Document

TRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-LOGO

TRIPP-LITE DMPDS4970 Draagbare Digital Signage-standaard voor 49-inch tot 70-inch schermen

TRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-PRODUCT

Veiligheidsinstructies

  • Begin niet met de installatie voordat u de instructies en waarschuwingen in deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Als je vragen hebt over een van de instructies of waarschuwingen, ga dan naar tripplite.com/support.
  • Deze steun is UITSLUITEND ontworpen om te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals gespecificeerd in deze handleiding. Onjuiste installatie van dit product kan schade of ernstig letsel veroorzaken.
  • Dit product mag alleen worden geïnstalleerd door iemand met goede mechanische vaardigheden, met elementaire bouwervaring en een volledig begrip van deze handleiding.
  • Zorg ervoor dat het montageoppervlak de gecombineerde belasting van de apparatuur en alle bevestigde hardware en componenten veilig kan dragen.
  • Gebruik altijd een assistent of mechanische hefapparatuur om apparatuur veilig op te tillen en te positioneren.
  • Draai de schroeven stevig vast, maar niet te vast. Te vast aandraaien van schroeven kan de items beschadigen, waardoor hun houdkracht aanzienlijk wordt verminderd.
  • Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als u dit product buitenshuis gebruikt, kan dit leiden tot defecten aan het product en persoonlijk letsel.

Garantie en productregistratie

5-jaar beperkte garantie
De verkoper garandeert dat dit product, indien gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke instructies, vrij is van originele defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van eerste aankoop. Als het product binnen die periode een materiaal- of fabricagefout vertoont, zal de verkoper het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen.
DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP NORMALE SLIJTAGE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL, MISBRUIK, MISBRUIK OF NALATIGHEID. DE VERKOPER GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES ANDERS DAN DE GARANTIE DIE HIERIN UITDRUKKELIJK IS BESCHREVEN. BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID, IN DUUR BEPERKT TOT DE BOVENSTAANDE GARANTIEPERIODE; EN DEZE GARANTIE SLUIT UITDRUKKELIJK ALLE INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE UIT. (Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, en sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten , en u hebt mogelijk andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.)
WAARSCHUWING: De individuele gebruiker moet ervoor zorgen dat hij vóór gebruik bepaalt of dit apparaat geschikt, adequaat of veilig is voor het beoogde gebruik. Aangezien individuele toepassingen onderhevig zijn aan grote variaties, geeft de fabrikant geen verklaring of garantie met betrekking tot de geschiktheid of geschiktheid van deze apparaten voor een specifieke toepassing.

Product registratie
Bezoek tripplite.com/warranty vandaag om uw nieuwe Tripp Lite-product te registreren. Je doet automatisch mee aan een trekking en maakt kans op een GRATIS Tripp Lite-product! *
Aankoop niet verplicht. Nietig waar verboden. Er zijn enkele beperkingen van toepassing. Zien webwebsite voor details.
Tripp Lite heeft een beleid van continue verbetering. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's en illustraties kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke producten.

Controlelijst componenten

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u alle onderdelen volgens de componentenchecklist hebt ontvangen voordat u gaat installeren. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, bezoek dan tripplite.com/support voor service.

Pakket W – F t/m HTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-1
Pakket PTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-2
Pakket MTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-3

De standaard monterenTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-4
De beugels aan het scherm bevestigenTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-5

Zorg ervoor dat de kabelclips (PB) zijn bevestigd aan de bovenste beugel voor de volgende beveiligingsinstallaties:TRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-6

Het beeldscherm aan de standaard bevestigenTRIPP-LITE-DMPDS4970-Draagbare-digitale-signagestandaard-voor-49-inch-naar-70-inch-schermen-FIG-7

Om te voorkomen dat het display kantelt, moet een anti-valkabel worden geïnstalleerd.

ONDERHOUD

Controleer met regelmatige tussenpozen (minstens elke 3 maanden) om er zeker van te zijn dat het scherm veilig en veilig in gebruik is.

Documenten / bronnen

TRIPP-LITE DMPDS4970 Draagbare Digital Signage-standaard voor 49-inch tot 70-inch schermen [pdf] Gebruikershandleiding
DMPDS4970, Draagbare Digital Signage-standaard voor 49-inch tot 70-inch schermen

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.