ZENY-LOGO

ZENY Draagbare Wasmachine Gebruikershandleiding

ZENY draagbare wasmachine

Model: H03-1020A

Lees voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

 

HOOFD ONDERDELEN

FIG 1 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

Aandacht:

 • Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen of in damp/natte plek.
 • Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een goed geaard stopcontact.
 • Gebruik het apparaat in een enkel stopcontact, aangezien het niet wordt aanbevolen om verlengsnoeren of stekkerdozen samen met andere elektrische apparaten te gebruiken. Het is erg belangrijk om alle snoeren en stopcontacten vrij te houden van vocht en water.
 • Kies een geschikt stopcontact om het risico op brand of elektrische gevaren te voorkomen.
 • Houd het artikel uit de buurt van vuurvonken om te voorkomen dat het plastic vervormt.
 • Zorg ervoor dat de interne elektrische componenten van de machine niet in contact komen met vloeistof tijdens gebruik of onderhoud.
 • Plaats geen zware of hete voorwerpen op de machine om te voorkomen dat het plastic vervormt.
 • Reinig de plug van stof of vuil om het risico op brand te voorkomen.
 • Gebruik geen heet water boven 131°F in het bad. Hierdoor zullen kunststof onderdelen vervormen of kromtrekken.
 • Om het gevaar van letsel of schade te voorkomen, mag u uw handen niet in het apparaat steken terwijl het was- of centrifugeprogramma in werking is. Wacht tot het apparaat klaar is met werken.
 • Gebruik de stekker niet als deze beschadigd of gerafeld is, anders kan dit brand of elektrisch gevaar opleveren. In het geval van schade aan de kabel of stekker, is het raadzaam om deze door een bevoegde technicus te laten repareren. Wijzig de stekker of kabel op geen enkele manier.
 • Stop nooit kleding in het apparaat die in contact is geweest met ontvlambare stoffen, zoals benzine, alcohol, enz. Trek niet aan de draad wanneer u de stekker eruit trekt. Dit voorkomt de mogelijkheid van een elektrische staking of brandgevaar.
 • Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen. Trek de stekker ook niet uit het stopcontact als uw handen nat of vochtig zijn om het risico op een elektrische beroerte te voorkomen.

 

SCHAKELSCHEMA

WAARSCHUWING: om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag alleen bevoegd personeel reparaties uitvoeren.

FIG 2 CIRCUITSCHEMA

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Operationele voorbereiding:

 1. Het stopcontact moet geaard zijn.
 2. Leg de afvoerleiding (afvoerbuis) neer om een ​​goede afvoer te verzekeren.
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. Sluit de waterinlaatslang aan op het waterinlaatpunt op de machine om het water in de
  wasbak. (U kunt ook het deksel optillen en de kuip voorzichtig rechtstreeks vanuit de
  opening.)

 

AANBEVOLEN WASWERKZAAMHEDEN

De standaard van de wastijd:

FIG 3 De standaard van de wastijd

 

WASPOEDER (WASMIDDEL)

 1. Voordat u met wassen begint, moet u ervoor zorgen dat de centrifugemand uit de
  badkuip. (De centrifugemand wordt gebruikt na de was- en spoelcycli.
 2. Doe het wasmiddel met het water in de kuip iets minder dan halverwege.
 3. Laat het wasmiddel oplossen in het bad.
 4. Draai de waskeuzeknop naar de stand Wassen.
 5. Stel de wastimer in op één (1) minuut om het wasmiddel volledig te laten oplossen.

 

WOLLEN STOFFEN EN DEKENS

Het wordt afgeraden om puur wollen stoffen, wollen dekens en/of elektrische dekens in de machine te wassen. Wollen stoffen kunnen beschadigd raken, kunnen tijdens het gebruik te zwaar worden en zijn daarom niet geschikt voor de machine.

 

WERKING VAN DE WASCYCLUS

 1. Water vullen: vul het bad in eerste instantie net onder de helft van het bad met water. Het is
  belangrijk om het bad niet te overbelasten.
 2. Voeg waspoeder (wasmiddel) toe en selecteer de wastijd op basis van het type kledingstuk.
 3. Doe de kledingstukken in die gewassen moeten worden, wanneer u de kledingstukken in de kuip doet, zal het waterpeil dalen. Voeg meer water toe als u dat nodig acht en zorg ervoor dat u niet overbelast/overvult.
 4. Zorg ervoor dat de waskeuzeknop op de wasmachine in de wasstand staat.
 5. Stel de juiste tijd in op basis van het soort kledingstuk met behulp van de wastimerknop. (P.3 Grafiek)
 6. Wacht tot de wascyclus op de wasmachine is voltooid.
 7. Zodra het apparaat de wascyclus heeft voltooid, haakt u de afvoerslang los van zijn positie aan de zijkant van het apparaat en legt u deze op de grond of in de afvoer/gootsteen onder het niveau van de basis van de machine.

Waarschuwing:

 1. Als er te veel water in het bad zit, zal het uit het bad lopen. Overvul niet met water.
 2. Om beschadiging of vervorming van kledingstukken te voorkomen, is het aan te raden om wat vast te binden
  kleding, zoals rokken of sjaals, enz.
 3. Trek/rits alle ritsen dicht voordat u ze in de was doet, zodat ze andere stoffen of de
  automaat zelf.
 4. Gebruik de gids (P.3) voor voorbehandelingsmethoden en aanbevolen cyclustijden.
 5. Zorg ervoor dat alle inhoud in de zakken is verwijderd voordat u deze in de machine plaatst. Verwijder eventuele
  munten, sleutels enz. van kleding, aangezien deze de machine kunnen beschadigen.

 

SPOEL CYCLUS WERKING

 1. Water vullen: Til het deksel op en vul de kuip voor de helft met water via de waterinlaat op de
  bovenkant van de wasmachine of gebruik een emmer om rechtstreeks in de kuip te gieten. Wees uiterst voorzichtig om niet
  laat water in het bedieningspaneel of de elektrische onderdelen van het apparaat stromen.
 2. Met de artikelen in de kuip en de kuip volledig vullen met water tot het gewenste niveau
  zonder de machine te vol te doen. Doe geen vloeibaar of poedervormig wasmiddel in de kuip.
 3. Sluit het deksel en draai de knop van de wastimer met de klok mee en stel in op dezelfde wastijd die bij het wassen wordt gebruikt. De was- en spoelcyclustijden zijn hetzelfde.
 4. Wacht tot de spoelcyclus op de wasmachine is voltooid.
 5. Zodra het apparaat de spoelcyclus heeft voltooid, haakt u de afvoerslang uit zijn positie
  op de zijkant van het apparaat en op de grond of in de afvoer/gootsteen onder het niveau van de
  basis van de automaat.

 

DRAAI CYCLUS WERKING

 1. Zorg ervoor dat al het water is afgevoerd en dat de kleding uit de kuip van het apparaat is verwijderd.
 2. Lijn de mand op de bodem van de kuip gelijkmatig uit met de vier (4) lipopeningen en druk vervolgens naar beneden totdat u de vier (4) lipjes op hun plaats hoort klikken.
 3. Zet de waskeuzeknop op Centrifugeren.
 4. Plaats de kleding in de mand. (De mand is kleiner en past mogelijk niet in de volledige waslading.)
 5. Plaats een plastic deksel voor het centrifugemandje onder de rand van het centrifugemandje en sluit het deksel van de wasmachine.
 6. Stel de wastimer in op maximaal 3 minuten.
 7. Wanneer het centrifugeren begint, houdt u de handgrepen aan beide zijden van het apparaat stevig vast
  voor extra stabiliteit totdat het centrifugeren is voltooid.
 8. Zodra het centrifugeren volledig is gestopt, verwijdert u de kleding en laat u deze drogen.

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 1. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
 2. Zorg ervoor dat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt wanneer u het niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen aan- of uittrekt en voordat u het apparaat reinigt.
 3. Gebruik geen apparaat waarvan het onderdeel is beschadigd, defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd.
 4. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag u het artikel nooit zelf proberen te repareren. Breng het naar een erkend servicestation voor onderzoek en reparatie. Een onjuiste hermontage kan een risico op elektrische schokken opleveren wanneer het artikel wordt gebruikt.
 5. Niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden gebruiken.
 6. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
 7. Niet op of nabij een hete gas- of elektrische brander of verwarmde oven plaatsen.
 8. Koppel het apparaat los als u klaar bent met gebruiken.
 9. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
 10. Niet van plan om te werken door middel van een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
 11. Om de verbinding te verbreken, draait u de waskeuzeknop naar de UIT-instelling en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 12. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte
  fysieke, fysiologische of intellectuele capaciteiten of gebreken in ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van deze persoon instructies krijgen om het apparaat correct te bedienen. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

 

ONDERHOUD

 1. Trek de stekker uit het stopcontact (raak de stekker of het stopcontact niet aan als uw handen nat zijn) en plaats deze op de juiste plaats.
 2. Nadat u het water in de kuip hebt afgetapt, draait u de waskeuzeknop naar de wasstand.
 3. Berg de watertoevoerslang op en hang de afvoerslang aan de zijkant van het toestel.
 4. Als het apparaat is losgekoppeld van de AC-ingang, kunnen alle externe en interne oppervlakken worden afgeveegd
  schoon met advertentieamp doek of spons met warm zeepsop. Zorg ervoor dat er geen water in het bedieningspaneel komt.
 5. Sluit de deksel, plaats de machine op ventilatie in de kamer.

 

OPMERKING

 1. Er mag geen water in het binnenste gedeelte (behuizing van het elektrische en bedieningspaneel) van de
  machine direct. Anders zal de elektromotor worden geleid door elektriciteit. Dit is de
  reden dat een elektrische beroerte kan:
 2. Als gevolg van voortdurende productverbeteringen kunnen specificaties en accessoires veranderen zonder
  kennisgeving. Het werkelijke product kan enigszins afwijken van het afgebeelde.
 3. Verwijdering pictogramMILIEU Correcte verwijdering van dit product Deze markering geeft aan dat dit product niet in het hele land mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

ZENY draagbare wasmachine [pdf] Gebruikershandleiding
Draagbare wasmachine, H03-1020A

Join the Conversation

2 reacties

 1. Ik heb voor de eerste keer geprobeerd een lading kleren in mijn Zeny-wasmachine te wassen en het enige wat het doet is een geluid maken zoals de wisselende cycli, maar het wast of centrifugeert niet, het maakt alleen een zoemend geluid

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.