Micron Electronics Prime LS100 LTE-tracker

Introductie

Prime LS100 is een krachtige LTE Tracker die is ontworpen als noodoproepapparatuur. Het werkt op LTE B4/B13 met superieure ontvangstgevoeligheid. De locatie kan realtime of gepland zijn, gevolgd door een backend-server of gespecificeerde terminals. Op basis van het ingebouwde draadloze trackingprotocol kan de Prime LS100 communiceren met de backend-server via het LTE-netwerk en noodrapporten verzenden. Serviceprovider is eenvoudig om hun trackingplatform in te stellen op basis van het functionele draadloze trackingprotocol.
De WIFI-functie wordt geactiveerd en rapporteert de MAC-adressen zodra het apparaat zich in de waarschuwingsstatus bevindt. De BLE-functie wordt geactiveerd en scant de BLE-gegevens van derden of de Beacon-uitzending volgens een aangepaste instelling of protocol.
RF 433 MHz wordt gebruikt als een bewaakte RF-communicatieverbinding op korte afstand tussen de unit en het basisstation om te bepalen of ze niet langer in elkaars bereik zijn.

Product voorbijview

het Uiterlijk

Knoppen Interface Beschrijving:

Knop/USB Interface Beschrijving:

SLEUTEL/interface

Omschrijving

Reset-toets Schakel de Prime LS100 . uit
adapter Aangesloten op een stopcontact kan de Prime LS100 . inschakelen
Functietoets SOS-modus
Functietoets Speel takenlijst audio af.
TEST-toets Testmodus
LED Beschrijving


Figuur 1-2

Er zijn 3 LED-lampjes in het Prime LS100-apparaat, de beschrijving is als volgt.

Licht Event Land
Functietoets LED Functietoets ingedrukt Vast wanneer ingedrukt
Functietoets LED Functietoets ingedrukt Vast wanneer ingedrukt
Testtoets LED Testtoets ingedrukt Vast wanneer ingedrukt
Adem licht Testtoets lang indrukken Adem effect

Ermee beginnen

Onderdelenlijst

Naam

beeld

Opmerking

Prime LS100-basisstation Het LTE-basisstation.
Prime LS100-adapter Het werd gebruikt om de Prime LS100 aan te zetten.
Built-in Battery

De volgende items zijn suggesties voor gebruik van de ingebouwde batterij, let hier meer op.

  • Het apparaat is een noodoproepapparaat dat is ontworpen om te worden gebruikt met een adapter die altijd is aangesloten.
  • Er is een 850mAh lithium-polymeerbatterij geïntegreerd in het apparaat. De ingebouwde batterij wordt alleen gebruikt als de adapter is losgekoppeld.

Opmerking: als het Prime LS100-apparaat voor het eerst wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de adapter van het apparaat in het stopcontact zit.

Prime LS100-adapter

Het Prime LS100-basisstation is aangesloten met een AC-adapter.
De adapter wordt gebruikt voor het inschakelen van het apparaat, het opladen van de ingebouwde batterij, die op elk moment (door de eindgebruiker) in het stopcontact moet worden gestoken.

Inschakelen / uitschakelen


Figuur 2-2

Aanzetten: Sluit de voedingsadapter aan en schakel in.
Uitschakelen: Koppel de voedingsadapter los en druk op de Reset-knop.

Opmerking: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Frequentie

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE: 2412MHz-2472MHz
433:433.92MHz

Problemen oplossen en veiligheidsinformatie

Probleemoplossen

Moeite

Mogelijke reden

oplossing

Berichten kunnen niet via het mobiele netwerk aan de backend-server worden gerapporteerd. APN is fout. Sommige APN's kunnen niet rechtstreeks internetten. Vraag de netwerkoperator om de juiste APN.
Het IP-adres of de poort van de backend-server is verkeerd. Zorg ervoor dat het IP-adres voor de backend-server een geïdentificeerd adres op internet is.
Kan Prime LS100 niet uitschakelen. De functie van de aan/uit-toets is uitgeschakeld door AT+GTFKS. Schakel de functie van de aan / uit-toets in via AT + GTFKS.
Batterij kan niet worden opgeladen De batterij is te lang niet gebruikt en is vergrendeld. Gebruik een externe voedingsbron met een 3.6 V tot 4.2 V gelijkstroomvoeding om de batterij te activeren of om hulp na verkoop aan te vragen.
Veiligheidsinformatie

De volgende items zijn suggesties voor veilig gebruik, let meer op. Haal het apparaat niet zelf uit elkaar. Plaats het apparaat niet op een oververhitte of te vochtige plaats, vermijd!
blootstelling aan direct zonlicht. Een te hoge temperatuur zal het apparaat beschadigen of zelfs een batterijexplosie veroorzaken. Gebruik Prime LS100 niet in het vliegtuig of in de buurt van medische apparatuur.

FCC-waarschuwing.

§ 15.19 Etiketteringseisen.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voorwaarde is dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

§ 15.21 Informatie aan gebruiker.
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

§ 15.105 Informatie voor de gebruiker.
Opmerking: deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
-Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Documenten / bronnen

Micron Electronics Prime LS100 LTE-tracker [pdf] Gebruikershandleiding
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE-tracker, LS100 LTE-tracker, LTE-tracker, tracker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.