Idee - Logo

2.1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer
LIVE2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - hoes

Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten grondig worden gelezen voordat u verder gaat en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INLEIDING

Bedankt voor de aanschaf van het iDeaPlay Soundbar Live2-systeem. We raden u aan enkele minuten de tijd te nemen om deze handleiding door te lezen, waarin het product wordt beschreven en stapsgewijze instructies worden gegeven om u te helpen bij het instellen en aan de slag gaan. Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten aandachtig worden gelezen voordat u verder gaat en bewaar deze brochure voor toekomstig gebruik.

CONTACT:
Als u vragen heeft over het iDeaPlay Soundbar Live2-systeem, de installatie of de werking ervan, neem dan contact op met uw verkoper of aangepaste installateur, of stuur ons een
E-mail: ondersteuning@ideausa.com
Gratis NR: 1-866-886-6878

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - WAT ZIT ER IN DE DOOS

VERBIND SOUNDBAR EN SUBWOOFER

 1. De Soundbar plaatsen
  Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR
 2. De subwoofer plaatsen
  Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 2

LET OP:
Het wordt aanbevolen om een ​​kabelverbinding te gebruiken tussen de soundbar-host en de tv (het gebruik van een Bluetooth-verbinding voor de tv kan leiden tot drukverlies in de geluidskwaliteit). De soundbar-host moet samen met een subwoofer en surround sound-box worden gebruikt.

HOE DE SOUNDBAR AAN UW APPARATEN TE VERBINDEN

4a. De Soundbar op uw tv aansluiten
Verbind je soundbar met een tv. Je kunt via je soundbar naar audio van tv-programma's luisteren.

Aansluiten op tv via AUX-audiokabel of COX-kabel.
De AUX-audiokabelverbinding ondersteunt digitale audio en is de beste optie om verbinding te maken met uw soundbar.
U kunt het tv-geluid via uw soundbar horen met behulp van een enkele AUX-audiokabel.

 1. Aansluiten op tv via AUX-audiokabel
  Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 3
 2. Aansluiten op tv via COX-kabel
  Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 4Aansluiten op tv via optische kabel
  Een optische verbinding ondersteunt digitale audio en is een alternatief voor een HDMI-audioverbinding. Een optische audioverbinding kan doorgaans worden gebruikt als al uw videoapparaten rechtstreeks op de televisie zijn aangesloten, niet via de HDMI-ingangen van de soundbar.
 3. Aansluiten op tv via optische kabel
  Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 5

LET OP:
Bevestig dat u de audio-instellingen van uw tv instelt om "externe luidsprekers" te ondersteunen en schakel de ingebouwde tv-luidsprekers uit.

4b. Maak verbinding met andere apparaten via een optische kabel
Sluit met een optische kabel de optische poort van uw soundBar aan op de optische connectoren op uw apparaten.

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 6

4c. Bluetooth gebruiken

Stap1: 
Koppelingsmodus openen: Schakel de Soundbar in.
Druk op de Bluetooth (BT)-knop op uw afstandsbediening om Bluetooth-koppeling te starten.
Het "BT"-pictogram knippert langzaam op het scherm om aan te geven dat de Live2 in de koppelingsmodus is gegaan.

Stap2:
Zoek naar "iDeaPLAY LIVE2" op uw apparaten en koppel vervolgens. Live2 laat een hoorbare pieptoon horen en het BT-pictogram licht op om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - CONNECT SOUNDBAR 7

LET OP:
Druk drie seconden op de "BT"-knop om het Bluetooth-apparaat dat op de audio is aangesloten los te koppelen en naar de herverbindingsstatus te gaan.

Bluetooth-problemen oplossen

 1. Als u de Live2 niet via BT kunt vinden of er niet mee kunt koppelen, trekt u de Live2 uit het stopcontact, sluit u hem 5 seconden later opnieuw aan en maakt u verbinding door de bovenstaande instructies te volgen.
 2. Een eerder gekoppeld apparaat maakt automatisch opnieuw verbinding als het niet is ontkoppeld. Moet handmatig zoeken en koppelen voor het eerste gebruik of opnieuw verbinden na ontkoppelen.
 3. De Live2 kan maar één keer aan één apparaat worden gekoppeld. Als u uw apparaat niet kunt koppelen, controleer dan of er al geen ander apparaat is gekoppeld met de Live2.
 4. BT-aansluitbereik: omringende objecten kunnen BT-signalen blokkeren; houd een duidelijke zichtlijn tussen de soundbar en het gekoppelde apparaat, huishoudelijke apparaten, zoals slimme luchtreinigers, wifi-routers, inductiekookplaten en magnetrons kunnen ook radio-interferentie veroorzaken die het koppelen vermindert of verhindert.

GEBRUIK UW SOUNDBAR-SYSTEEM

5a. Soundbar-bovenpaneel en afstandsbediening
Bovenpaneel van de soundbar

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 1 Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 2 Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 3
 1. Volume aanpassing
 2. Aan/uit-knop Het duurt 3 seconden om de Soundbar aan/uit te zetten
 3. Geluidsbronselectie Raak het pictogram aan, het bijbehorende pictogram "BT, AUX, OPT, COX, USB" in het voorste displaygebied zal dienovereenkomstig oplichten, wat aangeeft dat de overeenkomstige ingangsgeluidsbron op de backplane de werkstatus heeft bereikt.
 4. Aanpassing geluidsmodus
 5. Vorige volgende
 6. Pauze / Afspelen / Dempen Knop
 7. Batterijen op afstand plaatsen Plaats de meegeleverde AAA-batterijen.

5b. Led scherm

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 4

 1. Tijdelijke weergave van volume en geluidsbron:
  1. Het maximale volume is 30 en 18-20 is geschikt voor normaal gebruik.
  2. Tijdelijke weergave van geluidsbron: selecteer geluidsbron via touchscreen of afstandsbediening. De bijbehorende bron wordt hier 3 seconden getoond en keert dan terug naar het volumenummer.
 2. Geluidseffectweergave: Druk op de "EQ"-knop op de afstandsbediening om de geluidsmodus te wijzigen.
  MUS: Muziekmodus
  NIEUWS: Nieuwsmodus
  MOV: filmmodus
 3. Geluidsbronweergave: Selecteer op het aanraakscherm of met de afstandsbediening, de modus zal oplichten volgens het scherm.
  BT: Komt overeen met Bluetooth.
  AUX: Komt overeen met aux-ingang op de backplane.
  OPT.: Komt overeen met optische vezelinvoer op backplane.
  COX: Komt overeen met coaxiale ingang op backplane.
  USB: Wanneer de USB-sleutel op de afstandsbediening wordt ingedrukt of het aanraakscherm wordt overgeschakeld naar de USB-modus, wordt USB weergegeven in het volumegebied.

5c. Soundbar-achterpaneel

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 5

 1. USB-invoerpoort:
  Herken en speel automatisch vanaf het eerste nummer na het plaatsen van een USB-flashdisk. (Kan de map niet selecteren om af te spelen).
 2. AUX-ingangspoort:
  Verbind met 1-2 audiokabel en verbonden met de rood/witte uitgangspoort van het geluidsbronapparaat.
 3. Coaxiale Poort:
  Verbind met coaxiale lijn en verbonden met coaxiale uitgangspoort van geluidsbronapparaat.
 4. Optische vezelhaven:
  Maak verbinding met optische vezelkabel en verbonden met optische vezeluitgangspoort van geluidsbronapparaat.
 5. Voedingspoort:
  Sluit aan op huishoudelijke stroomvoorziening.

5d. Subwoofer achterpaneel en indicatielampje

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 6

Idea 2 1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer - GEBRUIK UW SOUNDBAR 7

STANDBY MODUS

 1. Automatische stand-by Wanneer het apparaat gedurende 15 minuten geen signaalinvoer heeft (zoals tv-uitschakeling, filmpauze, muziekpauze, enz.), zal Live2 automatisch stand-by staan. Dan moet je de soundbar handmatig of met de afstandsbediening inschakelen.
 2. In automatische standby-modus kan de klant ook op afstand bedienen met de afstandsbediening en de Live2-paneelknoppen.
 3. De automatische stand-byfunctie is de standaard en kan niet worden uitgeschakeld.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model Live2 poorten Bluetooth, Coax, Optische Fber, 3.Smm, USB-ingang
Maat Soundbar: 35×3.8×2.4 inch (894x98x61 mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Input voeding AC 120V / 60Hz
Luidspreker eenheid Soundbar: 0.75 inch x 4 tweeter
3 inch x 4 subwoofer met volledig bereik: 6.5 inch x 1 bas
Netto gewicht: Geluidsbalk: 6.771 bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 lbs (5.05 kg)
Totale RMS 120W

KLANTENSERVICE

Voor ondersteuning of opmerkingen over onze producten kunt u een e-mail sturen naar: Ondersteuning@ideausa.com
Gratis NR: 1-866-886-6878
Adres: 13620 Benson Ave. Suite B, Chino, CA 91710 Webplaats: www.ideausa.com

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

*RF-waarschuwing voor mobiel apparaat:
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze ode moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Idee - Logo

Live2lI2OUMEN-02

Documenten / bronnen

Idea 2.1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
2.1-kanaals soundbar met draadloze subwoofer, kanaalsoundbar met draadloze subwoofer, draadloze subwoofer

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *