Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende: Lees alle instructies en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

 1. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
 2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
 3. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
 4. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u geen enkel onderdeel van de elektrische oven in water of een andere vloeistof plaatsen.
 5. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
 6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd, breng het apparaat dan terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek of reparatie.
 7. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan gevaar of letsel veroorzaken.
 8. Houd aan alle kanten/achterkant van de oven ten minste XNUMX cm ruimte vrij voor voldoende luchtcirculatie.
 9. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is of voor het schoonmaken. Laat afkoelen alvorens te reinigen.
 10. Om los te koppelen, draait u de knop naar STOP en trekt u vervolgens de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Houd altijd de stekker vast, probeer nooit de stekker te verwijderen door aan het snoer te trekken.
 11. Bedek de TRAY of enig deel van de oven niet met metaalfolie. Dit kan oververhitting van de oven veroorzaken.
 12. Niet reinigen met metalen schuursponsjes. Stukken kunnen van het kussen afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, waardoor het risico op elektrische schokken ontstaat.
 13. Overmaatse voedingsmiddelen of metalen keukengerei mogen niet in een elektrische oven worden geplaatst, omdat ze brand kunnen veroorzaken of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
 14. Er kan brand ontstaan ​​als de oven is afgedekt of in aanraking komt met ontvlambaar materiaal, inclusief gordijnen, gordijnen, muren en dergelijke, wanneer deze in werking is. Bewaar tijdens het gebruik geen voorwerpen op de oven.
 15. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van containers die zijn gemaakt van iets anders dan metaal of glas.
 16. Plaats geen van de volgende materialen in de oven: karton, plastic, papier of iets dergelijks.
 17. Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in deze oven wanneer deze niet in gebruik is.
 18. Draag altijd beschermende, geïsoleerde ovenwanten wanneer u voorwerpen in de hete oven plaatst of eruit haalt.
 19. Dit apparaat heeft een deur van gehard veiligheidsglas. Het glas is sterker dan gewoon glas en beter bestand tegen breuk. Gehard glas kan breken, maar de stukken hebben geen scherpe randen. Voorkom krassen op het deuroppervlak of kervende randen.
 20. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en gebruik het apparaat niet voor ander dan bedoeld gebruik.
 21. Dit apparaat is UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
 22. De temperatuur van de deur of het buitenoppervlak kan hoger zijn als het apparaat in werking is.
 23. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
 24. Plaats geen kookgerei of ovenschalen op de glazen deur.
 25. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 26. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
 27. Het maximale gewicht op de voedsellade/het rooster mag niet hoger zijn dan 3.0 kg. OPMERKING: Probeer het voedsel gelijkmatig over de lengte van het rooster te verdelen.
 28. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 29. WAARSCHUWING: Andere oppervlakken dan de functionele oppervlakken kunnen hoge temperaturen ontwikkelen. Aangezien temperaturen door verschillende mensen verschillend worden waargenomen, moet dit apparaat met VOORZICHTIG worden gebruikt.
 30. Apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 31. Niet op of naast een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.

LET OP: DE OPPERVLAKKEN VAN HET APPARAAT ZIJN HEET NA GEBRUIK. Draag ALTIJD beschermende, geïsoleerde ovenwanten wanneer u uit de Ching hete oven of warme gerechten en voedsel bent, of wanneer u roosters, pannen of ovenschalen plaatst of verwijdert.

Voordat u uw elektrische oven gebruikt

Voordat u uw elektrische heteluchtoven voor de eerste keer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:

 1. Pak het apparaat volledig uit.
 2. Verwijder alle rekken en pannen. Was de rekken en pannen in heet zeepsop of in de vaatwasser.
 3. Droog alle accessoires goed af en zet ze weer in de oven. Sluit de oven aan op een geschikt stopcontact en u bent klaar om uw nieuwe elektrische oven te gebruiken.
 4. Nadat u uw oven weer in elkaar hebt gezet, raden wij u aan deze ongeveer 15 minuten op MAX-temperatuur te laten draaien in een goed geventileerde ruimte om eventuele productieolieresten te verwijderen. Enige rookontwikkeling is normaal.

PRODUCT OPVIEW

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Product Overview

Maak uzelf voor het eerste gebruik vertrouwd met de volgende ovenfuncties en accessoires:

 • Draadrek: Voor roosteren, bakken en algemeen koken in ovenschalen en standaard pannen.
 • Dienblad: Voor gebruik bij het braden en braden van vlees, gevogelte, vis en diverse andere voedingsmiddelen.
 • Rotisserie Vork: Gebruik voor het braden van verschillende soorten vlees en gevogelte.
 • Handvat voedsellade: Hiermee kunt u de voedsellade en het rooster oppakken.
 • Draaispit handvat: Hiermee kunt u het draaispit oppakken.
 • Thermostaat knop: kies de gewenste temperatuur van laag 90°C – 250°C (Laag is de omgevingstemperatuur)
 • Timerknop: draai de knop naar links (tegen de klok in) en de oven BLIJFT AAN totdat hij handmatig wordt uitgeschakeld. Om de timer te activeren, draait u naar rechts (met de klok mee) voor intervallen van minuten tot 60 minuten. Er klinkt een bel aan het einde van de geprogrammeerde tijd.
 • Functie knop: Er zijn twee functieknoppen waarmee u een van beide of beide kunt selecteren, de bovenste en onderste verwarmingselementen en; selectie van de convectieventilator- en rotisseriemotorfuncties.
 • Indicatielampje (stroom): deze brandt telkens wanneer de oven wordt ingeschakeld.

Functieknop 1; bevat instellingen voor UIT, Bovenste element aan, Bovenste en Onderste elementen aan en Onderste element aan.

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functieknop

Functieknop 2; bevat instellingen voor OFF, Rotisserie-functie aan, Rotisserie-functie en Convectieventilator aan en Convectieventilator aan.

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functieknop

Thermostaat knop; bevat instellingen voor UIT en variabele regeling voor oventemperatuur van 90 tot 250 gradenC.

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Thermostaatknop

TIMER-knop; Regelt oven op duur. Bevat instellingen voor "aan" voor continu gebruik, UIT en variabele regeling tot 60 minuten.

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - TIMER-knop

WAARSCHUWING: Zorg er vóór gebruik voor dat de oven op een vlakke, stabiele ondergrond staat en vrij is van externe voorwerpen, zoals muren/kasten. De oven moet zo worden geplaatst dat er rondom voldoende ruimte is, aangezien de externe oppervlakken tijdens gebruik heet kunnen worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

 1. FUNCTIE
  Deze functie is ideaal voor het bakken van brood, pizza en gevogelte in het algemeen.
  operatie
  1. Plaats het te bereiden voedsel op het rooster / de voedsellade. Plaats het rooster/de bakplaat in de middelste steungeleider van de oven.
  2. Draai de functieknop naar Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functieknop
  3. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
  4. Stel de timerknop in op de gewenste kooktijd.
  5. Om voedsel te controleren of te verwijderen, gebruikt u een handvat om het voedsel aan de zijkant te helpen erin en eruit te halen.
  6. Wanneer het roosteren is voltooid, klinkt er een bel en de 5JNFS LOPC keert automatisch terug naar de uit-stand. Open de deur volledig en verwijder het voedsel onmiddellijk, anders blijft de warmte in de oven roosteren en droogt uw toast uit.
   LET OP: Gekookt voedsel, metalen rek en deur kunnen erg heet zijn, ga er voorzichtig mee om.
 2. FUNCTIE Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functieknop
  Deze functie is ideaal voor het bereiden van kippenvleugels, kippenpoten en ander vlees.
  operatie
  1. Plaats het te bereiden voedsel op het rooster / de voedsellade. Plaats het rooster/de bakplaat in de middelste steungeleider van de oven.
  2. Draai de functieknop naar Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functieknop
  3. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
  4. Stel de timerknop in op de gewenste kooktijd.
  5. Om voedsel te controleren of te verwijderen, gebruikt u een handvat om het voedsel aan de zijkant te helpen erin en eruit te halen.
  6. Wanneer het roosteren is voltooid, klinkt er een bel en de 5JNFS LOPC keert automatisch terug naar de uit-stand. Open de deur volledig en verwijder het voedsel onmiddellijk, anders blijft de warmte in de oven roosteren en droogt uw toast uit.
   LET OP: Gekookt voedsel, metalen rek en deur kunnen erg heet zijn, ga er voorzichtig mee om.
 3.  FUNCTIE Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functie
  Deze functie is ideaal voor het bereiden van hele kippen en gevogelte in het algemeen. Opmerking: Alle roostertijden zijn gebaseerd op vlees op koelkasttemperatuur. Bevroren vlees kan aanzienlijk langer duren. Daarom wordt het gebruik van een vleesthermometer sterk aanbevolen. Vork van het draaispit gebruik het puntige uiteinde van het spit door de vork, zorg ervoor dat de punten van de vork in dezelfde richting wijzen als het spitse uiteinde van het spit, schuif naar het vierkant van het spit en zet vast met een duimschroef. Plaats het te koken voedsel aan het spit door het spit direct door het midden van het voedsel te laten lopen. Plaats het tweede fort in het andere uiteinde van gebraad of gevogelte. Controleer of het voedsel aan het spit wordt gegalvaniseerd. Steek het puntige uiteinde van het spit in de aandrijfaansluiting, die zich aan de rechterkant van de ovenwand bevindt. Zorg ervoor dat het vierkante uiteinde van het spit op de spitsteun rust, die zich aan de linkerkant van de ovenwand bevindt.
  operatie

(1) Plaats het te koken voedsel op de rotisserievork. Steek de vork in de spitsteun van de oven.
(2) Draai de functieknop naar Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Functie
(3) Stel de thermostaatknop in op de gewenste temperatuur.
(4) Stel de timerknop in op de gewenste kooktijd.
(5) Om voedsel te controleren of te verwijderen, gebruikt u een handvat om het voedsel aan de zijkant te helpen in- en uitstappen.
(6) Wanneer het roosteren is voltooid, klinkt er een bel en gaat de timerknop automatisch terug naar de uit-stand. Open de deur volledig en verwijder het voedsel met het handvat.
LET OP: Gekookt voedsel, metalen vork en deur kunnen erg heet zijn, ga er voorzichtig mee om. Laat de oven niet onbeheerd achter.

REINIGINGSINSTRUCTIES

LET OP: Om te beschermen tegen elektrische schokken, DE OVEN NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN. Uw broodroosteroven moet regelmatig worden schoongemaakt voor de beste prestaties en een lange levensduur. Regelmatig schoonmaken vermindert ook het risico op brand.
Stap 1. Haal de stekker uit het stopcontact. Laat het afkoelen.
Stap 2. Verwijder het verwijderbare rek, lade door uit de oven te trekken. Maak ze schoon met damp, zeepachtige doek. Zorg ervoor dat u alleen een mild sopje gebruikt.
Stap 3. Om de binnenkant van de oven schoon te maken, veegt u de ovenwanden, de bodem van de oven en de glazen deur schoon met adamp, zeepachtige doek.
Herhaal met een droge, schone doek.
Stap 4. Veeg de buitenkant van de oven af ​​met adamp kleding.
LET OP: GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF METALEN SCHUURSPONSJES. Zorg ervoor dat u alleen een mild sopje gebruikt. Schurende reinigingsmiddelen, schrobborstels en chemische reinigingsmiddelen zullen de coating op dit apparaat beschadigen. Stukken kunnen van de elektrische onderdelen afbreken en in aanraking komen met gevaar voor elektrische schokken.
Stap 5. Laat het apparaat volledig afkoelen en drogen voordat u het opbergt. Als u de oven voor langere tijd opbergt, zorg er dan voor dat de oven schoon is en vrij van voedselresten. Bewaar de oven op een droge plaats, zoals op een tafel, aanrecht of kastplank. Behalve de aanbevolen reiniging is er verder geen gebruikersonderhoud nodig. Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

STORAGE

Koppel het apparaat los, laat het afkoelen en maak het schoon voordat u het opbergt. Bewaar de elektrische oven in de doos op een schone, droge plaats. Berg het apparaat nooit op als het heet is of nog in het stopcontact zit. Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat. Oefen geen druk uit op het snoer waar het het apparaat binnenkomt, omdat het snoer hierdoor kan rafelen en breken.

SPECIFICATIE:

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - SPECIFICATIE

Kensington TO8709E-SA Elektrische Oven Gebruiksaanwijzing - Kensington Logo

GARANTIE
We zijn trots op het produceren van een reeks hoogwaardige huishoudelijke apparaten die zowel boordevol functies als volledig betrouwbaar zijn. We hebben zoveel vertrouwen in onze producten dat we ze ondersteunen met een garantie van 3 jaar.
Nu kunt u ook ontspannen, wetende dat u gedekt bent.

Klantenhulplijn NZ: 0800 422 274
Dit product wordt gedekt door 3 jaar garantie indien vergezeld van een aankoopbewijs.

Documenten / bronnen

Kensington TO8709E-SA elektrische oven [pdf] Gebruiksaanwijzing
TO8709E-SA elektrische oven, TO8709E-SA, elektrische oven

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.