SunForce-logo

SUNFORCE 80033 Solar lichtslingers met afstandsbediening

SUNFORCE 80033 Solar lichtslingers met afstandsbediening

WAARSCHUWING:
Voordat u de lampen ophangt, moet u ervoor zorgen dat ze niet op een heet oppervlak rusten of beschadigd kunnen raken. Als u de batterijen oplaadt zonder de lampen te bevestigen, bewaar de lampen dan in de doos of bewaar ze veilig binnenshuis om mogelijke schade te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEIDSINFORMATIE

 • Uw solar lichtslingers zijn geen speelgoed. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.
 • Uw solar lichtslingers en zonnepaneel zijn beide volledig weerbestendig.
 • Het zonnepaneel moet buiten worden gemonteerd om de blootstelling aan de zon te maximaliseren.
 • Leg vóór de installatie alle componenten neer en controleer deze aan de hand van de onderdelenlijst in deze handleiding.
 • Kijk nooit rechtstreeks in de lichtslingers op zonne-energie.
 • Hang geen andere voorwerpen aan de lichtslingers op zonne-energie.
 • Knip de draad niet door en breng geen wijzigingen aan in de bedrading van de lichtslingers op zonne-energie.

WAARSCHUWINGEN: BATTERIJ-INSTRUCTIES

 • WAARSCHUWING – HOUD BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
 • Koop altijd de juiste maat en soort batterij die het meest geschikt is voor het beoogde gebruik.
 • Vervang altijd de hele set batterijen in één keer en zorg ervoor dat u geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar haalt.
 • Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat u de batterij plaatst.
 • Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
 • Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 • Verwijder eventuele defecte of 'lege' batterijen onmiddellijk en vervang ze.
  Voor het recyclen en weggooien van batterijen om het milieu te beschermen, raadpleegt u het internet of uw lokale telefoongids voor plaatselijke recyclingcentra en/of volgt u de plaatselijke overheidsvoorschriften.

PROOUCT-FUNCTIES

 • Vintage uitziende Edison LED-lampen (E26 voet)
 • Geïntegreerde montagelussen
 • Zonnebatterij opladen
 • Afstandsbediening inbegrepen
 • 10.67 m / 35 ft totale kabellengte
 • 3V, 0.3W LED vervangbare lampen

PRE-INSTALLATIE

 1. De lichtslingers op zonne-energie worden geleverd met vooraf geïnstalleerde batterijen. Test de lampen op verlichting voordat u met de installatie begint.
  Pre-installatie 01
  • Sluit het zonnepaneel aan op de connector op de lichtslingers.
  • Selecteer AAN op de achterkant van het zonnepaneel.
  • De lampen zouden nu moeten branden.
   Zodra alle lampen branden, zet u de schakelaar op UIT en gaat u verder met de installatie.
 2. Zorg ervoor dat uw zonnepaneel zo wordt geplaatst dat de blootstelling aan zonlicht optimaal is. Let op objecten zoals bomen of overhangende eigendommen die het vermogen van het paneel om een ​​lading te genereren kunnen belemmeren.
  Pre-installatie 02
 3. Voordat u uw solar lichtslingers gebruikt, heeft het zonnepaneel drie dagen zonlicht nodig. Deze eerste lading moet worden gedaan zonder dat de lichtslingers zijn aangesloten of met het zonnepaneel in de UIT-stand. Na de derde dag zijn de meegeleverde batterijen volledig opgeladen.

Opmerking: Het zonnepaneel moet op een plaats worden gemonteerd waar de AAN/UIT-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.

MONTAGE VAN HET ZONNEPANEEL: HET ZONNEPANEEL HEEFT TWEE MONTAGEMOGELIJKHEDEN

MONTAGEBEUGEL
 1. Gebruik indien nodig de twee muurpluggen (H) samen met de twee grote schroeven (G). Installeer de schroeven met behulp van de twee buitenste gaten van de montagebeugel om de beugel op het gekozen oppervlak te bevestigen.
  Montagebeugel 01
 2. Plaats de montagevoet (D) op de achterkant van het zonnepaneel (B). Gebruik de meegeleverde kleine schroef (F) om de verbinding vast te draaien.
  Montagebeugel 02
 3. Schuif het zonnepaneel naar beneden op de montagebeugel (E) totdat u de verbinding voelt en hoort klikken.
  Montagebeugel 03
 4. Stel het zonnepaneel in op de gewenste hoek om de blootstelling aan de zon te optimaliseren.
  Montagebeugel 04
 5. De hoek van het zonnepaneel kan worden aangepast om de blootstelling aan de zon te maximaliseren door de zijschroef op de uitstekende arm van het zonnepaneel los te draaien, aan te passen en vervolgens weer vast te draaien.
  Montagebeugel 05

Opmerking: Om het zonnepaneel los te koppelen van de montagebeugel, drukt u op het ontgrendellipje aan de onderkant van de montagebeugel. Met het lipje stevig ingedrukt, schuift u het zonnepaneel omhoog en los van de beugel. Er kan enige kracht nodig zijn om het paneel van de beugel te verwijderen.

Zonnepaneel loskoppelen

GRONDSTAK

Om de grondpen (C) te gebruiken, verbindt u de twee delen van de paal met elkaar.
Het gegroefde gedeelte past dan in de uitstekende arm van het zonnepaneel.
De paal kan vervolgens worden gebruikt om het paneel in de grond te monteren.

Grondinzet

INSTALLATIE VAN DE ZONNESTREEPLAMPEN

De solar lichtslingers kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd. De volgende zijn examples van de meest voorkomende manieren:

 1. Tijdelijke montage: met behulp van standaard S-haken (niet meegeleverd) of schroefhaken (niet meegeleverd) kunnen de lichtslingers op zonne-energie worden gemonteerd met behulp van de geïntegreerde montagelussen.
  Installatie Lichtslingers 01
 2. Permanente montage: Met behulp van kabelbinders of 'ritssluitingen' (niet inbegrepen) of door spijkers of schroeven in een oppervlak te gebruiken, kunnen de lichtslingers op zonne-energie meer permanent worden gemonteerd.
  Installatie Lichtslingers 02
 3. Installatie van begeleidingskabel: gebruik S-haken (niet inbegrepen) om de lichtslingers aan een vooraf geïnstalleerde begeleidingsdraad te bevestigen (niet inbegrepen).
  Installatie Lichtslingers 03
 4. Structurele installatie: om een ​​draperend effect voor de lichtslingers op zonne-energie te creëren, bevestigt u de eerste lamp aan een structuur en monteert u vervolgens elke 3-4e lamp om het gewenste effect te creëren. Maak het effect compleet door de laatste lamp op een structuur te monteren.
  Installatie Lichtslingers 04
 5. De laatste stap van de installatie is het aansluiten van het zonnepaneel op de lichtslingers. Steek gewoon de stekker die zich na de laatste lamp bevindt in de draad die van het zonnepaneel komt. Draai de plug vast door de afdichting over het aansluitpunt te schroeven.
  Installatie Lichtslingers 05
  Opmerking: De lichtslingers op zonne-energie zullen 4-5 uur branden, afhankelijk van het laadniveau van de batterijen.

OPERATIE:

Installatie Lichtslingers 06

Na een eerste oplaadbeurt van 3 dagen in de UIT-stand zijn de lichtslingers op zonne-energie klaar voor gebruik.
Trek het meegeleverde plastic lipje naar buiten om de batterij van de afstandsbediening (J) te activeren.

Als het zonnepaneel in de AAN-stand staat, moeten de lampen gaan branden. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening om de lampen uit te schakelen. Evenzo wanneer de lampen uit zijn, drukt u op de knop op de afstandsbediening om de lampen te verlichten. Het is raadzaam om het zonnepaneel in de AAN-stand te laten staan ​​voor regelmatig gebruik. Door het zonnepaneel in de UIT-stand te zetten, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld en kan deze worden gebruikt bij opslag of voor langere perioden van beoogde inactiviteit.

OPMERKING: Het gebruik van de lichtslinger op zonne-energie overdag heeft een negatief effect op de tijd dat de lampen 's avonds branden. Gebruik indien niet nodig altijd de afstandsbediening om de lampen uit te schakelen om de batterij te sparen.

Installatie Lichtslingers 07

De batterijen (I) van de lichtslinger op zonne-energie bevinden zich aan de achterkant van het zonnepaneel. Open het batterijcompartiment altijd met de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand. Schroef de achterkant van het batterijvak los en verwijder het achterstuk. Binnenin zie je de batterijen.
Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit en stem de batterijspecificaties af op de batterijen die u hebt verwijderd.
Gebruik alleen oplaadbare batterijen.
Gebruik voor dit product twee oplaadbare 18650 3.7V lithium-ionbatterijen.
Plaats de achterkant van het batterijcompartiment terug en blijf indien nodig de lichtslingers op zonne-energie gebruiken.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-REGELS.
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse 8, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopbatterij. Bij inslikken kan het binnen 2 uur ernstig letsel of de dood veroorzaken. Zoek onmiddellijk medische hulp.

accu

Als u de meegeleverde batterij in de afstandsbediening moet vervangen, zoek dan het batterijvak aan de rand van de afstandsbediening.
Duw het lipje naar rechts (1) en schuif het batterijvak eruit (2).
Vervang de batterij en zorg ervoor dat de juiste polariteit in acht wordt genomen en zorg ervoor dat de vervangende batterij dezelfde kenmerken heeft als de batterij die is verwijderd.

 1. WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
 2. Inslikken kan leiden tot ernstig letsel in slechts 2 uur of de dood als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
 3. Als u vermoedt dat uw kind een knoopbatterij heeft ingeslikt of geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
 4. Onderzoek de apparaten en zorg ervoor dat het batterijcompartiment correct is vastgemaakt, bijvoorbeeld dat de schroef of andere mechanische bevestiging is vastgedraaid. Niet gebruiken als het compartiment niet veilig is.
 5. Gooi gebruikte knoopcelbatterijen onmiddellijk en veilig weg. Lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn.
 6. Vertel anderen over de risico's die verbonden zijn aan knoopbatterijen en hoe ze hun kinderen kunnen beschermen.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INDUSTRY CANADA LICENTIEVRIJSTELLDE RSS-NORM(EN).
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Het digitale apparaat voldoet aan de Canadese CAN ICES-005 (8) / NM8-005 (8).
Deze radiozender (ISED-certificeringsnummer: 26663-101015) is goedgekeurd door Industry Canada om te werken met de vermelde antennetypes met de aangegeven maximale toegestane versterking. Antennetypes die niet in deze lijst zijn opgenomen en die een versterking hebben die groter is dan de maximale versterking die voor dat type is aangegeven, zijn ten strengste verboden voor gebruik met dit apparaat.

SunForce-logo

Documenten / bronnen

SUNFORCE 80033 Solar lichtslingers met afstandsbediening [pdf] Gebruiksaanwijzing
80033, lichtslingers op zonne-energie met afstandsbediening, lichtslingers op afstand, lichtslingers op zonne-energie

Join the Conversation

4 reacties

 1. De afstandsbediening schakelt de lampen niet uit, zelfs niet na het plaatsen van een nieuwe batterij.
  Enig idee?
  De bollen hebben de winter buiten gestaan, maar het zonnepaneel is naar binnen gehaald.

 2. De afstandsbediening schakelt de lampen niet uit. Batterij van de afstandsbediening gecontroleerd en deze is in orde. Zelfs vervangen door een nieuwe batterij, maar het licht gaat nog steeds niet uit. Eventuele suggesties?

 3. Zelfde probleem als anderen. De afstandsbediening schakelt de lampen niet uit. Alle spullen staan ​​binnen voor de winter. Batterij in afstandsbediening vervangen, nog steeds geen geluk. Vroeg in de herfst gekocht en de afstandsbediening werkte prima voor de korte tijd dat hij werd gebruikt. Eventuele suggesties behalve het terugsturen van de set??

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.