INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening-logo

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening-prod

AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Druk op de Home-knop en houd deze ongeveer 10-15 seconden ingedrukt, totdat de LED snel begint te knipperen en laat dan los, wacht ongeveer 60 seconden (naar de koppelingsmodus gaan, LED-flitser), dan zou de afstandsbediening automatisch moeten koppelen met uw tv. de tv geeft het succes van de verbinding op de afstandsbediening weer. Als het lampje uitgaat als de afstandsbediening nog steeds niet gelukt is, onthoud dan eerst:

  1. Koppel het netsnoer los en sluit het netsnoer van het Amazon Fire-apparaat weer aan.
  2. Verwijder de batterij en plaats de batterij van de afstandsbediening terug.
  3. Herhaal dan de bovenstaande koppelingsstap; Druk op de Home-knop en houd deze ongeveer 10-15 seconden ingedrukt, totdat de LED snel begint te knipperen en laat dan los, wacht ongeveer 60 seconden (naar de koppelingsmodus), dan moet de afstandsbediening automatisch met uw tv worden gekoppeld.INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening-fig1

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Informatie over RF-blootstelling

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

Documenten / bronnen

INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening [pdf] Instructies
STEM-AFSTANDSBEDIENING, STEM-AFSTANDSBEDIENING, 2A42G-VOICE-AFSTANDSBEDIENING, 2A42GVOICEREMOTE, NS-RCFNA-19, NS-RCFNA-21, CT-RC1US-21, Afstandsbediening, NS-RCFNA-19 Afstandsbediening
INSIGNIA NS-RCFNA-19 Afstandsbediening [pdf] Instructies
3DAI-PNDHBTISG, 3DAIPNDHBTISG, 2A4Q83DAI-PNDHBTISG, 2A4Q83DAIPNDHBTISG, NS-RCFNA-19, afstandsbediening, NS-RCFNA-19 afstandsbediening

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *