SUNFORCE 1600334 Zonne-lichtslingers met logo op afstandbediening

SUNFORCE 1600334 Solar lichtslingers met afstandsbediening

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met afstandsbediening pro

Overzicht

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 1

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: ZORGVULDIG LEZEN

WAARSCHUWING: 
Voordat u de lampen ophangt, moet u ervoor zorgen dat ze niet op een heet oppervlak rusten of beschadigd kunnen raken. Als u de batterijen oplaadt zonder de lampen te bevestigen, bewaar de lampen dan in de doos of bewaar ze veilig binnenshuis om mogelijke schade te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEIDSINFORMATIE

 •  Uw solar lichtslingers zijn geen speelgoed. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.
 •  Uw solar lichtslingers en zonnepaneel zijn beide volledig weerbestendig.
 •  Het zonnepaneel moet buiten worden gemonteerd om de blootstelling aan de zon te maximaliseren.
 •  Leg vóór de installatie alle componenten neer en controleer deze aan de hand van de onderdelenlijst in deze handleiding.
 •  Kijk nooit rechtstreeks in de lichtslingers op zonne-energie.
 •  Hang geen andere voorwerpen aan de lichtslingers op zonne-energie.
 •  Knip de draad niet door en breng geen wijzigingen aan in de bedrading van de lichtslingers op zonne-energie.

WAARSCHUWINGEN: BATTERIJ-INSTRUCTIES 

 •  Gebruik alleen oplaadbare batterijen.
 •  Koop altijd de juiste maat en kwaliteit batterij die het meest geschikt is voor het beoogde gebruik: hiervoor
 •  Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat u de batterij plaatst.
 •  Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
 •  Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 •  Verwijder eventuele defecte of 'lege' batterijen onmiddellijk en vervang ze.

Voor het recyclen en weggooien van batterijen om het milieu te beschermen, raadpleegt u het internet of uw lokale telefoongids voor plaatselijke recyclingcentra en/of volgt u de plaatselijke overheidsvoorschriften. Raadpleeg stap 7 op pagina 4 voor meer informatie over de batterijbehuizing en -locatie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 • Vintage op zoek naar Edison LED-licht
 • Geïntegreerde montagelussen
 •  Zonnebatterij opladen
 •  Afstandsbediening inbegrepen
 • 10.67 m / 35 ft totale kabellengte
 • 3V, 0.3W LED vervangbare lampen
 1.  De lichtslingers op zonne-energie worden geleverd met vooraf geïnstalleerde batterijen. Test de lampen op verlichting voordat u met de installatie begint.SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 2
  1. Sluit het zonnepaneel aan op de connector op de lichtslingers.
  2. Draai het zonnepaneel om zodat de glazen zonnecollector naar beneden is gericht op een vlakke ondergrond. U kunt hiervoor het beste een doek gebruiken om krassen op het solarglas te voorkomen. Er mag geen licht op het zonneglas worden gedetecteerd.
  3. Selecteer AAN op de achterkant van het zonnepaneel.
  4. De lampen zouden nu moeten branden. Zodra alle lampen branden, zet u de schakelaar op UIT en gaat u verder met de installatie.
 2.  Zorg ervoor dat uw zonnepaneel zo wordt geplaatst dat de blootstelling aan zonlicht optimaal is. Let op objecten zoals bomen of overhangende eigendommen die het vermogen van het paneel om een ​​lading te genereren kunnen belemmeren.SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 3
 3.  Voordat u uw solar lichtslingers gebruikt, heeft het zonnepaneel drie dagen zonlicht nodig. Deze eerste lading moet worden gedaan zonder dat de lichtslingers zijn aangesloten of met het zonnepaneel in de UIT-stand. Na de derde dag zijn de meegeleverde batterijen volledig opgeladen.

Opmerking::Het zonnepaneel moet op een plaats worden gemonteerd waar de AAN/UIT-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.

MONTAGE VAN HET ZONNEPANEEL: HET ZONNEPANEEL HEEFT TWEE MONTAGEMOGELIJKHEDEN 

MONTAGEBEUGEL

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 4

 1.  Gebruik indien nodig de twee muurpluggen (H) samen met de twee grote schroeven (G). Installeer de schroeven met behulp van de twee buitenste gaten van de montagebeugel om de beugel op het gekozen oppervlak te bevestigen.
 2. Plaats de montagevoet (D) op de achterkant van het zonnepaneel (B). Gebruik de meegeleverde kleine schroef (F) om de verbinding vast te draaien.
 3. Schuif het zonnepaneel naar beneden op de montagebeugel (E) totdat u de verbinding voelt en hoort klikken.
 4. Stel het zonnepaneel in op de gewenste hoek om de blootstelling aan de zon te optimaliseren.
 5. De hoek van het zonnepaneel kan worden aangepast om de blootstelling aan de zon te maximaliseren door los te maken, af te stellen op de uitstekende arm van het zonnepaneel.

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 5SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 6

Opmerking:: Om het zonnepaneel los te koppelen van de montagebeugel, drukt u op het ontgrendellipje aan de onderkant van de montagebeugel. Met het lipje stevig ingedrukt, schuift u het zonnepaneel omhoog en los van de beugel. Er kan enige kracht nodig zijn om het paneel van de beugel te verwijderen.

GRONDSTAK
Om de grondpen (C) te gebruiken, verbindt u de twee delen van de paal met elkaar. Het gegroefde gedeelte past dan in de uitstekende arm van het zonnepaneel. De paal kan vervolgens worden gebruikt om het paneel in de grond te monteren.

INSTALLATIE VAN DE ZONNESTREEPLAMPEN

De solar lichtslingers kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd. De volgende zijn examples van de meest voorkomende manieren:

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 7

 

 1. Tijdelijke montage: met behulp van standaard S-haken (niet meegeleverd) of schroefhaken (niet meegeleverd) kunnen de lichtslingers op zonne-energie worden gemonteerd met behulp van de geïntegreerde montagelussen.
 2. Permanente montage: met behulp van kabelbinders of 'ritsbanden' (niet inbegrepen) of met spijkers of schroeven in een oppervlak, kunnen de lichtslingers op zonne-energie permanenter worden gemonteerd.
 3. Installatie van begeleidingskabel: gebruik S-haken (niet inbegrepen) om de lichtslingers aan een vooraf geïnstalleerde begeleidingsdraad te bevestigen (niet inbegrepen).
 4. Structurele installatie: om een ​​draperend effect voor de lichtslingers op zonne-energie te creëren, bevestigt u de eerste lamp aan een structuur en monteert u vervolgens elke 3-4e lamp om het gewenste effect te creëren. Maak het effect compleet door de laatste lamp op een structuur te monteren.
 5. De laatste stap van de installatie is het aansluiten van het zonnepaneel op de lichtslingers. Steek gewoon de stekker die zich na de laatste lamp bevindt in de draad die van het zonnepaneel komt. Draai de plug vast door de afdichting over het aansluitpunt te schroeven.

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 8

Opmerking:: De lichtslingers op zonne-energie zullen 4-5 uur branden, afhankelijk van het laadniveau van de batterijen.

OPERATIE

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 9

Na een eerste oplaadbeurt van 3 dagen in de UIT-stand zijn de lichtslingers op zonne-energie klaar voor gebruik. Trek het meegeleverde plastic lipje naar buiten om het zonnepaneel van de afstandsbediening in de AAN-stand te zetten, de lampen moeten gaan branden. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening om de lampen uit te schakelen. Evenzo wanneer de lampen uit zijn, drukt u op de knop op de afstandsbediening om de lampen te verlichten. Het is raadzaam om het zonnepaneel in de AAN-stand te laten staan ​​voor regelmatig gebruik. Door het zonnepaneel in de UIT-stand te zetten, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld en kan deze worden gebruikt bij opslag of voor langere perioden van beoogde inactiviteit.

NOTITIE: Het gebruik van de lichtslinger op zonne-energie overdag heeft een negatief effect op de tijd dat de lampen 's avonds branden. Gebruik indien niet nodig altijd de afstandsbediening om de lampen uit te schakelen om de batterij te sparen.

BATTERIJ VERVANGING

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 10

De batterijen (I) van de lichtslinger op zonne-energie bevinden zich aan de achterkant van het zonnepaneel. Open het batterijcompartiment altijd met de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand. Schroef de achterkant van het batterijvak los en verwijder het achterstuk. Binnenin zie je de batterijen. Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit en stem de batterijspecificaties af op de batterijen die u hebt verwijderd.

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 11

HOE DE LAMP TE VERVANGEN

SUNFORCE 1600334 Solar Lichtslingers met Afstandsbediening 12

Gebruik alleen 3V, 0.3W LED-lampen. Neem voor meer informatie over vervangende lampen contact op met Sunforce Products Inc. op: [e-mail beveiligd] of bel 1-888-478-6435.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. 

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor digitale apparaten van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen. om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Voorzichtigheid: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

ISED-verklaring
Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) zonder licentie van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Het digitale apparaat voldoet aan de Canadese CAN ICES‐ 3 (B)/NMB‐ 3(B)

Deze radiozender (ISED-certificeringsnummer: 26663-101015) is goedgekeurd door Industry Canada om te werken met de vermelde antennetypes met de aangegeven maximale toegestane versterking. Antennetypes die niet in deze lijst zijn opgenomen en die een versterking hebben die groter is dan de maximale versterking die voor dat type is aangegeven, zijn ten strengste verboden voor gebruik met dit apparaat.

ZORG & ONDERHOUD

 •  Zorg ervoor dat het zonnepaneel in een positie blijft die de blootstelling aan de zon optimaliseert, vooral tijdens de wintermaanden.
 •  Het zonnepaneel dient gereinigd te worden met adamp katoenen doek op een regelmatige basis. Dit zorgt voor optimale prestaties en het opladen van de batterij.
 •  Gebruik dezelfde techniek om de gloeilampen van de zonneluchtlampen te reinigen.
 •  Laat nooit schurend materiaal in contact komen met het zonnepaneel of de lampen.

VEELGESTELDE VRAGEN

 1.  Kan de draad worden verlengd?
 2.  Hebben de lichtslingers op zonne-energie directe zon nodig om te werken?
 3.  Zijn de lampen vervangbaar?
 4.  Waarom lijken de lichtslingers op zonne-energie te flitsen of te knipperen?
 5.  Kunnen de lichtslingers op zonne-energie overdag worden gebruikt?
 6.  Welk type batterij hebben mijn luchtlampen op zonne-energie nodig om te werken?
 7.  Welk type batterij heeft mijn afstandsbediening nodig om te werken?

Hoe lang branden de lampjes? 

 1.  Nee, de bedrading van de solar string light kan niet worden verlengd.
 2.  De lichtslingers op zonne-energie worden opgeladen in direct en indirect zonlicht. Probeer voor optimale prestaties ervoor te zorgen dat het zonnepaneel is georiënteerd om blootstelling aan de zon te maximaliseren.
 3.  Ja, de 0.3WI ED-lampen zijn vervangbaar. Neem contact op met onze klantenservice en raadpleeg pagina 10 voor meer informatie over het vervangen van lampen.
 4.  Een knipperend lampje wordt meestal veroorzaakt door een onvoldoende opgeladen batterij. Zet de lichtslingers op zonne-energie in de stand "UIT" en laad twee volle dagen op in de felle zon. Schakel na deze twee dagen opladen over naar de "AAN"-stand en gebruik het zoals gewoonlijk.
 5.  Ja, de lampen kunnen overdag werken.
 6.  Elke set lichtslingers op zonne-energie vereist het gebruik van twee oplaadbare 3. 7V Li-ionbatterijen.
 7.  Deze afstandsbediening vereist het gebruik van een 3V lithium (CR2025) knoopcelbatterij.
 8.  Afhankelijk van de lading en de staat van de geïnstalleerde batterijen moet het lampje tussen de 4-5 uur branden.

Documenten / bronnen

SUNFORCE 1600334 Solar lichtslingers met afstandsbediening [pdf] Installatiehandleiding
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solar Lichtslingers met Afstandsbediening

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.