SAMSUNG RMCSPB1SP1 Instructies voor slimme afstandsbediening

De Samsung Smart Remote (Power) Druk hierop om de projector in of uit te schakelen. (Voice Assistant) Voert Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, zeg een opdracht en laat de knop vervolgens los om Voice Assistant uit te voeren. • De talen en functies van de ondersteunde Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen. Houd de afstandsbediening meer dan 0.6 inch …