PYLE RVSD300 Digitaal mobiel ontvangersysteem Gebruikershandleiding
PYLE RVSD300 digitaal mobiel ontvangersysteem

operatie

ALARM-bewerking

Druk kort op de ALARM-knop om de alarmfunctie aan/uit te zetten. Als de alarmfunctie is ingeschakeld. En de tijd loopt naar de alarmtijd. De luidspreker laat een pieptoon horen. De pieptoon zal de hele tijd worden weergegeven totdat een toets werd ingedrukt.

SLEEP operatie 

Houd de SLEEP-knop ingedrukt om de slaaptijd in te stellen (gebruik de VOL-knop om ze in te stellen).
Druk kort op de SLEEP-knop om de slaapfunctie aan/uit te zetten. Als de slaapfunctie is ingeschakeld. En de tijd loopt tot de ingestelde tijd. Het apparaat schakelt het apparaat automatisch uit.

Informatieprioriteit/KlokWeergaveprioriteit 

Druk kort op de DISP-knop om de klokprioriteit of informatieprioriteit (standaard) te kiezen.

Klokinstelling

Houd de DISP-knop 2 seconden ingedrukt. De “HH” knippert. Draai aan de VOL-knop om het uur in te stellen.
Druk daarna op de DISP- of SEL-knop, de "MM" knippert. Draai aan de VOL-knop om de minuten in te stellen.
Druk vervolgens op de DISP- of SEL-knop om te bevestigen.

Zone A / Zone B / Zone C Volumeregeling 

 1. Draai aan de VOL-knop om het volume van Zone A/Zone B en Zone C samen te regelen.
 2. Druk op de A-knop en draai vervolgens aan de VOL-knop om alleen het Zone A-volume aan te passen. 5 seconden later terug naar Zone A + Zone B + Zone C-modus.
 3. Druk op de B-knop en draai vervolgens aan de VOL-knop om alleen het Zone B-volume aan te passen. 5 seconden later terug naar Zone A + Zone B + Zone C-modus.
 4. Druk op de C-knop en draai vervolgens aan de VOL-knop om alleen het Zone C-volume aan te passen. 5 seconden later terug naar Zone A + Zone B + Zone C-modus.

Zone A / Zone B / Zone C volume dempen aan/uit 

Houd de A (B/C)-knop ingedrukt om de Zone A (B/C)-uitgang aan/uit te zetten.

RCA's / HDMI-uitgang 

Achter de head-unit bevinden zich RCA-aansluitingen. Volgens de bedradingsfoto hierboven om aan te sluiten.
Bij het afspelen van de video file. U kunt ook de HDMI-poort gebruiken om het tv-toestel aan te sluiten (het tv-toestel moet ingesteld zijn op de HDMI-bron).

AUX IN 1 / AUX IN 2-functie 

AUX IN 1 voor 3.5 mm jack op het voorpaneel. AUX IN 2 voor RCA's (Audio + Video) achter het apparaat.
Druk op de MODE-knop om naar de AUX IN 1/AUX ​​IN 2-bron te schakelen.

ARC-functie

Voor het aansluiten van de hoofdeenheid en het tv-toestel werd een HDMI-kabel gebruikt. Druk op de MODE-knop om over te schakelen naar de HDMI ARC-modus.
Het geluid van het tv-toestel wordt naar de luidsprekers van de head-unit verzonden.

Reset-functie 

Wanneer er fouten optreden in de weergave of functies werken niet. Druk op de RESET-knop (24) om het apparaat te resetten.
(Notitie: Alle herinneringen gaan verloren.)

RADIO WERKING

Een radiostation ontvangen
Druk op de MODE-knop om de radiobron te selecteren. Druk vervolgens op de BAND-knop om een ​​band te selecteren.
Druk kort op KNOPEN/KNOPEN om de gewenste radiozender te ontvangen.
Houd ingedrukt KNOPEN/KNOPEN knop voor het handmatig afstemmen van de frequentie.
Opmerking: Indien in een andere bron, druk kort op de BAND-knop om over te schakelen naar de RADIO-bron.

Station automatisch opslaan 

Houd de BAND-knop 2 seconden ingedrukt om zenders automatisch op te slaan onder de numerieke toetsen 1-6 van band 1 3.

Handmatig zender opslaan en voorkeuzezender oproepen 

Een zender ontvangen met KNOPEN or KNOPEN knop. Houd een van de 1-6 voorkeuzetoetsen 2 seconden ingedrukt.
De huidige zender wordt opgeslagen onder de cijfertoets. Druk kort op de voorkeuzetoets (1 6) om direct te luisteren naar de zender die is opgeslagen onder de bijbehorende voorkeuzetoets.

DISC/MP3/WMA-bediening 

Overschakelen naar DISC-bron
Plaats de DISC voorzichtig met de bedrukte zijde naar boven in de discsleuf. DISC-weergave begint. Of druk op de MODE-knop om naar de DISC-bron te schakelen.

TRACKS SELECTEREN

Media KNOPEN/KNOPEN knop om naar het vorige / volgende nummer te gaan.
Houden KNOPEN/KNOPEN knop om snel achteruit of vooruit te spoelen. Druk op"KNOPEN”-knop om opnieuw af te spelen.

Pauzeren/afspelen 

Media KNOPEN knop om het afspelen te pauzeren. Druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten.

Intro Operatie 

Druk op de INT-toets om de eerste 10 seconden van elk nummer af te spelen. Druk er nogmaals op om deze functie te annuleren.

Herhaal EEN/ALLE bewerking

Druk op de RPT-knop om hetzelfde nummer te herhalen. Druk er nogmaals op om alle nummers te herhalen.

Willekeurige AAN/UIT-bediening

Druk op de RDM-knop om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen. Druk nogmaals om deze functie te annuleren.

Werp de schijf uit
Media KNOPEN knop om de schijf uit te werpen.

DIR+/DIR- Functie (voor MP3/WMA)

Druk op de DIR-/DIR+-knop om de vorige/volgende map te selecteren om af te spelen.

+ 10 / -10 File Functie (voor MP3/WMA)

Houd de DIR+/DIR- knop 2 seconden ingedrukt om +10/-10 . over te slaan file spelen.

Nummerzoekbewerking

Houd 1/ ingedruktKNOPEN knop om de zoekmodus voor nummers te selecteren: DIR SCH of NUM SCH

 1. DIR SCH: Houd 1/ ingedruktKNOPEN een keer op de knop. Het toont "DIR SCH". Draai de VOL-knop om de map te selecteren
  druk vervolgens op de SEL-knop in de map. Draai nogmaals aan de VOL-knop om het nummer te selecteren. Druk vervolgens op SEL om af te spelen.
 2. NUM SCH: Houd 1/ ingedruktKNOPEN toets en druk dan kort op 1/KNOPEN knop. Het toont "NUM SCH".
  U kunt het nummer selecteren door direct de cijfertoetsen in te voeren: 0-9 (MODE=7, KNOPEN = 8, KNOPEN =9, DISP=0).
  U kunt ook aan de VOL-knop draaien om het cijfer te selecteren. Druk vervolgens op SEL om af te spelen.

Wijziging video/foto/muziek afspelen 

Wanneer er video/foto/muziek is files op de schijf/USB. Plaats de schijf/USB in het apparaat, het zal de muziek automatisch afspelen. Houd de BAND-knop herhaaldelijk ingedrukt om naar het afspelen hieronder te gaan: Muziek–>Video–>Foto

LET OP

 1. Wanneer u een mp3-speler met een normale batterij (niet-oplaadbare batterij) aansluit, moet u eerst de batterij uit de mp3-speler verwijderen en vervolgens aansluiten op de USB-interface. Anders kan de batterij barsten.
 2. Wanneer er belangrijke files in de DISC/USB/SD, sluit deze niet aan op het hoofdapparaat om af te spelen. Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor belangrijke files dat verlies of beschadigd.

ONDERSTEUNDE MP3/WMA-DECODEERMODI

De hoofdeenheid ondersteunt MP3/WMA (Windows Media Audio) decoderingsmodi zoals hieronder.

Standaard Bitsnelheid (kbps) Ondersteunt modus:
MPEG1-audiolaag 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192, 256,320

Stereo
Windows Media-audio (44.1 kHz) 64, 96, 128, 192 Stereo

De USB-oplossing ondersteunt:

 1. Map: 500 max.
 2. File: maximaal 999
 3. Diepte map: 8 lagen
 4. Grootte: 64 GB

DRAADLOZE BT STREAMING-BEDIENING

KOPPELEN
Selecteer het item Draadloos BT en zoek het BT-apparaat op uw telefoon.
Selecteer "PyIeUSA" en voer wachtwoord "0000" in als er een wachtwoord nodig is.
Het BT-pictogram wordt weergegeven als het koppelen gelukt is.

Draadloze BT-audio (A2DP-functie)

Druk op de MODE-knop om naar de bron "BT MUSIC" te gaan. Het zal automatisch een nummer van uw mobiele telefoon afspelen.
Druk op de toets om te pauzeren/KNOPEN het lied. druk op KNOPEN/KNOPEN knop om te selecteren KNOPEN/KNOPEN vorige liedje.

Koppel de draadloze BT . los

Nadat de telefoon is gekoppeld met het apparaat. Houd de MODE-toets ingedrukt om BT los te koppelen/opnieuw aan te sluiten.
Opmerking: Bij de eerste keer koppelen met een mobiele telefoon moet u een mobiele telefoon gebruiken om het apparaat te koppelen. BT OFF/ON-item alleen om de functie los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

SCHIJF OPMERKINGEN

A. Opmerkingen over schijven:
Pogingen om schijven met een niet-standaard vorm te gebruiken (bijv. vierkant, start, hart) kunnen

 1. Beschadig het apparaat. Gebruik alleen ronde CD-schijven voor dit apparaat.
 2. Plak geen papier of plakband, enz. in de labelzijde of de opnamezijde van discs, aangezien dit een storing kan veroorzaken.
 3. Vuil, stof, krassen en kromtrekkende schijven veroorzaken een verkeerde werking.

B.Opmerkingen over cd-r's (opneembare cd's)/cd-rw's (herschrijfbare cd's): 

 1. Zorg ervoor dat u alleen schijven met de volgende markeringen gebruikt om het apparaat af te spelen:
  SCHIJF OPMERKINGEN
 2. Het apparaat kan geen CD-R en CD-RW afspelen die niet is gefinaliseerd.
  (Raadpleeg de handleiding van uw CD-R/CD-RW-recorder of CD-R/CD-RW-software voor meer informatie over het finalisatieproces).
 3. Afhankelijk van de opnamestatus, de omstandigheden van de schijf en de apparatuur die voor de opname wordt gebruikt, kunnen sommige CD-R's/CD-RW's mogelijk niet worden afgespeeld op dit apparaat. (zie *1)
  ^1: Raadpleeg de volgende aanbevelingen voor een betrouwbaardere weergave:
  A. Gebruik cd-rw's met snelheid 1x tot 4x en schrijf met snelheid 1x tot 2x.
  B. Gebruik cd-r's met snelheid 1x tot 8x en schrijf met snelheid 1x tot 2x.
  c.Speel geen CD-RW af die meer dan 5 keer is beschreven

c. Opmerkingen over MP3 files (alleen MP3-versie): 

 1. De schijf moet in het ISO9660 niveau 1 of niveau 2 formaat zijn, of Joliet of Romeo in het uitbreidingsformaat.
 2. Bij het benoemen van MP3 file, zorg ervoor dat de file naamextensie is ".MP3".
 3. Voor een niet-MP3 file, ook al is het file naamextensie ".MP3" is, zal het toestel deze niet herkennen.

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL

KEYS ACTIE RADIO DISC USB AUX/AV-IN BT-MUZIEK
POWER Bermuda's Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen
lang uitschakelen uitschakelen uitschakelen uitschakelen uitschakelen
A Bermuda's Zone A
dempen aan / uit
Zone A
dempen aan / uit
Zone A
dempen aan / uit
Zone A
dempen aan / uit
Zone A
dempen aan / uit
lang / / / / /
B Bermuda's Zone B
dempen aan / uit
Zone B
dempen aan / uit
Zone B
dempen aan / uit
Zone B
dempen aan / uit
Zone B
dempen aan / uit
lang / / / / /
C Bermuda's C-zone
dempen aan / uit
C-zone
dempen aan / uit
C-zone
dempen aan / uit
C-zone
dempen aan / uit
C-zone
dempen aan / uit
lang / / / / /
MUTE Bermuda's Alles dempen
aan / uit
Alles dempen
aan / uit
Alles dempen
aan / uit
Alles dempen
aan / uit
Alles dempen
aan / uit
lang / / / / /
VOL + Bermuda's Volume omhoog Volume omhoog Volume omhoog Volume omhoog Volume omhoog
lang Volume snel omhoog Volume snel omhoog Volume snel omhoog Volume snel omhoog Volume snel omhoog
VOL- Bermuda's Volume verminderen Volume verminderen Volume verminderen Volume verminderen Volume verminderen
lang Volume snel omlaag Volume snel omlaag Volume snel omlaag Volume snel omlaag Volume snel omlaag
DISC Bermuda's overschakelen naar DISC
(bron)
DIR SCH/
AANTAL SCH
overschakelen naar DISC
(bron)

overschakelen naar DISC

overschakelen naar DISC
(bron)
(bron)
lang / I / 1 /
AM/EM
GELD BESPAREN
Bermuda's bandwissel overschakelen naar radio
(bron)
overschakelen naar radio
(bron)
overschakelen naar radio
(bron)
overschakelen naar radio
(bron)
lang Auto winkel / I / /
AUX Bermuda's overschakelen naar AUX IN1
(bron)
overschakelen naar AUX IN1
(bron)
overschakelen naar AUX IN1
(bron)
overschakelen naar AUX IN1
(bron)
overschakelen naar AUX IN1
(bron)
lang overschakelen naar AUX 1N2
ZWENDELS
overschakelen naar AUX IN2
(bron)
overschakelen naar AUX IN2
(bron)
overschakelen naar AUX IN2
(bron)
overschakelen naar AUX IN2
(bron)
USB Bermuda's overschakelen naar USB
mode
overschakelen naar USB
mode
DIR SCH/
AANTAL SCH
overschakelen naar USB
mode
overschakelen naar USB
mode
lang / / / 1 /
BT Bermuda's overschakelen naar 8T
(bron)
overschakelen naar BT
(bron)
overschakelen naar 81
(bron)
overschakelen naar BT
(bron)
/
lang BT uit/inkt BT-offilink BT uit/inkt BT-offilink BT oft/fink
0/DIS
P
Bermuda's info/dock info/dock/SCH:O info/dockISCH:O info/cbdt info/dock
lang Klok instelling Klok instelling Klok instelling Klok instelling Klok instelling
1/PA
U
Bermuda's M1-station oproepen afspelen/pauzeren/SCH:1 afspelen/pauzeren/SCH:1 / speel pauze
lang Opslaan in M1 / / / /
2/INT Bermuda's M2-station oproepen INT aan/uit/SCH:2 INT aan/uit/SCH:2 / /
lang Opslaan in M2 1 / / /
3/RPT Bermuda's M3-station oproepen RPT (EEN/ALLEEN)
SCH:3
RPT (EEN/ALLEEN)
SCH:3
/ /
lang Opslaan in M3 1 / / /
Ik 0

2

Bermuda's M4-station oproepen RDM
aan/uit/SCH:4
RDM
aan/uit/SCHA
/ /
lang Opslaan in M4 / / /  
5/DIR- Bermuda's M5-station oproepen DIR-/SCH• DIR-/SCH:5 I /
lang Opslaan in M5 -10 -10 / /
6/DIR
+
Bermuda's M6-station oproepen DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
lang Opslaan in M6 + 10 + 10 1 /
71EQ/
LOUD
Bermuda's POP-ROCK-KLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-KLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-KLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-KLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-KLAS-
JAZZ-OFF
lang LUID aan/uit LUID aan/uit LUID aan/uit LUID aan/uit LOUD ui
811cc Bermuda's Zoek naar beneden vorig
file/SCH:8
vorig
file/SCH:8
/ vorig file
lang Handmatig afslaan FR FR / /
9/>>Ik Bermuda's Opzoeken volgende file/SCH:9 volgende file/SCH:9 1 volgende file
lang Handmatig omhoog draaien FF FF / /
REW
«
Bermuda's Manuel neer FR FR / /
lang / / / / /
FWD
>>
Bermuda's Handmatig omhoog draaien FF FF / /
lang   / / / /
SEL Bermuda's ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZONE A->ZONE B-
>ZONE C (GAS-

TRE-BAL-EQ-

LUID•P VOL)

ZONE A->ZONE 8-
>ZONE C (GAS-

TRE-BAL-E(k

LOUD-P VOL)

lang PIEP->KLOK
(12/24)-,CT(indepl
sync)-> GEBIED->
DX/STEREO
(PIEP)->
KLOK (12/24)
(PIEP)->
KLOK (12/24)
(PIEP)->
KLOK (12/24)
(PIEP)->
KLOK (12/24)
ALAAR
M
Bermuda's Wekker aan/uit Wekker aan/uit Wekker aan/uit Wekker aan/uit Wekker aan/uit
lang Alarminstelling Alarminstelling Alarminstelling Alarminstelling Alarminstelling
SLEEP Bermuda's Slaap aan/uit Slaap aan/uit Slaap aan/uit Slaap aan/uit Slaap aan/uit
lang Slaapstand
(1-59 minuten)
Slaapstand
(1-59 minuten)
Slaapstand
(1-59 minuten)
Slaapstand
(1-59 minuten)
Slaapstand
(1-59 minuten)
DIM Bermuda's DIM hoog/ow DIM hoog laag DIM hoog/laag DIM hoog/ow DIM hoog Aow
lang / / / / /
  Bermuda's / Cursor omhoog bewegen / / /
lang I / / / /
V Bermuda's I Cursor omlaag
beweging
/ / /
lang I / / / /
Bermuda's / Cursor naar links verplaatsen / / /
lang / / / / /
  Bermuda's / Cursor naar rechts / / /
lang / / / / /
OK Bermuda's / Bevestigen Bevestigen / /
lang / / / / /
STOP Bermuda's / stoppen / / /
lang / / / / /
INSTELLEN
P
Bermuda's / Instellingenmenu / / /
lang / / / / /
ZOOM Bermuda's / Zoom in / / /
lang / I I I I
TITEL Bermuda's / terug naar TITEL
MENU
/ / /
lang / / / / /
GOTO Bermuda's / GOTO / / /
lang / I I I I
AUDIO
VOCHTIG
Bermuda's MONO/STEREO Audio Audio / /
lang / / / / /
ONDER-T Bermuda's / Ondertitel / / /
lang / / / / /

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de bedradingsaansluiting voordat u de checklist doorloopt. Als een van de problemen aanhoudt nadat de checklist is gemaakt, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde servicedealer.

Symptoom Veroorzaken oplossing
Geen kracht De contactschakelaar van de auto staat niet aan. Als de voeding is aangesloten op de circuits van de auto-accessoires, maar de motor niet draait, zet u de contactsleutel op "ACC".
De zekering is doorgebrand Vervang de zekering
Schijf kan niet worden geladen of uitgeworpen. Aanwezigheid van cd-schijf in de speler. Verwijder de schijf in de speler en plaats een nieuwe.
De schijf in omgekeerde richting plaatsen. Plaats de cd met het label naar boven gericht.
Compact disc is extreem vuil of detective disc. Reinig de schijf of probeer een nieuwe af te spelen.
 

De temperatuur in de auto is te hoog.

Koel af of totdat de omgevingstemperatuur weer normaal is.
condensatie Laat de speler ongeveer een uur uit staan ​​en probeer het dan opnieuw.
Geen geluid Volume is minimaal Pas het volume aan op een gewenst niveau
Bedrading is niet goed aangesloten Controleer bedrading aansluiting
Geluid slaat over De installatie hoek:

meer dan 30 graden is.

Pas de installatiehoek aan op minder dan 30 graden.
De schijf is extreem vuil of defect. Reinig de cd en probeer een nieuwe af te spelen.
De bedieningstoetsen werken niet De ingebouwde microcomputer werkt niet goed vanwege ruis. Druk op de RESET-knop. Het voorpaneel is niet goed op zijn plaats bevestigd.
De radio doet het niet. De Radio zender automatisch selectie doet werkt niet. De antennekabel is niet aangesloten. Steek de antennekabel stevig in.
De signalen zijn te zwak. Selecteer handmatig een zender.

Vragen? Opmerkingen?
We zijn hier om te helpen!
Telefoon: (1) 718-535-1800

E-mail: ondersteuning@pyleusa.com

Documenten / bronnen

PYLE RVSD300 digitaal mobiel ontvangersysteem [pdf] Gebruikershandleiding
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, Digitaal mobiel ontvangersysteem, RVSD300 Digitaal mobiel ontvangersysteem

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *