HOSMART HY-810A 6-kanaals draadloze intercom-instructiehandleiding

HANDLEIDING

CALL

Om te bellen, selecteert u de zender waarmee u wilt communiceren en drukt u op NCALL”.

PRATEN

Houd "TALK" ingedrukt tijdens het spreken. Laat ”TALK” los om te luisteren naar een reactie. De indicator wordt UIT, de spraakinformatie wordt verzonden.

MONITOR

Door op NMONITOR” te drukken, wordt het apparaat in de monitormodus gezet, en
de unit wordt 24 uur lang bewaakt door andere units die op dezelfde code en hetzelfde kanaal zijn ingesteld. Druk op een willekeurige toets om de monitormodus te verlaten.
Nolt: Monitorfunctie – Voor continue gespreks- of kamerbewaking die tot 24 uur kan duren. GROEP (groepsoproepfunctie)
Houd "GROUP" ingedrukt om met alle inter toms tegelijk te praten, zelfs de onverschillige kanaalcode van het apparaat.

1-6 kanaalnummer

Stel het kanaal voor elke intercom in. Het standaardkanaal is #1. Stel het kanaal in door een van de kanaalknoppen (1-6) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, totdat u de piep hoort en de kanaalknop oplicht. Stel kanalen in op extra intercoms met dezelfde stappen. Intercoms kunnen worden ingesteld op hetzelfde of verschillende kanaalnummers, afhankelijk van het beoogde gebruik. Hosmart is in 2012 opgericht door een voormalige groep ingenieurs en ontwerpers van Motorola. Nu snel een paar jaar vooruit en we zijn nu de marktleider op het gebied van intercom- en beveiligingsproducten voor thuis. Onze visie is om de wereldleider te worden in producten en oplossingen voor thuisintercom. We ontwerpen en engineeren intelligente intercomsystemen voor thuis. Wij willen de oplossing voor uw huis zijn. Onze bedrijfsfilosofie is om onze inspanningen en energie te richten op de wensen van onze klant. We zijn ervan overtuigd dat u zult genieten van en tevreden zult zijn met onze producten. Elke schade of storing van het Hosmart-product wordt 100% gegarandeerd vervangen.

Overzicht

De intercom heeft een bereik van 1/2 mijl met een ingebouwde • antenne en kan tegelijkertijd meerdere gesprekken voeren met behulp van een beveiligde digitale radioverbinding. De intercom is een half-duplex TDD FM-transceiver die alleen afwisselend in de zend- of ontvangststatus kan werken.

Volumeregeling (VOL+/VOL-)
Druk op nvoL-” of •vol +n om het volume te verlagen of te verhogen. Er klinkt een toon wanneer u de maximum- of minimumlimiet heeft bereikt.

KANAAL INSTELLEN

Stel een ander kanaal in voor verschillende apparaten door de volgende stappen te volgen: 1). Gebruik de AC-adapter om de intercom op een stopcontact aan te sluiten. 2). Stel het kanaal voor elke intercom in. Het standaardkanaal is #1. Stel het kanaal in door een van de kanaalknoppen (1-6) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, totdat u de piep hoort en de kanaalknop oplicht. Stel kanalen in op extra intercoms met dezelfde stappen. Intercoms kunnen worden ingesteld op hetzelfde of verschillende kanaalnummers, afhankelijk van het beoogde gebruik. 3). Houd de digitale code consistent bij het instellen van kanalen, bijvample: alle apparatuur gebruikt code A, en noteer de kanaalcode van elk kantoor/kamer, zodat u anderen snel en nauwkeurig kunt bellen.

KENMERKEN

MIC De beste spreekafstand is 30-40 cm vanaf het gat van de MIC.
DIGITALE CODE (A/B/C) Het kan externe interferentie verminderen door verschillende digitale codes te wijzigen. Opmerking: de CODE-sleutel bevindt zich op de achterkant van het apparaat en naast de voedingspoort. 2

EXTRA STATIONS GEBRUIKEN

U kunt extra zenders aan het systeem toevoegen, zolang ze maar op dezelfde frequentie uitzenden.

OPERATIE

Een oproep ontvangen

Een apparaat laat een reeks beltonen horen wanneer het een oproep ontvangt van een ander apparaat. Houd de TALK-knop ingedrukt om de oproep te beantwoorden en spreek met een normale stem 30-40 cm in de richting van de microfoon. De rode LED geeft aan dat de gespreksmodus actief is. Laat de TALK-knop los om naar een antwoord te luisteren. Alle apparaten die op hetzelfde kanaal zijn ingesteld, ontvangen de transmissie.

Bellen

Selecteer het gewenste kanaal door een kanaalknop in te drukken en los te laten en druk vervolgens op CALL. Hierdoor gaan alle apparaten over die op dat kanaal zijn ingesteld. Vervolg het gesprek zoals beschreven in “Een oproep ontvangen”.

Notes

  • U kunt geen transmissie van een ander apparaat horen terwijl u op de TALK-knop drukt.
  • Wanneer het gesprek eindigt, verandert het kanaal van de oproepende eenheid na 1 minuut automatisch naar het oorspronkelijk ingestelde kanaal.

LET OP

\Het volgende zal u helpen uw draadloze intercom jarenlang te onderhouden.

  • Zorg ervoor dat stations niet nat worden. Het is niet waterdicht
  • Houd stations in een controleomgeving. Geen extreme temperaturen.
  • Ga voorzichtig om met de stations. Geen vallen, gooien of ruwheid.
  • Houd stations vrij van stof en vuil, omdat dit de printplaat kan beschadigen.
  • Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Advertentie voor eenvoudig gebruikamp doek om het station schoon te maken.
  • Wijzigen of tampAls u met de interne componenten van het station werkt, kan dit defecten veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.
  • Als uw product niet werkt zoals geadverteerd, neem dan contact met ons op via e-mail voor hulp.

DE FCC WIL DAT U HET WEET

Uw intercom kan tv- of radiostoring veroorzaken. Schakel voor de zekerheid uw intercom uit en controleer uw tv of radio op zijn prestaties. Als u nog steeds storing ontvangt, wees er dan zeker van dat het niet uw intercom is. U kunt proberen interferentie te elimineren door:
* Uw stations verder weg van de ontvanger plaatsen
* Verplaats uw stations verder van uw tv of radio. Als deze opties uw probleem niet oplossen, vereist de FCC dat u stopt met het gebruik van uw intercom. Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de gebruikersbevoegdheid om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

ONNODIGE WITTE RUIS VAN DICHTBIJ APPARATEN: (CTCSS)

A/B/C-code: als er onnodige ruis wordt ontvangen bij het instellen van de A- of C-code. U kunt de instelling van uw intercomsysteem (alle eenheden) op B- of C-code zetten.

(e) transport-, verzendings- of verzekeringskosten,
(f) of kosten van productverwijdering, installatie, instelling, serviceaanpassing of herinstallatie.
Ons doel is dat u de best mogelijke ervaring met Hosmart heeft. We stellen het op prijs om opmerkingen te ontvangen over elk aspect van uw ervaring met Hosmart of onze producten. Neem bij problemen contact met ons op voordat u online feedback geeft, zodat we uw probleem kunnen oplossen. Wij garanderen uw volledige tevredenheid voor deze transactie. Houd er rekening mee dat onze kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 00 uur (GMT+5) zijn. De kantoren zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen. Onze excuses voor eventuele late reacties tijdens de feestdagen.

FCC-VERKLARING

FCC-ID: 2AX0E-HY810A
Voeding: DC 5V 1000 mA Invoer: 100-240V Uitgang: 5V Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of

Probleem oplossen

Specificaties voor individuele units kunnen variëren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en verbeterd.

televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: — Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. — Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. — Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. — Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

— Deze radio is ontworpen voor en geclassificeerd als *Algemene bevolking/ongecontroleerd gebruik
— Gebruik de radio NIET zonder dat er een geschikte antenne is bevestigd, aangezien dit de radio kan beschadigen en er ook toe kan leiden dat u de RF-blootstellingslimieten overschrijdt. Een goede antenne is de antenne die door de fabrikant bij deze radio wordt geleverd of een antenne die specifiek door de fabrikant is geautoriseerd voor gebruik met deze radio, en de antenneversterking mag door de fabrikant aangegeven niet hoger zijn dan 2 dBi.
— Zend NIET meer dan 50% van de totale radiogebruikstijd uit, meer dan 50% van de tijd kan ertoe leiden dat de nalevingsvereisten voor RF-blootstelling worden overschreden.
— Tijdens bedrijf moet de scheidingsafstand tussen de gebruiker en de antenne ten minste 20 cm zijn, deze scheidingsafstand zorgt ervoor dat er voldoende afstand is tot een correct geïnstalleerde extern gemonteerde antenne om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten
— Tijdens uitzendingen genereert uw radio RF-energie die mogelijk interferentie met andere apparaten of systemen kan veroorzaken. Om dergelijke interferentie te voorkomen, dient u de radio uit te schakelen in gebieden waar borden zijn geplaatst om dit te doen. DOEN
NIET gebruik de zender in gebieden die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, zoals haspels, vliegtuigen en explosieven.

Dit product geproduceerd door:

Macross Micro-elektronica (HK) LIMIT FLAT/RM KY001 EENHEID 3 27/F HO KING COMM CENTER NO.2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

HOSMART HY-810A 6-kanaals draadloze intercom [pdf] Gebruiksaanwijzing
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6-kanaals draadloze intercom, 6-kanaals draadloze intercom

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.