RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instructiehandleiding voor het genereren van e-mailtekst

www.rkiinstruments.com

Product garantie
RKI Instruments, Inc. garandeert dat door ons verkochte gasalarmapparatuur vrij is van defecten in materialen, vakmanschap en prestaties gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van verzending door RKI Instruments, Inc. Alle onderdelen die binnen die periode defect worden bevonden, zullen worden gerepareerd of vervangen, naar onze keuze, gratis. Deze garantie is niet van toepassing op die items die door hun aard onderhevig zijn aan verslechtering of verbruik bij normaal gebruik en die regelmatig moeten worden schoongemaakt, gerepareerd of vervangen. Examples van dergelijke items zijn:

 • a) Absorberende patronen
 • b) Pompmembranen en kleppen
 • c) Zekeringen
 • d) Batterijen
 • e) Filterelementen

De garantie vervalt bij misbruik, waaronder mechanische schade, wijziging, ruwe behandeling of reparatieprocedures die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding. Deze garantie geeft de volledige omvang van onze aansprakelijkheid aan en wij zijn niet verantwoordelijk voor verwijderings- of vervangingskosten, lokale reparatiekosten, transportkosten of voorwaardelijke kosten die zijn gemaakt zonder onze voorafgaande toestemming.
DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, EN ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE ZIJDE VAN RKI INSTRUMENTS, INCLUSIEF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE . IN GEEN GEVAL ZAL RKI INSTRUMENTS, INC. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGVERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN OF HET NIET FUNCTIONEREN OF WERKEN VAN HAAR PRODUCTEN.
Deze garantie dekt instrumenten en onderdelen die aan gebruikers zijn verkocht door geautoriseerde distributeurs, dealers en vertegenwoordigers zoals aangewezen door RKI Instruments, Inc.
Wij aanvaarden geen schadeloosstelling voor enig ongeval of schade veroorzaakt door de werking van deze gasmonitor, en onze garantie is beperkt tot de vervanging van onderdelen of onze complete goederen.

Overzicht

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

Specificaties

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

Installatie

 1. Selecteer de montageplaats. Houd bij het selecteren van de montageplaats rekening met de volgende factoren:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. De montagevoeten en hardware om de montagevoeten te installeren, worden verzonden in een zak in de behuizing. Installeer de montagevoeten zoals hieronder getoond.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Plaats de monitor op een verticaal oppervlak op ooghoogte (4 1/2 tot 5 voet vanaf de vloer).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Bedrading

 1. Bij gebruik van wisselstroom:
  A. Draai de borgmoeren los en verwijder ze van het deksel van de AC-aansluitstrip.
  B. Leid de AC-draden door de trekontlastingsbus aan de onderkant van de behuizing.
  C. Sluit een lijndraad van de AC-stroombron aan op de “H”-aansluiting op de AC-klemmenstrook.
  NS. Sluit een nuldraad van de AC-stroombron aan op de “N”-aansluiting op de AC-klemmenstrook.
  e. Sluit een aardedraad van de AC-stroombron aan op de “G”-aansluiting op de AC-klemmenstrook.
  F. Plaats het deksel van de AC-aansluitstrip terug met behulp van de kep-moeren.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Bij gebruik van een 9 – 12 VDC stroombron:
  A. Koppel de in de fabriek geïnstalleerde rode en zwarte draden los van de ingangsterminals van de e-mail/tekstgenerator.
  B. Leid de DC-draden door de trekontlastingsbus aan de onderkant van de behuizing.
  C. Sluit de "+"-lijn van de stroombron aan op de "+"-aansluiting op de DC-klemmenstrook.
  NS. Sluit de "-"-lijn van de stroombron aan op de "-"-aansluiting op de DC-klemmenstrook.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Sluit de 2 klemmen voor elke contactsluitingsingang aan op de contacten die ze moeten bewaken.
 4. Draai de schroef op de trekontlastingsbus vast om de draden vast te zetten.
 5. Schakel de stroombron in.

Configuratie

Configuratiemodus en eerste verbinding openen
 1. Sluit de voeding aan op het apparaat. Als het de eerste keer is dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt het ingeschakeld in de configuratiemodus en knippert de LED blauw. Als de LED groen knippert, drukt u op de modusknop aan de rechterkant van het apparaat om naar de configuratiemodus te gaan met een tool met een hoek van 90°.
 2. Navigeer naar het wifi-scherm op je computer, telefoon of tablet en zoek NCD_Email.
 3. Het wachtwoord om lid te worden van het netwerk is NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Uw apparaat start mogelijk automatisch een browser en brengt u naar de configuratie web koppel. Als dit niet het geval is, moet u mogelijk opnieuw op de netwerknaam tikken (op een telefoon of tablet) of 172.217.28.1 typen in een Chrome-, Firefox- of Safari-browservenster (op een computer).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. De configuratie van het apparaat web interface verschijnt.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

WiFi-configuratie

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Wachtwoord: Als uw netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in. Het apparaat ondersteunt geen netwerken waarvan de wachtwoorden speciale tekens hebben, zoals #$%*. Als uw netwerk niet met een wachtwoord is beveiligd, laat u dit veld leeg.
 4. DHCP: Selecteer het vakje als het netwerk waarmee u verbinding maakt een DHCP-netwerk is. Schakel het selectievakje uit als u een statisch IP-adres moet toewijzen.
  NOTITIE: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Standaard gateway: voer het standaard gateway-IP van het netwerk in.
 6. Subnetmasker: voer het subnetmasker-IP van het netwerk in.
 7. DNS Primair: Voer een geldige primaire DNS-server in. Het IP kan overeenkomen met de netwerkinstellingen of het kan een gemeenschappelijke DNS-server zijn. 8.8.8.8 is het IP-adres voor de primaire DNS-zoekserver van Google.
 8. DNS Secundair: Voer een geldig DNS secundair server-IP in. Het IP kan overeenkomen met de netwerkinstellingen of het kan een gemeenschappelijke DNS-server zijn. 8.8.4.4 is het IP-adres voor de secundaire DNS-zoekserver van Google.
 9. Statisch IP-adres: voer het statische IP-adres in dat u wilt dat het apparaat op uw netwerk gebruikt.
Zachte AP-configuratie

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: in de configuratiemodus fungeert het apparaat als een WiFi-toegangspunt en zendt het een SSID uit. Voer de SSID in die u door het apparaat wilt laten uitzenden.
 2. Soft AP-wachtwoord: voer het wachtwoord in dat het apparaat nodig heeft wanneer het verbinding probeert te maken met het WiFi-toegangspunt.
Configuratie e-mailclient

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  NOTITIE: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  NOTITIE: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  NOTITIE: Als je een Gmail-adres gaat gebruiken om e-mails/sms'en te verzenden, zorg er dan voor dat de instelling 'Minder veilige apps toestaan' is geselecteerd in je Google-account.
Kalibratieconfiguratie

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Invoer valideren: deze instelling bepaalt hoeveel milliseconden het contact in een gewijzigde toestand moet blijven voordat het apparaat een e-mail en/of sms verzendt. De standaardinstelling is 5000 milliseconden (5 seconden).
Inschakelen en e-mails/teksten invoeren

Het apparaat genereert e-mails en/of sms-berichten wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en/of wanneer een van de contacten wordt gesloten of geopend. U moet e-mail-/sms-instellingen maken voor elk gebeurtenistype (inschakelen, ingang 1 sluiten, ingang 1 openen, enz.) afzonderlijk, zelfs als ze allemaal naar hetzelfde e-mailadres en/of telefoonnummer gaan. Als u niet wilt dat e-mails/sms'en worden verzonden voor een bepaald type evenement, laat u de velden leeg.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Onderwerp: Voer de onderwerptitel in voor de e-mail/tekst die is gegenereerd op basis van het gebeurtenistype. De tekst moet alfanumeriek zijn en mag geen speciale tekens bevatten.
 2. Berichttekst: Voer de hoofdtekst in voor de e-mail/tekst die is gegenereerd op basis van het gebeurtenistype. De tekst moet alfanumeriek zijn en mag geen speciale tekens bevatten.
  NOTITIE: Het Power On-bericht bevat een wifi-signaalsterktepercentagetage naast eventuele ingevoerde tekst.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [e-mail beveiligd],[e-mail beveiligd]). Voeg geen spaties toe tussen e-mailadressen of telefoonnummers. Voor telefoonnummers moet u een . gebruiken [e-mail beveiligd]______-indeling waarbij de domeinnaam die in het lege veld wordt gebruikt, afhangt van de draadloze provider van het nummer.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Probleem oplossen

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

NOTITIE: De e-mail/tekstgenerator is een apparaat van derden. Neem dan contact op met NCD via: https://community.ncd.io/ voor ondersteuning voor e-mail/tekstgenerator.

Documenten / bronnen

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Gebruiksaanwijzing
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.