HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat Gebruiksaanwijzing

De gebruikershandleiding van de HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor het gebruik van de mat, inclusief voorzorgsmaatregelen om elektrische schokken, brandwonden en letsel te voorkomen. De handleiding adviseert gebruikers ook om de mat alleen te gebruiken voor het beoogde doel en geen hulpstukken te gebruiken die niet door HoMedics worden aanbevolen. Het is belangrijk dat gebruikers voor gebruik alle instructies lezen en de luchtopeningen pluis- en haarvrij houden. Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik.