LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED Linkable Plant Grow Light Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies

Bewaar deze handleiding Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, montage, bediening, inspectie, onderhoud en reinigingsprocedures. Schrijf het serienummer van het product achter in de handleiding bij het montageschema (of de maand en het jaar van aankoop als het product geen nummer heeft). Bewaar deze handleiding en het ontvangstbewijs op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN DEFINITIES
Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren voor persoonlijk letsel. Houd u aan alle veiligheidsberichten die:

volg dit symbool om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.

GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.
WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
LET OP Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.
KENNISGEVING  

Richt zich op praktijken die geen verband houden met persoonlijk letsel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om het risico op BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL VAN PERSONEN te verminderen:

 1. Installeer alleen volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaren opleveren.
 2. Vermijd elektrische schokken. Houd stekkers en stopcontacten droog. Alleen gebruiken op GFCI-beveiligde circuits.
 3. Geschikt voor damp locaties.
 4. Dit product is niet geschikt voor inbouw in plafonds of op gebouwen. Niet installeren op stralingswarmteplafonds.
 5. Draag tijdens de installatie een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
 6. Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit tot ongelukken.
 7. Gebruik de lamp niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De lamp genereert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
 8. De stekker van de lamp moet overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers met de Light. Onaangepaste stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
 9. Misbruik het netsnoer niet. Gebruik het snoer nooit om de lamp uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
 10. Behoud het licht. Controleer op breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van de lamp kunnen beïnvloeden. Als het beschadigd is, laat het dan repareren voor gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden spullen.
 11. Onderhoud labels en naamplaatjes op de lamp. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Als het onleesbaar is of ontbreekt, neem dan contact op met Harbor Freight Tools voor een vervanging.
 12. Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
 13. Installeer niet direct boven een warmtebron (kachel, enz.).
 14. Mensen met een pacemaker dienen voor gebruik hun arts (en) te raadplegen. Elektromagnetische velden in de nabijheid van een pacemaker kunnen storing van de pacemaker of het falen van de pacemaker veroorzaken.
 15. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De operator moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de operator moeten worden geleverd.

Aarding

OM ELEKTRISCHE SCHOK EN DOOD DOOR VERKEERDE AARDINGSDRAAD AANSLUITING TE VOORKOMEN:
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of het stopcontact goed geaard is.
Wijzig de stekker van het netsnoer die bij de lamp is geleverd niet. Verwijder nooit de aardingspin uit de stekker. Gebruik de lamp niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als het beschadigd is, laat het dan repareren door een
servicepunt voor gebruik. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

110-120 VAC dubbel geïsoleerde lampen: lampen met twee stekkers

 1.  Om het risico op elektrische schokken te verminderen, heeft dubbelwandige apparatuur een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om het juiste stopcontact te installeren. Verander de stekker op geen enkele manier.
 2. Dubbel geïsoleerd gereedschap kan worden gebruikt in elk van de 120 volt stopcontacten die in de voorgaande afbeelding zijn weergegeven. (Zie Uitgangen voor 2-polige stekker.)

Verlengsnoeren

 1. Geaarde lampen hebben een driedraads verlengsnoer nodig. Dubbel geïsoleerde lampen kunnen een verlengsnoer met twee of drie draden gebruiken.
 2. Naarmate de afstand tot het stopcontact groter wordt, moet u een zwaarder verlengsnoer gebruiken.
  Het gebruik van verlengsnoeren met ongeschikte draadafmetingen veroorzaakt een ernstige daling van het voltage, wat resulteert in vermogensverlies en mogelijke beschadiging van het gereedschap. (Zie tabel A.)
  TABEL A: AANBEVOLEN MINIMUM DRAADMETER VOOR VERLENGSNOEREN* (120 VOLT)
  NAAMBORD AMPJIJ BENT

  (bij volle belasting)

  VERLENGSNOER LENGTH
  25 ' 50 ' 75 ' 100 ' 150 '
  0 - 2.0 18 18 18 18 16
  2.1 - 3.4 18 18 18 16 14
  3.5 - 5.0 18 18 16 14 12
  5.1 - 7.0 18 16 14 12 12
  7.1 - 12.0 16 14 12 10 -
  12.1 - 16.0 14 12 10 - -
  16.1 - 20.0 12 10 - - -
  * Gebaseerd op het beperken van de lijn voltage dalen tot vijf volt bij 150% van de nominale waarde amper.
 3. Hoe kleiner het aantal meter van de draad, hoe groter de capaciteit van het snoer. bijvoorbeeldample, een snoer van 14 gauge kan een hogere stroom voeren dan een snoer van 16 gauge.
 4. Als u meer dan één verlengsnoer gebruikt om de totale lengte te maken, zorg er dan voor dat elk snoer ten minste de minimaal vereiste draaddikte bevat.
 5.  Als u één verlengsnoer voor meer dan één gereedschap gebruikt, voeg dan het naamplaatje toe amper is en gebruik de som om de vereiste minimale snoermaat te bepalen.
 6. Als u een verlengsnoer buitenshuis gebruikt, zorg er dan voor dat het is gemarkeerd met het achtervoegsel "WA" ("W" in Canada) om aan te geven dat het geschikt is voor gebruik buitenshuis.
 7. Zorg ervoor dat het verlengsnoer goed is bedraad en in goede elektrische staat verkeert. Vervang een beschadigd verlengsnoer altijd of laat het repareren door een gekwalificeerde elektricien voordat u het gebruikt.
 8. Bescherm de verlengsnoeren tegen scherpe voorwerpen, overmatige hitte en damp of natte ruimtes.

symboliek

Specificaties

Electrische beoordeling 120 V wisselstroom / 60 Hz / 19 W / 0.172 A
Contactdooslading 1.8A
Netsnoerlengte 5 ft.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

 

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Montage-instructies

Lees het hoofdstuk VOLLEDIGE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van dit document, inclusief alle tekst onder de ondertitels daarin, voordat u dit product installeert of gebruikt.

Hangende montage

 1. Kies een geschikte locatie om de Grow Light op te hangen. De Grow Light moet worden opgehangen aan een stevig montageoppervlak dat het gewicht van het armatuur kan dragen.
  VOORZICHTIGHEID! Installeer de Grow Light niet in gipsplaat.
  WAARSCHUWING! OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Controleer of het installatieoppervlak geen verborgen nutsleidingen heeft voordat u gaat boren of schroeven indraait.
 2. Markeer montageplaatsen 23.6! uit elkaar op het montageoppervlak.
 3. Boor 1/8! gaten in montagelocaties.
 4. Rijg J Haken in gaten.
 5. Voeg kettingen toe aan V Hooks.
 6. Bevestig V-haken om licht te laten groeien.
 7. Hang de ketting aan de J-haak.
 8.  Verbind niet meer dan acht Grow Lights met elkaar.
 9. Steek het netsnoer in een 120VAC geaard stopcontact. Schakel de aan/uit-schakelaar(s) in.

Bevestiging aan een oppervlak

 1. Markeer montageplaatsen 22.6! uit elkaar op het montageoppervlak.
 2. Boor 1/8! gaten in montagelocaties.
 3. Draai de schroeven in de gaten, zodat de schroefkoppen 0.1 uitsteken! vanaf het montageoppervlak.
 4. Lijn de grote uiteinden van de sleutelgaten op Grow Light uit met de schroeven op het montageoppervlak.
 5. Schuif Grow Light naar de kleine uiteinden van sleutelgaten om te bevestigen.
 6. Verbind niet meer dan acht Grow Lights met elkaar.
 7. Steek het netsnoer in een 120VAC geaard stopcontact. Schakel de aan/uit-schakelaar(s) in.

Onderhoud

Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, moeten:
alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus

WAARSCHUWING

OM ERNSTIG LETSEL DOOR ONBEDOELDE BEDIENING TE VOORKOMEN:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige procedure in dit gedeelte uitvoert.
OM ERNSTIG LETSEL DOOR LICHTSTORING TE VOORKOMEN:
Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als er schade wordt geconstateerd, moet u het probleem vóór verder gebruik laten verhelpen.

 1. Inspecteer VOOR ELK GEBRUIK de algemene staat van de Grow Light. Controleren op:
  • losse hardware
  • verkeerde uitlijning of binding van bewegende delen
  • beschadigd snoer/elektrische bedrading
  • gebarsten of gebroken onderdelen
  • elke andere voorwaarde die kan
  invloed hebben op de veilige werking ervan.
 2. Reinig de diffusorkap PERIODIEK met een niet-schurende glasreiniger en een schone doek.

WAARSCHUWING! OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Als het netsnoer van deze lamp beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

Onderdelenlijst en diagram

Deel Omschrijving Aantal
1 Driehoek V-haak 2
2 Keten 2
3 J Haak 2
4 Schroef 2
5 Licht groeien 1

Noteer hier het serienummer van het product:
Opmerking:
Als het product geen serienummer heeft, noteert u in plaats daarvan de maand en het jaar van aankoop.
Opmerking: Sommige onderdelen worden alleen ter illustratie vermeld en getoond en zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar als vervangende onderdelen. Geef UPC 193175463784 op bij het bestellen van onderdelen.

Beperkte garantie van 90 dagen

Harbor Freight Tools Co. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat haar producten voldoen aan hoge kwaliteits- en duurzaamheidsnormen en garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van defecten in materialen en vakmanschap gedurende een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is niet van toepassing op schade die direct of indirect is ontstaan,
tot verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken, reparaties of wijzigingen buiten onze faciliteiten, criminele activiteiten, onjuiste installatie, normale slijtage of gebrek aan onderhoud. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor overlijden, verwondingen
aan personen of eigendommen, of voor incidentele, voorwaardelijke, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van ons product. Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking van uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE

GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.

Voordeel nementage van deze garantie moet het product of onderdeel met vooruitbetaalde transportkosten aan ons worden geretourneerd. Een bewijs van aankoopdatum en een verklaring van de klacht moeten de koopwaar vergezellen.
Als onze inspectie het defect vaststelt, zullen we het product naar eigen keuze repareren of vervangen, of we kunnen ervoor kiezen om de aankoopprijs terug te betalen als we u niet snel en gemakkelijk een vervanging kunnen bieden. We zullen gerepareerde producten op onze kosten retourneren, maar als we vaststellen dat er geen defect is, of dat het defect het gevolg is van oorzaken die niet binnen de reikwijdte van onze garantie vallen, dan zijn de kosten voor het retourneren van het product voor uw rekening.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen

 

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED koppelbare plantengroeilamp [pdf] Gebruikershandleiding
59250, 2ft LED koppelbare plantengroeilamp, 59250 2ft LED koppelbare plantengroeilamp

Join the Conversation

hoe 1

 1. moet spectrumspecificatie laten zien over hoeveel rood blauw licht en andere golflengten door het product worden geproduceerd.

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *