Power AirFryer XL Gebruikershandleiding

Krachtige AirFryer XL

Belangrijk: Power AirFryer XLTM Garantie-informatie binnenin

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Frituren zonder schuldgevoel en meer ...

We houden allemaal van gefrituurd eten ...

Krokant gebakken kip, frites, kokosgarnalen, parmezaanse kip, knapperige hotwings… de lijst gaat maar door. Die smakelijke lekkernijen zijn onderdeel geworden van onze dagelijkse voeding. Tot nu toe was het onmogelijk om die geweldige knapperigheid en smaak te krijgen die bij dat voedsel hoort zonder te braden in frituurvet of olie.

Goed nieuws!

De New Power AirFryer XLTM heeft alles veranderd. Ons culinaire ontwerpteam heeft een kooksysteem geperfectioneerd dat de olie vrijwel uit het proces verwijdert en vervangt door hete circulerende lucht die het voedsel omringt en het tot knapperige en sappige perfectie kookt.

De Power AirFryer XLTM

Bakt niet alleen uw favoriete gefrituurde gerechten, maar het grilt en bakt ook vele andere favorieten zoals "luchtgebakken" hamburgers, calzones en donuts. Makkelijker kan het niet! Met "OneTouch Presets" kunt u de tijd en temperatuur instellen voor een aantal van uw favorieten, zoals knapperige garnalen, frites en kip in zuidelijke stijl. U en uw gezin zullen jarenlang genieten van heerlijk eten en snacks met de Power AirFryer XLTM.

Voordat u begint

Het is erg belangrijk dat u deze hele handleiding leest om er zeker van te zijn dat u volledig vertrouwd bent met de werking en voorzorgsmaatregelen.

Voordat u begint

belangrijk

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

 • LEES EN VOLG alle instructies zorgvuldig.
 • DOMPEL de behuizing, die elektrische componenten en verwarmingselementen bevat, NOOIT onder in water. Niet afspoelen onder de kraan.
 • OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, mag u geen vloeistof van welke aard dan ook in de behuizing van de hoofdeenheid met de elektrische componenten gieten.
 • DIT APPARAAT HEEFT EEN GEPOLARISEERDE STEKKER (het ene blad is breder dan het andere). Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer de stekker op geen enkele manier te wijzigen.
 • CONTROLEER OF het apparaat is aangesloten op een stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
 • OM TE VOORKOMEN VAN VOEDSELCONTACT met de verwarmingselementen, mag u de bakmand niet te vol doen.
 • Dek de luchtinlaat- en uitlaatopeningen NIET af terwijl de Power AirFryer XLTM in werking is. Als u dit wel doet, wordt gelijkmatig koken voorkomen en kan het apparaat beschadigd raken of oververhit raken.
 • GIET NOOIT olie in de buitenste mand. Dit kan brand en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
 • TIJDENS HET KOKEN bereikt de interne temperatuur van het apparaat enkele honderden graden F. Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u nooit uw handen in het apparaat steken tenzij het grondig is afgekoeld.
 • DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een verantwoordelijke persoon of de juiste instructies hebben gekregen voor het gebruik van het apparaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
 • Gebruik dit apparaat NIET als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf op enigerlei wijze is beschadigd.
 • ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, moet u het laten vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
 • HOUD HET APPARAAT en het netsnoer buiten het bereik van kinderen wanneer het in gebruik is of bezig is met afkoelen.
 • HOUD HET SNOER uit de buurt van hete oppervlakken. Steek de stekker niet in het stopcontact en bedien de bedieningselementen van het apparaat niet met natte handen.
 • SLUIT DIT APPARAAT NOOIT AAN op een externe tijdschakelklok of een apart afstandsbedieningssysteem.
 • GEBRUIK DIT APPARAAT NOOIT met een verlengsnoer van welke soort dan ook.
 • GEBRUIK HET APPARAAT NIET op of nabij brandbare materialen zoals tafelkleden en gordijnen.
 • Plaats het apparaat tijdens het koken niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 5 ”vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en boven het apparaat. Plaats niets op het apparaat.
 • GEBRUIK de Power AirFryer XLTM NIET voor enig ander doel dan beschreven in deze handleiding.
 • Gebruik het apparaat NOOIT zonder toezicht.
 • WANNEER IN WERKING, komt hete stoom vrij door de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de luchtuitlaatopeningen. Vermijd ook de hete stoom en lucht bij het verwijderen van de buitenkorf en bakmand uit het apparaat.
 • DE BUITENOPPERVLAKKEN VAN HET APPARAAT kunnen heet worden tijdens gebruik. De buitenkorf en bakmand zullen heet zijn… draag ovenwanten bij het hanteren van hete onderdelen of het aanraken van hete oppervlakken.
 • MOET DE UNIT ZWARTE ROOK UITSTUREN, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en wacht tot het roken is gestopt voordat u de buiten- en bakmanden verwijdert.

Waarborgen

LET OP

 • Gebruik het apparaat altijd op een horizontaal oppervlak dat waterpas, stabiel en onbrandbaar is.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in commerciële of winkelomgevingen.
 • Als de Power AirFryer XLTM oneigenlijk wordt gebruikt of voor professionele of semi-professionele doeleinden of als het niet wordt gebruikt volgens de instructies in de gebruikershandleiding, vervalt de garantie en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.
 • Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
 • Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het vastpakt, schoonmaakt of opbergt.
 • Zorg ervoor dat de ingrediënten die in dit apparaat worden bereid, gekookt uitkomen in een goudgele kleur in plaats van donker of bruin. Verwijder verbrande resten.
 • De Power AirFryer XLTM is uitgerust met een interne microschakelaar die de ventilator en het verwarmingselement automatisch uitschakelt wanneer de buitenste mand wordt verwijderd.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het apparaat heeft een ingebouwde timer en wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aftellen nul bereikt. U kunt het apparaat handmatig uitschakelen door op de timerknoppen te drukken totdat het nul aangeeft of door één keer op de annuleertoets te drukken. In beide gevallen wordt het apparaat automatisch binnen 20 seconden uitgeschakeld.

ELEKTRISCHE ENERGIE

Als het elektrische circuit wordt overbelast door andere apparaten, werkt uw nieuwe apparaat mogelijk niet correct. Het moet worden gebruikt op een speciaal elektrisch circuit.

BESCHERMINGSSYSTEEM VOOR OVERVERHITTING

Als het interne temperatuurregelsysteem faalt, wordt het oververhittingsbeveiligingssysteem geactiveerd en zal de unit niet werken. Mocht dit gebeuren, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opnieuw opstart of opbergt.

ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN (EMF)

Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Indien correct en volgens de instructies in deze gebruikershandleiding gebruikt, is het apparaat veilig te gebruiken op basis van wetenschappelijk bewijs dat vandaag beschikbaar is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

Power AirFryerTM XL-onderdelen

BELANGRIJK: Uw Power AirFryer XLTM is verzonden met de onderstaande componenten. Controleer alles zorgvuldig voor gebruik. Gebruik dit product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is en neem contact op met de verzender via het klantenservicenummer achter in deze gebruikershandleiding.

 1. Bak mandje
 2. Mandontgrendelingsknop
 3. Mandhandvat
 4. Buitenmand
 5. Buitenste mand en bakmand
 6. Voedselscheidingsinzetstuk
 7. Luchtinlaatopening 8. Digitale besturing
 8. Luchtuitlaatopening
 9. Behuizing hoofdeenheid

Power AirFryerTM XL-onderdelen

LET OP: Druk nooit op de mandontgrendelingsknop tenzij de bakmand en de buitenmand op een vlak, hittebestendig oppervlak staan. Let er bij het verwijderen van de buitenste frituurmand op dat u niet op de mandhendelknop drukt. Buitenkorf zal scheiden van bakmand.

Power AirFryerTM XL-onderdelen 2

Met behulp van het digitale bedieningspaneel

Met behulp van het digitale bedieningspaneel

Knop 1 - Aan / uit-knop

Zodra de buitenste mand en de bakmand correct in de behuizing van de hoofdeenheid zijn geplaatst, gaat de aan / uit-knop branden. Als u één keer de aan / uit-knop selecteert, wordt de eenheid op een standaardtemperatuur van 370 ° F ingesteld en wordt de kooktijd ingesteld op 15 minuten. Als u de aan / uit-knop een tweede keer selecteert, wordt het kookproces gestart. Als u tijdens de kookcyclus op de aan / uit-knop drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Het rode lampje gaat uit, het blauwe ventilatorlampje blijft 20 seconden draaien.

Knoppen 2 en 3 - Timer bedieningsknoppen

Met de symbolen + en - kunt u de bereidingstijd met één minuut toevoegen of verkorten. Als u de knop ingedrukt houdt, verandert de tijd snel.

Knoppen 4 en 5 - Knoppen voor temperatuurregeling

Met de symbolen + en - kunt u de bereidingstemperatuur met 10 ° F per keer toevoegen of verlagen. Door de knop ingedrukt te houden, verandert de temperatuur snel. Temperatuurregelbereik: 180 ° F - 400 ° F.

6. Knop 6 - Vooraf ingestelde knop

Door de “M” Preset-knop te selecteren, kunt u door de zeven populaire voedselkeuzes bladeren. Eenmaal geselecteerd, begint de vooraf bepaalde tijd en kooktemperatuurfunctie. Opmerking: u kunt de vooringestelde functie opheffen door de tijd en temperatuur handmatig te verhogen of te verlagen.

7 - 13. Knoppen 7 tot 13 - Vooraf ingestelde keuzes

Zeven voorinstellingen om uit te kiezen, waaronder: frites, koteletten en andere kleinere stukken vlees, garnalen, gebak, kip, biefstuk en vis.

14. Tijd en temperatuur

Dit display houdt de temperatuur en de resterende kooktijd bij.

15. Draaiende ventilatorweergave

Het display van de draaiende ventilator wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en tot 20 seconden nadat het is uitgeschakeld. Een rode, stervormige LED zal verschijnen in het midden van de ventilator wanneer het apparaat in de modus "koken" of "voorverwarmen" staat.

Draaiende ventilatorweergave

Koken met de Power AirFryer XLTM zonder voorinstellingen

Als u eenmaal bekend bent met de Power AirFryer XLTM, wilt u misschien experimenteren met uw eigen recepten. U hoeft geen vooraf ingestelde functie te selecteren. Kies eenvoudig de tijd en temperatuur die bij uw persoonlijke smaak passen.

Voorverwarmen van de Power AirFryer XLTM

U kunt het apparaat voorverwarmen voor efficiënter koken door simpelweg een kooktijd van 2 of 3 minuten te selecteren en te koken op de standaard of hogere temperatuur. Om voor te verwarmen, moet u de lege bakmand en buitenmand in de unitbehuizing plaatsen.

WAARSCHUWING:

Vul de buitenste mand nooit met bakolie of een andere vloeistof! Dit kan brandgevaar of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Algemene bedieningsinstructies

Voordat u de Power AirWave Fryer XLTM voor het eerst gebruikt ...

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, labels en stickers en was de buitenmand en bakmand met warm zeepsop. De Outer en Fry Basket zijn ook vaatwasmachinebestendig. Veeg de kookunit van binnen en van buiten af ​​met een schone, vochtige doek. Was de kookunit nooit en dompel hem nooit onder in water. Vul de buitenste mand nooit met olie… dit apparaat kookt alleen met hete lucht.

Voorbereiden voor gebruik

Algemene bedieningsinstructies

Een veelzijdig apparaat

De Power AirWave Fryer XLTM is ontworpen om een ​​breed scala van uw favoriete gerechten te bereiden. De grafieken en tabellen in deze handleiding en de receptengids zullen u helpen geweldige resultaten te behalen. Raadpleeg deze informatie voor de juiste tijd- / temperatuurinstellingen en de juiste hoeveelheden voedsel.

Tijd om "Hete lucht" -stijl te bakken ...

Bij het verwijderen van de buitenmand kunt u een lichte weerstand voelen. Plaats uw hand op het apparaat en trek voorzichtig aan de buitenste mand.

Tijd om "hete lucht" -stijl te bakken

LET OP: BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE BUITENMAND,
LET OP DAT U NIET OP DE KNOP VAN DE MANDHENDEL DRUKT. DE BUITENMAND ZAL SCHEIDEN VAN DE FRITUURMAND.

WAARSCHUWING:

Draag een ovenwant om de hand die u gebruikt om het apparaat op zijn plaats te houden. Plaats de ingrediënten in de bakmand (fig. A).

Opmerking: Vul de bakmand nooit boven de aanbevolen hoeveelheid, aangezien dit de kwaliteit van het eindresultaat kan beïnvloeden of de elektrische verwarmingsspiralen kan verstoren.

Schuif de bakmand terug in de bak totdat hij op zijn plaats “klikt” (fig. B). Gebruik de buitenmand nooit zonder de bakmand.

Voorzichtigheid: Tijdens het kookproces wordt de buitenkorf erg heet. Zorg ervoor dat u een hittebestendig oppervlak in de buurt heeft wanneer u het verwijdert om de voortgang te controleren.

 • Wanneer de bakmand en het voedsel stevig op hun plaats zitten, drukt u eenmaal op de aan / uit-knop (pagina 5 fig.1).
 • Selecteer een vooraf ingestelde functie met behulp van de "M" -knop (pagina 5 afb. 6) of stel handmatig de temperatuur en vervolgens de tijd in
  (pagina 5 afb. 2,3,4,5).
 • Druk eenmaal op de aan / uit-knop (pagina 5 afb. 1) en de Power AirWave Fryer XLTM doorloopt het kookproces.

Opmerking: U kunt de bakmand op elk moment tijdens het proces verwijderen om de voortgang te controleren. Zie instructies op pagina 6 als u het apparaat wilt voorverwarmen.

Omdat de snelle heteluchttechnologie de lucht in het apparaat onmiddellijk opwarmt, wordt het proces nauwelijks verstoord door de buitenkorf tijdens het frituren met hete lucht even uit het apparaat te trekken.

Raadpleeg de grafieken in deze handleiding of de receptengids om de juiste instellingen te bepalen.

Schudden ...

Om een ​​gelijkmatige bereiding te garanderen, moeten sommige voedingsmiddelen tijdens het kookproces worden “geschud”. Om dit te doen, verwijdert u eenvoudig de buitenste mand en bakmand uit het apparaat ... schud de inhoud voorzichtig naar behoefte en plaats het terug in het apparaat om verder te koken. Voor zwaarder voedsel kunt u de bakmand voor het schudden van de buitenbak halen. Om dit te doen, plaatst u de gemonteerde buitenkorf en bakmand op een hittebestendig oppervlak. Druk op de ontgrendelingsknop (fig.2) en til de bakmand voorzichtig op. Schud de ingrediënten, plaats de bakmand in de buitenkorf en doe deze terug in het apparaat om het koken te beëindigen.

Shaking

Voorzichtigheid: De buitenste mand zal heet zijn… draag tijdens deze procedure een ovenwant.

Tip: Stel de timer in op 1/2 van de tijd die nodig is voor het recept en de timerklok waarschuwt u wanneer het tijd is om te “schudden”.

Als je de timergeluiden hoort, is de vooraf ingestelde bereidingstijd verstreken. Trek de buitenmand uit het apparaat en plaats deze op een hittebestendige ondergrond.

Om ingrediënten (bijv. Frites) te verwijderen, plaatst u de bakmand op een hittebestendig oppervlak, drukt u op de vrijgaveknop (fig. 2) en tilt u de bakmand uit de buitenkorf. Draai de bakmand om en laat de ingrediënten op een bord vallen. Gebruik niet-schurend keukengerei om grotere etenswaren te verwijderen.

Draai de bakmand niet ondersteboven terwijl de buitenkorf er nog aan vast zit… overtollige olie die zich op de bodem van de buitenkorf heeft verzameld, zal op het voedsel lekken.

Wanneer een hoeveelheid voedsel is gekookt, is het apparaat direct klaar voor het bereiden van een andere batch.

Instellingen

 • De tabel aan de rechterkant helpt u bij het selecteren van de juiste temperatuur en tijd voor het beste resultaat. Naarmate u meer vertrouwd raakt met het kookproces van Power AirWave Fryer XLTM, kunt u deze instellingen aanpassen aan uw persoonlijke smaak.
 • Omdat de snelle heteluchttechnologie de lucht in het apparaat onmiddellijk opwarmt, wordt het proces nauwelijks verstoord door de bakmand tijdens het frituren even uit het apparaat te trekken.

Tips

 • Voedsel dat kleiner is, heeft meestal een iets kortere kooktijd nodig dan grotere.
 • Grote hoeveelheden voedsel hebben slechts een iets langere kooktijd nodig dan kleinere hoeveelheden.
 • Door kleinere etenswaren halverwege het kookproces te “schudden”, worden alle stukken gelijkmatig gebakken.
 • Voor een knapperiger resultaat wordt aangeraden een beetje plantaardige olie aan verse aardappelen toe te voegen. Voeg een beetje olie toe vlak voor het koken.
 • Snacks die normaal in een oven worden gekookt, kunnen ook in de Power AirWave Fryer XLTM worden gekookt.
 • Gebruik kant-en-klaar deeg om snel en gemakkelijk gevulde snacks te bereiden. Voorgemaakt deeg vereist ook een kortere kooktijd dan zelfgemaakt deeg.
 • Plaats een bakvorm of ovenschaal in de bakmand voor het bakken van een cake of quiche. Een blik of schaal wordt ook aanbevolen bij het koken van kwetsbaar of gevuld voedsel.
 • Je gebruikt de Power AirWave Fryer XLTM om voedsel op te warmen. Stel de temperatuur eenvoudig in op 300 ° F gedurende maximaal 10 minuten.

Tabel met algemene bedieningsinstructies

De bovenstaande tabel helpt u bij het kiezen van de basisinstellingen voor de geselecteerde ingrediënten.

Voeg 3 minuten toe aan de kooktijd wanneer u begint met een koud apparaat.

Opmerking: Houd er rekening mee dat deze instellingen indicaties zijn. Omdat ingrediënten verschillen in oorsprong, grootte, vorm en merk, kunnen we de beste instellingen voor uw ingrediënten niet garanderen.

Probleem oplossen

Probleem oplossen

Veelgestelde Vragen

 1. Kan ik met mijn Power AirWave Fryer XLTM andere gerechten bereiden dan gefrituurde gerechten?                                                                                               U kunt een verscheidenheid aan gerechten bereiden, waaronder steaks, karbonades, hamburgers en gebak. Zie de Power AirWave Fryer XLTM Receptgids.
 2. Is de Power AirWave Fryer XLTM geschikt voor het maken of opwarmen van soepen en sauzen?
  Kook of verwarm nooit vloeistoffen in de Power AirWave Fryer XLTM.
 3. Is het mogelijk om de unit op elk moment uit te schakelen?
  Druk eenmaal op de aan / uit-knop of verwijder de buitenste mand.
 4. Wat moet ik doen als het apparaat wordt uitgeschakeld tijdens het koken?
  Als veiligheidskenmerk heeft de Power AirWave Fryer XLTM een automatische uitschakelinrichting die schade door oververhitting voorkomt. Verwijder de buitenste mand en plaats deze op een hittebestendig oppervlak. Laat het apparaat afkoelen. Haal het netsnoer uit het stopcontact. Start opnieuw met de aan / uit-knop.
 5. Heeft het apparaat tijd nodig om op te warmen?
  Als u kookt vanaf een "koude start", voegt u ter compensatie 3 minuten toe aan de kooktijd.
 6. Kan ik het eten tijdens het kookproces controleren?
  U kunt de buitenste mand op elk moment tijdens het koken verwijderen. Gedurende deze tijd kunt u de inhoud in de bakmand "schudden" om een ​​gelijkmatige bereiding te verzekeren.
 7. Is de Power AirWave Fryer XLTM vaatwasmachinebestendig?
  Alleen de bakmand en de buitenmand zijn vaatwasmachinebestendig. Het apparaat zelf, dat de verwarmingsspiraal en elektronica bevat, mag nooit worden ondergedompeld in vloeistof van welke soort dan ook, of mag nooit worden schoongemaakt met iets anders dan een hete, vochtige doek of een niet-schurende spons met een kleine hoeveelheid mild schoonmaakmiddel.
 8. Wat gebeurt er als het apparaat nog steeds niet werkt nadat ik alles heb geprobeerd?
  de suggesties voor probleemoplossing?
  Probeer nooit een huisreparatie. Neem contact op met de fabrikant en volg de procedures uiteengezet in de garantie. Als u dit niet doet, kan uw garantie komen te vervallen.

De eenheden vergelijken

De eenheden vergelijken

 

Digitaal bedieningspaneel

Schoonmaak

Schoonmaak

Maak de Power AirWave Fryer XLTM schoon na elk gebruik. De buitenmand en de bakmand zijn bekleed met een speciale antiaanbaklaag. Gebruik op deze oppervlakken nooit schurende schoonmaakmiddelen of keukengerei.

 

 • Haal het netsnoer uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat grondig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.                                                  Opmerking: Door de buitenste mand van de bakmand te scheiden, zullen ze sneller afkoelen.
 • Veeg de buitenkant van het apparaat af met een warme, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
 • Maak de buitenste mand en de bakmand schoon met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een niet-schurende spons.                                                                                   Opmerking: De buitenmand en bakmand zijn vaatwasmachinebestendig.                            Tip: Als de buitenmand en de bakmand moeilijk te verwijderen voedseldeeltjes bevatten, laat de bakmand en de buitenkorf dan gemonteerd, vul ze met heet zeepachtig water en laat ze 10 minuten weken. Maak de binnenkant van het apparaat schoon met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een niet-schurende spons. Verwijder indien nodig ongewenste etensresten van het verwarmingselement met een schoonmaakborstel.

Kasten

 •  Haal de stekker uit het stopcontact en laat het grondig afkoelen.
 • Zorg ervoor dat alle componenten schoon en droog zijn.
 • Zet het apparaat op een schone, droge plaats.

Leefomgeving

Gooi alle ongewenste apparaten weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.

Beperkte garantie van zestig dagen van de fabrikant

De fabrikant garandeert dat alle onderdelen en componenten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product. Deze garantie is alleen geldig in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden:

 1. Normale slijtage valt niet onder deze garantie. Deze garantie is alleen van toepassing op gebruik door de consument en is ongeldig wanneer het product wordt gebruikt in een commerciële of institutionele omgeving.
 2. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van de consument en is niet overdraagbaar. Bovendien moet het aankoopbewijs worden aangetoond. Deze garantie is ongeldig als het product is onderworpen aan een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, onjuist onderhoud of reparatie, of niet-geautoriseerde modificatie.
 3. Deze beperkte garantie is de enige schriftelijke of uitdrukkelijke garantie die door de fabrikant wordt gegeven. Elke geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel op dit product is beperkt in duur tot de duur van deze garantie. Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe voor hoe lang een
  impliciete garantie is geldig, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
 4. Reparatie of vervanging van het product (of, indien reparatie of vervanging niet haalbaar is, terugbetaling van de aankoopprijs) is de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de consument onder deze garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade als gevolg van schending van deze garantie of enige andere
  impliciete garantie op dit product. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.
 5. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen.

