Warmtekussen 
MODEL NR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S Warmtekussen

HANDLEIDING
LEES DEZE INSTRUCTIES
ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Lees ICOON VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze elektrische pad gebruikt
Zorg ervoor dat u weet hoe de elektrische pad werkt en hoe u deze moet bedienen. Onderhoud de elektrische pad in overeenstemming met de instructies om ervoor te zorgen dat deze goed werkt. Bewaar deze handleiding bij de elektrische pad. Als de elektrische pad door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd. De veiligheidsinstructies op zichzelf sluiten elk gevaar niet volledig uit en er moeten altijd passende maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden toegepast. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling.
Waarschuwing! Gebruik deze elektrische pad niet als deze op enigerlei wijze is beschadigd, als deze nat of vochtig is of als het netsnoer is beschadigd. Breng het onmiddellijk terug naar de winkelier. Elektrische pads moeten jaarlijks worden gecontroleerd op elektrische veiligheid om het risico op elektrische schokken of brand te beperken. Raadpleeg voor reiniging en opslag de hoofdstukken "REINIGING" en "OPSLAG".
VEILIGE BEDIENINGSGIDS

  • Zet het kussen stevig vast met de riem.
  • Gebruik deze onderlegger alleen als onderlegger. Niet aanbevolen voor futons of soortgelijke opvouwbare beddengoedsystemen.
  • Wanneer u de pad niet gebruikt, verpakt u deze in de originele verpakking voor de beste bescherming en bewaart u deze op een koele, schone en droge plaats. Druk geen scherpe vouwen in de pad. Bewaar de pad pas nadat deze volledig is afgekoeld.
  • Bij het opbergen netjes maar niet strak opvouwen (of oprollen) in de originele verpakking zonder scherpe bochten in het verwarmingselement en opbergen waar er geen andere voorwerpen bovenop komen.
  • Kreuk het kussen niet door er voorwerpen op te plaatsen tijdens opslag.

Waarschuwing! Het kussen mag niet worden gebruikt op een verstelbaar bed. Waarschuwing! Het kussen moet stevig worden vastgemaakt met de aangebrachte riem.
Waarschuwing! Het snoer en de bediening moeten uit de buurt zijn van andere warmtebronnen zoals verwarming en lamps.
Waarschuwing! Gebruik niet gevouwen, gevouwen, gekreukt of wanneer damp.
Waarschuwing! Gebruik de instelling HOOG om alleen voor gebruik voor te verwarmen. Gebruik de regelaar niet op de hoge stand. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de pad op laag vuur te zetten voor continu gebruik.
Waarschuwing! Gebruik de controller niet te hoog ingesteld voor een langere periode.
Waarschuwing! Vergeet niet om de padcontroller aan het einde van het gebruik op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen. Niet voor onbepaalde tijd laten staan. Er is mogelijk brandgevaar. Waarschuwing! Voor extra veiligheid wordt aanbevolen om deze pad te gebruiken met een aardlekbeveiliging (veiligheidsschakelaar) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
Waarschuwing! De pad moet worden teruggestuurd naar de fabrikant of zijn agenten als de link is gescheurd.
Bewaar voor toekomstig gebruik.

Lees ICOONwaarschuwing 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de veiligheidsvoorschriften in acht, waar van toepassing, om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. Controleer altijd of de voeding overeenkomt met de voltage op het typeplaatje op de regelaar.
Waarschuwing! Gebruik de elektrische pad niet opgevouwen. Kmart DK60X40 1S Warmtekussen - padGebruik de elektrische pad niet!
gezakt. Vermijd het kreuken van het kussen. Steek geen pinnen in de elektrische pad. Gebruik deze elektrische pad NIET als deze nat is of heeft geleden onder waterspatten.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - geleden
Waarschuwing! Gebruik deze elektrische pad niet bij een baby of kind, of een andere persoon die ongevoelig is voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting. Niet gebruiken bij een hulpeloze of arbeidsongeschikte persoon of een persoon die lijdt aan een medische aandoening zoals een hoge bloedcirculatie, diabetes of een hoge huidgevoeligheid. Waarschuwing! Vermijd langdurig gebruik van deze elektrische pad op een hoge stand. Dit kan leiden tot brandwonden op de huid.
Waarschuwing! Vermijd het kreuken van het kussen. Onderzoek de pad regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, laat het dan vóór elk verder gebruik nakijken door een gekwalificeerd elektricien, anders moet het product worden weggegooid.
Waarschuwing! Deze elektrische pad is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
Waarschuwing! Voor elektrische veiligheid mag de elektrische pad alleen worden gebruikt met de afneembare besturingseenheid 030A1 die bij het artikel is geleverd. Gebruik geen andere hulpstukken die niet bij de pad zijn geleverd.
Levering
Deze elektrische pad moet worden aangesloten op een geschikte 220-240V-50Hz voeding. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het verlengsnoer van een geschikte 10-amp vermogen. Wikkel het netsnoer volledig af wanneer het in gebruik is, aangezien een opgerold snoer oververhit kan raken.
Waarschuwing! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
Netsnoer en stekker
Als het netsnoer of de controller beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
Kinderen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - kinderen Waarschuwing! Niet gebruiken door kinderen onder de drie jaar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

VERPAKKINGSINHOUD

lx 60x40cm warmtekussen
lx Gebruiksaanwijzing
Let op! Bevestig alle onderdelen voordat u de verpakking weggooit. Gooi alle plastic zakken en andere verpakkingscomponenten veilig weg. Ze kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor kinderen.

OPERATIE

Locatie en gebruik
Gebruik de onderlegger alleen als onderlegger. Deze pad is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Deze pad is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen en/of verpleeghuizen.
Montage
Breng de pad aan met elastiek. Zorg ervoor dat de pad volledig plat is en niet gebogen of gerimpeld.
Werking
Nadat de elektrische pad correct op zijn plaats is geïnstalleerd, sluit u de voedingsstekker van de controller aan op een geschikt stopcontact. Zorg ervoor dat de controller is ingesteld op "Off" voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Selecteer de gewenste warmte-instelling op de controller. De indicator lamp geeft aan dat de pad AAN staat.
Controls
De controller heeft de volgende instellingen.
0 GEEN WARMTE
1 LAGE WARMTE
2 MIDDELMATIGE WARMTE
3 HOOG (VOORVERWARMEN)
"3" is de hoogste instelling voor voorverwarmen en wordt niet aanbevolen voor langdurig gebruik. Stel voor om eerst deze instelling te gebruiken om snel op te warmen. Er is een LED-lampje dat oplicht wanneer de pad is ingeschakeld.
BELANGRIJK! De elektrische pad is uitgerust met een automatische timer om de pad uit te schakelen na 2 uur continu gebruik op een van de warmte-instellingen (dwz Laag, Medium of Hoog). De auto power OFF-functie wordt opnieuw geactiveerd gedurende 2 uur elke keer dat de controller wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken en 1 of 2 of 3 warmte-instellingen te selecteren. De 2-uurs timer is automatisch en kan niet handmatig worden aangepast.

SCHOONMAKEN

Waarschuwing! Wanneer niet in gebruik of vóór reiniging, koppel de pad altijd los van de hoofdvoeding.
Brandschoon
Spons het gebied af met een neutraal wolwasmiddel of een milde zeepoplossing in lauw water. Spons met schoon water en volledig drogen voor gebruik.

Kmart DK60X40 1S Warmtekussen - wassen Niet wassen
Koppel het afneembare snoer los van de pad bij het schoonmaken van plekken.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - reinigingDROGEN
Drapeer het kussen over een waslijn en droog het af.
Gebruik GEEN haringen om het kussen op zijn plaats te houden.
NIET drogen met een haardroger of verwarming.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de bedieningselementen zich in een zodanige positie bevinden dat er geen druppelend water op enig deel van de bedieningseenheid kan vallen. Laat de pad goed drogen. Sluit het afneembare snoer aan op de connector op de pad. Zorg ervoor dat de connector goed op zijn plaats is vergrendeld.
VOORZICHTIGHEID! Gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat de elektrische pad en de connector op de pad volledig droog zijn, vrij van water of vocht, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Waarschuwing! Tijdens het wassen en drogen moet het afneembare snoer worden losgekoppeld of zo worden geplaatst dat er geen water in de schakelaar of bedieningseenheid kan stromen Waarschuwing! Zorg ervoor dat het netsnoer of de controller niet in vloeistoffen worden ondergedompeld. Waarschuwing! Wring de pad niet uit!
Waarschuwing! Maak deze elektrische pad niet chemisch schoon. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - droogDit kan het verwarmingselement of de controller beschadigen.
waarschuwing! Strijk deze pad niet! Kmart DK60X40 1S Heat Pad - ijzerNiet in de machine wassen of in de machine drogen.
Waarschuwing! Niet in de droger.Kmart DK60X40 1S Warmtekussen - tuimelschakelaar
waarschuwing
I Niet bleken. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - bleekmiddelAlleen plat drogen in de schaduwKmart DK60X40 1S Heat Pad - plat

STORAGE

BELANGRIJK! Veiligheidscontrole
Deze pad moet jaarlijks worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon om de veiligheid en geschiktheid voor gebruik te garanderen.
Bewaar op een veilige plaats
Waarschuwing! Laat dit apparaat, voordat u het opbergt, afkoelen voordat u het opvouwt. Bewaar uw pad en handleiding op een veilige en droge plaats wanneer u ze niet gebruikt. Rol of vouw de pad voorzichtig. Niet kreuken. Voor bescherming in een geschikte beschermende zak bewaren. Plaats geen voorwerpen op de pad tijdens het opbergen. Voor hergebruik na opslag, wordt aanbevolen dat de pad wordt gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon om het risico op brand of elektrische schokken door een beschadigde pad te elimineren. Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, moet de pad door een gekwalificeerd elektricien worden gecontroleerd op elektrische veiligheid voordat het opnieuw wordt ingeschakeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maat 60cm x40cm
220-240v - 50Hz 20W
Regelaar 030A1
12 Maandgarantie
Bedankt voor uw aankoop bij Kmart.
Kmart Australia Ltd garandeert dat uw nieuwe product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de hierboven vermelde periode, vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de begeleidende aanbevelingen of instructies indien verstrekt. Deze garantie is een aanvulling op uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving. Kmart zal u de keuze geven voor een terugbetaling, reparatie of omruiling (waar mogelijk) voor dit product als het defect raakt binnen de garantieperiode. Kmart draagt ​​de redelijke kosten voor het claimen van de garantie. Deze garantie is niet langer van toepassing wanneer het defect het gevolg is van wijziging, ongeval, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.
Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop en neem contact op met onze klantenservice op 1800 124 125 (Australië) of 0800 945 995 (Nieuw-Zeeland) of via de Klantenservice op Kmart.com.au voor eventuele problemen met uw product. Garantieclaims en vergoedingen voor kosten die zijn gemaakt bij het retourneren van dit product kunnen worden gericht aan ons Customer Service Center op 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en vergoeding voor enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.
Voor Nieuw-Zeelandse klanten is deze garantie een aanvulling op de wettelijke rechten die worden nageleefd onder de Nieuw-Zeelandse wetgeving.

Documenten / bronnen

Kmart DK60X40-1S Warmtekussen [pdf] Gebruiksaanwijzing
DK60X40-1S, warmtekussen, DK60X40-1S warmtekussen, kussen

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *