TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - LOGOTOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - LOGO 2TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLKT17061BLK
4 LITER
HANDMATIGE LUCHTFRYER
SNELLE LUCHTCIRCULATIE
30% SNELLER MET 99%* MINDER OLIE
VERLIES HET VET NIET DE SMAAK
TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - ICON

VEILIGHEIDS- EN INSTRUCTIEHANDLEIDING
LEES ZORGVULDIG DOOR
*Afhankelijk van het online registreren van uw Verlengde Garantie op www.towerhousewares.co.uk.
Bel ons eerst, we kunnen u helpen.
Met advies, reserveonderdelen en retouren
Bezoek onze website: Call:+44 (0)333 220 6066
towerhousewares.co.uk (8.30 uur tot 6.00 uur maandag t/m vrijdag)

Specificaties:

Deze doos bevat: Gebruiksaanwijzing 4L Airfryer Grillplaat

TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - AFBEELDING 1

1. Indicatielampjes (aan/gereed) 5. Luchtuitlaat (achterkant unit)
2. Temperatuurregelaar: 6. Grillplaat
3. Timerknop 7. Ladehandvat
4. Luchtinlaat 8. Lade

Technische data:

Beschrijving: 4L Airfryer
Model: T17061BLK
Nominaal voltage: 220-240V ~
Frequentie: 50 / 60Hz
Energieverbruik: 1400W

Documentatie
Wij verklaren dat dit product voldoet aan de volgende productwetgeving in overeenstemming met de volgende richtlijn(en):

2014 / 30 / EU Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
2014 / 35 / EU Laag volumetage-richtlijn (LVD)
1935 / 2004 / EG Materialen en artikelen in contact met voedsel (LFGB sectie 30 & 31)
2011 / 65 / EU Richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen. (Inclusief wijziging (EU) 2015/863).
2009 / 125 / EG Eco-design van energiegerelateerde producten (ERP)

RK Wholesale LTD Quality Assurance, Verenigd Koninkrijk.

Bedradingsveiligheid alleen voor gebruik in het VK

TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - AFBEELDING 2

BELANGRIJK
Aangezien de kleuren in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen die de aansluitingen in uw stekker identificeren, gaat u als volgt te werk:
De draden in het netsnoer zijn gelabeld in overeenstemming met de volgende code: Blauw nulleider [N] Bruin spanning [L] Groen/Geel [AARDE]TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - ICON 2

Details voor stekkermontage (waar van toepassing).
De draad met het label blauw is neutraal en moet worden aangesloten op de klem gemarkeerd met [N].
De draad met het label bruin is de stroomdraad en moet worden aangesloten op de klem gemarkeerd met [L].
De draad met het label groen/geel moet worden aangesloten op de klem gemarkeerd met de letter [E].
In geen geval mag de bruine of de blauwe draad worden aangesloten op de [EARTH]-aansluiting.
Zorg er altijd voor dat de koordgreep correct is vastgemaakt.
De stekker moet zijn voorzien van een zekering van dezelfde classificatie die al is aangebracht en die voldoet aan BS 1362 en ASTA-goedgekeurd is.
Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien die dit graag voor u doet.

Niet-opnieuw bedrade netstekker.
Als uw apparaat wordt geleverd met een stekker die niet opnieuw kan worden aangesloten op het netsnoer en als de zekering moet worden vervangen, moet u een door ASTA goedgekeurd exemplaar gebruiken (conform BS 1362 met dezelfde classificatie).
Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien die dit graag voor u doet.
Als u de stekker moet verwijderen – trek de stekker uit het stopcontact – knip hem dan van het netsnoer af en gooi hem onmiddellijk op een veilige manier weg. Probeer de stekker nooit opnieuw te gebruiken of in een stopcontact te steken, aangezien er gevaar voor een elektrische schok bestaat.
WAARSCHUWING: Dit apparaat MOET geaard zijn!

VERWIJDERING VAN DE EENHEID

Apparaten met het hier afgebeelde symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
U bent verplicht om dergelijke oude elektrische en elektronische apparaten apart af te voeren.
Ga naar www.recycle-more.co.uk of www.recyclenow.co.uk voor toegang tot informatie over het recyclen van elektrische apparaten.
Ga naar www.weeireland.ie voor toegang tot informatie over het recyclen van elektrische apparaten die in Ierland zijn gekocht.
De WEEE-richtlijn, geïntroduceerd in augustus 2006, stelt dat alle elektrische apparaten moeten worden gerecycled in plaats van naar stortplaatsen te worden gebracht.
Zorg ervoor dat u dit apparaat, zodra het het einde van zijn levensduur heeft bereikt, naar uw plaatselijke Civic Amenity-locatie brengt om het te laten recyclen.

TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - AFVOER

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Lees deze opmerkingen zorgvuldig door VOORDAT u uw Tower-apparaat gebruikt

 • Controleer of de voltage van het hoofdcircuit komt overeen met de classificatie van het apparaat voordat het in gebruik wordt genomen.
 • Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en vraag advies aan de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
 • WAARSCHUWING: NIET DOEN laat het snoer over de rand van een tafel of aanrecht hangen, aangezien de heteluchtfriteuse van het aanrecht wordt getrokken, waardoor deze door kinderen kan worden vastgepakt of verstrikt kan raken in de gebruiker.
 • NIET DOEN draag het apparaat aan het netsnoer.
 • NIET DOEN gebruik een verlengsnoer bij dit apparaat.
 • NIET DOEN trek de stekker er aan het snoer uit, aangezien dit de stekker en/of de kabel kan beschadigen.
 • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gereedschap/hulpstukken aanbrengt of verwijdert, na gebruik en voor reiniging.
 • Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen betrokken.
 • Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Wees voorzichtig wanneer een apparaat in de buurt van huisdieren wordt gebruikt.
 • NIET DOEN gebruik dit product voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
 • Dit apparaat heeft een verwarmingsfunctie. Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond wordt gebruikt.
 • NIET DOEN dompel snoeren, stekkers of enig onderdeel van het apparaat onder in water of een andere vloeistof.
 • NIET DOEN gebruik het apparaat buitenshuis.
 • NIET DOEN plaats de heteluchtfriteuse op of in de buurt van brandbare materialen zoals een tafelkleed of gordijn.
 • NIET DOEN plaats de heteluchtfriteuse tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minimaal 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven het apparaat.
 • Laat de airfryer ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u hem vastpakt of schoonmaakt.
 • Zorg ervoor dat het voedsel dat in de airfryer is bereid er goudgeel uit komt in plaats van donkerbruin. Verwijder verbrande resten.
 • Tijdens het frituren met hete lucht komt er hete stoom vrij via de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en van de luchtuitlaatopeningen.
 • Hete stoom en lucht kunnen ontsnappen wanneer u de lade uit de heteluchtfriteuse haalt.
 • Alle gerechten of accessoires die in de heteluchtfriteuse worden gebruikt, worden heet. Gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren of verwijderen van iets uit de heteluchtfriteuse.
 • WAARSCHUWING: NIET DOEN vul de lade van de heteluchtfriteuse met olie, omdat dit brandgevaar kan veroorzaken.
 • Leg het te frituren voedsel altijd in de lade.
 • NIET DOEN plaats iets op de heteluchtfriteuse.
 • In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat een storing ontwikkelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vraag advies aan het Customer Support Team. +44 (0) 333 220 6066

Voor het eerste gebruik:
Lees alle instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig door voor het eerste gebruik. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

 1. Haal uw apparaat uit de verpakking.
 2. Controleer of er geen schade aan het snoer of zichtbare schade aan de behuizing is.
 3. Gooi de verpakking op een verantwoorde manier weg.
 4. Verwijder eventuele stickers of labels van het apparaat
 5. Maak de lade grondig schoon met warm water, wat afwasmiddel en een niet-schurende spons.
 6. Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.
 7. Vul de lade niet met olie of frituurvet. Dit is een olievrije friteuse die werkt op hete lucht.

Opmerking: Dit apparaat gebruikt weinig of geen olie.

Uw apparaat gebruiken.
Voorbereiding voor gebruik:

 1. Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat niet op een niet-hittebestendige ondergrond.
 2. Vul de lade niet met olie of een andere vloeistof.
 3. Zet niets op het apparaat, omdat dit de luchtstroom verstoort en daardoor het frituren met hete lucht beïnvloedt.

Automatisch uitschakelen:
De Tower Air Fryer heeft een ingebouwde timer, die de airfryer automatisch uitschakelt wanneer de timer nul bereikt.
U kunt de heteluchtfriteuse handmatig uitschakelen door de timerknop tegen de klok in naar nul te draaien.
De airfryer schakelt dan automatisch binnen 20 seconden uit.

Airfryer Lade Veiligheidsschakelaar:
Voor uw veiligheid bevat deze heteluchtfriteuse een veiligheidsschakelaar in de lade, die is ontworpen om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer de lade niet goed in het apparaat is geplaatst of de timer niet is ingesteld. Voordat u uw heteluchtfriteuse gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de lade volledig is gesloten en dat de kooktimer is ingesteld.

De lade verwijderen:
De lade kan volledig uit de airfryer worden verwijderd. Trek aan het handvat om de lade uit de airfryer te schuiven.
Opmerking: Als de lade tijdens het gebruik van het hoofdgedeelte van de friteuse wordt verwijderd, stopt het apparaat automatisch met werken binnen 5 seconden nadat dit is gebeurd.

Luchtfrituren:

 1. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 2. Trek de lade voorzichtig uit de airfryer.
 3. Leg het eten in de la.
 4. Schuif de lade terug in de heteluchtfriteuse en zorg ervoor dat deze zorgvuldig uitgelijnd is met de geleiders in de behuizing van de friteuse.
  LET OP: Raak de lade na gebruik niet direct aan, deze wordt erg heet. Geef het voldoende tijd om af te koelen. Houd de lade alleen vast aan het handvat.
 5. Bepaal de benodigde kooktijd voor uw gewenste voedsel (raadpleeg het gedeelte 'Instellingen' hieronder).
 6. Om het apparaat in te schakelen, draait u de timerknop op de gewenste kooktijd. De ventilator begint te werken en beide controlelampjes op de behuizing van de friteuse gaan branden om aan te geven dat het apparaat in werking is.
 7. Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuur. Raadpleeg het gedeelte 'Instellingen' in dit hoofdstuk om te leren hoe u de juiste temperatuur kunt bepalen. Voeg 2 minuten toe aan de kooktijd als het apparaat koud is.
  Opmerking: Als u wilt, kunt u het apparaat ook zonder voedsel laten voorverwarmen. Draai in dit geval de timerknop naar meer dan 2 minuten en wacht tot het opwarmlampje uitgaat. Voeg vervolgens voedsel toe aan de lade en draai de timerknop naar de gewenste kooktijd.
 8. De timer begint de ingestelde kooktijd af te tellen.
  Opmerking: Tijdens het heteluchtfrituren gaan de werklampen van tijd tot tijd aan en uit. Dit geeft aan dat het verwarmingselement wordt in- en uitgeschakeld om de ingestelde temperatuur te behouden.
  Opmerking: Overtollige olie van het voedsel wordt opgevangen op de bodem van de lade.
 9. Sommige etenswaren moeten halverwege de kooktijd worden geschud (raadpleeg de instellingentabel). Om het voedsel te schudden, trekt u de lade aan de handgreep uit het apparaat en schudt u deze. Schuif vervolgens de lade terug in de friteuse.
  Tip: stel de timer in op de helft van de kooktijd. Wanneer de timerbel klinkt, schudt u het voedsel.
  Stel vervolgens de timer opnieuw in op de resterende kooktijd en ga verder met frituren.
 10. Als u de timerbel hoort, is de ingestelde kooktijd verstreken. Trek de lade uit het apparaat en plaats deze op een geschikt werkblad.
 11. Controleer of het eten klaar is. Als het eten nog niet klaar is, schuift u de lade gewoon terug in het apparaat en stelt u de timer in op een paar minuten extra.
 12. Om voedsel (bijv. frites) te verwijderen, trekt u de lade uit de heteluchtfriteuse en leegt u uw voedsel op een bord. Draai de lade niet ondersteboven, omdat overtollige olie die zich heeft verzameld, op het voedsel kan druppelen. Let op: De binnenkant van de lade en het voedsel zullen erg heet zijn.
  Afhankelijk van het soort voedsel in de friteuse kan er bij het openen stoom ontsnappen, dus voorzichtigheid is geboden.
  Tip: Om groot of kwetsbaar voedsel te verwijderen, tilt u het voedsel uit de lade met een tang
 13. De airfryer is direct klaar om weer een heerlijke maaltijd te maken.
  Temperatuurselectie:
  Draai aan de temperatuurknop om handmatig de juiste temperatuur voor elk gerecht te selecteren. Draai deze knop met de klok mee om de temperatuur te verhogen of tegen de klok in om deze te verlagen.

Instellingen:
De tabel op de volgende pagina helpt u bij het selecteren van de basisinstellingen voor een groot aantal veelvoorkomende voedingsmiddelen.
Opmerking: Houd er rekening mee dat deze instellingen indicaties zijn. Omdat voedingsmiddelen verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we niet garanderen dat de beste instellingen voor uw eten zijn. Doordat de Rapid Air-technologie de lucht in het apparaat onmiddellijk weer opwarmt, verstoort het kortstondig uittrekken van de lade tijdens het heteluchtfrituren het proces nauwelijks.

Tips:

 • De kooktijd is afhankelijk van de grootte van je eten. Voor kleinere maten kan een kortere kooktijd nodig zijn.
 • Het halverwege de kooktijd schudden van kleiner voedsel optimaliseert het eindresultaat en kan ongelijkmatig gefrituurd voedsel helpen voorkomen.
 • Voeg wat olie toe aan verse aardappelen voor een knapperig resultaat. Bak je eten in de airfryer binnen enkele minuten nadat je de olie hebt toegevoegd.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van extreem vettig voedsel zoals worstjes in de heteluchtfriteuse.
 • Snacks die in een oven kunnen worden bereid, kunnen ook in de airfryer worden bereid
 •  De optimale hoeveelheid voor het bereiden van krokante friet is 500 gram.
 • Gebruik het kant-en-klare deeg om snel en eenvoudig gevulde snacks te bereiden. Het voorgebakken deeg heeft ook een kortere kooktijd nodig dan zelfgemaakt deeg.
 • Zet een bakvorm of ovenschaal in de lade van de airfryer als je een cake of quiche wilt bakken, of als je breekbaar voedsel of gevuld voedsel wilt frituren.
 • Je kunt de airfryer ook gebruiken om eten op te warmen. Om voedsel op te warmen, stelt u de temperatuur in op 150°C gedurende maximaal 10 minuten.

INSTELLINGENTABEL:

Min-max hoeveelheid (g) Tijd (min.) Temperatuur (ºC) Extra informatie

Shake

Frietjes
Dunne bevroren frietjes 400-500 18-20 200 Ja
Dikke bevroren frietjes 400-500 20-25 200 Ja
Aardappelgratin 600 20-25 200 Ja
Vlees en gevogelte
Biefstuk 100-600 10-15 180
Karbonades 100-600 10-15 180
Hamburger 100-600 10-15 180
Worstenbroodje 100-600 13-15 200
Drumstokken 100-600 25-30 180
Kipfilet 100-600 15-20 180
Snacks
Loempia's 100-500 8-10 200 Gebruik oven- Ja
klaar
Bevroren kip 100-600 6-10 200 Gebruik oven- Ja
nuggets klaar
Bevroren vissticks 100-500 6-10 200 Gebruik oven-
klaar
Bevroren gepaneerde kaassnacks 100-500 8-10 180 Gebruik oven-
klaar
Gevulde groenten 100-500 10 160
Bakken
Cake 400 20-25 160 Gebruik bakvorm
quiche 500 20-22 180 Gebruik bakvorm/ovenschaal
muffins 400 15-18 200 Gebruik bakvorm
Zoete snacks 500 20 160 Gebruik bakvorm/ovenschaal

Probleemoplossen:

PROBLEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De airfryer werkt niet Het apparaat is niet aangesloten. Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.
Het apparaat is niet ingeschakeld. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
Gefrituurde snacks zijn niet krokant als ze uit de heteluchtfriteuse komen. Het verkeerde type snacks werd gebruikt. Gebruik ovensnacks of borstel wat olie lichtjes op de snacks voor een knapperiger resultaat.
De friteuse bevat vet van eerder gebruik. Witte rook wordt veroorzaakt door het opwarmen van vet in de friteuse. Zorg ervoor dat je de friteuse na elk gebruik goed schoonmaakt.
Het gefrituurde eten is niet klaar. Er is te veel voedsel aan de heteluchtfriteuse toegevoegd. Doe kleinere hoeveelheden voedsel in de heteluchtfriteuse. Kleinere porties worden gelijkmatiger gebakken.
De ingestelde temperatuur is te laag. Stel de temperatuur in op de gewenste temperatuurinstelling.
(zie de 'Instellingentabel).
Het eten is niet lang genoeg gekookt. Stel het apparaat in op de gewenste kooktijd (zie de 'Instellingentabel).
Verse friet wordt ongelijkmatig gebakken in de heteluchtfriteuse. Er is een verkeerde aardappelsoort gebruikt. Gebruik verse aardappelen en zorg dat ze stevig blijven tijdens het frituren.
De aardappelsticks waren niet voldoende afgespoeld voor het frituren? Spoel de aardappelsticks goed af om het zetmeel van de buitenkant te verwijderen.
Verse frites zijn niet krokant als ze uit de heteluchtfriteuse komen. De knapperigheid van de frites is afhankelijk van de hoeveelheid olie en water in de frites. Zorg ervoor dat je de aardappelsticks goed droogt voordat je de olie toevoegt.
Snijd de aardappelstaafjes kleiner voor een knapperiger resultaat.
Voeg iets meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

Reiniging & Onderhoud:

WAARSCHUWING! DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.
Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
Het apparaat schoonmaken.

 1. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om ze schoon te maken, omdat dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.
 2. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
  Opmerking: Verwijder de lade om de airfryer sneller te laten afkoelen.
 3. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.
 4. Maak de lade schoon met warm water, wat afwasmiddel en een niet-schurende spons.
 5. U kunt ontvettingsvloeistof gebruiken om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.
 6. Reinig de grillplaat in warm water en zeepsop.
  Opmerking: De lade is NIET vaatwasserbestendig. Plaats de lade NOOIT in de vaatwasser.
  Tip: Als er vuil aan de onderkant van de lade vastzit, vult u de lade met heet water met wat afwasmiddel. Laat de lade ongeveer 10 minuten intrekken.
 7. Maak de binnenkant van het apparaat schoon met warm water en een niet-schurende spons.
 8. Maak het verwarmingselement schoon met een schoonmaakborstel om eventuele etensresten te verwijderen.

Om uw apparaat op te bergen:

 • Zorg ervoor dat de heteluchtfriteuse koel, schoon en droog is voordat u hem opbergt.
 • Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.

Gewichten en maten:
Bekijk deze grafieken voor eenvoudige imperiale naar metrische conversies van gewichten.

metrisch

Imperial

Amerikaanse bekers

250 ml

8 floz 1 kop
180 ml 6 fl oz

3 / 4 cup

150 ml

5 floz 2 / 3 cup
120 ml 4 floz

1 / 2 cup

75 ml

2 1/2 flos 1 / 3 cup
60 ml 2 floz

1 / 4 cup

30 ml

1 floz 1 / 8 cup
15 ml 1/2 vlek

1 eetlepel

Imperial

metric

1 / 2 oz

15g

1 oz

30g
2 oz

60g

3 oz

90g
4 oz

110g

5 oz

140g
6 oz

170g

7 oz

200g
8 oz

225g

9 oz

255g
10 oz

280g

11 oz

310g
12 oz

340g

13 oz

370g
14 oz

400g

15 oz

425g
1 lb

450g

Voedsel allergie
Belangrijke opmerking: Sommige recepten in dit document kunnen noten en/of andere allergenen bevatten. Wees voorzichtig bij het maken van een van onze sample recepten dat u NIET allergisch bent voor een van de ingrediënten. Ga voor meer informatie over allergieën naar de Food Standards Agency's website op: www.food.gov.uk

Zelfgemaakte frietjes

Ingrediënten
2 grote aardappelen
½ eetl. paprika
Snufje zout
Snuifje peper
1 eetl. Zonnebloemolie
Methode
1. Was, schil en snijd de aardappelen in plakjes.
2. Droog af met keukenpapier.
3. Snijd de aardappelen in de gewenste lengte en dikte.
4. Breng een grote pan water met een snufje zout aan de kook. Voeg de frites toe en laat 10 minuten zachtjes koken.
5. Zeef de frietjes en laat ze onmiddellijk onder koud water stromen om te voorkomen dat ze verder garen.
6. Giet de olie in een kom, met paprika, zout en peper. Leg de frietjes erop en mix tot alle frietjes bedekt zijn.
7. Haal de frites met je vingers of keukengerei uit de kom zodat de overtollige olie in de kom achterblijft.
8. Plaats de frietjes in de heteluchtfriteuse en stel de friteuse in om te bakken volgens de voorgestelde tijden/temperatuur in de instellingentabel. Variaties: probeer ½ el. paprikapoeder met ½ eetl. knoflookpoeder, of ½ eetl. van geraspte Parmezaanse kaas.

Ontbijtmuffin met spek en ei

Ingrediënten
1 scharrelei
1 reepje spek
1 Engelse muffin
Kaas om in plakjes te snijden
Snufje peper en zout naar smaak
Methode
1. Breek het ei in een kleine schaal of ovenvaste schaal.
2. Snijd de Engelse muffin doormidden en leg er een laagje kaas op.
3. Plaats de muffin, het spek en het ei (in de schaal) in de lade van de Airfryer.
4. Zet de Air Fryer 200 minuten op 6°C.
5. Als het gaar is, stel je je ontbijtmuffin samen en geniet ervan.
Tip: Probeer wat mosterd aan de muffin toe te voegen voor extra smaak.

Honing Limoen Kippenvleugels

Ingrediënten
12 kippenvleugels
2 eetlepel sojasaus
2 el honing
1 ½ tl zout
¼ tl witte peper
¼ tl zwarte peper
2 el vers limoensap
Methode
1. Plaats alle ingrediënten in een grote mengkom of afsluitbare zak met ritssluiting en meng ze goed. Marineer minimaal 4 uur in de koelkast (bij voorkeur een nacht)
2. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel de kippenvleugels er gelijkmatig over.
3. Kook de vleugels, draai ze halverwege om volgens de aanbevolen instructies
tijd en temperatuur die het meest geschikt zijn in de instellingentabel.

