Document

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast LOGO

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast PRODUCT

Een naam waarop u kunt vertrouwen
Vertrouwen moet worden verdiend en wij zullen het uwe verdienen. Klanttevredenheid is de focus van ons bedrijf.
Van de fabriek tot het magazijn, van de verkoopvloer tot bij u thuis, de hele NewAir-familie belooft u innovatieve producten, uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden wanneer u die het meest nodig heeft.
Reken op NewAir.
Welkom bij onze familie als trotse NewAir-eigenaar. Er zijn hier geen robots, echte mensen hebben uw product verzonden en echte mensen zijn hier om u te helpen.
Contact:
Voor vragen over uw product kunt u contact met ons opnemen via:

Bel: 1-855-963-9247
E-mail: [e-mail beveiligd]
online: www.newair.com 

Verbind je met ons: 

Facebook: Facebook.com/newairusa 
YouTube: YouTube.com/newairusa
instagRAM: instagram.com/newairusa
Twitter: Twitter.com/newairusa 

SPECIFICATIES

MODEL NO. NRF031BK00/ NRF031GA00
VOLTAGE: 110V-120V
NOISE LEVEL: 45dB
FVERZOEK: 60Hz
PEIGEN CONSUMPTIE: 270w
STORAGE CAPACITEIT: 3.1 cu. ft.
RKOELKAST TEMP. RANGEL: 32 ° F ~ 50 ° F
FREEZER TEMP. RANGEL: -11.2 ° F ~ 10.4 ° F
RKOELMIDDEL: R600a

REGISTREER UW PRODUCT ONLINE

Registreer uw NewAir-product vandaag online!
Neem voordeeltage van alle voordelen die productregistratie te bieden heeft:

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 1Service en Ondersteuning
Diagnose van probleemoplossing en serviceproblemen sneller en nauwkeuriger
newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 2Meldingen oproepen
Blijf op de hoogte van veiligheid, systeemupdates en terugroepingsmeldingen
newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 3Speciale promoties
Schrijf u in voor promoties en aanbiedingen van NewAir

Het online registreren van uw productinformatie is veilig en neemt minder dan 2 minuten in beslag:
newair.com/register 

Als alternatief raden we u aan een kopie van uw aankoopbewijs hieronder bij te voegen en de volgende informatie te noteren op het typeplaatje van de fabrikant op de achterkant van het apparaat. U hebt deze informatie nodig als het nodig wordt om contact op te nemen met de fabrikant voor servicevragen.

Aankoopdatum: ___________________________________________
Serienummer: ____________________________________________
Modelnummer: ____________________________________________

VEILIGHEIDSINFORMATIE & WAARSCHUWINGEN

Waarschuwing: risico op brand / ontvlambare materialen

 • Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere soortgelijke niet-retailwerkomgevingen.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 • Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde technicus.
 • Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen in dit apparaat.
 • Het apparaat moet worden losgekoppeld voordat gebruikersonderhoud wordt uitgevoerd.
 • Waarschuwing: Houd ventilatieopeningen op het apparaat vrij van obstakels.
 • Waarschuwing: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, tenzij aanbevolen in deze handleiding.
 • waarschuwing: Beschadig het koudemiddelcircuit niet.
 • Waarschuwing: Gooi de koelkast weg volgens de plaatselijke voorschriften.
 • Waarschuwing: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt.
 • Waarschuwing: Vermijd het gebruik van een stekkerdoos met meerdere stopcontacten om het apparaat aan te sluiten.
 • Gebruik geen verlengsnoeren of ongeaarde adapters (met twee pennen).
 • Gevaar: Risico op beknelling van kinderen. Voordat u een koelkast of vriezer weggooit:
  • Doe de deuren eraf.
  • Zet de planken op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
 • De koelkast moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u probeert accessoires te installeren.
 • Het door het apparaat gebruikte koelmiddel en cyclopentaanschuim zijn ontvlambaar. Daarom moet het apparaat, wanneer het wordt weggegooid, worden bewaard www.newair.com 8 verwijderd van elke vuurbron en worden verwijderd door een speciaal bergingsbedrijf met de overeenkomstige kwalificatie om het op een veilige manier te verwijderen en schade aan het milieu of andere schade te voorkomen.
 • Volg de volgende instructies om besmetting van voedsel te voorkomen:
  • Het langdurig openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
  • Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
  • Bewaar rauw vlees en vis in lekvrije containers in de koelkast om kruisbesmetting met ander voedsel door contact te voorkomen.
  • Als het koelapparaat voor langere tijd leeg staat, is het belangrijk om het volgende aan het apparaat te doen: uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen en de deur open laten staan ​​om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
 • Dit koelapparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.
 • Waarschuwing: Om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het volgens de instructies worden bevestigd.

BETEKENIS VAN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSYMBOLEN

Deze handleiding bevat veel belangrijke veiligheidsinformatie die door de gebruikers in acht moet worden genomen.

Verbodnewair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 4 Elke niet-naleving van instructies die met dit symbool zijn gemarkeerd, kan leiden tot schade aan het product of de persoonlijke veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.
waarschuwingnewair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 5 Het is vereist om te werken in strikte naleving van de instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool; of anderszins, kan schade aan het product of persoonlijk letsel worden veroorzaakt.
Voorzichtigheidnewair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 6 Instructies die met dit symbool zijn gemarkeerd, vereisen speciale voorzichtigheid. Onvoldoende voorzichtigheid kan leiden tot licht of matig letsel of schade aan het product.

ELEKTRICITEIT GERELATEERDE WAARSCHUWINGEN

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 7 ● Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker van de koelkast uit het stopcontact haalt. Pak de stekker stevig vast en trek hem direct uit het stopcontact.

● Voor een veilig gebruik mag u het netsnoer niet beschadigen en het netsnoer niet gebruiken wanneer het beschadigd of versleten is.

 

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 8

 

● Gebruik een speciaal stopcontact, dit mag niet worden gedeeld met andere elektrische apparaten.

● De stekker moet stevig in het stopcontact zitten om brandgevaar te voorkomen.

● Zorg ervoor dat de aardelektrode van het stopcontact is voorzien van een betrouwbare aardleiding.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 9 ● Mocht er toch een gaslek ontstaan, draai dan de kraan van het lekkende gas dicht en open deuren en ramen. Haal de stekker van de koelkast of andere elektrische apparaten niet uit het stopcontact, want die vonk kan brand doen ontstaan.
newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 10  

● Plaats geen elektrische apparaten op uw koelkast, tenzij ze van het type zijn dat in deze handleiding wordt aanbevolen.

GEBRUIK WAARSCHUWINGEN

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 11 ● Demonteer of reconstrueer de koelkast of het koelcircuit niet willekeurig; onderhoud van het apparaat moet worden uitgevoerd door een specialist.

● Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant of een professionele technicus om gevaar te voorkomen.

 

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 12

 

● De openingen tussen de koelkastdeuren en tussen de deuren en de koelkast zijn klein. Plaats uw hand niet in deze gebieden, aangezien dit letsel kan veroorzaken, bijvoorbeeld een beknelde vinger. Wees voorzichtig bij het sluiten van de koelkastdeur om te voorkomen dat items vallen.

● Pak geen etenswaren of bakjes uit het vriesgedeelte met natte handen wanneer de koelkast in werking is, vooral geen metalen bakjes om bevriezing te voorkomen.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 13 ● Laat geen kinderen in of uit de koelkast klimmen, omdat dit letsel kan veroorzaken.
newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 14

 

● Plaats geen zware voorwerpen op de bovenkant van de koelkast, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

● Haal bij stroomuitval of reiniging de stekker uit het stopcontact. Sluit de koelkast niet aan op het elektriciteitsnet gedurende ten minste vijf minuten na verwijdering om schade aan de compressor door opeenvolgende starts te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN VOOR PLAATSING

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 15  

· Plaats geen ontvlambare, explosieve, vluchtige of zeer corrosieve voorwerpen in of in de buurt van de koelkast om schade aan het product of brandgerelateerde ongevallen te voorkomen.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 16  

· De koelkast is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, dwz voor het bewaren van voedsel; het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van bloed, medicijnen of biologische producten.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 17 · Bewaar geen bier, drank of andere vloeistoffen in flessen of gesloten containers in de vrieskamer van de koelkast, aangezien de flessen of gesloten containers kunnen barsten als gevolg van bevriezing.

ENERGIE WAARSCHUWINGEN

 1. Koelapparaten werken mogelijk niet consistent (kan de inhoud van de vriezer ontdooien als de temperatuur te hoog wordt) wanneer ze gedurende langere tijd onder het koude einde van het temperatuurbereik staan ​​waarvoor het koelapparaat is ontworpen.
 2. Overschrijd de door de voedselfabrikanten aanbevolen bewaartijd niet voor elk soort voedsel en in het bijzonder voor commercieel diepgevroren voedsel in vriesvakken of kasten;
 3. Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de temperatuur van de diepvriesproducten onnodig stijgt tijdens het ontdooien van het koelapparaat, bijvoorbeeld door de diepvriesproducten in meerdere lagen krantenpapier te wikkelen.
 4. Een stijging van de temperatuur van het bevroren voedsel tijdens handmatig ontdooien, onderhoud of reiniging kan de levensduur verkorten.

WAARSCHUWINGEN VOOR VERWIJDERING

Door het apparaat gebruikte koelmiddel en cyclopentaanschuim zijn ontvlambaar. Daarom moet het apparaat, wanneer het wordt weggegooid, uit de buurt van vuur worden gehouden en moet worden opgehaald door een speciaal bergingsbedrijf met de bijbehorende kwalificatie om het op een veilige manier te verwijderen en schade aan het milieu of enige andere vorm van afval te voorkomen. andere schade.
Als de koelkast is weggegooid, demonteer dan de deuren en verwijder de pakking van de deuren en planken; leg de planken op de juiste plaats om te voorkomen dat kinderen bekneld raken.

Correcte verwijdering van dit product:
newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 18Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

INSTALLATIE

INVESTMENT  

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 19 ● Verwijder voor gebruik al het verpakkingsmateriaal, inclusief bodemkussens, schuimrubberen kussens en alle tape aan de binnen- en buitenkant van de koelkast.

● Scheur de beschermfolie van de deuren en de koelkastbehuizing af.

 

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 20

● Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht vermijden. Plaats de vriezer niet in vochtige of damp plaatsen om roest of een vermindering van de isolerende werking te voorkomen.

● Spuit of was de koelkast niet rechtstreeks; plaats de koelkast niet op een plaats waar er water op spat. Dit kan invloed hebben op de elektrische isolatie-eigenschappen van de koelkast.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 21  

● Zorg ervoor dat de koelkast in een goed geventileerde ruimte binnenshuis wordt geplaatst; de grond moet vlak en stevig zijn (draai naar links of rechts om het wiel af te stellen voor nivellering als het instabiel is).

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 22 ● De bovenruimte van de koelkast moet groter zijn dan 12 cm en de koelkast moet tegen een muur worden geplaatst met een vrije afstand van meer dan 4 cm om de warmteafvoer te vergemakkelijken.

Voorzorgsmaatregelen vóór installatie:
De informatie in de gebruiksaanwijzing is alleen ter referentie. Het fysieke product kan afwijken. Voordat u accessoires installeert en afstelt, moet u ervoor zorgen dat de koelkast is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de handgreep of andere delen van het apparaat vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

VOETEN nivelleren

Schematisch diagram van de stelvoeten newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 23

Aanpassingsprocedures:

 1. Draai de pootjes met de klok mee om de koelkast omhoog te brengen.
 2. Draai de pootjes tegen de klok in om de koelkast te laten zakken.
 3. Stel de rechter- en linkervoet af op basis van de bovenstaande procedures tot een horizontaal niveau.

INSTRUCTIES OMKEERDEUR

Lijst met tools die door de gebruiker moeten worden verstrekt newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 24

 1. Verwijder al het voedsel uit de binnenbekleding van de deur.
 2. Bevestig de deur met tape. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 25
 3. Demonteer het bovenste scharnierdeksel, de schroeven en het bovenste scharnier; verwijder de plastic schroefdoppen van de andere kant. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 26
 4. Demonteer de deur, het onderste scharnier en de stelvoet en monteer vervolgens het onderste scharnier en de stelvoet aan de andere kant. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 27
 5. Koelkamerdeur demonteren en onderste scharnier en stelvoet demonteren. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 28
 6. Verwissel de installatiepositie van het onderste scharnier en de verstelbare voet en bevestig ze respectievelijk. Verwijder de scharnierhulsbuis van de koelkamerdeur en monteer deze aan de andere kant. Verwijder de scharnierhuls van de deur van de vrieskamer en monteer deze aan de andere kant. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 29
 7. Plaats de deur van de koelkamer op het onderste scharnier, bevestig vervolgens het middelste scharnier aan de linkerkant en plaats de doppen aan de rechterkant. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 30
 8. Plaats de deur van de vriezer op het middelste scharnier, bevestig vervolgens het bovenste scharnier, het bovenste scharnierdeksel aan de linkerkant en plaats de doppen aan de rechterkant. newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 31

BINNENLAMPJE VERWISSELEN

 1. Koppel de voeding los voordat u de lamp vervangt.
 2. Houd eerst de lampafdekking vast en verwijder deze.
 3. Verwijder vervolgens de oude lamp door deze tegen de klok in los te draaien. Vervang vervolgens door een nieuwe lamp (max. 15W) door deze met de klok mee vast te draaien. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit in de lamphouder.
 4. Zet de lichtkap weer in elkaar en sluit je koelkast weer aan op het stopcontact.

JE KOELKAST STARTEN

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 32 ● Voordat u de koelkast op het elektriciteitsnet aansluit, laat u de koelkast een half uur op zijn plaats staan.

● Voordat u verse of diepgevroren voedsel plaatst, moet de koelkast 2-3 uur of meer dan 4 uur hebben gedraaid in de zomer wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 33 ● Laat voldoende ruimte vrij zodat de deuren en lades gemakkelijk kunnen worden geopend en rondom voor een goede luchtstroom.

ENERGIEBESPARENDE TIPS

 • Het apparaat moet in de koelste ruimte van de kamer worden geplaatst, uit de buurt van warmteproducerende apparaten of verwarmingskanalen en niet in direct zonlicht.
 • Laat warme gerechten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in het apparaat plaatst. Overbelasting van het apparaat dwingt de compressor om langer te draaien. Voedsel dat te langzaam invriest, kan kwaliteit verliezen of bederven.
 • Zorg ervoor dat u voedsel goed inpakt en veeg de containers droog voordat u ze in het apparaat plaatst. Dit vermindert de vorming van ijs in het apparaat.
 • De opbergbak van het apparaat mag niet worden bekleed met aluminiumfolie, vetvrij papier of keukenpapier. Liners belemmeren de circulatie van koude lucht, waardoor het apparaat minder efficiënt wordt.
 • Organiseer en label voedsel om de frequentie en lengte van deuropeningen te verminderen. Verwijder zoveel items als nodig in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

STRUCTUUR EN FUNCTIES

ONDERDELEN LIJST  newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 34

Koelkamer  

 • De koelkamer is geschikt voor het bewaren van fruit, groenten, dranken en ander voedsel dat bedoeld is om op korte termijn te worden geconsumeerd. De aanbevolen bewaartijd in de koelkast is 3 tot 5 dagen.
 • Gekookt voedsel mag pas in de koelruimte worden geplaatst als het is afgekoeld tot kamertemperatuur. Het wordt aanbevolen om voedsel af te sluiten voordat u het in de koelkast plaatst.
 • De planken kunnen omhoog of omlaag worden versteld voor een goede opslag en gebruiksgemak.

Vrieskamer  

 • De vrieskamer met lage temperatuur kan voedsel lang vers houden en wordt voornamelijk gebruikt voor het bewaren van bevroren voedsel en ijs.
 • De vrieskamer is geschikt voor langdurige opslag van vlees, vis en ander voedsel.
 • Houd er rekening mee dat voedsel binnen de houdbaarheidstermijn moet worden geconsumeerd.
  Opmerking: Het bewaren van te veel voedsel direct na de eerste aansluiting op de stroom kan het koeleffect van de koelkast nadelig beïnvloeden. De opgeslagen levensmiddelen mogen de luchtuitlaat niet blokkeren; anders wordt ook het koeleffect nadelig beïnvloed.

GEBRUIKSAANWIJZINGnewair NRF031BK00 Compacte minikoelkast FIG 35

(De afbeelding hierboven is ter referentie. De daadwerkelijke configuratie is afhankelijk van de distributeur)

 • Draai de temperatuurregelknop naar MAX en de interne temperatuur van de koelkast zal dalen.
 • Draai de temperatuurregelknop naar MIN en de interne temperatuur van de koelkast zal stijgen.
 • De knop vertegenwoordigt alleen het temperatuurniveau, maar het betekent niet de specifieke temperatuur; de instelling "UIT" betekent dat het apparaat stopt met werken.
 • Aanbevolen instelling: "MED."

NOTITIE: Pas tijdens gebruik tussen "MAX" en "MIN" aan.

OMGEVINGSTEMPERATUURBEREIK

Langdurig gematigd: 'dit koelapparaat is bedoeld om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van 50 °C tot 89.6 °C;
Gematigd: 'dit koelapparaat is bedoeld om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van 60.8 °C tot 89.6 °C;
Subtropisch: 'dit koelapparaat is bedoeld om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van 60.8 °C tot 100.4 °C;
Tropisch: 'dit koelapparaat is bedoeld om te worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van 60.8 °C tot 109.4 °C;

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

SCHOONMAKEN  

 • Stof achter de koelkast en op de grond moet regelmatig worden schoongemaakt om het koeleffect en energiebesparing te verbeteren.
 • Controleer de deurpakking regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen vuil is. Reinig de deurpakking met een zachte doek dampmet zeepsop of verdund afwasmiddel.
 • De binnenkant van de koelkast moet regelmatig worden schoongemaakt om geurtjes te voorkomen. Schakel de stroom uit voordat u de binnenkant schoonmaakt; verwijder alle etenswaren, dranken, planken, laden, enz.
 • Gebruik een zachte doek of spons met twee eetlepels zuiveringszout en een liter warm water om de binnenkant van de koelkast schoon te maken. Daarna afspoelen met water en schoonvegen. Open na het reinigen de deur en laat deze op natuurlijke wijze drogen voordat u de stroom inschakelt.
 • Voor gebieden die moeilijk schoon te maken zijn in de koelkast (zoals smalle delen, openingen of hoeken), wordt aanbevolen om ze regelmatig af te vegen met een zachte doek, zachte borstel, enz. geen verontreinigingen of bacteriële accumulatie in deze gebieden.
 • Gebruik geen zeep, wasmiddel, scrubpoeder, sprayreiniger, enz., aangezien deze geuren in de koelkast of besmet voedsel kunnen veroorzaken.
 • Maak het flessenframe, de planken en de laden schoon met een zachte doek dampmet zeepsop of verdund afwasmiddel. Droog af met een zachte doek of droog natuurlijk.
 • Veeg de buitenkant van de koelkast af met een zachte doek dampaf met zeepsop, afwasmiddel, enz., en wrijf vervolgens droog.
 • Gebruik geen harde borstels, schone stalen kogels, draadborstels, schuurmiddelen (zoals tandpasta), organische oplosmiddelen (zoals alcohol, aceton, bananenolie, enz.), kokend water, zure of alkalische voorwerpen, die het koelere oppervlak kunnen beschadigen en interieur. Kokend water en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen vervormen of beschadigen.
 • Spoel tijdens het reinigen niet direct met water of andere vloeistoffen om kortsluiting te voorkomen of de elektrische isolatie na onderdompeling te beschadigen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat ontdooien en schoonmaken.

ONTDOOIEN

 • Schakel de koelkast uit.
 • Haal het voedsel uit de koelkast en bewaar het op de juiste manier om te voorkomen dat het voedsel bederft.
 • Maak de regenpijp vrij (gebruik zachte materialen om schade aan de voering te voorkomen).
 • Maak de waterreservoirs klaar om te ontdooien (Reinig de waterafvoerbak van de compressor om overlopen te voorkomen). U kunt de omgevingstemperatuur gebruiken voor een natuurlijke ontdooiing. U kunt ook een ijsschep gebruiken om vorst te verwijderen (gebruik een plastic of houten ijsschep om schade aan de onderdelen te voorkomen).
 • Je kunt ook heet water gebruiken om het ontdooiproces te versnellen, en een handdoek gebruiken om water na het ontdooien op te drogen.
 • Bewaar het voedsel na het ontdooien weer binnen en zet de koelkast weer aan.

BUITENBEDRIJFSTELLING EN OPSLAG

 • Stroomstoring: In het geval van een stroomstoring, zelfs als deze zich in de zomer voordoet, kunnen voedsel in het apparaat enkele uren worden bewaard; probeer tijdens de stroomuitval het openen en sluiten van de deur zoveel mogelijk te vermijden en voeg geen voedsel meer toe aan het apparaat.
 • Lange tijd niet-gebruik: Als het apparaat voor een langere periode wordt opgeborgen, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en vervolgens worden schoongemaakt; de deuren moeten open blijven om geurtjes te voorkomen.
 • In beweging: Leeg de inhoud voordat de koelkast wordt verplaatst; maak planken, laden, enz. vast met tape; draai de stelvoeten vast; en tenslotte, sluit de deuren en verzegel ze. Vermijd bij het verplaatsen van het apparaat een helling van meer dan 45° en plaats het apparaat ondersteboven of horizontaal.
  Opmerkingen: Het apparaat moet continu werken als het eenmaal is gestart. Over het algemeen mag de werking van het apparaat niet worden onderbroken; anders kan de levensduur worden verminderd.

PROBLEMEN OPLOSSEN

U kunt de volgende eenvoudige problemen zelf proberen op te lossen. Als je meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met de klantenservice.

probleem Mogelijke oorzaken en oplossing
 

 

Mislukte bewerking

· Controleer of het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet of dat de stekker stevig in contact is.

· Controleer of de voltage is te laag.

· Controleer of er een stroomstoring is of circuits zijn uitgeschakeld.

 

Geur

· Geurende voedingsmiddelen moeten stevig worden verpakt.

· Controleer of er geen bedorven voedsel is.

· Reinig de binnenkant van de koelkast.

 

 

Verlengde werking van de compressor

· Het is normaal dat de compressor van de koelkast in de zomer langer draait dan normaal wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.

· Het wordt afgeraden om te veel voedsel tegelijk in het apparaat te bewaren. Voedsel moet worden afgekoeld voordat het in het apparaat wordt geplaatst.

· De deuren worden te vaak geopend.

Licht gaat niet aan · Controleer of de koelkast is aangesloten op het elektriciteitsnet en of de gloeilamp beschadigd is.

· Vervang zo nodig de gloeilamp.

Deuren kunnen niet goed worden gesloten · De deur wordt geblokkeerd door voedselpakketten.

