SCUBAPRO-logo

SCUBAPRO Smart+ Pro draadloze tankdruktransmitter

ZENDER SMART+ PRO

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

SCUBAPRO Smart+ Pro draadloze tankdruktransmitter fig 1 Fig 1

SCUBAPRO Smart+ Pro draadloze tankdruktransmitter fig 2

Fig 2

WWW.SCUBAPRO.COM

P/N 06.205.683 v1.0 – 10/2021

WAARSCHUWING: voordat u gaat duiken, is het noodzakelijk dat u de instructies van deze handleiding leest en begrijpt, samen met de gebruikershandleiding voor uw specifieke model duikcomputer.

Deze handleiding beschrijft de kenmerken en functies van de Smart+ PRO draadloze tankdrukzender. De zender is gemonteerd op een hogedrukpoort van de eerste stagDe ademautomaat en zijn functie is om de flesdrukgegevens via draadloze communicatie naar uw SCUBAPRO-duikcomputer te verzenden. De duikcomputer geeft vervolgens de flesdruk weer en berekent ook het gasverbruik en de werkelijke resterende bodemtijd (RBT), de tijd die u op de huidige diepte kunt doorbrengen en toch voldoende gasvoorraad hebt om een ​​veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de tankreserve. Hiervoor moeten de zender en de duikcomputer worden gekoppeld.

Belangrijke mededeling voor personen met pacemakers, defibrillators of andere geïmplanteerde elektronische apparaten
Personen met een pacemaker, defibrillatoren of andere geïmplanteerde elektronische apparaten gebruiken de zender op eigen risico. Voor gebruik raden we een maximale inspanningstest aan onder toezicht van een arts. De test is bedoeld om de veiligheid en betrouwbaarheid van het gelijktijdig gebruik van de pacemaker en de zender te waarborgen.

Montageprocedure:

Voordat u de zender op uw eerste s . monteerttage, controleer de O-ring. Verwijder de plug van de hogedrukpoort van de eerste stage regelaar en schroef de zender op zijn plaats.

LET OP

 • Houd de zender niet vast aan het plastic deksel.
 • Gebruik een geschikte sleutel om de zender vast te draaien.
 • Niet te vast aandraaien.

De zender communiceert via draadloze communicatie met uw duikcomputer. De beste verbinding tussen uw zender en uw duikcomputer wordt bereikt wanneer de antenne van uw zender parallel is aan de antenne van uw duikcomputer (zie Fig. 1). Voor de beste overdracht raden we aan:

 1. De zijkant van de eerste stage, waaraan de zender is bevestigd, moet zich aan dezelfde kant bevinden als uw arm die de duikcomputer draagt ​​(Fig. 1).
 2. Monteer de zender tijdens het duiken parallel aan uw duikcomputer.
Koppelingsprocedure

NOTITIE: Het koppelen is permanent en hoeft niet te worden herhaald, zelfs niet na het vervangen van de batterij. De twee apparaten blijven gekoppeld totdat de koppeling van de duikcomputer wordt verwijderd. De zender is compatibel met de Scubapro Galileo 2, Galileo HUD en de Aladin A2 duikcomputer.
Ga als volgt te werk om uw duikcomputer aan een zender te koppelen:

 1. Monteer de eerste stage regelaar met de zender op een volle tank.
 2. Zet je duikcomputer in de koppelingsmodus en plaats hem in de buurt van de zender
 3. Open de tankklep.
 4. Controleer na een succesvolle koppeling of de flesdruk correct wordt weergegeven op de computer (Dive Ready-modus op de duikcomputer).

NOTITIE

 • Zorg er tijdens het uitvoeren van de koppelingsprocedure voor dat andere zenders, indien aanwezig, zich op minstens 3 m/10ft afstand van de polsunit bevinden.
 • De zender moet vóór het koppelen minimaal 40 seconden drukloos zijn geweest, anders wordt de koppelvolgorde niet verzonden.
 • Het kan tot 30 seconden duren voordat uw duikcomputer correct is gekoppeld met de zender en de flesdrukwaarden weergeeft.

Als u de koppelingsprocedure niet met succes hebt kunnen voltooien, sluit dan de tankklep, maak de eerste s volledig drukloostage, verlaat het koppelingsmenu van de duikcomputer, wacht ten minste 20 seconden en herhaal het proces.

Na succesvolle koppeling geeft uw duikcomputer de flesdruk weer in BAR of PSI, afhankelijk van de instellingen van uw duikcomputer. Als uw duikcomputer om welke reden dan ook geen geldig zendersignaal ontvangt, wordt "-" weergegeven in plaats van een drukwaarde.

NOTITIE

 • De zender heeft een bereik van ongeveer 1.5 m / 5ft.
 • Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, schakelt de zender zichzelf uit wanneer de druk daalt tot 8 bar / 115 psi.
 • Uw duikcomputer waarschuwt u wanneer de batterij van de zender bijna leeg is.
operatie

De zender heeft ook een LED aan de bovenkant van de behuizing. Tijdens een duik geeft de kleur van de knipperende LED het huidige flesdrukniveau aan en kan zo je duikbuddy of duikgids waarschuwen. De signalering van de LED wordt als volgt geïnterpreteerd:

 • Groen – tankdrukniveau is hoger dan 100 bar
 • Oranje – tankdrukniveau ligt tussen 50bar en 100bar
 • Rood – het tankdrukniveau is lager dan 50 bar
CE-conformiteit

De zender/duikcomputer combinatie is getest en CE gecertificeerd door RINA, Notified Body 0474, RINA Services SpA – Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia. De combinatie zender/duikcomputer is een persoonlijke beschermingsuitrusting van categorie III zoals gedefinieerd in de Europese verordening 2016/425, en voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in de geharmoniseerde Europese norm EN250:2014 voor gebruik met lucht, in overeenstemming met norm EN12021:2014 ( zuurstofgehalte van 21%). Het EG-certificeringsproces en de verificatie van de operationele prestaties onder norm EN250:2014 worden geacht van toepassing te zijn tot een maximale diepte van 50 m onder het oppervlak. De CE-relevante markeringen bevinden zich op de plastic behuizing van het instrument en bestaan ​​uit het volgende:

 • maximale werkdruk: 300 bar / 4,350 psi
 • referentienorm: EN 250:2014
 • referentiemarkering: CE 0474

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.scubapro.com/declarations-conformity.

FCC & IC-conformiteit

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de van licentie vrijgestelde RSS's van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Reparaties dienen te worden uitgevoerd door bevoegd SCUBAPRO-servicepersoneel.
Door niet-geautoriseerde reparaties vervalt de garantie.
Dit product is getest om te voldoen aan de FCC-normen en is uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik.

FCC-WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door SCUBAPRO zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken op grond van de FCC-regelgeving ongeldig maken.

Technische specificaties
 • Maximale werkdiepte: 300m / 984ft
 • Maximale werkdruk: 300bar / 4350psi
 • Gewicht: 100g / 3.5 oz
 • Batterijtype: door de gebruiker vervangbare CR2
 • Levensduur batterij: ongeveer 300 duikuren of 2 jaar
 • Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C / 14°F tot 122°F
 • Opslagtemperatuur: -20°C tot +60°C / -4°F tot 140°F
 • Zendbereik: ongeveer 1.5 m / 5ft
Onderhoud

De zender en de onderdelen van dit product die worden gebruikt om de flesdruk te meten, moeten om de twee jaar of na 200 duiken (wat het eerst komt) worden onderhouden door een erkende SCUBAPRO-dealer. Daarnaast is de zender nagenoeg onderhoudsvrij. Het enige wat u hoeft te doen is hem na elke duik zorgvuldig af te spoelen met zoet water (vermijd chemische producten) en indien nodig de batterij te vervangen. Om mogelijke problemen te voorkomen, zullen de volgende aanbevelingen helpen om jarenlang probleemloos gebruik te maken:

 • voorkom dat de zender valt of stoot;
 • stel de zender niet bloot aan intens, direct zonlicht;
 • bewaar de zender niet in een afgesloten container, zorg altijd voor vrije ventilatie.
De batterij vervangen

We raden aan om de batterij van de zender te laten vervangen door een erkende SCUBAPRO-dealer. De verandering moet met bijzondere zorg worden uitgevoerd om te voorkomen dat er water binnensijpelt. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuiste vervanging van de batterij.

 • Verwijder de zender uit de HP-poort van de eerste stage regelaar.
 • Droog de zender af met een zachte handdoek.
 • Verwijder de borgring met een ringtang. (Afb. 2-f)
 • Schuif de buitenhuls naar beneden. (Afb. 2-e)
 • Verwijder de onderste en bovenste O-ring van de zender. (Afb. 2-b & d)
 • Schuif het deksel opzij (Fig. 2-c)
 • Verwijder de batterij. (Afb. 2-a)
 • Plaats nieuwe batterij en nieuwe O-ringen.
 • Wacht 30 seconden.
 • Schuif het deksel voorzichtig terug op de behuizing. Zorg ervoor dat het deksel precies tot aan de aanslag op het kerndeel wordt geschoven. Controleer de passing van de twee O-ringen. Schuif vervolgens de buitenhuls terug naar de aanslag van het deksel.
 • Installeer de borgring. Controleer zorgvuldig de pasvorm van de borgring. Het moet perfect in de groef worden geplaatst.

WAARSCHUWING

 • Raak het metalen oppervlak van de batterij nooit met blote vingers aan. De twee accupolen mogen nooit worden kortgesloten.
 • Een lekkend deksel kan leiden tot vernietiging van de zender door insijpeling van water of tot het uitschakelen van de zender zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Open de zender altijd in een droge en schone omgeving.
 • Open de zender alleen om de batterij te vervangen.
 • Als u sporen van lekkage, beschadigingen of andere defecten aan de O-ring constateert, gebruik de zender dan niet voor verdere duiken! Breng het naar een erkende SCUBAPRO-dealer voor controle.

NOTITIE: Gebruik voor de beste resultaten de zenderbatterijset die verkrijgbaar is bij uw erkende SCUBAPRO-dealer.

Garantie
De zender wordt gedekt door een garantie van twee jaar voor elk defect dat voortvloeit uit gebrekkig vakmanschap.
De garantie dekt alleen apparaten die zijn gekocht bij geautoriseerde SCUBAPRO-dealers. Reparaties of vervangingen uitgevoerd tijdens de garantieperiode gaan niet verder dan de garantieperiode zelf.
Uitgesloten van garantiedekking zijn fouten of defecten die het gevolg zijn van:

 • Overmatige slijtage.
 • Invloeden van buitenaf, bijv. transportschade, schade door stoten en stoten, weersinvloeden of andere natuurverschijnselen.
 • Onderhoud, reparaties of het openen van het duikinstrument door iemand die daartoe niet door de fabrikant is gemachtigd.
 • Drukproeven die niet in water plaatsvinden.
 • Duikongevallen.
 • Schade veroorzaakt door waterlekkage als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. vuile afdichting, verkeerd gesloten batterijvak, enz.).
 • Schade als gevolg van overmatige blootstelling aan hoge of lage temperaturen.
 • Commercieel gebruik.
 • Het apparaat blootstellen aan chemicaliën, waaronder maar niet beperkt tot muggenwerende middelen en zonnebrandcrème.
 • Reparatie met niet-geautoriseerde reserveonderdelen.
 • Gebruik van software of accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd.

Voor markten in de Europese Unie wordt de garantie van dit product geregeld door de Europese wetgeving die van kracht is in elke EU-lidstaat.

Alle garantieclaims moeten met een gedateerd aankoopbewijs worden geretourneerd aan een erkende SCUBAPRO-dealer. Op bezoek komen www.scubapro.com om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden.

Fabrikant
UWATEC AG
Bodenäckerstrae 3
CH-8957 Sprietenbach
ZWITSERLAND

Verwijdering AUw duikinstrument is vervaardigd met hoogwaardige componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Niettemin kunnen deze componenten, als ze niet correct worden beheerd in overeenstemming met de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, schadelijk zijn voor het milieu en/of de menselijke gezondheid. Klanten die in de Europese Unie wonen, kunnen bijdragen aan de bescherming van het milieu en de gezondheid door oude producten in te leveren bij een geschikt inzamelpunt in hun buurt in overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU. Inzamelpunten worden met name aangeboden door sommige distributeurs van de producten en lokale autoriteiten. Producten die zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool aan de linkerkant, mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil.

Documenten / bronnen

SCUBAPRO Smart+ Pro draadloze tankdruktransmitter [pdf] Instructies
Smart Pro, draadloze tankdruktransmitter, Smart Pro draadloze tankdruktransmitter

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.