266285 BJ 57IN Sneeuwpop Met Sneeuwvlokken

266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Montage-instructies

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

 1. LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.
 2. Lees en volg alle instructies die op het product staan ​​of bij het product zijn geleverd.
 3. Gebruik geen verlengsnoer.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Installatiewerkzaamheden en elektrische bedrading moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd persoon/personen in overeenstemming met alle toepasselijke codes en normen, inclusief een brandwerende constructie.
 6. Niet installeren of gebruiken binnen een straal van 10 meter van een zwembad.
 7. Niet gebruiken in een badkamer.
 8. WAARSCHUWING: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. WAARSCHUWING: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. WAARSCHUWING: Niet voor gebruik met stopcontacten die alleen weerbestendig zijn wanneer het stopcontact is afgedekt (dop van de bevestigingsplug niet geplaatst en deksel van het stopcontact gesloten).
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor vermogenseenheden.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Documenten / bronnen

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Sneeuwpop Met Sneeuwvlokken [pdf] Gebruiksaanwijzing
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN Sneeuwman Met Sneeuwvlokken, 266285, BJ 57IN Sneeuwman Met Sneeuwvlokken

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.