home-logoENERGY STAR-BEOORDELDE LUCHTONTVOCHTIGER

hOmeLabs Luchtontvochtiger22, 35 en 50 pint* Capaciteitsmodellen
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Bedankt voor de aankoop van ons kwaliteitsapparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Als u vragen heeft over het gebruik van dit product,
bel dan 1-800-898-3002.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK:
Om interne schade te voorkomen, is het van groot belang om koelunits (zoals deze) tijdens hun reis rechtop te houden. Laat het alsjeblieft rechtop en buiten de doos staan ​​voor: 24 UUR voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
In het geval dat dit product niet goed werkt of de klant meent dat het defect is, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice en het defecte product te bewaren in afwachting van verdere instructies. Defecte producten moeten duidelijk worden gemarkeerd of opgeslagen waar ze niet per ongeluk opnieuw kunnen worden gebruikt. Het niet bewaren van het product kan het vermogen van hOme™ om een ​​legitiem probleem op te lossen belemmeren en kan de mate waarin hOme™ verhaal kan bieden, beperken.
Gefeliciteerd
bij het thuisbrengen van uw nieuwe apparaat!
Vergeet niet uw product te registreren op homelabs.com/reg voor updates, coupons en andere relevante informatie.
Hoewel het zeer op prijs wordt gesteld, is productregistratie niet vereist om garantie te activeren.

Belangrijke veiligheidsinstructies

hOmeLabs Luchtontvochtiger - iconBELANGRIJKE MEDEDELING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

LET OP:
Deze luchtontvochtiger is standaard ingesteld op: CONTINU MODUS, het uitschakelen van het gebruik van de LINKS RECHTS toetsen. Om weer gebruik te maken van de knoppen, bevestig DE CONTINUE MODUS is uitgeschakeld.

hOmeLabs Luchtontvochtiger - bodem

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES / ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Om letsel aan de gebruiker of andere personen en materiële schade te voorkomen, moeten de volgende instructies worden gevolgd bij het gebruik van de luchtontvochtiger. Onjuiste bediening als gevolg van het negeren van instructies kan schade of letsel veroorzaken.

 1. Overschrijd de classificatie van het stopcontact of aangesloten apparaat niet.
 2. Bedien of schakel de luchtontvochtiger niet uit door de stekker in het stopcontact te steken of de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik in plaats daarvan het bedieningspaneel.
 3. Niet gebruiken als het netsnoer gebroken of beschadigd is.
 4. Pas de lengte van het netsnoer niet aan en deel het stopcontact niet met andere
 5. Raak de stekker niet aan met natte
 6. Installeer de luchtontvochtiger niet op een locatie die kan worden blootgesteld aan brandbaar gas.
 7. Plaats de luchtontvochtiger niet in de buurt van een warmtebron.
 8. Koppel de stroom los als er vreemde geluiden, geuren of rook uit de luchtontvochtiger komen.
 9. Probeer nooit de luchtontvochtiger uit elkaar te halen of te repareren door:
 10. Zorg ervoor dat u de luchtontvochtiger uitschakelt en loskoppelt voordat u hem schoonmaakt.
 11. Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van ontvlambaar gas of brandbare stoffen, zoals benzine, benzeen, verdunner, enz.
 12. Drink of gebruik het water dat uit de luchtontvochtiger wordt afgevoerd niet.
 13. Haal de wateremmer er niet uit terwijl de luchtontvochtiger aan staat
 14. Gebruik de luchtontvochtiger niet in kleine ruimtes.
 15. Plaats de luchtontvochtiger niet op plaatsen waar er water op kan spatten.
 16. Plaats de luchtontvochtiger op een vlak, stevig deel van de
 17. Dek de inlaat- of uitlaatopeningen van de luchtontvochtiger niet af met doeken of handdoeken.
 18. Reinig het apparaat niet met chemicaliën of organische oplosmiddelen, bijv. ethylacetaat,
 19. Dit apparaat is niet bedoeld voor locaties in de buurt van ontvlambare of brandbare
 20. Wees voorzichtig bij het gebruik van de luchtontvochtiger in een ruimte met de volgende personen: baby's, kinderen en ouderen.
 21. Voor mensen die gevoelig zijn voor vochtigheid, zet de vochtigheidsgraad niet te laag op de
 22. Steek nooit uw vinger of andere vreemde voorwerpen in roosters of openingen Wees extra voorzichtig om kinderen hiervoor te waarschuwen
 23. Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en zorg ervoor dat het snoer niet
 24. Klim niet op of ga niet op de
 25. Plaats de filters altijd stevig. Zorg ervoor dat u het filter elke keer schoonmaakt
 26. Als er water in de luchtontvochtiger komt, zet u de luchtontvochtiger uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de klantenservice om gevaar te voorkomen.
 27. Zet geen bloemenvazen ​​of andere waterbakken op de

ELEKTRISCHE INFORMATIE

hOmeLabs Luchtontvochtiger - ELEKTRISCH

 • Het hOme™-naamplaatje bevindt zich op het achterpaneel van de ontvochtiger en bevat elektrische en andere technische gegevens die specifiek zijn voor deze ontvochtiger.
 • Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger goed is geaard. Om schokken en brandgevaar tot een minimum te beperken, is een goede aarding belangrijk. Dit netsnoer is uitgerust met een driepolige aardingsstekker ter bescherming tegen schokken.
 • Uw luchtontvochtiger moet worden gebruikt in een goed geaard stopcontact. Als uw stopcontact niet voldoende geaard is of niet is beschermd door een vertraagde zekering of stroomonderbreker, laat dan een gekwalificeerde elektricien het juiste stopcontact installeren.
 • Vermijd brandgevaar of elektrische schokken. Gebruik geen verlengsnoer of verloopstekker. Verwijder geen pinnen van het/netsnoer.

LET OP

 • Deze luchtontvochtiger kan alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis met toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van de luchtontvochtiger. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met de klantenservice om gevaar te voorkomen.
 • Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud moet de luchtontvochtiger worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
 • Installeer de luchtontvochtiger niet op een locatie die kan worden blootgesteld aan brandbaar gas.
 • Als brandbaar gas zich ophoopt rond de luchtontvochtiger, kan dit brand veroorzaken.
 • Als de luchtontvochtiger tijdens gebruik wordt omgestoten, moet u de luchtontvochtiger uitschakelen en onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Inspecteer de luchtontvochtiger visueel om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Als u vermoedt dat de luchtontvochtiger is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging.
 • Tijdens onweer moet de stroom worden uitgeschakeld om schade aan de luchtontvochtiger door bliksem te voorkomen.
 • Laat het snoer niet onder tapijt lopen. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bekledingen. Leid het snoer niet onder meubels of apparaten door. Leg het snoer uit de buurt van het verkeersgebied en waar het niet kan worden gestruikeld.
 • Gebruik deze luchtontvochtiger niet met een solid-state snelheidsregelaar om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 • De luchtontvochtiger moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
 • Neem contact op met de klantenservice voor reparatie of onderhoud van deze luchtontvochtiger.

Onderdelenbeschrijving

FRONT

ACHTER

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Beschrijving

ACCESSOIRES
(geplaatst in de emmer van de luchtontvochtiger)

hOmeLabs Luchtontvochtiger - ACCESSOIRES

operatie

INVESTMENT

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening1

 • Dit apparaat is mogelijk gekanteld of ondersteboven geplaatst tijdens verzending. Om ervoor te zorgen dat dit apparaat goed werkt, dient u ervoor te zorgen dat dit apparaat vóór het eerste gebruik ten minste 24 uur rechtop staat.
 • Deze luchtontvochtiger is ontworpen om te werken in een werkomgeving tussen 41 °F (5 °C) en 90 °F (32 °C). meer zwenkwielen (geïnstalleerd op vier punten aan de onderkant van de luchtontvochtiger)
 • Forceer de zwenkwielen niet om over het tapijt te bewegen en verplaats de luchtontvochtiger ook niet met water in de emmer. (De luchtontvochtiger kan omvallen en water morsen.)

SLIMME FUNCTIES

 • Automatisch afsluiten
  Wanneer de emmer vol is en/of de vochtigheidsinstelling is bereikt, schakelt de luchtontvochtiger automatisch uit.
 • Inschakelvertraging
  Om schade aan de luchtontvochtiger te voorkomen, start de luchtontvochtiger pas na een volledige cyclus na drie (3) minuten. De bewerking start automatisch na drie (3) minuten.
 • Indicatielampje bak vol
  De Vol-indicator brandt wanneer de emmer klaar is om geleegd te worden.
 • Automatische ontdooiing
  Wanneer de rijp zich op de verdamperspiralen ophoopt, schakelt de compressor uit en blijft de ventilator draaien totdat de rijp is verdwenen.
 • Automatische herstart
  Als de luchtontvochtiger onverwacht uitschakelt als gevolg van een stroomonderbreking, zal de luchtontvochtiger automatisch opnieuw opstarten met de vorige functie-instelling wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld.

NOTITIE:
Alle illustraties in de handleiding zijn alleen bedoeld ter verduidelijking. Uw luchtontvochtiger kan er iets anders uitzien. De werkelijke vorm prevaleert. Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering. Raadpleeg de klantenservice voor details.
CONTROLEPANEEL

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening2

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening4POMP-knop (Alleen van toepassing op HME020391N)
Druk op om de pompwerking te activeren.
Opmerking: Voordat u de pomp start, moet u ervoor zorgen dat de afvoerslang van de pomp is bevestigd, de doorlopende afvoerslang is verwijderd en dat de plastic afdekking van de uitgang van de doorlopende afvoerslang stevig is teruggeplaatst. Als de emmer vol is, begint de pomp te werken. Raadpleeg de volgende pagina's voor het verwijderen van het opgevangen water.
Opmerking: Het heeft in het begin tijd nodig voordat het water wordt opgepompt.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening8COMFORT-knop
Druk op deze knop om de comfortfunctie in/uit te schakelen. Bij dit model kan de luchtvochtigheid niet handmatig worden aangepast, maar wordt deze vooraf ingesteld op een aanbevolen comfortabel niveau op basis van de omgevingstemperatuur. Het niveau wordt geregeld volgens de onderstaande tabel:

Ambient Temperatuur <65 ˚F 65 -77 ˚F >77 ˚F
Relatief Vochtigheid 55% 50% 45%

Opmerking: Media hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19or hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20knop, wordt de COMFORT-modus geannuleerd en kan de vochtigheidsgraad worden aangepast.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening10FILTER-knop
De functie voor het controleren van het filter is een herinnering om het luchtfilter te reinigen voor een efficiëntere werking. Het filterlampje (filterlampje reinigen) knippert na 250 bedrijfsuren. Om te resetten na het reinigen van het filter, drukt u op de filterknop en het lampje gaat uit.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening12CONTINU-knop
Druk op om de continue ontvochtiging te activeren. Het apparaat werkt continu en stopt niet, behalve dat de emmer vol is. In continue modus, de en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19or hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20knoppen zijn vergrendeld.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening5TURBO-knop
Regelt de ventilatorsnelheid. Druk op om Hoge of Normale ventilatorsnelheid te selecteren. Zet de ventilatorregeling op Hoog voor maximale vochtafvoer. Als de luchtvochtigheid is verlaagd en een stille werking de voorkeur heeft, stelt u de ventilatorregeling in op Normaal.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening9TIMER-knop
Druk hierop om een ​​Auto aan of een Auto-uit timer (0 – 24 uur) in te stellen in combinatie met de hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20toetsen. De timer loopt slechts één cyclus, dus vergeet niet om een ​​timer in te stellen voor het volgende gebruik.

 • Druk na het aansluiten van het apparaat op de TIMER knop, zal de TIMER OFF-indicator oplichten, wat betekent dat de instelling van de Auto-off timer is geactiveerd.
  Te gebruiken hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20toetsen om de waarde in te stellen van de tijd dat u het apparaat wilt uitschakelen. De eenmalige instelling van de Auto-off timer is voltooid.
 • Druk op de TIMER nogmaals op de knop drukt, licht de indicator TIMER ON op, wat betekent dat de instelling voor de timer voor automatisch inschakelen is geactiveerd. Gebruik maken van hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20knoppen om de tijd in te stellen waarop u het apparaat de volgende keer wilt inschakelen. De eenmalige instelling van de Auto-off timer is voltooid.
 • Herhaal de bovenstaande handelingen om de timerinstellingen te wijzigen.
 • Houd ingedrukt hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20knoppen om de automatische tijd te wijzigen in stappen van 0.5 uur, tot 10 uur en vervolgens in stappen van 1 uur tot 24 uur. De besturing telt de resterende tijd af tot de start.
 • De geselecteerde tijd wordt binnen 5 seconden geregistreerd en het systeem keert automatisch terug naar de vorige vochtigheidsinstelling.
 • Om een ​​timer te annuleren, stelt u de timerwaarde in op 0.0.
  De bijbehorende timerindicator gaat uit, wat betekent dat de timer is geannuleerd. Een andere manier om een ​​timer te annuleren is door het apparaat opnieuw te starten, de eenmalige timer wordt ook
  ongeldig.
 • Als de emmer vol is, geeft het scherm de foutcode “P2” weer, het apparaat wordt dan automatisch uitgeschakeld. Zowel de Auto-on/Auto-off timer worden geannuleerd.

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening22LED-display
Toont het ingestelde % vochtigheidsniveau van 35% tot 85% of automatische start/stop-tijd (0~24) tijdens het instellen, toont vervolgens het werkelijke (±5% nauwkeurigheid) kamer% vochtigheidsniveau in een bereik van 30% RV (relatieve vochtigheid ) tot 90% RV (relatieve vochtigheid).
Foutcodes:
AS – Fout vochtigheidssensor
ES – Fout temperatuursensor
Beschermingscodes:
P2 – Emmer is vol of bak staat niet in de juiste positie.
Leeg de emmer en plaats deze terug in de juiste positie.
Eb – Emmer is verwijderd of niet in de juiste positie.
Plaats de emmer terug in de juiste positie. (Alleen van toepassing op de unit met pompfunctie.)
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening24Aanknop
Druk hierop om de luchtontvochtiger in en uit te schakelen.
hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening23LINKS / RECHTS-knoppen
NOTITIE: Wanneer de luchtontvochtiger voor het eerst wordt ingeschakeld, gaat deze standaard in de continue modus. Hierdoor wordt het gebruik van de LINKS/RECHTS-knoppen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de continue modus uitschakelt om de functie van deze knoppen terug te krijgen.
Vochtigheid Instellen Bedieningsknoppen

 • Het luchtvochtigheidsniveau kan worden ingesteld binnen een bereik van 35% RV (relatieve luchtvochtigheid) tot 85% RV (relatieve luchtvochtigheid) in stappen van 5%.
 • Voor drogere lucht drukt u op de hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en stel deze in op een lagere procentwaarde (%).
  voor damper lucht, druk op de hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20en stel een hogere procentwaarde (%).

Timer Instellen Bedieningsknoppen

 • Druk hierop om de functie automatisch starten en automatisch stoppen te starten, in combinatie met de hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening19en hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening20knoppen.

Indicatie lichten

 • AAN ……………… Timer AAN lampje
 • UIT ………………. Timer UIT licht
 • VOL ………….. Het waterreservoir is vol en moet worden geleegd
 • ONTDOOIEN ……… Het apparaat staat in de ontdooimodus

Opmerking: Als een van de bovenstaande storingen optreedt, schakelt u de luchtontvochtiger uit en controleert u of er obstakels zijn. Start de luchtontvochtiger opnieuw, als de storing nog steeds aanwezig is, zet u de luchtontvochtiger uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem voor reparatie en/of vervanging contact op met de klantenservice.
HET VERZAMELDE WATER VERWIJDEREN

 1. Gebruik de emmer
  Als de emmer vol is, verwijder je de emmer en maak je hem leeg.
  hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening25
 2. Continu afvoeren
  Water kan automatisch in een afvoerputje worden afgevoerd door de luchtontvochtiger aan een waterslang met een vrouwelijk schroefdraad te bevestigen. (NOTITIE: Op sommige modellen is het uiteinde met vrouwelijke schroefdraad niet inbegrepen)
  hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening26Opmerking: Gebruik geen continue afvoer wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of lager is dan 32 °F (0 °C), anders zal het water bevriezen, waardoor de waterslang verstopt raakt en de luchtontvochtiger kan worden beschadigd.
  hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening29Opmerking:
  Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit en dat er geen lekkage is.
  • Leid de waterslang naar de vloerafvoer of een geschikte afvoervoorziening, de afvoervoorziening moet lager zijn dan de afvoeruitlaat van de luchtontvochtiger.
  • Zorg ervoor dat u de waterslang schuin naar beneden laat lopen, zodat het water er soepel uit kan stromen.
  • Wanneer de continue afvoerfunctie niet wordt gebruikt, verwijder dan de afvoerslang van de uitlaat en plaats de plastic afdekking van de continue afvoerslanguitlaat stevig terug.
 3. Pomp aftappen (Alleen van toepassing op HME020391N)
  • Verwijder de doorlopende afvoerslang van het apparaat.
  Plaats de plastic afdekking van de doorlopende afvoerslanguitlaat stevig terug.
  • Bevestig de pompafvoerslang (buitendiameter: 1/4”; lengte: 16.4 ft) aan de pompafvoerslanguitlaat. De insteekdiepte mag niet minder zijn dan 0.59 inch.
  Leid de afvoerslang naar de vloerafvoer of een geschikte afvoervoorziening.
  hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening30Opmerking:

  Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit en dat er geen lekkage is.
  Als de pompslang valt bij het verwijderen van de emmer, moet u het pomphuis op de unit installeren voordat u de emmer in de unit terugplaatst.
  • De maximale pomphoogte is 16.4 ft.
  hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening32Opmerking: Gebruik de pomp niet wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of lager is dan 32 °F (0 °C), anders zal het water bevriezen, waardoor de waterslang verstopt raakt en de luchtontvochtiger kan worden beschadigd.

Verzorging en reiniging

VERZORGING EN REINIGING VAN DE ONTVOCHTIGER
WAARSCHUWING: Schakel de luchtontvochtiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
Reinig de luchtontvochtiger met water en een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen bleekmiddel of schuurmiddelen.

hOmeLabs Luchtontvochtiger - Bediening35

 1. Maak het rooster en de behuizing schoon
  • Spat geen water rechtstreeks op de hoofdeenheid. Dit kan een elektrische schok veroorzaken, de isolatie verslechteren of het apparaat doen roesten.
  • De luchtinlaat- en uitlaatroosters raken snel vervuild. Gebruik een stofzuigeropzetstuk of borstel om schoon te maken.
 2. Maak de emmer schoon
  Maak de emmer om de twee weken schoon met water en een mild schoonmaakmiddel.
 3. Maak het luchtfilter schoon
  Reinig het filter minstens één keer per 30 dagen met drinkwater.
 4. De luchtontvochtiger opbergen
  Bewaar de luchtontvochtiger wanneer deze voor een lange tijd niet zal worden gebruikt.
  • Nadat u de luchtontvochtiger heeft uitgeschakeld, wacht u een dag totdat al het water in de luchtontvochtiger in de emmer stroomt en leegt u de emmer.
  • Reinig de hoofdontvochtiger, de emmer en het luchtfilter.
  • Wikkel het koord en bundel het met de band.
  • Dek de luchtontvochtiger af met een plastic zak.
  • Bewaar de luchtontvochtiger rechtop op een droge, goed geventileerde plaats.

Probleem oplossen

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, moet uviewhet gebruik van deze lijst kan tijd besparen. Deze lijst bevat de meest voorkomende voorvallen die niet het gevolg zijn van gebrekkig vakmanschap of materiaal in deze luchtontvochtiger.

PROBLEEM

OORZAAK / OPLOSSING

De luchtontvochtiger start niet
 • Zorg ervoor dat de stekker van de luchtontvochtiger volledig in het stopcontact zit. – Controleer de huiszekering/stroomonderbrekerkast.
 • De luchtontvochtiger heeft zijn huidige niveau bereikt of de emmer is vol.
 • De bak staat niet op de juiste plaats.
De luchtontvochtiger droogt de lucht niet zoals het hoort
 • Zorg ervoor dat u voldoende tijd neemt om het vocht te verwijderen.
 • Zorg ervoor dat er geen gordijnen, jaloezieën of meubels zijn die de voor- of achterkant van de luchtontvochtiger blokkeren.
 • De luchtvochtigheid is mogelijk niet laag genoeg ingesteld.
 • Controleer of alle deuren, ramen en andere openingen goed gesloten zijn. – De kamertemperatuur is te laag, lager dan 41°C (5 °F).
 • Er is een petroleumkachel of iets dat waterdamp afgeeft in de kamer.
De luchtontvochtiger maakt een hard geluid tijdens het gebruik
 • Het luchtfilter is verstopt.
 • De luchtontvochtiger is gekanteld in plaats van rechtop zoals het hoort. – Het vloeroppervlak is niet vlak.
Frost verschijnt op de spoelen
 • Dit is normaal. De luchtontvochtiger heeft een automatische ontdooifunctie.
Water op de vloer
 • De luchtontvochtiger werd op een ongelijke vloer geplaatst.
 • Slang naar connector of slangverbinding kan los zitten.
 • Ben van plan de emmer te gebruiken om water op te vangen, maar de aftapplug aan de achterkant is verwijderd.
Er loopt geen water uit de slang
 • Slangen van meer dan 5 meter lang lopen mogelijk niet goed af. Het wordt aanbevolen om de slang zo kort mogelijk te houden voor een goede afvoer. De slang moet lager worden geplaatst dan de onderkant van de luchtontvochtiger en moet vlak en glad worden gehouden zonder knikken.
De pompindicator knippert. (Alleen van toepassing op HME020391N)
 • Het filter is vuil. Raadpleeg het gedeelte Reiniging en onderhoud om het filter te reinigen. – De pompafvoerslang is niet aan de achterkant van de luchtontvochtiger bevestigd.
 • De bak staat niet op de goede plek. Plaats de emmer op de juiste manier.
 • De pompslang zakt. Plaats de pompslang terug. Bel de klantenservice als de fout zich herhaalt.

Neem contact op met de klantenservice als de luchtontvochtiger abnormaal of niet werkt en de bovenstaande oplossingen niet nuttig zijn.

Garantie

hOme™ biedt een beperkte garantie van één jaar (“garantieperiode”) op al onze producten die nieuw en ongebruikt zijn gekocht bij hOme Technologies, LLC of een geautoriseerde wederverkoper, met origineel aankoopbewijs en waar een defect is ontstaan, geheel of substantieel, als gevolg van gebrekkige fabricage, onderdelen of fabricagefouten tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing wanneer schade is veroorzaakt door andere factoren, waaronder maar niet beperkt tot: (a) normale slijtage; (b) misbruik, verkeerde behandeling, ongeval of het niet opvolgen van bedieningsinstructies; (c) blootstelling aan vloeistof of infiltratie van vreemde deeltjes; (d) onderhoud of modificaties van het product anders dan door hOme™; (e) commercieel of niet-huishoudelijk gebruik.
De hOme™-garantie dekt alle kosten die verband houden met het herstellen van het bewezen defecte product door reparatie of vervanging van een defect onderdeel en noodzakelijke arbeid, zodat het voldoet aan de oorspronkelijke specificaties. Er kan een vervangend product worden geleverd in plaats van een defect product te repareren. De exclusieve verplichting van hOme™ onder deze garantie is beperkt tot een dergelijke reparatie of vervanging.
Een bon met daarop de aankoopdatum is vereist voor elke claim, dus bewaar alle bonnen op een veilige plaats. We raden u aan uw product te registreren op onze website, homelabs.com/reg. Hoewel het zeer op prijs wordt gesteld, is de productregistratie niet vereist om enige garantie te activeren en door productregistratie is het originele aankoopbewijs niet nodig.
De garantie vervalt als pogingen tot reparatie worden gedaan door niet-geautoriseerde derden en/of als reserveonderdelen, anders dan die geleverd door hOme™, worden gebruikt.
U kunt tegen een meerprijs ook voor service zorgen nadat de garantie is verlopen.
Dit zijn onze algemene voorwaarden voor garantieservice, maar we dringen er bij onze klanten altijd op aan om bij elk probleem contact met ons op te nemen, ongeacht de garantievoorwaarden. Als je een probleem hebt met een hOme™-product, neem dan contact met ons op via 1-800-898-3002, en we zullen ons best doen om het voor je op te lossen.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u andere wettelijke rechten die van staat tot staat, van land tot land of van provincie tot provincie verschillen. De klant kan dergelijke rechten naar eigen goeddunken doen gelden.

waarschuwing

Deze handleiding moet worden gebruikt met alle items met de modelnummers
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
WAARSCHUWING: Houd alle plastic zakken buiten het bereik van kinderen.
Fabrikant, distributeur, importeur en verkoper zijn niet aansprakelijk voor ENIGE schade veroorzaakt door onjuist gebruik, opslag, onderhoud of het niet opvolgen van waarschuwingen die bij dit product horen.

Contact

Email-Icon.pngCHAT MET ONS OproepBEL ONS SONY CFI-1002A PS5 PlayStation-- Oproepen--EMAIL
homelabs.com/help 1- (800) -898-3002 [e-mail beveiligd]

home-logoAlleen voor huishoudelijk gebruik
1-800-898-3002
[e-mail beveiligd]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
37 East 18 Street, 7e verdieping
New York, NY 10003
Alle rechten voorbehouden, hOme™
Gedrukt in China.

Documenten / bronnen

hOmeLabs Luchtontvochtiger [pdf] Gebruikershandleiding
homeLabs, Energy Star, Nominaal, Luchtontvochtiger, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.