SISIGAD B02B Electric Self-Balancing Hoverboard

Denk eraan om veilig te zijn en vooral plezier te hebben!

Lees voordat u dit voertuig gaat gebruiken alle instructies voor een veilige montage en bediening. De gebruikershandleiding kan u door de functies en het gebruik van het hoverboard leiden. Maak uzelf, voordat u dit hoverboard gaat gebruiken, vertrouwd met de bediening, zodat u het hoverboard in de best mogelijke staat kunt houden. Dit apparaat wordt aanbevolen voor gebruik door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Waarschuwing: lithiumbatterij aan de binnenkant

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE

We raden eigenaren van dit hoverboard-model aan om de hoverboards op een veilige plaats op te laden en op te bergen. Om de veiligheid en levensduur van de batterijen van dit model te verlengen, is het belangrijk dit model niet op te laden als de temperatuur lager is dan 5°C of hoger dan 45°C. Bovendien moet de lader worden losgekoppeld wanneer de batterij volledig is opgeladen. Gebruik alleen de oplader die bij het hoverboard-model is geleverd.

Het risico van autorijden

WAARSCHUWING!

 • Leer veilig rijden voordat je hard gaat rijden op het hoverboard.
 • Falen, controle verliezen, crashen, inclusief het overtreden van de regels in de gebruikershandleiding kan leiden tot letsel.
 • Snelheid en bereik kunnen verschillen op basis van het gewicht van de berijder, het terrein, de temperatuur en de rijstijl.
 • Make sure to wear helmet and protective clothing before using thehoverboard.
 • Lees de handleiding goed door voordat je het hoverboard gaat gebruiken.
 • Alleen te gebruiken bij droog weer.
 • We raden het gebruik van balanceerscooters op de openbare weg af. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
De voorbereiding voor de operatie

Voor gebruik dient de batterij volledig opgeladen te zijn. Raadpleeg hoofdstuk 6.

De gewichtsbeperking van de bediener

he reason of the weight limitation: 1. guarantee the safety of the operator; 2. decrease the damage of overloading.

HOOFDSTUK 2 BEDIENING VAN DE BALANS SCOOTER

Ijking

Als je hoverboard naar links of rechts lijkt te trekken, moet je de sensoren mogelijk opnieuw kalibreren. Stap zoals hieronder:
Stap 1: Zet de scooter stil/waterpas.
Stap 2: Houd de aan/uit-knop langer dan 10 seconden ingedrukt totdat je het lampje 5 keer ziet knipperen.
Stap 3: Schakel scooter weer uit.

NOTITIE:
Ingebouwde zelfbalansfunctie, het is gemakkelijk om te rijden.

WAARSCHUWING!
U mag nooit gewelddadig draaien als u snel rijdt. U mag nooit zijwaarts rijden of draaien op een helling. Het zal leiden tot een val en letsel.

Werkingsprincipe:
 • Het hoverboard maakt gebruik van dynamisch evenwicht, met behulp van interne gyroscoop en versnellingssensoren. De status van het hoverboard wordt bepaald door het zwaartepunt. Het wordt aangepast door een motor, die wordt bestuurd door het servobesturingssysteem. Als je naar voren leunt, zal het voelen dat je acties versnellen. Wanneer je moet draaien, vertraag het dan en beweeg je voet naar voren of naar achteren, dan beweegt het zwaartepunt van het lichaam naar links of rechts, daarom kan het hoverboard voelen dat het naar links of rechts beweegt.
 • Het hoverboard heeft een traag dynamisch stabilisatiesysteem, zodat het de anterior-posterior balans kan behouden, maar het links en rechts niet kan garanderen. Dus bij het draaien moet de scooter langzaam worden bediend, anders kunt u letsel oplopen.
Leer hoe u het moet gebruiken

Stap 1: Press the power button to turn on the hoverboard.
Stap 2: Zet het hoverboard op een vlakke ondergrond en zorg dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Plaats een voet op de pad die de pedaalschakelaar activeert om de bedieningsindicator in te schakelen, nadat het systeem in de zelfbalancerende modus is gegaan, zet de andere voet op de pad.
Stap 3: Bestuur de hoverboards naar voren of naar achteren, onthoud dat de beweging van je lichaam niet abrupt mag zijn.

NOTITIE:
Als u zich niet in een gebalanceerde toestand bevindt wanneer u de voetschakelaar activeert, gaat de zoemer af en gaat de waarschuwings-LED branden. Het systeem is niet in een zelfbalancerende toestand. Zonder een gebalanceerde conditie mag je het hoverboard niet bedienen. Vervolgens moet u de sensoren kalibreren, zie punt 2.2.
Stap 4: Bedien de linker- en rechterrichting van het hoverboard.
Stap 5: Voordat je afstapt, zorg ervoor dat het hoverboard nog steeds in gebalanceerde staat is en stopt, stap dan van de ene voet en dan de andere voet.

WAARSCHUWING!
U mag nooit gewelddadig draaien als u snel rijdt.
You should never ride sideways or turn on a slope. It will lead to a fall and letsel.

Reageer altijd op alarmen

Hoverboard werkt niet in de volgende situaties:

 • Als het systeem tijdens bedrijf een fout uitvoert, zal het hoverboard operators op verschillende manieren vragen, zoals rijden verbieden, alarmindicatielampjes, zoemeralarm piept met tussenpozen het systeem kan niet in de zelfbalancerende modus gaan.
 • Wanneer u op het hoverboard stapt, beweegt het platform meer dan 10 graden naar voren of naar achteren, het apparaat werkt niet.
 • de voltage van de batterij is te laag.
 • Tijdens het opladen.
 • Tijdens bedrijf wordt het platform ondersteboven gedraaid, waardoor het niet kan worden bediend.
 • Te hard rijden.
 • De batterij is niet voldoende opgeladen.
 • Banden blokkeren, twee seconden later gaat de scooter naar de uitschakelmodus.
 • De batterij voltage lager is dan de beschermingswaarde, 15 seconden later gaat het hoverboard in de uitschakelmodus.
 • Aanhoudende grote stroomontlading (zoals langdurig klimmen op een zeer steile helling)

WAARSCHUWING!
When the hoverboard enters into the shutdown state (when the battery is low), the system will lock down the machine automatically. It can be unlocked when you press the power button. When the battery has been depleted or the system gives out information with safety shutdown, please do not continue to drive the hoverboard, otherwise, the hoverboard cannot balance for the lack of battery. In this condition, the driver is likely to be harmed. If the battery reaches the minimum, the continued driving of the hoverboard will negatively affect the  battery’s life. The product should only be used in temperatures between -10°C – +45°C.

Rijoefening

Voordat u met het hoverboard gaat rijden, moet u ervoor zorgen dat u bekend bent met de vaardigheden om ermee te rijden. Oefen altijd met iemand die klaar staat om je vast te houden/op te vangen.

 • Gebruik vrijetijdskleding (maar geen losse) en platte schoenen om de flexibiliteit van uw lichaam te behouden.
 • Please go to open spaces to practice driving the hoverboard until you can easily get on/off
 • Zorg ervoor dat het oppervlak waterpas is.
 • Als u op ander terrein rijdt, moet u langzamer rijden.
 • Hoverboard is een rijhulpmiddel dat is ontworpen voor een gladde weg. Verlaag de snelheid als je met het hoverboard op een ruwe ondergrond rijdt.
 • Voordat u gaat rijden: Lees hoofdstuk 4 over maximumsnelheid en hoofdstuk 5 over veilig rijden grondig

HOOFDSTUK 3 WERKING VAN PEDAALSENSOR EN INDICATOR

Pedaalsensor

Het hoverboard heeft 4 sensoren onder het pedaal, wanneer de operator op het pedaal trapt, zal het hoverboard zichzelf automatisch aanpassen aan een evenwichtspatroon. Tijdens het rijden moet u ervoor zorgen dat het pedaal volledig wordt ingetrapt, stap niet op de delen buiten het pedaal. Plaats geen dingen op de pedalen om het hoverboard vanzelf te laten werken en de kans op crashen te vergroten en zelfs persoonlijk letsel en schade aan het hoverboard zelf te veroorzaken.

Batterij- en bedrijfsindicatoren
 • De indicator bevindt zich in het midden van het hoverboard. Het wordt gebruikt voor bedieningsinformatie.
 • De batterij-indicator op het hoverboard zal groen van kleur zijn zolang er voldoende stroom op de batterij is om te rijden.
 • De batterij-indicator op de hoverbard is rood wanneer de batterij leeg is (15-20% over) en u moet stoppen met rijden en het hoverboard gaan opladen.
 • De batterij-indicator op het hoverboard zal ROOD zijn en een WAARSCHUWING ALARMGELUID geven wanneer de batterij leeg is en u onmiddellijk moet stoppen met rijden. Het hoverboard wordt nu zonder verdere kennisgeving uitgeschakeld en het hoverboard verliest dan zijn evenwicht. U loopt mogelijk het risico gewond te raken als u toch probeert te blijven rijden.
 • Bedieningsindicator: wanneer het pedaal wordt geactiveerd, gaat de bedieningsindicator branden en komt het systeem in de bedrijfstoestand; wanneer het systeem een ​​fout uitvoert, wordt de indicator rood.

HOOFDSTUK 4 BEREIK EN SNELHEID

Bereik per lading

De actieradius per lading hangt af van vele factoren, bijvampon:

 • Topografie: Op vlakke wegen wordt de actieradius per lading vergroot, op oneffen terrein wordt deze kleiner.
 • Gewicht: Het gewicht van de bestuurder kan de rijafstand beïnvloeden.
 • Temperatuur: Extreme temperaturen zullen de rijafstand verkleinen.
 • Onderhoud: Als het hoverboard goed wordt opgeladen en de batterij in goede staat wordt gehouden, zal dit de rijafstand maximaliseren.
 • Snelheid en rijstijl: het aanhouden van een constante snelheid zal de rijafstand vergroten, integendeel, frequent starten, stoppen, accelereren en vertragen zal de afstand verkleinen.
Max. Snelheid
 • De maximale snelheid van het hoverboard is 14 km/u, maar is afhankelijk van de laadtoestand van de batterij, de toestand/hoek van het oppervlak, de windrichting en het gewicht van de bestuurder. Als de batterij volledig is opgeladen, het oppervlak erg vlak of zelfs naar beneden gericht is, er wind in de rug staat en de bestuurder niet erg zwaar is, kan de maximumsnelheid hoger zijn dan 15 km/u.
 • Bij het naderen van de maximale snelheid geeft het hoverboard een waarschuwingssignaal af en moet de snelheid worden verlaagd. We raden aan om met het hoverboard te rijden met snelheden die voor jou comfortabel zijn en niet met een snelheid van meer dan 12 km/u.
 • In de toegestane snelheid kan het hoverboard zichzelf goed balanceren.

HOOFDSTUK 5 VEILIG RIJDEN

In dit hoofdstuk staan ​​veiligheid, kennis en waarschuwingen centraal. Lees voordat u dit voertuig gaat gebruiken alle instructies voor een veilige montage en bediening.

WAARSCHUWING!

 • Maak uzelf, voordat u begint, vertrouwd met de bediening, zodat u het hoverboard in de beste staat kunt houden.
 • Zorg er tijdens het besturen van het hoverboard voor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen. U dient een helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers en andere beschermende kleding te dragen.
 • De bestuurder mag geen loshangende of hangende kleding, schoenveters ed dragen die in de wielen van het hoverboard verstrikt kunnen raken.
 • Hoverboard is alleen voor persoonlijk entertainment. Je mag er niet mee op de openbare weg rijden.
 • Hoverboard is niet toegestaan ​​op de rijstroken voor motorvoertuigen.
 • Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen mogen niet autorijden.
 • Personen met verminderde balanceringscapaciteit mogen niet met het hoverboard rijden.
 • Bestuur het hoverboard niet onder invloed van alcohol of andere substanties.
 • Draag geen voorwerpen tijdens het rijden.
 • Wees alert op dingen voor je, goed zicht houden helpt je om veilig met hoverboards te rijden.
 • Ontspan je benen tijdens het rijden, knieën licht gebogen, het kan helpen om het evenwicht te bewaren op oneffen terrein.
 • Zorg er tijdens het rijden voor dat uw voeten altijd stevig op de pedalen staan.
 • Hoverboard kan maar één persoon vervoeren.
 • Start of stop niet plotseling.
 • Vermijd het rijden op steile hellingen.
 • Do not drive the hoverboard up against a fixed object (finst. a wall or other structure) and continue driving the hoverboard.
 • Rijd niet op slecht verlichte of donkere plaatsen.
 • Het besturen van het hoverboard is op eigen risico en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade die u kunt veroorzaken.
 • Ensure the vehicle speed is safe to yourself and others, and be ready to stop at any time when operating. When you are driving the hoverboard, please keep a certain distance from each other to avoid collisions.
 • When steering you should use your body’s center of gravity, the violent shift  of center of gravity may cause you to wreck or fall off the hoverboard.
 • Rijd niet achteruit voor lange afstanden, rijd niet achteruit met hoge snelheden, draai met hoge snelheden en rijd te hard.
 • Rijd niet als het regent en stel het hoverboard niet bloot aan andere natte omstandigheden. Alleen te rijden bij droog weer.
 • Vermijd het rijden op obstakels en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlakken.
 • Rijd niet op voorwerpen van stof, kleine takken en stenen.
 • Vermijd rijden in nauwe ruimtes of waar er een obstakel is.
  Jumping on or off the hoverboard can and will cause damage that is not covered by warranty. Risk of personal injury. Personal damage or abuse related to “trick riding” is not covered by the company and voidsany warranty.

HOOFDSTUK 6 DE HOVERBOARD OPLADEN

In dit hoofdstuk worden voornamelijk de oplaadmethoden, het onderhoud van de batterij, de veiligheidsaspecten waar u op moet letten en de batterijspecificaties besproken. Voor de veiligheid van uzelf en anderen, en om de levensduur van de batterij te verlengen en de prestaties van de batterij te verbeteren, moet u de volgende handelingen uitvoeren.

Lage batterij

Wanneer u merkt dat de batterij-indicator rood is en knippert, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is. Het wordt aanbevolen om te stoppen met rijden. Wanneer het vermogen laag is, is er niet genoeg energie voor normaal rijden, dan zal het systeem automatisch de basis van het platform kantelen om het gebruik van de machinist te verbieden. Het is heel gemakkelijk om te vallen als u op dit moment blijft rijden en de levensduur van de batterij negatief beïnvloedt.

Gebruik de batterij niet in de volgende gevallen.

 • Het afgeven van wat geur of overmatige hitte
 • Lekkage van een substantie.
 • Het is verboden om de batterij te demonteren.
 • Raak geen enkele substantie aan die uit de batterij lekt.
 • Laat kinderen en dieren de batterij niet aanraken.
 • Batterijen bevatten gevaarlijke stoffen binnenin. Het is verboden de batterij te openen en voorwerpen in de batterij te steken.
 • Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
 • Laad lithiumbatterijen niet te veel op. Het batterijpakket bestaat uit lithiumbatterijen.

NOTITIE:
Wanneer u merkt dat de batterij-indicator groen is en knippert, verandert deze na enige tijd in rood licht en gaat het alarm piepen. Nu kunt u niet meer rijden. Het geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Het wordt aanbevolen om te stoppen met rijden en het hoverboard op te laden. Als de batterij bijna leeg is, is er niet genoeg stroom voor normaal rijden. Het bedieningssysteem van het hoverboard zal het platform automatisch naar voren kantelen om gebruik te verbieden. Hierdoor kan de bestuurder van het hoverboard vallen en gewond raken.

LET OP
 • Wanneer het opladen. Rijd niet op het hoverboard!
 • Als het opladen aan de gang is, is het LED-lampje van de batterijlader rood van kleur.
 • Wanneer het opladen is voltooid, wordt het LED-lampje van de batterijlader groen.
 • Wanneer het opladen is voltooid, haalt u de acculader uit het stopcontact en uit het hoverboard.
Oplaadstappen
 • Zorg ervoor dat het hoverboard, de oplader en het DC-stopcontact op het hoverboard droog blijven.
 • Het gebruik van een andere oplader kan het product beschadigen of andere potentiële risico's veroorzaken.
 • Sluit de voedingsadapter aan op de gelijkstroompoort aan de achterkant van het hoverboard en op een standaard stopcontact.
 • Zorg ervoor dat de groene indicator op de adapter oplicht.
 • Wanneer de rode indicatielampjes op de oplader de laadeigenschap aangeven, controleer anders of de lijn is aangesloten.
 • Wanneer het indicatielampje op de lader van rood naar groen verandert, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen.
 • Stop in dat geval met opladen. Overladen heeft invloed op de levensduur van de batterij.
 • Overladen zal de levensduur van de batterij verkorten. Raadpleeg de oplaadtijd in het specificatieblad. Het product mag niet gedurende langere perioden worden opgeladen.
 • Laad het product nooit zonder toezicht op.
 • Het product mag alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C – +45°C.
 • Als u oplaadt bij lagere of hogere temperaturen, bestaat het risico dat de prestaties van de batterij afnemen en een mogelijk risico op schade aan het product en persoonlijk letsel.
 • Laad het product op en bewaar het in een open, droge ruimte en uit de buurt van ontvlambare materialen (dwz materialen die in brand kunnen vliegen).
 • Laad niet op in zonlicht of in de buurt van open vuur.
 • Laad het product na gebruik niet direct op. Laat het product een uur afkoelen voordat u het oplaadt.
 • Als het product bijvoorbeeld bij andere personen wordt achtergelatenampTijdens een vakantieperiode dient deze gedeeltelijk te worden opgeladen (20 – 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
 • Haal het product niet uit de verpakking, laad het volledig op en plaats het terug in de verpakking. Bij verzending vanuit de fabriek is het product vaak gedeeltelijk opgeladen. Houd het product in een gedeeltelijk opgeladen staat, totdat het gaat worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

 • Gebruik alleen de DC-connector om verbinding te maken met de DC-kabel van de oplader die bij het hoverboard wordt geleverd.
 • Steek geen vreemde voorwerpen in de DC-connector.
 • Risk of arcing! Never bridge the DC charging with metal objects!CHAPTER

HOOFDSTUK 7 HET ONDERHOUD VAN DE HOVERBOARD

Het hoverboard heeft onderhoud nodig. Dit hoofdstuk beschrijft voornamelijk de relevante stappen en belangrijke bedieningsherinneringen om het te onderhouden. Zorg ervoor dat de stroom- en laadspoel zijn uitgeschakeld voordat u de volgende handeling uitvoert. U mag niet werken wanneer de batterij wordt opgeladen.

Schoonmaak

Make sure the power and the charge coil are off. Wipe the shell of hoverboard with soft cloth

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat er geen water en andere vloeistoffen in de interne onderdelen van de scootmobiel komen, aangezien dit de elektronica/batterijen van de scootmobiel permanent kan beschadigen. Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.

Kasten
 • Laad het hoverboard niet op als de opslagtemperatuur lager is dan 0°C. Je kunt hem in een warme omgeving (5-30 °C) plaatsen om op te laden.
 • Je kunt het hoverboard afdekken, om stof te voorkomen.
 • Berg het hoverboard binnen op in een droge en geschikte omgeving.
 • Bij gebruik bij lagere of hogere temperaturen bestaat het risico dat de prestaties van de batterij afnemen en is er een mogelijk risico op schade aan het product en persoonlijk letsel.
 • Bewaar het product bij temperaturen tussen 5°C – 30°C. (optimale bewaartemperatuur is 25°C)
 • Laad het product op en bewaar het in een open, droge ruimte en uit de buurt van ontvlambare materialen (dwz materialen die in brand kunnen vliegen).
 • Bewaar het product niet in de zon of in de buurt van open vuur.
 • Als het product bijvoorbeeld bij andere personen wordt achtergelatenampTijdens een vakantieperiode dient deze gedeeltelijk te worden opgeladen (20-50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
 • Bij verzending vanuit de fabriek is het product vaak gedeeltelijk opgeladen. Bewaar het product in een gedeeltelijk opgeladen toestand, totdat u het gaat gebruiken.
 • Het hoverboard moet minimaal 1 uur afkoelen voordat het wordt ingepakt.
 • Mag niet in een warme auto in de zon worden achtergelaten.

WAARSCHUWING!
Om de veiligheid van de gebruiker te beschermen, is het gebruikers verboden om het hoverboard te openen, anders geeft u uw garantierechten op.

VERWARMING
Lees de handleiding en onderstaande instructies volledig door voordat u het product gebruikt:

 • Het gebruik van een andere oplader kan het product beschadigen of andere potentiële risico's veroorzaken.
 • Laad het product nooit zonder toezicht op.
 • De oplaadtijd van het product mag niet langer zijn dan drie uur. Stop met opladen na drie uur.
 • The product should only be charged in temperatures 0°C and 45″C,
  Als u oplaadt bij lagere of hogere temperaturen, bestaat het risico dat de prestaties van de batterij afnemen en een mogelijk risico op schade aan het product en persoonlijk letsel.
 • The product should only be used in temperatures between -10°C and +45″C. If used at lower or higher temperatures, there is a risk that the performance of the battery will be reduced and a potential risk of damage to the product and personal injury.
 • Store the product at temperatures between 0°C and 35°C. (optimum storage  temperature is 25°C)
 • Laad het product op en bewaar het in een open, droge ruimte en uit de buurt van ontvlambare materialen (dwz materialen die in brand kunnen vliegen).
 • Laad niet op in zonlicht of in de buurt van open vuur.
 • Laad het product niet direct na gebruik op. Laat het product een uur afkoelen voordat u het oplaadt,
 • Als het product bijvoorbeeld bij andere personen wordt achtergelatenampTijdens een vakantieperiode dient deze gedeeltelijk te worden opgeladen (20-50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
 • Haal het product niet uit de verpakking, laad het volledig op en plaats het terug in de verpakking,
 • Bij verzending vanuit de fabriek is het product vaak gedeeltelijk opgeladen. Het product in een gedeeltelijk opgeladen staat houden, totdat het gebruikt gaat worden.

SPECIFICATIONS–B02B

Wielgrootte 8.5 inch
motor Dubbele 250W
Max bereik 13 km
Battery Power Gelijkstroom 24V/4AH
Oplaadtijd 2.5-3 uur
Bereik van het gewicht van de rijder 20-100 KG (44-200 LBS)
Gewichtsbereik voor de beste ervaring 20-90 KG (44-200 LBS)
Het werk Temperatuur -10-40 ° C
Oplaadtemperatuur 0 - 65 ° C
Opgeslagen relatieve vochtigheid 5% - 85%

Fabrikant
Shenzhen Uni-chic Technology Co., Ltd.
Postadres: Dormitory Building 101, No. 50, Xingqiao Road, Longxin
Community, Longgang District,Shenzhen,Guangdong CHINA

Gemaakt in China

Documenten / bronnen

SISIGAD B02B Electric Self-Balancing Hoverboard [pdf] Gebruikershandleiding
B02B, Electric Self-Balancing Hoverboard, B02B Electric Self-Balancing Hoverboard, Self-Balancing Hoverboard, Hoverboard

Join the Conversation

hoe 1

 1. How do you connect your Jetson hoverboard to the Jetson app?
  Using the power button, turn on your Jetson product. Open the Ride Jetson App on your handheld device. Tap the Bluetooth symbol in the top left corner of the app. Look for your Jetson product in the list of detected devices and select it.
  Drijvende voeten

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.