Logo van Honeywell3.5 kubieke voet kistdiepvriezer
Handleiding
Lees en bewaar deze instructies voor gebruik
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 kubieke voet diepvrieskist

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1.1 Waarschuwing

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning WAARSCHUWING: risico op brand / ontvlambare materialen
Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudelijke, niet-detailhandelstoepassingen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij ze toestemming hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
Het apparaat moet na gebruik en voor het uitvoeren van gebruikersonderhoud worden losgekoppeld.
Bewaar GEEN explosieve stoffen zoals spuitbussen in dit apparaat.
Gebruik GEEN verlengsnoeren of ongeaarde (twee pinnen) adapters.
WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
WAARSCHUWING: Deze vriezer maakt gebruik van ontvlambaar blaasgas en koelmiddel. Gelieve te verwijderen volgens de plaatselijke regelgevende instanties.
WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd is en dat het in overeenstemming met de instructies wordt geplaatst.
WAARSCHUWING: Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
GEVAAR: Gevaar voor beknelling van kinderen. Voordat u uw oude vriezer weggooit:

 • Doe de deuren eraf.
 • Laat de planken op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

De vriezer moet worden losgekoppeld van de stroombron voordat u probeert het accessoire te installeren.

Koelmiddel en cyclopentaanschuimmateriaal dat voor het apparaat wordt gebruikt, is ontvlambaar. Om schade aan het milieu of andere schade te voorkomen, dient u het apparaat, wanneer het wordt afgedankt, uit de buurt van vuur te houden.
Voor EN-norm: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens als ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten in- en uitladen.

1.2 Elektriciteitsgerelateerde waarschuwingen

 • Trek niet aan het netsnoer wanneer u de vriezer loskoppelt. Pak de stekker stevig vast en trek hem direct uit het stopcontact.
 • Beschadig het netsnoer in geen geval, gebruik het niet wanneer het netsnoer beschadigd is of de stekker versleten is.
 • Vervang versleten of beschadigde netsnoeren in door de fabrikant geautoriseerde onderhoudsstations.
 • Om brand te voorkomen, moet de stekker stevig in het stopcontact zitten. Zorg ervoor dat de aardelektrode van het stopcontact is voorzien van een betrouwbare aardleiding.
 • Draai in geval van een gaslek de klep van het lekkende gas dicht en open vervolgens de deuren en ramen. Haal de stekker van de vriezer en andere elektrische apparaten niet uit het stopcontact, omdat die vonk brand kan veroorzaken.
 • Om de veiligheid te garanderen, wordt het niet aanbevolen om regelaars, rijstkokers, magnetrons en andere apparaten bovenop de vriezer te plaatsen, tenzij aanbevolen door de fabrikant.

1.3 Gerelateerde waarschuwingen voor gebruik 

 • Demonteer of reconstrueer de vriezer niet willekeurig en beschadig het koelcircuit niet. Het onderhoud van het apparaat moet worden uitgevoerd door een specialist.
 • Het beschadigde netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsafdeling of gerelateerde professionals om gevaar te voorkomen.
 • Om letsel te voorkomen, mag u uw hand niet tussen de vriezerdeuren en de behuizing steken. Wees voorzichtig bij het openen van de deur om vallende voorwerpen te voorkomen.
 • Om bevriezing te voorkomen, mag u geen voedsel of containers, vooral metalen, niet met natte handen in de vrieskamer hanteren wanneer de vriezer in werking is.
 • Laat kinderen niet in de vriezer komen of erin klimmen om beknelling of letsel te voorkomen.
 • Spuit, was of plaats de vriezer niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar deze gemakkelijk met water kan worden bespat om de elektrische isolatie-eigenschappen te beschermen.
 • Plaats geen zware voorwerpen op de bovenkant van het apparaat. Voorwerpen kunnen vallen bij het openen van de deur en kunnen per ongeluk letsel veroorzaken.
 • Trek bij stroomuitval of reiniging de stekker uit het stopcontact. Sluit de vriezer niet binnen vijf minuten aan op het elektriciteitsnet om schade aan de compressor door opeenvolgende starts te voorkomen.

1.4 Waarschuwingen met betrekking tot het plaatsen van items

 • Plaats geen ontvlambare, explosieve, vluchtige en zeer corrosieve artikelen in de vriezer om schade aan het product of brand te voorkomen.
 • Plaats geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van de vriezer om brand te voorkomen.
 • Volgens nationale normen mogen huishoudelijke vriezers niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van bloed, medicijnen of biologische producten.
 • Plaats geen items zoals flessen of verzegelde containers met vloeistof zoals flesjes bier en dranken in de vriezer.

1.5 Waarschuwingen voor energie

 • De vriezer werkt mogelijk niet consistent wanneer deze voor een langere periode onder het temperatuurbereik wordt geplaatst waar hij tegen bestand is.
 • Overschrijd de door de voedselfabrikanten aanbevolen bewaartijd voor alle soorten voedsel en commercieel diepgevroren voedsel in de vriezer niet.
 • Een stijging van de temperatuur van de diepvriesproducten tijdens onderhoud of reiniging kan de houdbaarheid verkorten.

1.6 Waarschuwingen met betrekking tot verwijdering

Het koelmiddel en het cyclopentaanschuim van de vriezer zijn brandbare materialen. Afgedankte diepvriezers moeten worden geïsoleerd van vuurbronnen en mogen niet worden verbrand. Breng de vriezer voor verwerking over aan gekwalificeerde professionele recyclingbedrijven om schade aan het milieu of andere gevaren te voorkomen.
Verwijder de deur van de vriezer en de planken om te voorkomen dat kinderen de vriezer binnenkomen en erin spelen.

Correcte verwijdering van dit product:
Vuilnisbak pictogramDeze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Neem contact op met de winkelier, want velen zullen ze terugnemen voor recycling.

JUIST GEBRUIK VAN DE VRIEZER

2.1 Namen van componenten

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsDe vriessnelheid van het product is gerelateerd aan de hoeveelheid en temperatuur van de inhoud die in de vriezer is opgeslagen. De thermostaat moet 24 uur voor het plaatsen van inhoud op kamertemperatuur in de vriezer op de maximale versnelling worden afgesteld. Als de inhoud bij kamertemperatuur aan de vriezer wordt toegevoegd, bereidt u ijs voor op koude opslag. Het grote voedsel moet in kleine stukjes worden verdeeld om het beter in te vriezen.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om het scharnier van de vriezer regelmatig in te vetten om de levensduur van het scharnier te verlengen.

2.2 Temperatuurregeling

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlSluit de vriezer aan op de voeding en het groene stroomindicatielampje gaat branden.
De binnentemperatuur van de vriezer wordt aangepast via de thermostaatknop.
Draai de knop met de klok mee om aan te passen.

2.3 plaatsing

 • Voordat u de vriezer gebruikt, verwijdert u al het verpakkingsmateriaal, inclusief bodemkussens, schuimrubberen kussens en tape aan de binnenkant, en scheurt u de beschermende film op de deur en de vriezer.
 • De vriezer moet op een goed geventileerde plaats binnenshuis op een vlakke en stevige grond worden geplaatst.
 • Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht vermijden. Plaats de vriezer niet op vochtige of waterige plaatsen om roest of vermindering van isolatie te voorkomen.
 • Laat ten minste 70 cm ruimte boven de vriezer en 20 cm aan beide zijkanten en achterkant om de warmteafvoer te vergemakkelijken.

2.4 Beginnen met gebruiken

 • De vriezer moet een half uur staan ​​voordat hij op de stroom wordt aangesloten wanneer deze voor het eerst wordt gestart.
 • Laat de vriezer 2 tot 3 uur draaien, of 4+ uur in de zomer, voordat u vers of bevroren voedsel laadt.

2.5 Energiebesparende tips

 • Het apparaat moet in de koelste ruimte van de kamer worden geplaatst, uit de buurt van warmteproducerende apparaten of verwarmingskanalen en niet in direct zonlicht.
 • Laat warme gerechten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in het apparaat plaatst.
  Overbelasting van het apparaat dwingt de compressor om langer te draaien. Voedsel dat te langzaam bevriest, kan kwaliteit verliezen of bederven.
 • Zorg ervoor dat u het voedsel goed inpakt en veeg de containers droog voordat u ze in het apparaat plaatst om de vorming van ijs in het apparaat te verminderen.
 • Bekleed de opbergbak niet met aluminiumfolie, vetvrij papier of keukenpapier.
  Liners belemmeren de circulatie van koude lucht, waardoor het apparaat minder efficiënt wordt.
 • Organiseer en label voedsel om deuropeningen en uitgebreid zoeken te verminderen. Verwijder zoveel items als nodig is in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

ONDERHOUD VAN DE VRIEZER

3.1 Reiniging

 • Reinig stof achter de vriezer en op de grond om het koeleffect en de energiebesparing te verbeteren.
 • Controleer de deurpakking regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen vuil is. Reinig de deurpakking met een zachte doek dampmet zeepsop of verdund afwasmiddel.
 • Reinig de binnenkant van de vriezer regelmatig om geurtjes te voorkomen.
 • Schakel de stroom uit voordat u de binnenkant reinigt en verwijder alle voedsel, planken, laden, enz.
 • Gebruik een zachte doek of spons om de binnenkant van de vriezer schoon te maken, met twee eetlepels zuiveringszout en een liter warm water. Daarna afspoelen met water en schoonvegen. Na
  schoonmaken, opent u de deur en laat u deze op natuurlijke wijze drogen voordat u de stroom inschakelt.
 • Voor moeilijk te reinigen gebieden (zoals nauwe openingen of hoeken), wordt aanbevolen om ze regelmatig af te vegen met een zachte doek, zachte borstel, enz. om er zeker van te zijn dat er geen verontreinigingen of
  bacteriën hopen zich op in deze gebieden.
 • Gebruik geen zeep, wasmiddel, schrobpoeder, sprayreiniger, enz., aangezien deze geuren in de vriezer kunnen veroorzaken of voedsel kunnen verontreinigen.
 • Reinig de manden met een zachte doek dampmet zeepsop of verdund afwasmiddel. Daarna afspoelen met water en afdrogen met een zachte doek of natuurlijk.
 • Veeg de buitenkant van de vriezer af met een zachte doek dampaf met zeepsop, afwasmiddel, enz., en wrijf vervolgens droog.
 • Gebruik geen harde borstels, schone stalen kogels, draadborstels, schuurmiddelen (zoals tandpasta), organische oplosmiddelen (zoals alcohol, aceton, bananenolie, enz.), kokend water, zure of alkalische voorwerpen, die het koelere oppervlak kunnen beschadigen en interieur. Kokend water en organische oplosmiddelen zoals benzeen kunnen plastic onderdelen vervormen of beschadigen.
 • Spoel tijdens het reinigen niet direct met water of andere vloeistoffen om kortsluiting of schade aan de elektrische isolatie te voorkomen.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Haal de stekker van de vriezer uit het stopcontact om te ontdooien en schoon te maken.

3.2 ontdooien

 • Ontdooi de vriezer handmatig. Haal de stekker uit het stopcontact, open de deur en verwijder alle inhoud en rekken voordat u gaat ontdooien. open het uitstroomgat en het afvoergat (en plaats het waterreservoir bij het uitstroomgat); Het is aan te raden de rijp te verwijderen met een plastic schraper of de temperatuur op natuurlijke wijze te laten stijgen tot de rijp is gesmolten. Veeg vervolgens het resterende ijs en water weg en steek de stekker in de vriezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningGebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve degene die door de fabrikant worden aanbevolen.
Beschadig het koelcircuit niet.

3.3 Stoppen met gebruiken
Stroomuitval: Voedsel kan bij stroomuitval meestal een paar uur worden bewaard. Het wordt aanbevolen om de deur minder vaak te openen en geen vers voedsel in de vriezer te leggen.
Lange tijd niet gebruikt: haal de stekker uit de ongebruikte vriezer voor reiniging. Houd de deur open om geurtjes te voorkomen.
Bewegen: draai de vriezer niet ondersteboven of schud de vriezer niet, de draaghoek mag niet groter zijn dan 45°.
Houd de deur en het scharnier niet vast wanneer u dit apparaat verplaatst.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continue werking wordt aanbevolen wanneer de vriezer wordt gestart. Om de levensduur van de vriezer niet te beïnvloeden, mag u de vriezer onder normale omstandigheden niet stoppen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

buiten werking Zorg ervoor dat de vriezer is aangesloten en aangesloten op de stroom Controleer of de voltage is niet laag De temperatuurregelknop staat niet op “OFF”
Geur Maak de binnenkant van de vriezer grondig schoon.
Langdurige werking van de compressor Overlaad de vriezer niet
Plaats geen hete inhoud in de vriezer
Open deuren niet te vaak
Houd er rekening mee dat het normaal is dat de vriezer in de zomer langer werkt wanneer de omgevingstemperatuur hoger is
De deur van de vriezer kan niet goed worden gesloten Controleer op items die de vriezerdeur blokkeren of op onevenwichtige plaatsing van items.
Harde geluiden Zorg ervoor dat de vriezer op een vlakke en stabiele ondergrond staat
Zorg ervoor dat de vriezeraccessoires correct zijn geplaatst
Tijdelijke moeilijkheid bij het openen van de deur Drukverschillen tussen de binnen- en buitenkant van de vriezer kunnen tijdelijke problemen veroorzaken bij het openen van de deur.
Vriezer Behuizing Warmte Condensatie De vriezerbehuizing kan tijdens bedrijf, vooral in de zomer, warmte afgeven door de straling van de condensor; dit is normaal.
Bij een hoge luchtvochtigheid kan condensatie worden gedetecteerd op het buitenoppervlak en de deurafdichtingen van de vriezer; dit is normaal.
Luchtstroomgeluid Buzz Clatter De compressor kan een zoemend geluid veroorzaken bij het opstarten of afsluiten.
De magneetklep of elektrische schakelklep kan een normaal ratelend geluid produceren dat de werking niet beïnvloedt.

Als je het product wilt retourneren of vervangen, neem dan contact op met de winkel waar het is gekocht (vergeet niet de aankoopfactuur mee te nemen). Als uw product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon.

Logo van HoneywellBHRS Group, LLC
585 Vooruitzicht St.
Lakewood, NJ 08701
Klantenservice Tel: 1-800-604-0295
Klantenservice e-mail: [e-mail beveiligd]
Website: honeywellcoolingappliances.com 

© 2021 BHRS Group, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Het handelsmerk van Honeywell wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International Inc. en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot dit product. Dit product is vervaardigd door BHRS Group, LLC.
GEMAAKT IN CHINA  

Documenten / bronnen

Honeywell H35CFW 3.5 kubieke voet diepvrieskist [pdf] Gebruikershandleiding
H35CFW, 3.5 kubieke voet kistdiepvriezer, voetenkistdiepvriezer, kistdiepvriezer, H35CFW, vriezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.