Procedure voor reparaties of vervanging onder garantie:

Als garantieservice nodig is, moet de oorspronkelijke koper het product veilig verpakken en opsturentage betaald met een beschrijving van het defect, een aankoopbewijs en een cheque of postwissel voor $ 19.99 naar het volgende adres:

Tristar Producten Inc.
500 Retourweg
Wallingford, CT 06495.

Dit product is vervaardigd volgens de hoogste normen. Mocht u een probleem hebben, dan staat onze vriendelijke klantenservice klaar om u te helpen.
1-973-287-5129

 

Lees meer over deze gebruikershandleidingen ...

Power-AirFryer-XL-Manual-Optimized.pdf

Power-AirFryer-XL-Manual-Orginal.pdf

Vragen over uw handleiding? Post in de comments!

 

 

Join the Conversation

10 reacties

 1. Hallo, ik zou graag willen weten of het mogelijk is om een ​​handvat te bestellen? De mijne is kapot?

  Bonjour j'aimerais savoir si c'est mogelijk de commander une poignée? La mienne est cassée?

 2. Goedenavond. Ik wil het schrille gerinkel van de power airfryer onderdrukken? Onhoudbaar. Bedankt dat je me hebt verteld hoe ik het moet doen. Dank je
  Bonsoir. J'aimerai supprimer la sonnerie stridente du four power heteluchtfriteuse? Onhoudbaar. Merci de me dire comment faire. Je vous remercie

 3. We hebben er net een gekocht en de friet blijft allemaal bij elkaar als ze klaar en niet gaar zijn
  Op de hoogte van een ander et les frites restent toutes pris ensemble lorsqu'elles sont prêtes et ne sont pas assez cuites

  1. Waarom vrijwel niet bakken onder de onderkant van taarten, cakes etc. of het rooster nu boven of onder zit, met of zonder lekbak.
   Bedankt

   Pourquoi pratiquement pas de cuisson sous le dessous des tartes, gâteaux etc que la grille soit and haut ou en bas, avec ou sans lèchefrites.
   Dankjewel

 4. Het warmt niet genoeg op, ook al stop ik meer dan de tijd die ik nodig heb, dingen worden niet afgekookt, frites meer dan een uur en met temperaturen van 370 ° en ze koken niet af

  No calienta lo suficiente, por más que le pongo más que el tiempo que necesito, las cosas no llegan terminarse de cocinar, papas fritas más de una hora and con temperaturas de 370 ° y no se terminan de cocinar

 5. Ik heb een power xl classic airfryer 5qt gekocht als ik hem aanzet, gaat het bedieningspaneel heel snel uit en heb ik geen tijd om het logo te kiezen van wat ik ga voorbereiden examplaat de kip of vis tekenen enz. hoe kan ik ervoor zorgen dat het paneel niet zo snel uitschakelt bedankt
  compre una power xl classic air fryer 5qt cuando la prendoel panel de control se apaga muy rapido y no me da tiempo de escoger el logo de lo que voy a preparar por ej el dibujo del pollo o del pescado etc.como puedo lograr que el panel no se apague tan rapido gracias

 6. 'S Nachts had mijn XL Air Fryer de ventilator gestopt. Hoe kan het dat een aankoop van een paar maanden die ik maar een keer per week gebruik niet meer werkt?
  De la noche a la mañana a mi XL Air Fryer se le detuvo el ventilador. Is het mogelijk om samen te werken met een solo die je kunt gebruiken om samen te werken, ongeveer hetzelfde, wat je kunt doen?

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.