Citroen Knoflook Zalm

Ingrediënten
4 zalmfilets op de huid
4 el boter
1 teentje knoflook, fijngehakt
1 theelepel zout
1 tl verse dille, fijngehakt
1 el verse peterselie, gehakt
Sap van 1-citroen
Methode
1. Smelt de boter en meng de overige ingrediënten erdoor tot een botersaus.
2. Bestrijk de vis aan beide kanten met de saus en leg op een met bakpapier beklede bakplaat.
3. Plaats de bakplaat in de heteluchtfriteuse en kook door, volgens de voorgestelde tijd en temperatuur die het meest geschikt zijn in de instellingentabel.

Lavacake met gesmolten chocolade

Ingrediënten
100 g pure chocoladeschilfers
100 g ongezouten boter
1 ½ eetl. zelfrijzende bloem
2 eieren
2 ½ eetl. suiker
Methode
1. Smelt de chocolade en de boter, onder voortdurend roeren.
2. Roer de bloem door het mengsel, meng het er lichtjes door en zet het mengsel opzij.
3. Meng in een aparte mengkom de eieren en de suiker tot ze licht en schuimig zijn. Meng langzaam de chocoladesaus erdoor tot de ingrediënten goed met elkaar vermengd zijn.
4. Giet het beslag in een ovenvaste kop of schaal en plaats deze in de heteluchtfriteuse.
5. Zet de heteluchtfriteuse 190 minuten op 6ºC.
6. Als je klaar bent, bedek je het met ijs en serveer je meteen.

Voeg hier je eigen recepten toe

Ingrediënten: Methode

TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - LOGOTOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - LOGO 2TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - ICONSNELLE LUCHTCIRCULATIE
30% SNELLER MET 99%* MINDER OLIE
VERLIES HET VET NIET DE SMAAK

dank je!
Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw apparaat.
Dit product heeft een garantie van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
Als er een defect ontstaat als gevolg van defecte materialen of fabricagefouten, moeten de defecte producten worden teruggestuurd naar de plaats van aankoop.
Terugbetaling of vervanging is ter beoordeling van de winkelier.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Het product moet worden teruggestuurd naar de winkelier met een aankoopbewijs of een ontvangstbewijs.
Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze instructiehandleiding.
Het mag alleen voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.
Het dekt geen slijtage, schade, misbruik of verbruiksonderdelen.
Tower is beperkt aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade of -schade.
Deze garantie is alleen geldig in het VK en Ierland.
De standaard garantie van één jaar wordt alleen verlengd tot het maximum dat beschikbaar is voor elk specifiek product bij registratie van het product binnen 28 dagen na aankoop. Als u het product niet binnen de periode van 28 dagen bij ons registreert, heeft u slechts 1 jaar garantie op uw product.

Om uw verlengde garantie te valideren, gaat u naar: www.towerhousewares.co.uk en schrijf je online bij ons in.

Houd er rekening mee dat de duur van de aangeboden verlengde garantie afhankelijk is van het producttype en dat elk in aanmerking komend product afzonderlijk moet worden geregistreerd om de garantie na de standaard 1 jaar te verlengen.
Verlengde garantie is alleen geldig met aankoopbewijs of ontvangstbewijs.
Uw garantie vervalt als u besluit reserveonderdelen te gebruiken die niet van Tower zijn.
Reserveonderdelen kunnen worden gekocht bij: www.towerhousewares.co.uk
Mocht u een probleem hebben met uw apparaat, of reserveonderdelen nodig hebben, neem dan contact op met ons Customer Support Team op:
+44 (0) 333 220 6066

Revolutionair
Vortex AirBlast-technologie
Kook voedsel dat heerlijk goudbruin en knapperig is aan de buitenkant,
maar toch sappig en mals van binnen.
0620
TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK - FLAGGEWELDIG BRITS ONTWERP. INNOVATIE EN UITMUNTENDHEID SINDS 1912

Documenten / bronnen

TOWER 4 Liter Handmatige Airfryer T17061BLK [pdf] Instructies
TOWER, 4 liter, handmatig, heteluchtfriteuse, T17061BLK

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.