· Er is te veel voedsel in de koelkast.

· De koelkast is gekanteld.

 

 

 

Harde geluiden

· Controleer of de vloer waterpas staat en of de koelkast op een stabiele ondergrond staat.

· Zoem: de compressor kan tijdens bedrijf een zoem produceren, en de zoemen zijn luid, vooral bij het starten of stoppen. Dit is normaal.

· Kraken: koelmiddel stroomt in het apparaat

kan kraken veroorzaken, wat normaal is.

 

Deur sluit niet af

· Reinig de deurafdichting.

· Verwarm de deurafdichting en koel deze vervolgens af voor restauratie (of blaas hem met een elektrische droger of gebruik een warme handdoek voor)

verwarming).

 

Waterpan loopt over

· Er is te veel voedsel in de kamer of het opgeslagen voedsel bevat te veel water, wat resulteert in zwaar ontdooien

· De deuren zijn niet goed gesloten, wat resulteert in bevriezing door het binnendringen van lucht en meer water door ontdooien.

 

Oververhitting op zijwand

· De koelkastbehuizing kan tijdens het gebruik, vooral in de zomer, warmte afgeven, dit wordt veroorzaakt door de straling van de condensor en is een normaal verschijnsel.

fenomeen.

Oppervlakte condensatie · Condensatie op het buitenoppervlak en de deurafdichtingen van de koelkast is normaal wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving is

te hoog. Veeg het condensaat gewoon af met een schone handdoek.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Dit apparaat valt onder een beperkte fabrieksgarantie. Gedurende een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum zal de fabrikant alle onderdelen van dit apparaat die defect blijken te zijn in materiaal en vakmanschap repareren of vervangen, op voorwaarde dat het apparaat is gebruikt onder normale bedrijfsomstandigheden zoals bedoeld door de fabrikant.

Garantievoorwaarden:
Tijdens het eerste jaar zullen onderdelen van dit apparaat die defect blijken te zijn als gevolg van materiaal of vakmanschap, worden gerepareerd of vervangen, naar keuze van de fabrikant, zonder kosten voor de oorspronkelijke koper. De koper is verantwoordelijk voor eventuele verwijderings- of transportkosten.

Uitsluitingen van garantie:
De garantie is niet van toepassing als de schade is veroorzaakt door:

 • Stroomuitval
 • Schade tijdens het transport of bij het verplaatsen van het apparaat
 • Onjuiste voeding zoals lage voltage, defecte huishoudelijke bedrading of onvoldoende zekeringen
 • Ongeluk, wijziging, verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat, zoals het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, onvoldoende luchtcirculatie in de kamer of abnormale bedrijfsomstandigheden (extreme temperaturen)
 • Gebruik in commerciële of industriële toepassingen
 • Brand, waterschade, diefstal, oorlog, oproer, vijandigheid of overmacht zoals orkanen, overstromingen enz.
 • Gebruik van geweld of schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
 • Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten
 • Overmatige slijtage door de gebruiker

Service verkrijgen:

Houd bij het maken van een garantieclaim de originele aankoopbon met de aankoopdatum bij de hand. Zodra bevestigd is dat uw apparaat in aanmerking komt voor garantieservice, worden alle reparaties uitgevoerd door een door NewAir™ geautoriseerde reparatiefaciliteit. De koper is verantwoordelijk voor eventuele verwijderings- of transportkosten. Vervangende onderdelen en/of units zijn nieuw, opnieuw vervaardigd of opgeknapt en zijn onderhevig aan het oordeel van de fabrikant. Stuur een e-mail voor technische ondersteuning en garantieservice: [e-mail beveiligd] 

www.newair.com 

Documenten / bronnen

newair NRF031BK00 Compacte minikoelkast [pdf] Gebruikershandleiding
NRF031BK00, compacte minikoelkast, NRF031BK00 compacte minikoelkast, minikoelkast, koelkast

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.