IKEA TVATTAD Gebruikershandleiding

IKEA TVATTAD

waarschuwing Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade die het gevolg is van onjuiste installatie of gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren.
 • Houd kinderen tussen 3 en 8 jaar en personen met zeer uitgebreide en complexe handicaps uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
 • Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 • Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en voer het op de juiste manier af.
 • Houd wasmiddelen buiten bereik van kinderen.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
 • Als het apparaat een kinderbeveiliging heeft, moet deze worden geactiveerd.
 • Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en door de gebruiker onderhouden.
Algemene veiligheid
 • Verander de specificaties van dit apparaat niet.
 • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
  - personeelskeukenruimten in winkels, kantoren en een andere werkomgeving;
  - door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.
 • Overschrijd de maximale belasting van 8 kg niet (raadpleeg het hoofdstuk "Programmaschema").
 • De bedrijfsdruk van het water op het waterintredepunt van de uitlaataansluiting moet tussen 0.5 bar (0.05 MPa) en 8 bar (0.8 MPa) liggen.
 • De ventilatieopening in de basis mag niet worden afgedekt door een tapijt, mat of andere vloerbedekking.
 • Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangensets, of andere nieuwe slangensets geleverd door het geautoriseerde servicecentrum.
 • Oude slangensets mogen niet worden hergebruikt.
 • Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn geautoriseerde servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om elektrische gevaren te voorkomen.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
 • Gebruik geen hogedrukreinigers en / of stoom om het apparaat schoon te maken.
 • Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Veiligheidsinstructies

Installatie

De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

 • Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de transportbouten inclusief rubberen bus met plastic afstandsstuk.
 • Bewaar de transportbouten op een veilige plaats. Als het apparaat in de toekomst verplaatst moet worden, moet het opnieuw worden bevestigd om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
 • Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat, aangezien het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
 • Volg de installatie-instructies die bij het apparaat zijn geleverd.
 • Gebruik het apparaat niet voordat het op een veilige manier in de ingebouwde structuur is geïnstalleerd.
 • Installeer of gebruik geen beschadigd apparaat.
 • Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager kan zijn dan 0 ° C of waar het wordt blootgesteld aan weersinvloeden.
 • De vloer waarop het apparaat wordt geïnstalleerd, moet vlak, stabiel, hittebestendig en schoon zijn.
 • Zorg voor luchtcirculatie tussen het apparaat en de vloer.
 • Als het apparaat in zijn permanente positie staat, controleer dan met behulp van een waterpas of het correct waterpas staat. Als dit niet het geval is, stelt u de voetjes dienovereenkomstig af.
 • Installeer het apparaat niet direct boven een afvoer in de vloer.
 • Spuit geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
 • Installeer het apparaat niet op een plek waar de deur van het apparaat niet volledig kan worden geopend.
 • Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage onder het apparaat op te vangen. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum om te controleren welke accessoires kunnen worden gebruikt.
Elektrische verbinding

waarschuwingwaarschuwing! Risico op brand en elektrische schokken.

 • Het apparaat moet worden geaard.
 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
 • Zorg ervoor dat de parameters op het typeplaatje compatibel zijn met de elektrische specificaties van de netvoeding.
 • Gebruik geen meervoudige stekkeradapters en verlengkabels.
 • Zorg ervoor dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dit worden uitgevoerd door ons geautoriseerde servicecentrum.
 • Sluit de netstekker pas aan het einde van de installatie aan op het stopcontact. Zorg ervoor dat er na de installatie toegang is tot de netstekker.
 • Raak het netsnoer of de stekker niet met natte handen aan.
 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
Wateraansluiting
 • Veroorzaak geen schade aan de waterslangen.
 • Voordat u nieuwe leidingen aansluit, leidingen die lange tijd niet zijn gebruikt, waar reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd of nieuwe apparaten zijn aangebracht (watermeters, enz.), Moet u het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
 • Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekkages zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
 • Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor het vervangen van de toevoerslang.
 • Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk om water uit de afvoerslang te zien stromen. Dit komt door het testen van het apparaat met water in de fabriek.
 • U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
 • Zorg ervoor dat er na de installatie toegang is tot de kraan.
Te gebruiken

waarschuwingwaarschuwing! Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan het apparaat.

 • Volg de veiligheidsinstructies op de wasmiddelverpakking.
 • Plaats geen ontvlambare producten of items die nat zijn geworden door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
 • Was geen stoffen die sterk vervuild zijn met olie, vet of andere vettige stoffen. Het kan de rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor voordat u ze in de wasmachine doet.
 • Raak de glazen deur niet aan terwijl een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
 • Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen uit het wasgoed zijn verwijderd.
Binnenverlichting

waarschuwingwaarschuwing! Verwondingsgevaar.

 • Betreffende de lamp (en) in dit product en reserveonderdelenlampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten te weerstaan, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. . Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimtes.
 • Neem contact op met het erkende servicecentrum om de interne verlichting te vervangen.
SERVICE
 • Neem contact op met het erkende servicecentrum om het apparaat te repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
 • Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie veiligheidsconsequenties kan hebben en de garantie kan komen te vervallen.
 • De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, overbrenging tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en bijbehorende kogellagers, kachels en verwarmingselementen , inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aqua-stops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware inclusief reset-software, deur, deurscharnieren en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendeling, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
Beschikking

waarschuwingwaarschuwing! Risico op letsel of verstikking.

 • Koppel het apparaat los van het elektriciteits- en waternet.
 • Snijd het netsnoer dicht bij het apparaat door en gooi het weg.
 • Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren bekneld raken in de trommel.
 • Voer het apparaat af in overeenstemming met de lokale vereisten voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Product omschrijving

Toesteloverzicht

 1. Wasmiddellade
 2. Bedieningspaneel
 3. Deurklink
 4. Typeplaatje
 5. Laat het pompfilter leeglopen
 6. Voorpoten voor het waterpas stellen van het apparaat
 7. Afvoerslang
 8. Aansluiting toevoerslang
 9. Netsnoer
 10. Achterste voetjes voor het nivelleren van het apparaat
 11. Transit bouten

Typeplaatje positie 4 De gegevens in de volgende tekening zijn slechts indicatief. Controleer het typeplaatje van uw apparaat.


waarschuwing! Zorg ervoor dat de 11 transportbouten zijn verwijderd voordat u het apparaat gebruikt.

Technische gegevens

Product type

Ingebouwd - Wasmachine

Afmetingen

Breedte (cm)

59.6

Hoogte (cm)

81.9

Totale diepte (cm)

55.3

Watertoevoerdruk1)

Minimum

0,5 bar (0,05 MPa)

maximaal

8 bar (0,8 MPa)

Als de druk in uw regio lager of hoger is, neem dan contact op met uw erkende servicecentrum.

Informatie over de elektrische aansluiting, het voltage en het totale vermogen vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

Elektrische verbinding

Aan het einde van de installatie kunt u de netstekker in het stopcontact steken. Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de noodzakelijke elektrische specificaties aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of uw elektrische installatie in huis de maximale vereiste belasting aankan, ook rekening houdend met eventuele andere apparaten die in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

Inspectiechecklist

waarschuwingwaarschuwing! Raadpleeg de hoofdstukken over veiligheid.
Volg de inspectiechecklist voordat u uw apparaat gebruikt.

onderwerpen

Als het antwoord JA is , er is geen actie nodig

Als het antwoord NEE is, alstublieft

Het toestel wordt volgens de montage-instructies in het meubel ingebouwd. Het is GEEN vrije stand.

Installeer het indien nodig in het meubilair. Raadpleeg de montage-instructies.

Wasmiddellade openen en sluiten: geen botsing met meubels.

Raadpleeg het gedeelte 'Het wasmiddel en toevoegingen vullen'.

Afvoerslang correct aangesloten op de afvoer.

Raadpleeg de beschrijving van de slangaansluitingen in de montagehandleiding.

Geen waterlekkage rond de slangaansluitingen.

Raadpleeg de waarschuwing voor de wateraansluiting in de montagehandleiding.

Het apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact.

Raadpleeg het gedeelte 'Elektrische aansluiting'.

Het apparaat is stabiel en correct waterpas.

Raadpleeg het gedeelte 'Installatie'.

Slangen en voedingskabel zijn niet geknikt.

Raadpleeg de secties 'Elektrische aansluiting' en 'Wateraansluiting'.

Er ligt geen tapijt onder het apparaat.

Verwijder het tapijt.

Noteer de modelnaam, het artikelnummer en het serienummer van het product hieronder en voeg uw aankoopbewijs toe aan deze pagina.

Model (mod.): ……………………
Artikelnummer (art.nr.): ………………………
Serienummer (Ser.No.): ………………………….

        Kunst. Nee. Mod.

Ser. Nee.

Eerste gebruik

Tijdens de installatie of voor het eerste gebruik kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is een restwater dat in het apparaat achterblijft na een volledige functionele test in de fabriek om er zeker van te zijn dat het apparaat in perfecte staat aan de klanten wordt afgeleverd en is geen reden tot bezorgdheid.

 1. Zorg ervoor dat er stroom beschikbaar is en dat de waterkraan open staat.
 2. Giet 2 liter water in het wasmiddelbakje gemarkeerd met . Deze actie activeert het afvoersysteem.
 3. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vakje dat is gemarkeerd met.
 4. Stel een programma voor katoen in en start het op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel.
  Hierdoor wordt al het mogelijke vuil van de trommel en de kuip verwijderd.

Bedieningspaneel

Beschrijving van het bedieningspaneel

De opties / functies zijn niet bij alle wasprogramma's beschikbaar. Controleer de compatibiliteit tussen opties / functies en wasprogramma's in de “Programmatabel”. Een optie / functie kan een andere uitsluiten, in dit geval staat het apparaat u niet toe om incompatibele opties / functies in te stellen.

1


Aan / Uit knop

Druk een paar seconden op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen. Twee verschillende deuntjes klinken tijdens het in- of uitschakelen van het apparaat.

Omdat de Stand-by-functie het apparaat na enkele minuten automatisch uitschakelt om het energieverbruik te verminderen, drukt u op deze knop om het apparaat weer in te schakelen.

Raadpleeg de paragraaf 'Stand-by-functie' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

2

Programmaknop

Draai aan de keuzeknop om het gewenste programma te kiezen.

3 Display
- Indicator aan: de deur kan niet worden geopend. Het apparaat werkt of is gestopt met water in de kuip.
- Indicator uit: de deur kan worden geopend. Het programma is afgelopen of het water is weggepompt.
Timer symbool Indicator voor uitgestelde start.
• 0.00 De digitale indicator kan tonen: reset positie Pictogram 4; programmaduur (bijv. 2.40); vertragingstijd (bijv. 24); einde cyclus (0.00); waarschuwingscode (bijv. E20); foutindicator Pictogram 4.
• —— FlexTime-indicator.
Pictogram 5Antivlekindicator.
Pictogram 6 Extra spoelindicator.
Pictogram 7Stoomfase-indicator.
Pictogram 8Voeg kleding toe-indicator. Het licht op aan het begin van de wasfase als het nog mogelijk is om het apparaat te pauzeren en meer wasgoed toe te voegen.
Pictogram 9 Indicator kinderslot.
• Pictogram 10Indicator machinereiniging. Dit is een aanbeveling om de trommelreiniging uit te voeren.
• Icon11Indicator kreukbeveiliging.
4

Pictogram 2
Startuitstel aanraaktoets

Met deze optie kunt u de start van een programma uitstellen tot een geschikter tijdstip. Raak de knop herhaaldelijk aan om de gewenste vertraging in te stellen. De tijd neemt toe in stappen van 1 uur tot 20 uur.

5

Pictogram 2
FlexTime-aanraakknop

Met Deze optie wordt de programmaduur verkort afhankelijk van de belading en de mate van vervuiling.
Als u een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur en de streepjes——.

Druk op deze knop om de programmaduur naar behoefte te verkorten. Het display toont de nieuwe programmaduur en het aantal streepjes neemt dienovereenkomstig af:

—— geschikt voor een volle lading normaal vervuilde kledingstukken.
—– een snelle cyclus voor een volledige lading licht vervuilde kledingstukken.
- zeer snelle cyclus voor een kleinere, licht vervuilde lading (max. Halve belading aanbevolen).
- de kortste cyclus om een ​​kleine hoeveelheid wasgoed op te frissen.

6

 Touch-knop Start / Pauze

Met deze knop kunt u het geselecteerde wasprogramma starten of pauzeren.

7

Anti-vlekken-aanraakknop en permanente kinderslotoptie 

 • Raak deze knop aan om de optie Antivlekken in te stellen 
  Deze optie is bedoeld om hardnekkige vlekken te verwijderen. Giet de vlekverwijderaar in het VOORWAS-vakje.
 • Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de optie Kinderslot in te stellen .

Deze optie voorkomt dat kinderen met het bedieningspaneel spelen: alle bedieningselementen zijn uitgeschakeld. Om deze optie uit te schakelen, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt.

8

 Extra spoelen aanraakknop

Dit apparaat is ontworpen om energie te besparen. Selecteer deze optie als het nodig is om het wasgoed uit te spoelen met een extra hoeveelheid water (extra spoelen). Er worden enkele extra spoelbeurten uitgevoerd. Deze optie wordt aanbevolen voor mensen die allergisch zijn voor wasmiddelen.

De overeenkomstige indicator boven de aanraakknop licht op en blijft ook permanent branden tijdens de volgende cycli totdat deze optie wordt gedeactiveerd.

9

 Voorwas aanraaktoets

Deze optie voegt een voorwasfase op 30 ° C toe voor de wasfase.
Deze optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed, vooral als het zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.

10

 Draaien en extra opties aanraakknop

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in, behalve in het programma Denim. Met deze knop kun je de standaard centrifugeersnelheid wijzigen of een van de extra centrifugeeropties instellen:

 • Spoelstop . De bijbehorende indicator gaat branden. De laatste centrifuge wordt niet uitgevoerd. Het water van de laatste spoeling wordt niet afgevoerd om te voorkomen dat de stoffen kreuken. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.
  De deur blijft op slot en de trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen. Raadpleeg 'Water wegpompen na het einde van de cyclus' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
 • Geen draai . De bijbehorende indicator gaat branden. Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het apparaat voert alleen de afvoerfase van het geselecteerde wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer delicate stoffen. De spoelfase verbruikt bij sommige wasprogramma's meer water
 • Rustige cyclus. De bijbehorende indicator gaat branden.
  De tussenfase en de laatste centrifugefase worden onderdrukt en het programma eindigt met water in de trommel. De deur blijft op slot. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen. Raadpleeg 'Water wegpompen na het einde van de cyclus' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
  Omdat het programma erg stil is, is het geschikt voor gebruik 's nachts wanneer er goedkopere elektriciteitstarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt er met meer water gespoeld.

Het apparaat voert het water automatisch af na ongeveer 18 uur.

11

Temperatuur aanraakknop

Als je een wasprogramma kiest, stelt het apparaat automatisch een standaardtemperatuur voor. Met deze optie kun je de temperatuur wijzigen.
De indicator van de ingestelde temperatuur gaat branden.
        De indicator  = koud water.

Meertalige badges


Bij het apparaat worden zelfklevende badges in verschillende talen geleverd. De gewenste badge kan om de programmaknop worden geplakt.

Programma's

Programmatabel

programma Standaard temperatuur Temperatuurbereik

Referentie centrifugeersnelheid Centrifugetoerentalbereik (Rpm)

Max. Load

Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)

Eco 40-60
40 ° C 1)
60 ° C - 30 ° C2)

1400 tpm (1400-800 tpm)

8 kg

Wit katoen en kleurvast katoen. Normaal vervuilde artikelen. Het energieverbruik neemt af en de duur van het wasprogramma wordt verlengd, wat zorgt voor goede wasresultaten.


katoen
40 ° C
90 ° C - Koud

1400 tpm (1400 - 800)

8 kg

Wit katoen en gekleurd katoen. Normale en zware grond.

 Synthetisch
40 ° C
60 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

3 kg

Artikelen van synthetische of gemengde stoffen. Normaal vervuilde artikelen.


delicaat
30 ° C
40 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

2 kg

Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen die zachter moeten worden gewassen. Normaal en licht vervuild wasgoed.


Stoom

-

1 kg

Stoomprogramma voor katoenen en synthetische artikelen. Deze cyclus verwijdert geurtjes uit het wasgoed3).

programma Standaard temperatuur Temperatuurbereik

Referentie centrifugeersnelheid Centrifugetoerentalbereik (Rpm)

Max. Load

Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)


Gemengd
30 ° C 40 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

3 kg

Synthetische en gemengde stoffen. Normaal vervuilde artikelen.


Centrifugeren / Afpompen

1400 tpm (1400 - 800)

8 kg

Alle stoffen, behalve wol en fijne stoffen. Om het wasgoed te centrifugeren en het water in de trommel af te voeren.


Spoelen

1400 tpm (1400 - 800)

8 kg

Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen. Programma voor het spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is die gebruikt voor katoenprogramma's. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het soort wasgoed. Stel indien nodig de optie Extra spoelen in om spoelgangen toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat fijne spoelgangen en een kort centrifugeren uit.


Machinereiniging 60 ° C

1200 tpm (1200 - 800)

-

Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en om resten te verwijderen die geur kunnen veroorzaken. Gebruik deze cyclus één keer per maand voor het beste resultaat. Verwijder alle items uit de trommel voordat u deze cyclus uitvoert. Draai de klep in het WAS-compartiment van de wasmiddellade naar boven. Giet een kopje chloorbleekmiddel of een wasmachinereiniger in het wasfasevak. NIET DOEN gebruik beide samen.

Voer na het reinigen van de trommel nog een spoelcyclus uit met een lege trommel en zonder wasmiddel om eventuele bleekresten te verwijderen.


Sport 30 ° C
40 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

3 kg

Synthetische sportartikelen. Dit programma is ontworpen om moderne buitensportkleding voorzichtig te wassen en is ook geschikt voor gym-, fiets- of joggingkleding en dergelijke.


Denim 30 ° C
40 ° C - Koud

800 tpm

(1200 - 800)

3 kg

Speciaal programma voor denimkleding met een fijne wasfase om kleurvervaging en vlekken te minimaliseren. Voor een betere verzorging wordt een kleinere hoeveelheid lading aanbevolen.

programma Standaard temperatuur Temperatuurbereik

Referentie centrifugeersnelheid Centrifugetoerentalbereik (Rpm)

Max. Load

Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)


Express zorg
40 ° C
60 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

3 kg

Katoen en gemengde weefsels. Licht vervuild wasgoed. Optimale wasresultaten en perfecte stofverzorging in korte tijd voor uw dagelijkse was.


Wol
40 ° C
40 ° C - Koud

1200 tpm (1200 - 800)

1.5 kg

Machinewasbare wol, handwasbare wol en andere stoffen met "handwas" -verzorgingssymbool4).

Pictogram 2
20 minuten / 3 kg
30 ° C
40 ° C - 30 ° C

1200 tpm (1200 - 800)

3 kg

Een hele korte cyclus voor licht vervuild katoenen en synthetische kledingstukken of slechts één keer gedragen.

1) Volgens de EU-verordening 2019/2023 van de Commissie kan dit programma op 40 ° C normaal vervuild katoenen wasgoed, waarvan wordt verklaard dat het wasbaar is op 40 ° C of 60 ° C, samen in dezelfde cyclus reinigen.
Zie voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de programmaduur en andere gegevens het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die werken bij lagere temperaturen en een langere duur.
2) Standaardprogramma's voor de verbruikswaarden van het Energielabel. Volgens EU-verordening 1061/2010 is dit programma op 60 ° C het «Standaard 60 ° C katoenprogramma» en bij 30 ° C het «Standaard 40 ° C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.
De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.
3) Stoom verwijdert geen dierlijke geuren.
4) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om een ​​zachte wasbeurt te garanderen. Het kan lijken dat de trommel niet of niet goed draait, maar dit is normaal voor dit programma.
Compatibiliteit van programma-opties

Pro- gram

1)

2)

Pictogram 2

Pictogram 2

Eco 40-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro- gram

1)

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogram 2

 

 

 

 

 

 

 1. De optie Voorwas en Vlekken kan niet samen worden geselecteerd.
 2. Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 ° C.
Geschikte wasmiddelen voor elk programma

programma

Universeel poeder1)

Vloeibaar universeel

Vloeistof voor bonte was

Fijne wol

special

Eco 40-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pictogram 2

-

-

-

1) Bij temperaturen hoger dan 60 ° C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

1) Bij temperaturen hoger dan 60 ° C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.
▲ = aanbevolen - = niet aanbevolen

Instellingen

Akoestische signalen

Dit apparaat heeft verschillende akoestische signalen die werken wanneer:
• U activeert het apparaat (speciale korte melodie).
• U schakelt het apparaat uit (speciale korte melodie).
• Je raakt de knoppen aan (klikgeluid).
• U maakt een ongeldige selectie (3 korte geluiden).
• Het programma is voltooid (reeks geluiden gedurende ongeveer 2 minuten).
• Het apparaat heeft een storing (opeenvolging van korte geluiden gedurende ongeveer 5 minuten).
Om de geluidssignalen aan / uit te zetten als het programma is voltooid, raakt u de toets aan en de knoppen tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt. Het display toont Aan of Uit.
Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze werken als het apparaat een storing heeft.

Kinderslot Pictogram 9

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.
Om deze optie te activeren / deactiveren, houdt u de Antivlekken-knop ingedrukt tot het indicatielampjePictogram 9 gaat aan / uit op het display.
Als het is geactiveerd, zal het apparaat standaard naar deze optie gaan nadat u het heeft uitgeschakeld of het programma heeft gewijzigd / gereset. Als u op een willekeurige knop drukt, wordt de indicatorPictogram 9 knippert om aan te geven dat de knoppen zijn uitgeschakeld.
De functie Kinderslot is mogelijk enkele seconden niet beschikbaar nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

Dagelijks gebruik

waarschuwingwaarschuwing! Raadpleeg de hoofdstukken over veiligheid.

Activeren van het apparaat

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Draai de waterkraan open.
 3. Druk op Aan / Uit Aanknopeen paar seconden ingedrukt om het apparaat te activeren.

Er klinkt een kort deuntje.
Een programma instellen

 1. Draai aan de programmaknop om het gewenste wasprogramma te selecteren.
  De indicator van de Start / Pauze knop knippert.
  Het display toont een indicatieve programmaduur.
 2. Raak de betreffende knoppen aan om de temperatuur en / of de centrifugeersnelheid te wijzigen.
 3. Stel desgewenst een of meer opties in door de bijbehorende knoppen aan te raken. De bijbehorende indicatielampjes gaan branden.

Als een selectie niet mogelijk is, klinkt er een akoestisch signaal en wordt op het display weergegeven.

Wasgoed in de machine doen

 1.  Open de toesteldeur.
 2. Maak de zakken leeg en vouw de items open voordat u ze in het apparaat stopt.
 3. Leg het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
  Overschrijd de maximale aanbevolen lading voor elk programma niet.
 4. Sluit de deur stevig.
  Zorg ervoor dat er geen wasgoed beklemd raakt tussen de afdichting en de deur om het risico van waterlekkage en schade aan het wasgoed te voorkomen.

 

 

 

waarschuwing! Het wassen van sterk geoliede, vettige vlekken kan de rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen.

Vullen met wasmiddel en toevoegingen

 

 

 

VOORWAS - Compartiment voor voorwasfase, inweekprogramma of vlekverwijderaar. Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma toegevoegd
WASH - Compartiment voor wasfase.
VERZACHTER - Compartiment voor wasverzachter en andere vloeibare behandelingen (wasverzachter, stijfsel).
MAX - Maximaal niveau voor hoeveelheid vloeibare toevoegingen.
- Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het product over de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd nooit de markering in de wasmiddellade. Voor meer informatie over het afmeten van de juiste hoeveelheid wasmiddel, zie “Graden van waterhardheid”. Eventuele wasverzachter of stijfseladditieven moeten in het vak worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Na een wascyclus, indien nodig, wasmiddelresten uit de wasmiddellade verwijderen.
Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk uit.


Giet het wasmiddel in het WAS-vak of in het daarvoor bestemde vak als dit vereist is voor het geselecteerde programma / de geselecteerde optie.
Voor waspoeder: klep naar boven gedraaid.

Voor vloeibaar wasmiddel:
klep naar beneden gedraaid.
Met de klep in de stand voor vloeibaar wasmiddel:

 • Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
 • Overschrijd niet de op de flap aangegeven dosis vloeibaar wasmiddel.
 • Stel de voorwasfase niet in.
 • Stel de functie voor uitgestelde start niet in. Giet wasverzachter in het vakje met de markering (de markering niet overschrijden).
  Sluit de wasmiddellade voorzichtig. Zorg ervoor dat de klep de lade niet blokkeert bij het sluiten.

Een programma instellen

 1. Draai aan de programmaknop om het gewenste wasprogramma te selecteren.
  De indicator van de Start / Pauze knop knippert.
  Het display toont een indicatieve programmaduur.
 2.  Raak de betreffende knoppen aan om de temperatuur en / of de centrifugeersnelheid te wijzigen.
 3. Stel desgewenst een of meer opties in door de bijbehorende knoppen aan te raken. De bijbehorende indicatielampjes gaan branden.

Als een selectie niet mogelijk is, klinkt er een akoestisch signaal en toont het display:
Een programma starten
Raak Start / Pauze aan knop om het programma te starten. De bijbehorende indicator stopt met knipperen en blijft branden. Het is niet mogelijk om het programma te starten als het indicatielampje van de knop uit is en niet knippert (bijv. Programmaknop op een verkeerde positie). Het programma start, de deur is vergrendeld. Het display toont de indicatorPictogram 99
De afvoerpomp kan kort werken voordat het apparaat water vult.

Een programma starten met een uitgestelde start
1. 1. Raak de Uitgestelde start aanTimer symbool toets herhaaldelijk totdat het display de gewenste vertragingstijd weergeeft. Op het display toont de indicatorTimer symbool
2. Raak Start / Pauze aan knop. De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het aftellen van de uitgestelde start begint. Het display toont de indicatorPictogram 99.
Als het aftellen is voltooid, start het programma automatisch. De uitgestelde start annuleren nadat het aftellen is begonnen Om de uitgestelde start te annuleren:
1. Raak Start / Pauze aan knop om het apparaat te pauzeren. De bijbehorende indicator knippert.
2. Raak de Uitgestelde start aanTimer symbool toets herhaaldelijk totdat het display en de indicator toontTimer symbool gaat uit.
3. Raak Start / Pauze aan knop nogmaals om het programma onmiddellijk te starten.

De uitgestelde start wijzigen nadat het aftellen is begonnen
Om de uitgestelde start te wijzigen: 1. Raak Start / Pauze aan knop om het apparaat te pauzeren. De bijbehorende indicator knippert.
2. Raak de Uitgestelde start aanTimer symbool toets herhaaldelijk totdat het display de gewenste vertragingstijd weergeeft.
3. Raak Start / Pauze aan opnieuw om het aftellen te starten.

Het AutoAdjust System-laaddetectie
Na het aanraken van Start / Pauze knop:
1. Het AutoAdjust-systeem begint het gewicht van de lading te schatten om de werkelijke programmaduur te berekenen. Tijdens deze fase speelt de indicator die onder de tijdcijfers is geplaatst een eenvoudige animatie.
2. Na ongeveer 15-20 minuten verdwijnt de indicator en wordt de nieuwe cyclusduur weergegeven. Het apparaat past de programmaduur automatisch aan de lading aan om in een zo kort mogelijke tijd perfecte wasresultaten te bereiken.

Een programma pauzeren en opties wijzigen
Als het programma draait, kunt u slechts enkele opties wijzigen:
1. Raak Start / Pauze aan knop. De bijbehorende indicator knippert.
2. Wijzig de opties. De gegeven informatie op het display verandert dienovereenkomstig.
3. Raak Start / Pauze aan opnieuw op de knop. Het wasprogramma gaat verder.

Een lopend programma annuleren
1. Druk op de knop Aan / Uit Aanknopom het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk op de knop Aan / Uit Aanknopnogmaals om het apparaat te activeren.
Als het AutoAdjust-systeem is voltooid en het vullen met water al is begonnen, start het nieuwe programma zonder het AutoAdjust-systeem te herhalen. Het water en het wasmiddel worden niet afgevoerd om verspilling te voorkomen.
Er is ook een alternatieve manier om te annuleren: 1. Draai de programmaknop naar de "Reset" -positie.
2. Wacht 1 seconde. Het display toont. Nu kunt u een nieuw wasprogramma instellen.

De deur openen
waarschuwingwaarschuwing! Als de temperatuur en het niveau van het water in de trommel te hoog zijn en / of de trommel nog draait, mag u de deur niet openen.
Kledingstukken toevoegen. Het wordt aanbevolen om kledingstukken toe te voegen tot de Pictogram 8is aan.
Terwijl een programma of de uitgestelde start in werking is, is de toesteldeur vergrendeld. Het display toont de indicator Pictogram 99.
1. Raak de knop Start / Pauze aan. Op het display gaat de bijbehorende deurslotindicator uit.
2. Open de toesteldeur. Voeg indien nodig kledingstukken toe of verwijder ze. Sluit de deur en raak Start / Pauze aan knop.
Het programma of de uitgestelde start wordt voortgezet. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid, of u kunt het programma instellen om het water af te voeren en raak vervolgens de knop Start / Pauze aan.
programma om het water af te voeren en raak vervolgens Start / Pauze aan knop.
Einde van het programma
Als het programma is afgelopen, stopt het apparaat automatisch. De akoestische signalen werken (als ze actief zijn). Het display toont Pictogram 3
De indicator van de Start / Pauze knop gaat uit.
De deur wordt ontgrendeld en de indicatorPictogram 99 gaat uit.
1. Druk op de knop Aan / Uit Aanknopom het apparaat uit te schakelen.
Vijf minuten na het einde van het programma schakelt de energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.
Als u het apparaat weer inschakelt, toont het display het einde van het vorige programma. Draai aan de programmaknop om een ​​nieuwe cyclus in te stellen.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en de wasmiddellade op een kier staan ​​om schimmel en geurtjes te voorkomen.

Laat het water weglopen na het einde van de cyclus
Als u een programma of een optie heeft gekozen die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, is het programma voltooid, maar:

 • Het tijdgebied wordt weergegevenPictogram 3 en het display toont de deur vergrendeldPictogram 99.
 • De indicator van de Start / Pauze knop begint te knipperen.
 • De trommel draait nog steeds met regelmatige tussenpozen om kreukvorming in het wasgoed te voorkomen.
 • De deur blijft op slot.
 • U moet het water afvoeren om de deur te openen:

1. Raak indien nodig de knop Centrifugeren aan toets om de door het apparaat voorgestelde centrifugeersnelheid te verlagen.
2. Druk op Start / Pauze Toets: het apparaat pompt het water weg en centrifugeert. De optie-indicatorSymbool -3 or Symbool -2gaat uit.
Als je hebt ingesteldSymbool -2 en de centrifugeersnelheid is niet veranderd wanneer u op Start / Pauze drukt toets, voert het apparaat alleen het water af.
3. Wanneer het programma is voltooid en de deurvergrendelingsindicator Pictogram 99gaat af, je kunt de deur openen.
4. Druk op Aan / Uit Aanknopeen paar seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Stand-by functie
De Stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om het energieverbruik te verminderen als:
• U gebruikt het apparaat 5 minuten niet als er geen programma loopt. Druk op Aan / Uit Aanknopom het apparaat weer in te schakelen.
• 5 minuten na het einde van het wasprogramma. Druk op Aan / UitAanknop om het apparaat weer in te schakelen.
Het display toont het einde van het laatste programma. Draai aan de programmaknop om een ​​nieuwe cyclus in te stellen.
Als de prisprogrammaknop naar de "Reset" -positie is gedraaid, wordt het apparaat automatisch na 30 seconden uitgeschakeld.
Als u een programma of een optie instelt die eindigt met water in de trommel, schakelt de Stand-by-functie het apparaat niet uit om u eraan te herinneren het water af te voeren.

Hints en tips

waarschuwingwaarschuwing! Raadpleeg de hoofdstukken over veiligheid.

Het wasgoed in de trommel

 • Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
 • Volg de wasinstructies op de waslabels.
 • Was witte en gekleurde artikelen niet samen.
 • Sommige gekleurde artikelen kunnen bij de eerste wasbeurt verkleuren. We raden je aan om ze de eerste paar keer apart te wassen.
 • Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haken en drukknopen. Maak riemen vast.
 • Draai meerlagige stoffen, wol en items met gedrukte illustraties binnenstebuiten.
 • Behandel hardnekkige vlekken voor.
 • Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
 • Pas op met gordijnen. Verwijder de haken en doe de gordijnen in een waszak of kussensloop.
 • Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren.
 • Gebruik een waszak om kleine en / of kwetsbare artikelen te wassen (bijv. Beugelbeha's, ceintuurs, panty's enz.).
 • Was geen kledingstukken met lang dierenhaar of kleding van slechte kwaliteit die veel pluisjes afgeeft die het afvoercircuit zouden kunnen verstoppen en daarom hulp van de servicedienst nodig hebben.

Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en afwasmiddel niet voldoende.
We raden u aan deze vlekken voor te behandelen voordat u de artikelen in het apparaat plaatst.
Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik de speciale vlekverwijderaar die van toepassing is op het soort vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, aangezien dit de plastic onderdelen aantast.

Soort wasmiddel en hoeveelheid
De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden heeft niet alleen invloed op uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

 • Gebruik alleen wasmiddelen en andere behandelingen die speciaal voor wasmachines zijn gemaakt. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van delicate stoffen. Geef de voorkeur aan waspoeder met bleekmiddel voor wit en wasgoedzuivering,
  - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 ° C max) voor alle soorten weefsels, of speciale wasmiddelen alleen voor wol.
 • De keuze en de hoeveelheid wasmiddel zijn afhankelijk van: het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), De kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, de wastemperatuur en de hardheid van het gebruikte water.
 • Volg de instructies die u vindt op de verpakking van de wasmiddelen of andere behandelingen zonder het aangegeven maximale niveau te overschrijden (MAX ).
 • Gebruik geen verschillende soorten wasmiddelen door elkaar.
 • Gebruik minder wasmiddel als:
  - u wast een kleine lading,
  - het wasgoed is licht vervuild,
  - er is veel schuim tijdens het wassen.
  • Als u wasmiddeltabs of -pads gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot:

 • onbevredigende wasresultaten,
 • de waslading wordt grijs,
 •  vette kleding,
 • schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot:

 • schuimend,
 • verminderd waseffect,
 • onvoldoende spoeling,
 • een grotere impact op het milieu.

Ecologische tips
Om water en energie te besparen en het milieu te helpen beschermen, raden we u aan deze tips op te volgen:

 • Normaal vervuild wasgoed kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt beschermd!).
 • Door het apparaat te laden tot de maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.
 • Met een adequate voorbehandeling kunnen vlekken en beperkt vuil worden verwijderd; het wasgoed kan dan op een lagere temperatuur worden gewassen.
 • Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie 'Waterhardheid'.
 • Stel de maximaal mogelijke centrifugeersnelheid in voor het geselecteerde wasprogramma voordat u uw wasgoed in een droogtrommel droogt. Dit bespaart energie tijdens het drogen!

Graden van waterhardheid
Waterhardheid wordt geclassificeerd in zogenaamde "hardheidsgraden". Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kunt u opvragen bij het betreffende waterleidingbedrijf of bij uw gemeente.

Kenmerk

Graden van waterhardheid

Duits ° dH

Frans ° TH

Zacht

0-7

0-15

Midden

8-14

16-25

Hard

15-21

26-37

Heel moeilijk

> 21

> 37

Als het water een middelhoge hardheid heeft, moet een waterontharder worden toegevoegd. Volg de instructies van de fabrikant. De hoeveelheid wasmiddel kan dan altijd worden aangepast (verlaagd) aan de hardheid zacht.

Verzorging en reiniging

waarschuwingwaarschuwing! Raadpleeg de hoofdstukken over veiligheid.

Periodiek schoonmaakschema
Regelmatig schoonmaken helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.
Laat na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje op een kier staan ​​om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmel en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en haal de stekker uit het stopcontact.
Indicatief periodiek schoonmaakschema:

Ontkalken

Tweemaal per jaar

Onderhoudswas

Eens per maand

Reinig de deurafdichting

Elke twee maanden

Trommel reinigen

Elke twee maanden

Maak de afvoerpomp schoon

filter

Tweemaal per jaar

Reinig de toevoerslang en het klepfilter

Tweemaal per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.
Vreemde voorwerpen verwijderen
Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw fiets laat draaien. Raadpleeg 'De wasgoedlading' in 'Hints en tips.
Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clips, knopen, munten, enz.) Die u in de deurafdichting, de filters en de trommel aantreft. Zie de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lipafscheider', 'Trommel reinigen', 'Afvoerpomp reinigen' en 'Toevoerslang en klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het geautoriseerde servicecentrum.
Externe reiniging

Maak het apparaat alleen schoon met milde zeep en warm water. Droog alle oppervlakken volledig af. Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.
waarschuwingVoorzichtigheid! Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.
waarschuwingVoorzichtigheid! Reinig de metalen oppervlakken niet met een afwasmiddel op chloorbasis.
Ontkalken
Als de waterhardheid in uw gebied hoog of matig is, raden we u aan een waterontkalkingsproduct voor wasmachines te gebruiken.
Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.
Normale wasmiddelen bevatten al waterverzachters, maar we raden aan om af en toe een programma te laten draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.
Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

Onderhoudswas
Herhaaldelijk en langdurig gebruik van programma's op lage temperatuur kan afzettingen van wasmiddel, pluisjes en bacteriegroei in de trommel en de kuip veroorzaken. Dit kan slechte geuren en schimmel veroorzaken. Om deze afzettingen te verwijderen en de binnenkant van het apparaat schoon te maken, moet u regelmatig een onderhoudswasbeurt laten draaien (minstens één keer per maand).
Raadpleeg de paragraaf "De trommel reinigen".

Deurafdichting
Controleer regelmatig de afdichting van de deur en verwijder alle voorwerpen uit het binnenste gedeelte.

Reiniging van de trommel
Onderzoek de trommel regelmatig om ongewenste afzettingen te voorkomen.
Roestafzettingen in de trommel kunnen optreden als gevolg van roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed of leidingwater dat ijzer bevat
Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.
Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product. Reinig de trommel niet met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer bevatten of staalwol.

Voor een grondige reiniging:
1. Verwijder al het wasgoed uit de trommel.
2. Laat de machine schoon draaien programma.
Raadpleeg de wasprogrammatabel voor meer informatie.
3. Giet een kleine hoeveelheid waspoeder in de lege trommel om eventuele achtergebleven resten weg te spoelen.
Af en toe kan aan het einde van een cyclus het pictogram op het display worden weergegevenPictogram 10: dit is een aanbeveling om de “trommelreiniging” uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen
De wasmiddellade moet regelmatig worden schoongemaakt om mogelijke afzettingen van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en / of schimmelvorming te verwijderen. Ga als volgt verder:

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen

Om de lade te verwijderen, drukt u de hendel naar beneden en trekt u deze uit.

Om het schoonmaken te vergemakkelijken, verwijdert u ook het bovenste deel van het vak voor additieven.

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen - 2

Gebruik een harde borstel om alle waspoederresten schoon te maken en te verwijderen.

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen - 3

Spoel alle verwijderde delen van de dispenserlade schoon onder een kraan om eventuele sporen van opgehoopt poeder te verwijderen.

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen - 4

Gebruik de vorige borstel om de uitsparing schoon te maken en zorg ervoor dat het bovenste en onderste deel ervan goed wordt schoongemaakt.

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen - 5

Nadat u de dispenser en de lade-uitsparing heeft schoongemaakt, plaatst u deze terug en draait u een spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel om eventuele resten weg te spoelen.
Reiniging van de afvoerpomp
waarschuwingwaarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact.
Controleer regelmatig het filter van de afvoerpomp en zorg ervoor dat deze schoon is.

Maak de afvoerpomp schoon als:
• Het apparaat pompt geen water weg.
• De trommel draait niet.
• Het apparaat maakt een ongebruikelijk geluid door een verstopping van de afvoerpomp.
• Het display toont de alarmcode E20.
waarschuwingWaarschuwing!
• Verwijder het filter niet terwijl het apparaat in werking is.
• Maak de pomp niet schoon als het water in het apparaat heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Ga als volgt te werk om de pomp te reinigen:

 1. Open het pompdeksel.
 2. Plaats een geschikte kom onder de afvoerpomptoegang om het uitstromende water op te vangen.
  Houd altijd een doek bij de hand om eventueel gemorst water op te drogen wanneer u het filter verwijdert.
 3. Draai het filter 180 graden tegen de klok in om het te openen zonder het te verwijderen. Laat het water eruit stromen.
 4. Als de kom vol water is, draait u het filter terug en maakt u de container leeg.
 5. Herhaal stap 3 en 4 totdat er geen water meer uitloopt.
 6. Draai het filter linksom om het te verwijderen.
 7. Verwijder indien nodig pluizen en voorwerpen uit de filteruitsparing.
  Zorg ervoor dat de waaier van de pomp kan draaien. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum als het niet draait.
 8. Maak het filter schoon onder de waterkraan.

9. Plaats het filter terug in de speciale geleiders door het rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat u het filter correct vastdraait om lekkage te voorkomen.
10. Sluit het pompdeksel.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te voeren.
Reiniging van het inlaatfilter en het filterventiel
Als het apparaat er lang over doet om zich met water te vullen of niet wordt gevuld, knippert het indicatielampje van de startknop rood. Controleer of het watertoevoerfilter en het klepfilter verstopt zijn (zie hoofdstuk “Probleemoplossing” voor meer details).
Ga als volgt verder:

 

 • Draai de waterkraan dicht.
 • Schroef de slang los van de kraan.
 • Maak het filter in de slang schoon met een harde borstel.
 • Schroef de toevoerslang weer stevig op de kraan.

 • Schroef de slang los van het apparaat. Houd een doek bij de hand, want er kan wat water wegstromen.
 • Maak het filter in het ventiel schoon met een harde borstel of met een stuk doek.
 • Schroef de slang weer op het apparaat door hem naar links of rechts te draaien, afhankelijk van de installatie. Draai de borgmoer goed vast om waterlekkage te voorkomen.
 • Draai de waterkraan open.

Noodafvoer
Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voer dan dezelfde procedure uit als beschreven in de paragraaf 'Afvoerpomp reinigen'. Reinig indien nodig de pomp.
Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te voeren.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd in een ruimte waar de temperatuur waarden rond de 0 ° C kan bereiken of lager kan worden, verwijdert u het resterende water uit de toevoerslang en de afvoerpomp.

 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Sluit de waterkraan.
 3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
 4.  Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
 5. Installeer de toevoerslang opnieuw als de afvoerpomp leeg is.

waarschuwingwaarschuwing! Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 ° C voordat u het apparaat weer gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door lage temperaturen.

Probleem oplossen

waarschuwingwaarschuwing! Raadpleeg de hoofdstukken over veiligheid.

Einführung
Het apparaat start niet of stopt tijdens het gebruik.
Probeer eerst een oplossing voor het probleem te vinden (raadpleeg de tabel). Neem contact op met het erkende servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
waarschuwingwaarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u een controle uitvoert.

Bij grote problemen werken de akoestische signalen, het display toont een alarmcode en de Start / Pauze knop kan continu knipperen:

 • EH0- De netvoeding is onstabiel. Wacht tot de netvoeding stabiel is.
 • E91- Geen communicatie tussen elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en weer in. Het programma is niet goed afgelopen of het apparaat is te vroeg gestopt. Als de alarmcode opnieuw verschijnt, neem dan contact op met het geautoriseerde servicecentrum.
 • E10- Het apparaat wordt niet goed met water gevuld. Start het apparaat na de juiste controle opnieuw door op Start / Pauze te drukken toets het apparaat probeert de cyclus te hervatten. Als de fout aanhoudt, verschijnt de alarmcode opnieuw.
 • E20- Het apparaat pompt geen water weg.
 •  E40- De deur van het apparaat is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!
  Als het apparaat overbelast is, verwijder dan enkele voorwerpen uit de trommel en / of houd de deur dicht terwijl u de toets Start / Pauze aanraakt. knop totdat de indicator Pictogram 99stopt met knipperen (zie onderstaande afbeelding).

De wasmiddellade en de uitsparing van de lade reinigen -Problemen oplossen

Mogelijke storingen

Mogelijke storingen

probleem

Mogelijke oplossing

Het programma start niet.
 • Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
 • Zorg ervoor dat de deur van het apparaat gesloten is.
 • Zorg ervoor dat er geen beschadigde zekering in de meterkast zit.
 • Zorg ervoor dat Start / Pauze is aangeraakt.
 • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u de instelling of wacht u tot het einde van het aftellen.
 • Schakel de functie Kinderslot uit als deze is ingeschakeld.
 • Controleer de positie van de knop op het geselecteerde programma.
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.
 • Zorg ervoor dat de waterkraan open staat.
 • Zorg ervoor dat de druk van de watertoevoer niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met uw plaatselijke waterschap.
 • Zorg ervoor dat de waterkraan niet verstopt is.
 • Zorg ervoor dat de toevoerslang geen knikken, beschadigingen of bochten heeft.
 • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.
 • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Zie 'Verzorging en reiniging'.
Het apparaat wordt met water gevuld en wordt onmiddellijk afgevoerd.
 • Zorg ervoor dat de afvoerslang in de juiste positie zit. De slang is mogelijk te laag geplaatst. Raadpleeg "Installatie-instructies".
Het apparaat pompt geen water weg.
 • Zorg ervoor dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.
 • Zorg ervoor dat de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
 • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".
 • Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
 • Stel het afvoerprogramma in als u een programma instelt zonder afvoerfase.
 • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt die eindigt met water in de kuip.
De centrifugefase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.
 • Stel het centrifugeprogramma in.
 • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".
 • Pas de items in de kuip handmatig aan en start de centrifugefase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door evenwichtsproblemen.
Er ligt water op de vloer.
 • Zorg ervoor dat de koppelingen van de waterslangen goed vastzitten en dat er geen waterlekkages zijn.
 • Zorg ervoor dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn.
 • Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de toesteldeur niet openen.
 • Zorg ervoor dat er een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de kuip.
 • Zorg ervoor dat het wasprogramma is afgelopen.
 • Stel het programma Pompen of Centrifugeren in als er water in de trommel zit.
 • Zorg ervoor dat het apparaat stroom krijgt.
 • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
Het apparaat maakt een ongebruikelijk geluid en trilt.
 • Zorg ervoor dat de waterpas van het apparaat correct is. Raadpleeg "Installatie-instructies".
 • Zorg ervoor dat de verpakking en / of de transportbouten zijn verwijderd. Raadpleeg "Installatie-instructies".
 • Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein. Raadpleeg de paragraaf 'De deur openen' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
De programmaduur neemt toe of af tijdens de uitvoering van het programma.
 • Het AutoAdjust-systeem kan de programmaduur aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Raadpleeg "Belastingdetectie van het AutoAdjust-systeem" in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
De wasresultaten zijn niet bevredigend.
 • Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.
 • Gebruik speciale producten om de hardnekkige vlekken te verwijderen voordat u de was gaat wassen.
 • Zorg ervoor dat u de juiste temperatuur instelt.
 • Verlaag de wasgoedlading.
Teveel schuim in de trommel tijdens het wasprogramma.
 • Gebruik minder wasmiddel.
Na de wascyclus zijn er wat wasmiddelresten in de wasmiddellade.
 • Zorg ervoor dat de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).
 • Zorg ervoor dat u de wasmiddellade heeft gebruikt volgens de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.

Nooddeuropening
Bij stroomuitval of functiestoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat door wanneer de stroom is hersteld. Als de deur bij een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om deze te openen met behulp van de noodontgrendelingsfunctie. Voordat u de deur opent:
waarschuwingVoorzichtigheid! Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot ze zijn afgekoeld.
waarschuwingVoorzichtigheid! Verwondingsgevaar! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel niet meer draait.
Zorg ervoor dat het waterniveau in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoer uit (zie «Noodafvoer» in het hoofdstuk «Verzorging en reiniging»).
Om de deur te openen, gaat u als volgt te werk:
1. Druk op Aan / Uit Aanknopknop om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Trek de noodontgrendeling één keer omlaag. Nogmaals eraan trekken, gespannen houden en ondertussen de deur van het apparaat openen. De lokalisatie van de noodontgrendelingstrekker werd aangegeven door de volgende afbeelding.

4. Haal het wasgoed eruit en sluit de deur van het apparaat.

SERVICE
Wij raden het gebruik van originele reserveonderdelen aan. Schakel na de controle het apparaat in en druk op de knop om het programma opnieuw te starten.
Neem contact op met uw erkende servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen. De benodigde gegevens voor het servicecentrum staan ​​op het typeplaatje. Raadpleeg het hoofdstuk 'Controlelijst inspectie'.

Verbruikswaarden

Einführung
Deze gebruikershandleiding vermeldt twee verschillende tabellen om een ​​geleidelijke overgang van regelgeving naar de andere te bevorderen:
• Verordening EU 1061/2010, geldig tot 28 februari 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van A ++ + tot D,
• Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van A tot G vastgesteld door Verordening EU 2019/2014.
Zie de weblink www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie over de prestaties van het apparaat in de EU EPREL-database. Bewaar het energielabel samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat zijn geleverd ter referentie. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

Legende

kg

Wasgoed laden.

u: mm

Programmaduur.

kWh

Energieverbruik.

° C

Temperatuur in het wasgoed.

Liters

Waterverbruik.

rpm

Omwentellingsnelheid.

%

Resterend vocht aan het einde van de centrifugefase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. Kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, hoeveelheid wasgoed en soort wasgoed, voedingsspanning) en ook als u de standaardinstelling van een programma wijzigt.

Volgens Verordening EU 2019/2023 van de Commissie

Eco 40-60 programma

kg

kWh

Liters

u: mm

%

° C

rpm1)

Volle lading

8

1.300

58

3: 30

52

43

1351

Halve lading

4

0.950

46

2: 40

52

43

1351

Kwartaallading

2

0.500

35

2: 40

54

33

1351

1) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)

Stand-by (W)

Uitgestelde start (W)

0.48

0.48

4.00

Tijd tot uit- / stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

Volgens Verordening 1061 / 2010

Standaard katoenprogramma's.

Belasting (kg)

Energieverbruik

(kWh)

Waterverbruik

(liter)

Geschatte programmaduur

(minuten)

Resterend vocht

(%)1)

Voor standaard 60 ° C katoen: Eco 40-60 instellen op 60 ° C

8

1.07

52

260

52

Voor standaard 60 ° C katoen: Eco 40-60 instellen op 60 ° C

4

0.79

43

220

52

Voor standaard 40 ° C katoen: Eco 40-60 instellen op 30 ° C

4

0.64

43

205

52

1) Aan het einde van de centrifugefase.

Uit-modus (W)

Modus aan laten (W)

0.48

0.48

De informatie in de bovenstaande grafiek is in overeenstemming met de EU-verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125 / EG implementeert.

Gemeenschappelijke programma's
Deze waarden zijn slechts indicatief.

programma

kg

kWh

Liters

u: mm

%

° C

rpm1)

katoen2) 90 ° C

8

2.20

85

3: 55

52

85

1400

Katoen 60 ° C

8

1.50

80

3: 20

52

55

1400

katoen3) 20 ° C

8

0.35

80

2: 35

52

20

1400

Synthetisch 40 ° C

3

0.75

75

2: 10

35

40

1200

delicaat4) 30 ° C

2

0.30

50

0: 50

35

30

1200

programma

kg

kWh

Liters

u: mm

%

° C

rpm1)

Wol 30 ° C

1.5

0.25

65

1: 05

30

30

1200

1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.
2) Geschikt voor het wassen van sterk vervuild textiel.
3) Geschikt voor het wassen van licht vervuild katoen.
4) Het dient ook als snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

Productinformatieblad met verwijzing naar EU-verordening 1369/2017

Productinformatieblad

Handelsmerk

IKEA

Model

TV (TTAD, PNC914580232)

Nominaal draagvermogen in kg

8

Energie-efficiëntieklasse

A +++

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's op 60 ° C en 40 ° C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt.

196.0

Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen op 60 ° C bij volledige lading in kWh

1.07

Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen op 60 ° C bij gedeeltelijke lading in kWh

0.79

Energieverbruik van het standaardprogramma voor katoen op 40 ° C bij gedeeltelijke lading in kWh

0.64

Stroomverbruik van de uit-modus in W.

0.48

Stroomverbruik in sluimerstand in W.

0.48

Waterverbruik in liters per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's op 60 ° C en 40 ° C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt.

10999

Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

B

Maximale centrifugesnelheid in tpm

1351

Resterend vochtgehalte in%

52

Het 'standaard 60 ° C katoenprogramma' en het 'standaard 40 ° C katoenprogramma' zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het label en de fiche betrekking heeft, deze programma's zijn geschikt voor het reinigen van normaal vervuild katoenen wasgoed en zijn de meest efficiënt in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik.

-

Programmaduur van het standaard katoenprogramma op 60 ° C bij volledige lading in minuten

260

Programmaduur van het standaard katoenprogramma op 60 ° C bij gedeeltelijke lading in minuten

220

Programmaduur van het “standaard 40 ° C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in minuten

205

Duur van de aan-stand in minuten

5

Akoestische geluidsemissie via de lucht bij db (A) wassen

54

Akoestische geluidsemissie via de lucht bij het spinnen van db (A)

72

Ingebouwd apparaat J / N

Ja

De informatie in de bovenstaande grafiek is in overeenstemming met de EU-verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125 / EG implementeert

zorg voor het milieu

Recycle materialen met het symboolRecycle symbool. Plaats de verpakking in relevante containers om deze te recyclen. Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Niet weggooien
apparaten gemarkeerd met het symboolVuilnisbak pictogram met het huisvuil. Retourneer het product naar uw plaatselijke recyclingbedrijf of neem contact op met uw gemeentehuis.

Land

Telefoonnummer

Oproepkosten

Openingstijden

België  

070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  

8 tot 20 Weekdagen  

België  

Tarif des appels nationalaux  

8 à 20. En semaine  

Bulgarije  

00359888164080 0035924274080

акса а овикване от страната  

Van 9 до 18 ч в работни дни  

Česká Republika

246 019721  

Prijs voor místní hovor  

8 tegen 20 tegen pracovních dnech  

Denemarken  

70  

Landstakst  

Mens. - vrij. 09.00 - 20.00 uur

lør. - zo. 09.00 - 18.00 uur  

Duitsland  

+49 1806 33 45 32 *  

* 0,20 € / Verbindung aus d em Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus dem Mobilfunknetz

Werktags van 8.00 tot 20.00 uur  

Griekenland  

211 176 8276  

κλήση  

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Spanje  

91 1875537  

Tarifa de lalamadas nacionales  

De 8 a 20 en días laborables  

Frankrijk  

0170  

Tarif des appels nationalaux  

9 à 21. En semaine  

Hrvatska

00385

Trošak poziva 27 lipa po minuti

radnim danom van ponedjeljka

van 08:00 tot 16:00 uur

Ierland  

0 14845915  

Nationaal beltarief  

8 tot 20 werkdagen  

Eiland  

+ 354 5852409  

Innanlandsgjald fyrir síma  

9 tot 18. Virka daga  

Italië  

02 00620818  

 een toepassing alle chiamate nazionali  

dalle 8 alle 20 nieuw giorni feriali  

Κυπρος  

22 030 529  

κλήση  

8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva

5

Nacionalinių Pokalbių Tarifai

Pr. - Ketv .: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt .: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Hongarije  

06-1-252-1773

Belföldi díjszabás  

Hétköznap 8.00 tot 17.00 uur zonder kosten  

Nederland Luxemburg  

0900 - 235 45 32

(0900-BEL IKEA)

0031 - 50 316 8772

(internationaal)

Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00 zat: 9.00 - 21.00 uur

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 uur

Noorwegen  

22  

Takst binnenland  

8 tot 20 ukedager  

Österreich  

+ 43-1-2056356

max. hoogte 10 cent / min.

 Ma - vr 8.00 - 20.00 Uhr

Polen  

801

Stawka wg taryfy krajowej  

Van 8 tot 20 w dni robocze  

Portugal  

211557985  

Chamada Nacional  

9 à 21. Dias de Semana * behalve feriados  

Roemenië  

021  

Tarif apel naţional  

8 - 20 în zilele lucrătoare  

Rusland  

8 495 6662929  

ействующие елефонные арифы  

с 8 до 20 о рабочим дням Время московское  

Zwitserland  

031 5500 324  

Tarief voor Anrufe in het Bundesgebiet  

8 tot 20 werkdagen  

Zwitserland  

Tarif des appels nationalaux  

8 à 20. En semaine  

Zwitserland  

 een toepassing alle chiamate nazionali  

dalle 8 alle 20 nieuw giorni feriali  

Slovenija  

38618108621  

lokalni strošek je običajna tržna vreed-

nost, telefonisch contact met ons op

8.00 - 16.00 uur op delavnikih

Slovensko  

(02) 3300 2554  

Prijs vnútroštátneho hovoru  

8 tegen 20 tegen pracovných dňoch  

Suomi  

030 6005203

Lankapuhelinverkosta

0,0835 € / puhelu + 0,032 € / min

Matkapuhelinverkoper 0,192 € / min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00 uur  

Zweden  

0775 700 500  

lokalsamtal (lokale taxa)  

maandag-vrij 8.30 - 20.00 uur

lör-sön 9.30 - 18.00 uur  

Verenigd Koninkrijk

020 3347 0044  

Nationaal beltarief  

9 t / m 21. Weekdagen  

ија

+381 11 7 555 444  

(ао озивате изван ије)

011  

(ао позивате из ије)

ена позива у ационалном саобраћају

Понедељак - субота: 09 - 20 Недеља: 09 - 18

Eesti, Letland, Україна

www.ikea.com

 

 

IKEA TVATTAD Gebruikershandleiding - Download [geoptimaliseerd]
IKEA TVATTAD Gebruikershandleiding - Download

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.