code1
https://vttqr.tv/?q=1VP188

Vind het antwoord op uw vraag in onze kennisrijke Online Handleiding. Laat u in uw eigen tempo assisteren en leer waartoe uw monitor in staat is.
vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon3Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de online handleiding of bezoek Leapfrog.com/support

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon4
Volledige handleiding
Uitgebreide hulp
artikelen over productconfiguratie,
bediening, wifi en instellingen.
video Tutorials
Doorlopen van functies en
installatie zoals montage:
de camera aan de muur.
Veelgestelde vragen en probleemoplossing
Antwoorden op de meest voorkomende
gestelde vragen, waaronder:
oplossingen voor het oplossen van problemen.

Klantenservice

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon7 Bezoek onze consumentenondersteuning web24 uur per dag bereikbaar op:
Verenigde Staten: Leapfrog.com/support
Canada: haasje.ca/support
vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - Icon8 Bel ons Klantenservicenummer van maandag t/m vrijdag
9 – 6 uur Centrale Tijd:
Verenigde Staten en Canada:
1 (800) 717-6031

Kunt u terecht op onze website op haasje.nl voor volledige details van de garantie die in uw land wordt geboden.

Technische specificaties

Technologie Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Kanalen 1-11 (2412 – 2462 MHz)
internet Connection Minimumvereiste: 1.5 Mbps @ 720p of 2.5 Mbps @ 1080p uploadbandbreedte per camera
Nominaal
effectief bereik
Maximaal vermogen toegestaan ​​door FCC en IC. Het daadwerkelijke bereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden op het moment van gebruik.
Stroomvoorziening Voedingsadapter camera-eenheid: Uitgang: 5V DC @ 1A

Credits:
Het geluid van de achtergrondruis file is gemaakt door Caroline Ford en wordt gebruikt onder de Creative Commons-licentie.
Het Stream Noise-geluid file is gemaakt door Caroline Ford en wordt gebruikt onder de Creative Commons-licentie.
The Crickets At Night geluid file is gemaakt door Mike Koenig en wordt gebruikt onder de Creative Commons-licentie.
Het Heart Beat-geluid file is gemaakt door Zarabadeu en wordt gebruikt onder de Creative Commons-licentie.

vtech LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera - LogoSpecificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
© 2022 LeapFrog Enterprises, Inc.
een dochteronderneming van VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden. 09/22. LF2911_QSG_V2

Documenten / bronnen

vtech LF2911 High Definition pan- en kantelcamera [pdf] Gebruikershandleiding
80-2755-00, 80275500, EW780-2755-00, EW780275500, LF2911 High Definition Pan en Tilt Camera, LF2911, High Definition Pan en Tilt Camera, Definition Pan en Tilt Camera, Pan en Tilt Camera, Tilt Camera, Camera

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *