Twins logo.JPG

Twins Robotstofzuiger 3 in 1 met slimme applicatie Gebruikershandleiding

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Geachte klant, bedankt voor de aankoop van ons product. Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
garantiebewijs, de bon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking.

 

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES waarschuwingspictogram

 • Beschouw de gebruiksaanwijzing als onderdeel van het apparaat en geef ze door aan elke andere gebruiker van het apparaat.
 • Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de voltage in stopcontact.
 • Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of de adapter beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen en beschadigd is. Breng het apparaat in dat geval naar een speciale dienst om de veiligheid en goede werking te controleren.
 • Het product is bedoeld voor thuisgebruik en soortgelijks (in winkels, kantoren en soortgelijke werkplekken, in hotels, motels en andere woonomgevingen, in faciliteiten die accommodatie met ontbijt bieden). Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik!
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 • Schakel het apparaat uit voordat u accessoires of toegankelijke onderdelen vervangt die tijdens het gebruik bewegen, voor montage en demontage, voor reiniging of onderhoud!
 • Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicetechnicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon.
 • Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, als het apparaat niet goed werkt of als het op de grond is gevallen en beschadigd is, of als het in het water is gevallen.
 • Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd om de veiligheid en de goede werking van het apparaat te garanderen.
 • NOTITIE: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • Gebruik alleen veilige kleine voltage volgens het typeplaatje.
 • Plaats uw handen niet in de buurt van het draaiende onderdeel.
 • Dompel de stofzuiger nooit onder in water (zelfs de onderdelen niet)!
 • Nooit stofzuigen zonder een goed geplaatst filtersysteem en microfilters.
 • Zuig geen scherpe voorwerpen (bijv. glas, splinters), hete, brandbare, explosieve voorwerpen (bijv. as, hete sigarettenpeuken, benzine, verdunners en aerosoldampen) of vetten (bijv. vetten, oliën), bijtende middelen (bijv. zuren, oplosmiddelen) op . Het stofzuigen van deze voorwerpen kan leiden tot beschadiging van de stoffilters of de stofzuiger.
 • Poriën van de filters kunnen verstopt raken bij het opzuigen van zeer fijn stof (bijv. fijn zand, cementstof, gips). Zo wordt de luchtdoorlatendheid verminderd en het zuigvermogen afnemen. Reinig in dit geval de filters, ook al is het stofreservoir nog niet vol.
 • Schakel altijd eerst de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact en maak pas daarna het stofreservoir leeg, reinig/vervang microfilters, reinig de stofzuiger of zijn accessoires.
 • Stel de stofzuiger nooit bloot aan weersomstandigheden (regen, vorst, directe zonnestraling, enz.).
 • Gebruik het apparaat nooit voor een ander doel dan voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven doel!
 • Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt.
 • Maak openingen op de vloer vast (bijv. Drempelstrook) om beschadiging van de roterende borstels te voorkomen. Deze verbindingen kunnen er ook voor zorgen dat de stofzuiger de borstelharen in de openingen vasthoudt.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Neem voorzorgsmaatregelen om het probleem op te lossen dat de reiniging in de problemen kan brengen, zoals:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Controleer voor het reinigen of de hoofdborstel correct in de robot is bevestigd.
 • Controleer of de vuilnisbak leeg is en zorg ervoor dat deze is gerepareerd voordat deze werkt.
 • Kijk of de hoogtesensor boven de grond is schoongeveegd.
 • Als u slechts één kamer hoeft schoon te maken, sluit dan de deur.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Als de batterij lekt, verwijder deze dan onmiddellijk; het kan de stofzuiger beschadigen.
 • Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en mensen met een handicap. Iemand die de batterijen zou inslikken, moet onmiddellijk medische hulp zoeken.
 • Gooi een lege batterij op een geschikte manier weg.
 • Gebruik het apparaat nooit voor een ander doel dan waarvoor het in deze gebruiksaanwijzing is beschreven! Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis.
 • De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat
  en de accessoires en de garantie voor het apparaat zijn niet van toepassing in situaties waarin de bovenstaande veiligheidswaarschuwingen niet worden nageleefd. Het niet regelmatig vervangen of onderhouden van alle filters en ook het gebruik van niet-originele filters, waarvan de eigenschappen hebben geleid tot uitval of beschadiging van de stofzuiger, wordt ook beschouwd als oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Draadloze verbinding en compatibiliteit

 • Het ETA-bedrijf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, indirecte of gevolgschade, of voor verlies van gegevens of verlies als gevolg van informatielekken tijdens draadloze communicatie.
 • Succesvolle draadloze communicatie kan niet 100% gegarandeerd worden op alle Smart devices en Wifi-netwerken (routers). Vanwege de verscheidenheid aan apparaten op de markt, kunnen er gevallen zijn waarin het karakter of de specificatie van een bepaald slim apparaat of wifi-netwerk (router) de verbinding onmogelijk maakt of op de een of andere manier wordt verstoord. Daarnaast zijn verschillende factoren, waaronder hardware- en softwareconfiguratie, ook van invloed op het succes van draadloze communicatie via een wifi-netwerk. De verbinding tussen de robot en je wifi-netwerk kan ook nadelig worden beïnvloed door de omringende wifi-netwerken die op hetzelfde kanaal kunnen worden afgestemd en verbindingen kunnen verstoren (bijvoorbeeld in woonwijken, appartementsgebouwen, enz.). Deze feiten zijn geen reden om het toestel te claimen.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. TOEPASSELIJKHEID

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 INHOUD VAN DE VERPAKKING

FIG 4 INHOUD VAN DE PAKKET.JPG

FIG 5 INHOUD VAN DE PAKKET.JPG

FIG 6 INHOUD VAN DE PAKKET.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Robotstofzuiger
A1 – Voorbumper
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Voorwiel
A7 – Side brush
A8 – Afdekking hoofdborstel
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Hoofdborstel

B – Dirt hopper / water tank
C – Bedieningspaneel

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 BEDIENINGSPANEEL

FIG 10 BEDIENINGSPANEEL.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 AFSTANDSBEDIENING

FIG 12 REMOTE CONTROL.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 LIJST MET RESERVEONDERDELEN
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Dweil: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Opmerking
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Plaats de batterij in de afstandsbediening, let op de juiste polariteit (2 stuks, batterijtype AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 BATTERIJ OPLADEN

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Opmerkingen

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • De "ETA SMART"-applicatie maakt het gemakkelijk om de batterijstatus te achterhalen. De applicatie kan ook op elk moment teruggestuurd worden naar het laadstation.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Begin met schoonmaken)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Standby-modus (Pauze)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Slaapstand
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Opmerkingen
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

Manuele operatie
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Opmerking:
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Lokale schoonmaak
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Instelling zuigvermogen
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Reset knop
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Opmerkingen

 • Bij het dweilen raden wij aan om de individuele kamers schoon te maken.
 • Controleer bij het dweilen de stofzuiger en voeg indien nodig water toe aan het dweilopzetstuk of spoel de dweil af.
 • Gebruik het dweilopzetstuk niet op tapijten en voorkom dat de stofzuiger het tapijt raakt.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 OVERVIEW OF LIGHT SIGNALS

Opmerking
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ROBOT STOFZUIGER

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Opmerking
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

In de eenvoudige bedieningsmodus kan het apparaat worden bediend met de knoppen op het bedieningspaneel C of de afstandsbediening F (zie hierboven). Om alle functies van het apparaat te gebruiken, moet u de slimme app "ETA SMART" installeren en gebruiken, waardoor de functionaliteit van de stofzuiger kan worden uitgebreid en het gebruikerscomfort wordt verhoogd.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
De app is verkrijgbaar in de Apple Store of Google Play-database (of gebruik de volgende QR-code voor eenvoudige installatie:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Opmerkingen
Als de QR-code niet actief is, zoek de app dan handmatig op (op naam).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Voer regelmatig onderhoud en reiniging uit, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van reiniging. In een meer vervuilde omgeving (huisdierenhuishouden) zal vaker onderhoud nodig zijn. Het niet uitvoeren van onderhoud kan de stofzuiger en zijn onderdelen beschadigen!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

KENNISGEVING

 • Gebruik voor het reinigen van filters geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen of heet water
 • Stomerij wordt aanbevolen om de HEPA-filterparameters te behouden.
 • Als u ervoor kiest om het HEPA-filter met water te wassen, wordt het filtervermogen verminderd.
 • Het maximale aantal filterwassingen is 3x. Dan is het noodzakelijk om een ​​nieuwe te kopen.
 • Het wordt aanbevolen om het HEPA-filter minimaal twee keer per jaar te vervangen.
 • De filters zijn niet bedoeld voor gebruik in de vaatwasser.
 • Mislukte reiniging en eventueel vervangen van filters kan leiden tot storing van de stofzuiger!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Reinig de hoofdborstel met het reinigingsgereedschap I (of een ander geschikt). U kunt ook een schaar gebruiken om verwarde haren/haartjes te verwijderen. Veeg het deksel van de hoofdborstel en het compartiment van de hoofdborstel schoon met een zachte, droge doek.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

KENNISGEVING
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Reinig de sensoren na elke reiniging met gereedschap I (of een ander geschikt exemplaar).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Opmerking
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

FIG 34 TECHNISCHE SPECIFICATIE.JPG

Verenigbaarheid:
Besturingssysteem voor slimme apparaten – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi-netwerk – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

KENNISGEVING
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Garantie van 24 maanden is niet van toepassing op vermindering van de effectieve capaciteit van de accu veroorzaakt door gebruik of ouderdom. De effectieve capaciteit neemt geleidelijk af, afhankelijk van de gebruiksmethode van de accu.

Meer uitgebreid onderhoud of onderhoud dat ingrepen aan de binnenkant van het apparaat vereist, moet door een professionele service worden uitgevoerd! Het niet naleven van de instructies van de fabrikant leidt tot het vervallen van het recht op garantie op reparatie!

 

10. MILIEUBESCHERMING

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage van het overwinnen van de veiligheidszekering tegen spontane ontkoppeling.

Symbool 1ALLEEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK. NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN. OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN, DIENT DEZE PLASTIC ZAK BIJ BABY'S EN KINDEREN UIT DE BUURT TE HOUDEN. GEBRUIK DEZE TAS NIET IN WIEGJES, BEDDEN, WAGENS OF BOXEN. DEZE TAS IS GEEN SPEELGOED.

Symbol 2.JPG

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Gebruikershandleiding
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.