tedee TLV1.0 - logoTLV1.0
Installation Guidetedee TLV1.0

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding lezen
en leer hoe u uw apparaat op een veilige en juiste manier kunt gebruiken.

snelle start met tedee lock

tedee TLV1.0 - figuur 31

Teddie lock is een slim deurslot dat kan worden gemonteerd op een GERDA modulaire cilinder of een andere euro-profile cilinder met behulp van een speciale adapter.
Met Teddie smart lock kun je de deur ontgrendelen, toegang delen en alle activiteiten op afstand controleren.
Dit boekje geeft je een overview van de basisfuncties van tedee lock en helpt u in drie eenvoudige stappen door de installatie te lopen.

het slot instellen – ga naar pagina 9

3 eenvoudige stappentedee TLV1.0 - figuur 32

veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen. Het niet opvolgen van de richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
veiligheidsrichtlijnen/waarschuwingen

BOSS FS 6 dubbele voetschakelaar - symbool 2Niet

 • Open, wijzig of demonteer uw apparaat niet.
 • Voer zelf geen onderhoud uit aan enig onderdeel van het apparaat.
 • Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof en stel het niet bloot aan vocht.
 • Gebruik het apparaat niet in de buurt van een extreme hittebron of open vuur.
 • Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een hoge vochtigheids- of stofniveaus, evenals vervuilingsgraad II.
 • Steek geen geleidende voorwerpen in de openingen en openingen van het apparaat.
 • Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene.
 • Het apparaat kan niet worden gebruikt als het enige middel voor toegangscontrole tot kamers of gebouwen die verhoogde toegangscontrole vereisen.

tedee TLV1.0 - pictogram 12Do

 • Neem contact op met de technische ondersteuning als er reparaties nodig zijn.
 • Gebruik alleen voedingsapparaten die worden geleverd of aanbevolen door de.
 • Lees de installatiehandleiding en leer hoe u aan de slag kunt gaan met uw apparaat, hoe u het toevoegt aan uw gratis app en hoe u het koppelt met andere boomapparaten. Je kunt ook de link volgen: www.tedee.com/installatiegids

tedee TLV1.0 - icoonBewegende onderdelen

 • Het apparaat bevat bewegende delen. Wanneer u het apparaat op afstand bedient, is het niet aan te raden uw handen op de behuizing te houden.

Overige informatie

 • Dit apparaat is veilig in gebruik onder de normale en redelijkerwijs te voorziene gedragscode voor misbruik. Als u tekenen van fouten of hardwarestoringen opmerkt, neem dan contact op met de technische ondersteuning voor hulp. In dat geval moet dit apparaat worden geretourneerd voor noodzakelijke reparaties onder de garantievoorwaarden. Alle wijzigingen of aanpassingen aan de hardware of software van het apparaat die niet zijn goedgekeurd, aanbevolen of geleverd door de kunnen uw garantie ongeldig maken.

crichtlijnen/waarschuwingen voor harging en onderhoud

Batterij - lees alle voorzorgsmaatregelen voor gebruik

 • Uw product wordt gevoed door een oplaadbare LiPo-batterij.
 • LiPo-batterijen die in dit product worden gebruikt, kunnen bij verkeerd gebruik een risico op brand of chemische brandwonden opleveren.
 • LiPo-batterijen kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.
 • Een warme of koude omgeving kan de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen.
 • Een volledig opgeladen batterij verliest na verloop van tijd zijn lading als hij niet wordt gebruikt.
 • Voor de beste prestaties moet de batterij minimaal elke 3 maanden worden opgeladen.
 • Niet bij het huisvuil of in het vuur gooien, omdat ze kunnen exploderen.
 • Als, om welke reden dan ook, de batterij is beschadigd en de elektrolyt (vloeistoflekkage uit het apparaat) lekt, moet blootstelling aan de stof tot een minimum worden beperkt en:
 • Bij inslikken uw mond spoelen en zo snel mogelijk medisch advies inwinnen.
 • In geval van contact met de huid, wassen met veel water. Raadpleeg een arts als er huidirritatie of uitslag optreedt.
 • In geval van contact met de ogen, de ogen enkele minuten zorgvuldig spoelen met water. Neem contact op met een arts.
 • Laat apparaten met LiPo-batterij niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
 • Vermijd direct contact met een lekkende/beschadigde batterij. Dit is met name het geval als er vloeistof uit het apparaat lekt. Vermijd contact met vloeistof, zorg voor luchtstroom in de kamer en meld de storing aan de klantenservice van tedee voor verdere veilige hantering.
 • Steek geen geleidende voorwerpen in de openingen en openingen van het apparaat - dit kan kortsluiting veroorzaken.
 • Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Gelieve te recyclen indien mogelijk.
 • Informatie over het batterijniveau is beschikbaar in de tender-app. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op een oplader - overladen kan de levensduur verkorten.
 • Noch Tree Sp. z oo noch onze winkeliers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen. Door dit apparaat aan te schaffen, neemt de koper alle risico's van LiPo-batterijen op zich. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het apparaat direct voor gebruik terug te sturen.
 • Batterijen in het slot zijn niet uitwisselbaar. Verwijder of vervang de batterij in uw apparaat niet. Elke poging om dit te doen is riskant en kan leiden tot productschade en/of letsel.
 • Aanvullende instructies voor professionele faciliteiten die te maken hebben met het recyclen van batterijen en accu's: (1) om de batterij te verwijderen, verwijder het deksel met het logo van de voorkant van het slot, (2) verwijder met een T6-schroevendraaier de twee montageschroeven, ( 3) probeer de printplaat te verwijderen, (4) met een soldeerbout, warm beide pads op om de motorkabels los te maken die op de printplaat zijn aangesloten, (5) na het desolderen kunt u de CB loskoppelen van de motor, (6) u kan de batterij nu handmatig verwijderen.

Opladen en onderhoud

 • Laad uw apparaat alleen op met de meegeleverde goedgekeurde accessoires die voor dit product zijn bedoeld.
 • Gebruik alleen bronnen die voldoen aan de specificaties van de fabrikant en beschikken over de in uw land vereiste veiligheidsgoedkeuringen.
 • Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Het mag alleen met een droge doek worden afgeveegd.
 • Terwijl u het netsnoer of een accessoire loskoppelt, moet u de stekker vastpakken en eruit trekken, niet het snoer zelf. Gebruik nooit een beschadigde kabel.
 • Probeer de kabel niet uit elkaar te halen, omdat u hierdoor kunt worden blootgesteld aan elektrische schokken.
 • Dichtheidsgraad Het tedee slot heeft een IP20 beschermingsklasse.

set items - wat zit er in de doos?

tedee TLV1.0 - figuur 2

activatie code

Activeringscode (AC) van uw tedee-slot is afgedrukt op:

 • laatste pagina van deze installatiehandleiding (1)
 • de achterkant van je toestel (2)

Terwijl u uw apparaat aan de tedee-app toevoegt, kunt u:

 • scan de QR-code
 • typ AC handmatig in (14 tekens)

tedee TLV1.0 - figuur 3

Handige tip
Voordat u het tedee-slot op de cilinder monteert, moet u een foto maken van uw activeringscode en deze bewaren.

setup-3 eenvoudige stappen

stap 1: installeer tedee lock

 1. Lijn het tedee-slot uit met de as van de cilinder en duw het naar voren. BELANGRIJK: de bevestigingsschroef die uit het bevestigingsgat van het slot steekt, moet in de groef op de cilinderas passen.
  tedee TLV1.0 - figuur 4Opmerking: Start de installatie van het tedee-slot niet voordat de slotcilinder in het deurslot is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de cilinder minimaal 3 mm uit het slotrozet (vanaf de binnenkant van uw appartement) steekt.
  tedee TLV1.0 - figuur 5
 2. Bevestig het tedee slot stevig op de cilinder met behulp van de inbussleutel.
  tedee TLV1.0 - figuur 6Opmerking: om uw tedee-slot op de cilinder te bevestigen, blijft u de sleutel draaien totdat deze stopt (minstens twee volledige slagen).
 3. Zet het slot aan.
  tedee TLV1.0 - figuur 7
 4. Controleer het lichtsignaal (LED).
  tedee TLV1.0 - figuur 8

Opmerking: na het ROOD-BLAUW-GROEN-WIT sequentiële lichtsignaal is je tedee-slot klaar om te worden toegevoegd en gekalibreerd in de app.

stap 2: download de tedee app, maak een nieuw account aan en log in (sla deze stap over als je al een account hebt)

 1. Download tedee-applicatie.tedee TLV1.0 - figuur 9
  Android iOS
  Versie 6.0 of hoger 11.2 of hoger
  Aansluiting Internet en Bluetooth® 4.0 of hoger Internet en Bluetooth® 4.0 of hoger
 2. Maak een account aan en log in.
  tedee TLV1.0 - figuur 10

De registratiepagina wordt geopend

tedee TLV1.0 - qrhttps://play.google.com/store/apps/details?id=tedee.mobile
https://apps.apple.com/us/app/tedee/id1481874162

stap 3: gebruik de tedee-app om je tedee-slot te activeren en te kalibreren

 1. Schakel internetverbinding, Bluetooth® en locatie op uw smartphone in.
  tedee TLV1.0 - figuur 11
 2. Log in op de tedee-applicatie en selecteer de optie 'Nieuw apparaat toevoegen' in het menu.
  tedee TLV1.0 - figuur 12
 3. Selecteer 'Apparaat toevoegen' in het slotgedeelte.
  tedee TLV1.0 - figuur 13
 4. Geef de activeringscode (AC) van uw tedee-slot op.
  tedee TLV1.0 - figuur 14

Opmerking: Volg na het scannen van de QR-code of het handmatig invoeren van de AC de instructies in de applicatie.

opladen tedee lock

 1. Steek de micro-USB magnetische adapter in de tedee lock-oplaadpoort en sluit de kabel aan.
  tedee TLV1.0 - figuur 15
 2. Sluit de USB-kabel aan op een voeding.
  tedee TLV1.0 - figuur 16

de-installatie van tedee lock

tedee TLV1.0 - figuur 17

Opmerking: om het tedee-slot te verwijderen: gebruik eerst een inbussleutel om de schroef los te draaien (drie volledige slagen tegen de klok in) en trek hem vervolgens los om hem van de cilinder te verwijderen.

fabrieksinstellingen

 • verwijder tedee lock van de cilinder en zet deze in de verticale positie (knop omhoog)
 • Houd de knop ingedrukt totdat de LED gaat branden
 • laat de knop los
 • na het loslaten van de knop bevestigt het tedee-slot de fabrieksreset met drie snelle rode flitsen
 • tedee lock wordt opnieuw gestart (dit kan tot een minuut duren)

tedee TLV1.0 - figuur 18

Let op: Denk eraan om de tedee lock in een verticale positie te zetten (knop omhoog).

aanvullende en technische informatie

technische specificaties

Modellen TLV1.0, TLV1.1 Stroomvoorziening 3000 mAh
LiPo-batterij
Gewicht over 196g Bluetooth ®
mededeling
BLE 5.0 2,4 GHz Geldt voor:
TLV1.0 en TLV1.1
Afmetingen Φ 45 mm x 55 mm
bedrijfs-
temperatuur-
10-40 ° C
(alleen binnen)
Beveiliging TLS 1.3
bedrijfs-
vochtigheid
maximaal 65% Kan worden gekoppeld
met
tedee brug
Oorsprong Polen, EU Kan worden
geïnstalleerd op
Euro-profile
cilinders
Aanbevolen:
GERDA SLR
modulaire cilinder
Productie
batchnummer:
Aanvullende informatie: Het productiebatchnummer van uw apparaat bestaat uit de eerste acht tekens van het "Apparaatserienummer (S/N)" dat zichtbaar is op het etiket op de verpakking en het etiket op het apparaat zelf. bijvoorbeeldample, het productiebatchnummer van het apparaat met het "Serienummer van het apparaat (S/N)" 10101010-000001 is 10101010.
Markering van kleur
varianten
De kleurvariant van het product is gemarkeerd met een letter aan het einde van de modelnaam, op het etiket en op het producttypeplaatje. bijvoorbeeldample, een apparaat met model TLV1.0 in kleurvariant A is gemarkeerd als "TLV1.0A".

radiofrequentie

Tedee lock TLV1.0 is uitgerust met Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz radio-interface. Bluetooth®-interface wordt gebruikt in de communicatie tussen tedee lock, tedee bridge en smartphones.

radiofrequentie

Interface: Frequentiebereik: Geldt voor modellen:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz van 2.4 GHz tot 2.483 GHz TLV1.0, TLV1.1

tedee TLV1.0 - pictogram 2Micro-USB-kabel

Product Micro-USB-kabel
Gewicht over 30g
Lengte 1.5m of 2.0m

tedee TLV1.0 - figuur 19

tedee TLV1.0 - pictogram 3voeding, batterij en opladen

Het slot is voorzien van een niet vervangbare LiPo 3000mAh batterij. Het kan worden opgeladen met een micro-USB-kabel die is aangesloten op een stroombron zoals een powerbank of laptop. De levensduur van de batterij en de oplaadtijd kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik, het type voeding en de omgevingsomstandigheden. een preview van de laadstatus van de batterij wordt direct in de tedee-applicatie weergegeven. De tedee-applicatie geeft een melding wanneer de batterij volledig is opgeladen, waarna het wordt aanbevolen om het apparaat los te koppelen van de stroombron. Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het niet aanbevolen om deze te gebruiken bij temperaturen hoger dan 10-40°C.
Het wordt aanbevolen om de batterij elke drie maanden op te laden als het slot niet regelmatig wordt gebruikt.

tedee TLV1.0 - pictogram 4software

De huidige softwareversie is zichtbaar in de tedee-applicatie: apparaat/instellingen/algemeen/softwareversie.
Tedee lock-software kan op twee manieren worden bijgewerkt: automatisch of handmatig. Automatische updates zijn alleen beschikbaar wanneer het slot is verbonden met de tedee bridge die via een lokaal Wi-Fi-netwerk met internet is verbonden.
Als het slot niet is verbonden met tedee bridge, kunt u de software handmatig bijwerken met behulp van de tedee-applicatie: apparaatinstellingen/algemeen/firmwareversie.
Meld eventuele problemen met de applicatie die kunnen optreden tijdens het gebruik (zoals inlogfouten of applicatie loopt vast) aan de technische ondersteuning van tedee per e-mail op  ondersteuning@tedee.com, bij www.tedee.com/support, of telefonisch op (+48) 884 088 011 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren van 8:00 tot 16:00 uur (CET).

LED-signalen

Betekenis
(actie)

LED
(kleur)
Signaal
(type)

Specificaties

initialisatie Groen Knipperend
(snel)
LED knippert na het inschakelen van het apparaat.
Het bevestigt het initialisatieproces en de voltooiing van de systeemcontrole.
Klaar Rood blauw -
Groen Wit
Knipperend
(sequentieel)
LED knippert na succesvolle initialisatie van het apparaat. Het bevestigt dat uw tedee-slot klaar is voor gebruik.
Unlocking Groen constante Groene LED brandt tijdens het ontgrendelen.
(UIT als het batterijniveau laag is)
Vergrendelen Rood constante Rode LED brandt tijdens de vergrendelingsfase.
(UIT als het batterijniveau laag is)
Vastgelopen Rood 5 keer knipperen LED knippert rood wanneer het tedee-slot vastzit en aandacht nodig heeft. Controleer of uw apparaat correct is gekalibreerd - als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het tedee-ondersteuningsteam.
Apparaat
stillegging
Rood Pulserend licht LED knippert na 5 seconden indrukken van de knop en blijft pulseren totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.
Het bevestigt het afsluitproces.
Factory reset Rood Pulserend licht De LED knippert met drie snelle rode flitsen wanneer de knop wordt losgelaten. Dit bevestigt dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
Lage batterij Rood 3 flitsen x 3
keer
LED knippert wanneer de batterij onder de 15% zakt.
Het knipperen verschijnt na elke vergrendeling / ontgrendeling.
Je tedee-slot moet worden opgeladen.
Batterij opladen Blauw constante LED brandt blauw en dooft vervolgens na 10 seconden.
Vertraagd
vergrendeling
Blauw Knipperend LED knippert snel nadat de knop minimaal 1 seconde (en niet langer dan 5 seconden) is ingedrukt. Alleen beschikbaar als de optie voor vertraagde vergrendeling AAN is in de tedee-app.
Ijking Blauw Knipperend LED knippert blauw tijdens de kalibratiefase.
Fout Rood Knipperend
(snel langzaam)
Neem contact op met het tedee-ondersteuningsteam.

juridische/milieu-aantekeningen

tedee TLV1.0 - pictogram 6

EU-conformiteitsverklaring
Tedee Sp. z oo verklaart hierbij dat het Tedee Lock TLV1.0 radioapparaat in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:www.tedee.com/compliance WEEE / RoHS
Raadpleeg de plaatselijke wet- en regelgeving voor de juiste verwijdering van elektronische apparaten en batterijen in uw land om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. Batterijen weggooien – als uw tedee-apparaat batterijen bevat, gooi ze dan niet weg bij het gewone huisvuil. Lever ze in bij het juiste recycling- of inzamelpunt. Batterijen die in tedee-apparaten worden gebruikt, bevatten geen kwik, cadmium of lood boven de niveaus die zijn gespecificeerd in de 2006/66/EG-richtlijn. Elektronica weggooien – gooi uw tedee-apparaat niet weg met het gewone huisvuil. Lever het in bij het juiste recycling- of inzamelpunt.
Bluetooth®Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Tedee Sp. z oo is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.
Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

tedee TLV1.0 - pictogram 7garantie

Tedee beperkte hardwaregarantie – Tedee Sp. z oo garandeert dat tedee-apparaten vrij zijn van hardwaredefecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van niet minder dan 2 jaar vanaf de datum van de eerste aankoop in de winkel. Tedee Sp. z oo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van apparaten (inclusief oplaadmethoden anders dan beschreven in dit boekje), vooral als er wijzigingen of aanpassingen aan de hardware of software van het apparaat zijn die niet zijn goedgekeurd, aanbevolen of geleverd door tedee. uitgevoerd door de gebruiker. Volledige garantie-informatie is beschikbaar via de volgende link: www.tedee.com/warranty 

tedee TLV1.0 - pictogram 8technische hulp

Neem voor technische ondersteuning contact op met ons ondersteuningsteam

tedee TLV1.0 - pictogram 9 tedee TLV1.0 - pictogram 10 tedee TLV1.0 - pictogram 11
ondersteuning@tedee.com www.tedee.com/support (+48) 884 088 011
ma-vr 8u – 4u (CET)

tedee TLV1.0 - logoTedee Sp. z oo | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLEN
www.tedee.com | ondersteuning@tedee.com
uw activeringscode (AC)
Let op: de activeringscode is hoofdlettergevoelig. Let bij het intypen op hoofdletters/kleine letters.

Documenten / bronnen

tedee TLV1.0 [pdf] Installatiehandleiding
TLV1.0, TLV1.1, Smart Door Lock Ingebouwde batterij

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *