makita DC64WA Acculader Gebruiksaanwijzing

makita DC64WA 64Vmax Acculader


WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Symbolen

Hieronder worden de symbolen weergegeven die voor de apparatuur kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u hun betekenis begrijpt voor gebruik.

Alleen binnenshuis te gebruiken.
Lees de gebruiksaanwijzing.
DUBBELE ISOLATIE
Sluit de batterij niet kort.
Stel de batterij niet bloot aan water of regen.
Vernietig de batterij niet door vuur.
Recycle de batterij altijd.

 Alleen EU-landen

Door de aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de apparatuur, kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, accu's en batterijen een negatieve invloed hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Gooi elektrische en elektronische apparaten of batterijen niet bij het huisvuil!
In overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en betreffende accu's en batterijen en afgedankte accu's en batterijen, evenals hun aanpassing aan de nationale wetgeving, moeten afgedankte elektrische apparatuur, batterijen en accu's afzonderlijk worden opgeslagen en bij een gescheiden inzameling worden afgeleverd punt voor gemeentelijk afval, werkend in overeenstemming met de voorschriften inzake milieubescherming.
Dit wordt aangegeven door het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak die op het apparaat is geplaatst.

► Afb.1

Klaar om op te laden
Laadvertraging op (te warme of te koude accu).
Opladen (0 – 80 %).
Opladen (80 – 100 %).
Opladen voltooid.
Defecte batterij.

LET OP

 1.  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor de batterijladers.
 2. Lees voordat u een batterijlader gebruikt alle instructies en waarschuwingsmarkeringen op (1) batterijlader, (2) batterij en (3) product dat de batterij gebruikt.
 3. LET OP – Laad alleen oplaadbare batterijen van het type Makita op om het risico op letsel te verminderen. Andere typen batterijen kunnen barsten en persoonlijk letsel en schade veroorzaken.
 4. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen met deze batterijlader.
 5. Gebruik een stroombron met de voltage gespecificeerd op het typeplaatje van de oplader.
 6. Laad de accu niet op in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
 7. Stel de oplader niet bloot aan regen, sneeuw of natte omstandigheden.
 8. Draag de oplader nooit aan het snoer of trek er nooit aan om hem los te koppelen van het stopcontact.
 9. Haal de batterij uit de oplader wanneer u de oplader draagt.
 10. Na het opladen of voordat u onderhoud of reiniging uitvoert, moet u de oplader loskoppelen van de stroombron. Trek aan de stekker in plaats van aan het snoer wanneer u de oplader loskoppelt.
 11. Zorg ervoor dat het snoer zo wordt geplaatst dat er niet op kan worden getrapt, erover kan worden gestruikeld of anderszins kan worden beschadigd of gespannen.
 12. Gebruik de oplader niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het snoer of de stekker beschadigd is, vraag dan het geautoriseerde Makita-servicecentrum om het te vervangen om gevaar te voorkomen.
 13. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 14. Gebruik of demonteer de oplader niet als deze een harde klap heeft gekregen, is gevallen of op een andere manier is beschadigd; breng het naar een gekwalificeerde monteur. Onjuist gebruik of hermontage kan leiden tot een risico op elektrische schokken of brand.
 15. Laad de batterij niet op wanneer de kamertemperatuur ONDER 10°C (50°F) of BOVEN 40°C (104°F) is. Bij lage temperatuur kan het opladen niet starten.
 16. Gebruik geen step-up transformator, een motorgenerator of een gelijkstroomcontactdoos.
 17. Laat niets de ventilatieopeningen van de oplader bedekken of verstoppen.
 18. Sluit het snoer niet aan of haal het niet uit het stopcontact en plaats of verwijder de batterij niet met natte handen.
 19. Gebruik nooit benzine, benzeen, verdunner, alcohol of iets dergelijks om de oplader schoon te maken. Verkleuring, vervorming of scheuren kunnen het gevolg zijn.

Opladen

 1. Steek de batterijlader in het juiste AC-voltage bron. Oplaadlampjes knipperen herhaaldelijk groen.
 2. Plaats de batterijcartridge in de oplader totdat deze stopt terwijl u de geleider van de oplader uitlijnt.
 3. Wanneer de batterij is geplaatst, verandert de kleur van het oplaadlampje van groen in rood en begint het opladen. Het oplaadlampje blijft tijdens het opladen constant branden. Een rood oplaadlampje geeft de opgeladen toestand aan in 0–80% en de rode en groene geven 80–100 % aan. De hierboven genoemde 80 %-indicatie is een geschatte waarde. De indicatie kan verschillen afhankelijk van de batterijtemperatuur of de toestand van de batterij.
 4. Wanneer het opladen is voltooid, veranderen de rode en groene oplaadlampjes in één groen licht.
  Verwijder na het opladen de accu uit de oplader terwijl u op de haak drukt. Koppel vervolgens de oplader los.

NOTITIE: Als de haak niet soepel opengaat, verwijder dan stof rond de montagedelen.
► Afb.2: 1. Haak

NOTITIE: De oplaadtijd varieert afhankelijk van de temperatuur (10°C (50°F)–40°C (104°F)) waarbij de accu wordt opgeladen en de condities van de accu, zoals een accu die nieuw of niet gebruikt is voor een lange periode.

Voltage Aantal cellen Li-ion batterijpatroon Capaciteit (Ah) volgens IEC61960 Oplaadtijd (minuten)
57.6 V VOLTCRAFT VC 7060BT digitale multimeters - sembly 64 VVOLTCRAFT VC 7060BT digitale multimeters - sembly (Max.) 32 BL6440 4.0 120

LET OP: De acculader is voor het opladen van Makita accu's. Gebruik het nooit voor andere doeleinden of voor batterijen van andere fabrikanten.
NOTITIE: Als het oplaadlampje rood knippert, start het opladen mogelijk niet vanwege de staat van de batterij, zoals hieronder:
— Batterijpatroon van een zojuist bediend gereedschap of batterijpatroon dat lange tijd is achtergelaten op een locatie die is blootgesteld aan direct zonlicht.
— Batterijpatroon dat lange tijd op een aan koude lucht blootgestelde plaats heeft gelegen.
NOTITIE: Als de accu te heet is, begint het opladen pas als de temperatuur van de accu de graad heeft bereikt waarop opladen mogelijk is.
NOTITIE: Als het oplaadlampje afwisselend groen en rood knippert, is opladen niet mogelijk. De polen op de oplader of de accu zijn verstopt met stof of de accu is versleten of beschadigd.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, België
885921A928
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

 

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

makita DC64WA Acculader [pdf] Gebruiksaanwijzing
DC64WA, batterijlader, DC64WA batterijlader
makita DC64WA Acculader [pdf] Gebruiksaanwijzing
DC64WA, batterijlader, DC64WA batterijlader, oplader
makita DC64WA Acculader [pdf] Gebruiksaanwijzing
DC64WA batterijlader, DC64WA, DC64WA lader, batterijlader, lader

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *