HoMedics-LOGOProfessionele stimulator
Handleiding en
Garantie-informatieHoMedics PGM 1000 AU Pro massagepistoolPGM-1000-AU
1 jaar beperkte garantie

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 16 JAAR EN PERSONEN MET BEPERKTE FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS ALS ZIJ TOEZICHT OF INSTRUCTIES HEBBEN GEGEVEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT BETROKKEN GEVAREN. KINDEREN ZULLEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN GEBRUIKERSONDERHOUD MAG NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT WORDEN UITGEVOERD.

 • Plaats of bewaar apparaten NIET waar ze kunnen vallen of in een bad of gootsteen kunnen worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of in het water laten vallen.
 • Grijp NIET naar een apparaat dat in het water of andere vloeistoffen is gevallen. Droog houden – NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
 • NIET gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
 • Steek NOOIT spelden, metalen sluitingen of voorwerpen in het apparaat of in een opening.
 • Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in dit boekje. Gebruik GEEN hulpstukken die niet door HoMedics worden aanbevolen.
 • Gebruik het apparaat NOOIT als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen. Breng het terug naar het HoMedics Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Probeer het apparaat NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Alle onderhoud aan dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkend HoMedics-servicecentrum.
 • Zorg ervoor dat al het haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van bewegende delen van het product worden gehouden.
 • Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat u dit apparaat gebruikt.
 • Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Als er pijn of ongemak ontstaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw huisarts.
 • Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
  Niet aanbevolen voor gebruik door personen met sensorische tekortkomingen, waaronder diabetische neuropathie.
 • NIET gebruiken bij een baby, een invalide of een slapend of bewusteloos persoon. Gebruik het NIET op een ongevoelige huid of op een persoon met een slechte bloedcirculatie.
 • Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken.
 • Gebruik het NIET langer dan de aanbevolen tijd.
 • Er mag alleen lichte kracht tegen het mechanisme worden uitgeoefend om het risico op letsel uit te sluiten.
 • Gebruik dit product alleen op de zachte weefsels van het lichaam zoals gewenst zonder pijn of ongemak te veroorzaken. Gebruik het niet op het hoofd of op een hard of benig deel van het lichaam.
 • Kneuzingen kunnen optreden ongeacht de regelinstelling of toegepaste druk. Controleer de behandelgebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij het eerste teken van pijn of ongemak.
 • Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
 • Als u het bovenstaande niet opvolgt, bestaat er risico op brand of letsel.

WAARSCHUWING: GEBRUIK VOOR HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ UITSLUITEND DE AFNEEMBARE STROOMVOORZIENING DIE BIJ DIT APPARAAT GELEVERD WORDT.

 • Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakmensen kunnen worden vervangen.
 • Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
 • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
 • Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet bij het verwijderen van de batterij;
 • De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.

NOTITIE: Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw PGM-1000-AU is geleverd.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES:
LET OP: LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt, als u zwanger bent - een pacemaker heeft - u zich zorgen maakt over uw gezondheid
 • Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met diabetes.
 • Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 • Dek het apparaat NOOIT af als het in werking is.
 • Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten per keer.
 • Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Gebruik dit product NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 • Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 • Gebruik dit product NIET voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
 • Gebruik dit product NOOIT in bed.
 • Dit product mag NOOIT worden gebruikt door een persoon die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische tekortkomingen heeft in de onderste helft van zijn lichaam.
 • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of invaliden zonder toezicht van volwassenen.
 • Gebruik dit product NOOIT in auto's.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

LET OP: RAADPLEEG IN GEVAL VAN ZWANGERSCHAP OF ZIEKTE UW ARTS VOORDAT U DE MASSAGER GEBRUIKT.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Batterij Capaciteit 10.8Vdc 2600mAh/3 stuks cellen
Oplaadvolumetage 15VDC 2A, 30W
1e modus Snelheid Niveau I 2100 RPM ± 10%
2e modus Snelheid Niveau II 2400 RPM ± 10%
3e modus Snelheid Niveau III 3000 RPM ± 10%
Verwarming functie 1 niveau; 47°C±3°C (Tijd om de maximale temperatuurinstelling te bereiken vanaf de omgevingstemperatuur (25°C) (2min)
Oplaadtijd 2-2.5hrs
Run Time
(wanneer volledig opgeladen)
EVA-balhoofd met volledig opgeladen batterij
– Tot ca. 3.5 uur (geen verwarmingskop)
Verwarmingskop met volledig opgeladen batterij
– Tot ca. 2.5 uur (verwarming aan)

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

De HoMedics Pro Massager is een draadloos heen en weer bewegend massageapparaat dat diep in uw spierlagen doordringt en pijnlijke en stijve spieren kan verlichten, waardoor u zich ontspannen en opgeladen voelt, perfect voor na het sporten of lichamelijke activiteit.

HoMedics PGM 1000 AU Pro massagepistool - PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING:

 1. Schroef de gewenste massagekop in de bus aan de voorkant van het product.
 2. Draai de snelheidskeuzering aan de onderkant van het product met de klok mee naar de gewenste snelheidsinstelling, de snelheidsindicator-LED('s) op de achterkant van het product gaan branden overeenkomstig de gekozen snelheid.
 3. Beweeg de massagekop voorzichtig over het lichaamsdeel dat u eerst wilt masseren en oefen daarna naar wens meer druk uit. Als je dit type product nog niet eerder hebt gebruikt, is het aan te raden om te beginnen met snelheid I en zachtjes aan te drukken omdat het product een intense massage geeft.
 4. Als u de snelheid van de stimulator wilt verhogen of verlagen, draait u de snelheidskeuzering dienovereenkomstig.
 5. Als u klaar bent met uw massage, draait u de snelheidskeuzering naar de 0-standen om de stimulator uit te schakelen.

DE VERWARMDE KOP GEBRUIKEN

 1. Schroef de verwarmde kop in de stimulator.
 2. Draai de snelheidskeuzering naar de gewenste snelheid.
 3. Begin met masseren, het hoofd heeft 2 minuten nodig om op volledige temperatuur te komen, terwijl het hoofd aan het opwarmen is, zullen de LED's knipperen. Zodra de LED's blijven branden, is de kop op volle temperatuur.
 4. Als u klaar bent met uw massage, draait u de snelheidskeuzering naar de uit-stand en laat u het hoofd afkoelen voordat u het terugplaatst in de koffer.

DE KOUDE KOP GEBRUIKEN

 1. Plaats de koude kop in een vriezer voor minimaal 4 uur of tot het volledig bevroren is.
 2. Schroef de koude kop in de stimulator.
 3. Draai de snelheidskeuzering naar de gewenste snelheid.
 4. Als u klaar bent met uw massage, draait u de snelheidskeuzering naar de uit-stand en verwijdert u de koude kop en plaatst u deze desgewenst terug in de vriezer.
 5. Bewaar de koelkop niet voor het geval deze damp wegens condensatie van recent gebruik.

UW APPARAAT OPLADEN

 1. Om het product op te laden, steekt u de adapter in een 220-240V stopcontact en sluit u de kabel aan op de oplaadaansluiting aan de onderkant van de handgreep
 2. Zodra de oplaadkabel is aangesloten, moeten de oplaadindicator-LED's beginnen te knipperen, dit geeft aan dat het product wordt opgeladen.
 3. Het product moet 2.5 uur worden opgeladen voor ongeveer 3.5 uur gebruik. De verwarmingskop blijft ongeveer 2.5 uur opgeladen
 4. Zodra het product volledig is opgeladen, blijven de indicatielampjes volledig branden.
 5. Koppel het product los van de netvoeding zodra het volledig is opgeladen.

JE APPARAAT REINIGEN
ZORG ERVOOR DAT HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS UITGEVOERD EN LAAT HET AFKOELEN VOORDAT HET SCHOONMAAKT. SCHOON ALLEEN MET EEN ZACHTE, LICHTJE DAMP SPONS.

 • Laat NOOIT water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
 • NIET onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, borstels, glas/meubelpoets, verfverdunner, enz. om schoon te maken.

Gedistribueerd doorHoMedics-LOGO

BEPERKTE GARANTIE VAN 1 JAAR
Wij of ons betekent HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 en onze contactgegevens staan ​​vermeld aan het einde van deze garantie;
U bedoelt de koper of de oorspronkelijke eindgebruiker van de Goederen. U kunt een huishoudelijke gebruiker of een professionele gebruiker zijn;
Leverancier betekent de geautoriseerde distributeur of verkoper van de Goederen die u de Goederen heeft verkocht in Australië en Nieuw-Zeeland, en Goederen betekent het product of de apparatuur die vergezeld ging van deze garantie en gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
Voor Australië:
Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt, met inachtneming van de bepalingen van de Australische consumentenwet, recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt ook het recht, met inachtneming van de bepalingen van de Australische consumentenwet, om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een ernstig defect. Dit is geen volledige verklaring van uw wettelijke rechten als consument.
Voor Nieuw-Zeeland:
Onze Goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Consumer Guarantees Act 1993. Deze garantie is van toepassing in aanvulling op de voorwaarden en garanties die door die wetgeving worden geïmpliceerd.
De garantie
HoMedics verkoopt zijn producten met de bedoeling dat ze bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten. In het onwaarschijnlijke geval dat uw HoMedics-product binnen 1 jaar vanaf de aankoopdatum defect blijkt te zijn vanwege vakmanschap of materialen, zullen we het op eigen kosten vervangen, met inachtneming van de voorwaarden van deze garantie. De garantieperiode is beperkt tot 3 maanden vanaf de aankoopdatum voor producten die commercieel/professioneel worden gebruikt.
Voorwaarden:
Naast de rechten en rechtsmiddelen die u hebt onder de Australische consumentenwetgeving, de wet op consumentengaranties van Nieuw-Zeeland of enige andere toepasselijke wetgeving en zonder dergelijke rechten en rechtsmiddelen uit te sluiten, garantie tegen defecten:

 1. De Goederen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de ontberingen van normaal huishoudelijk gebruik en zijn vervaardigd volgens de hoogste normen met behulp van componenten van de hoogste kwaliteit. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de Goederen gedurende de eerste 12 maanden (3 maanden commercieel gebruik) vanaf de datum van aankoop bij de Leverancier (Garantieperiode) defect blijken te zijn vanwege onjuist vakmanschap of materiaal en geen van uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen van toepassing zijn, zal de Goederen vervangen, onderhevig aan de voorwaarden van deze garantie.
 2. We hoeven de Goederen onder deze Aanvullende Garantie niet te vervangen als de Goederen zijn beschadigd als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik, een ongeval, de bevestiging van een niet-geautoriseerd accessoire, wijziging aan het product, onjuiste installatie, niet-geautoriseerde reparaties of aanpassingen, onjuist gebruik van elektrische /stroomvoorziening, stroomuitval, storing of beschadiging van een werkend onderdeel door het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud, transportschade, diefstal, verwaarlozing, vandalisme, omgevingscondities of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van HoMedics liggen.
 3. Deze garantie is niet van toepassing op de aankoop van gebruikte, gerepareerde of tweedehands producten of op producten die niet zijn geïmporteerd of geleverd door HoMedics Australia Pty Ltd, inclusief maar niet beperkt tot producten die worden verkocht op offshore internetveilingsites.
 4. Deze garantie is alleen van toepassing op consumenten en niet op leveranciers.
 5. Zelfs als we de goederen niet hoeven te vervangen, kunnen we besluiten dit toch te doen. In sommige gevallen kunnen we besluiten om de Goederen te vervangen door een vergelijkbaar alternatief product van onze keuze. Al dergelijke beslissingen zijn naar eigen goeddunken.
 6. Al dergelijke vervangen of vervangen Goederen blijven profiteren van deze Aanvullende Garantie voor de resterende tijd van de oorspronkelijke Garantieperiode (of drie maanden, welke van de twee het langst is).
 7. Deze aanvullende garantie dekt geen artikelen die zijn beschadigd door normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot schilfers, krassen, schaafwonden, verkleuring en andere kleine defecten, waarbij de schade een verwaarloosbaar effect heeft op de werking of prestaties van de goederen.
 8. Deze aanvullende garantie is beperkt tot vervanging of vervanging. Voor zover de wet dit toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door welke oorzaak dan ook en zijn wij niet aansprakelijk voor enige incidentele, gevolg- of speciale schade.
 9. Deze garantie is alleen geldig en afdwingbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Een claim indienen:
Om aanspraak te maken op deze Garantie, moet u de Goederen terugsturen naar de Leverancier (plaats van aankoop) voor vervanging. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail: at cservice@homemedics.com.au of op onderstaand adres.

 • Alle geretourneerde goederen moeten vergezeld gaan van een bevredigend aankoopbewijs dat duidelijk de naam en het adres van de leverancier, de datum en plaats van aankoop en het product identificeert. U kunt het beste een originele, leesbare en ongewijzigde bon of verkoopfactuur overleggen.
 • U dient alle kosten te dragen voor het retourneren van de Goederen of anderszins in verband met het indienen van uw claim onder deze Aanvullende Garantie.

Contact:
AUSTRALI: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefoon: (03) 8756 6500
NIEUW-ZEELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nieuw-Zeeland 0800 232 633

OPMERKINGEN:
.......................................... ..

HoMedics-LOGOCONTACT:
AUSTRALI: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefoon: (03) 8756 6500
NIEUW-ZEELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nieuw-Zeeland 0800 232 633

Documenten / bronnen

HoMedics PGM-1000-AU Pro massagepistool [pdf] Gebruiksaanwijzing
PGM-1000-AU Pro Massage Gun, PGM-1000-AU, Pro Massage Gun, Massage Gun, Pistool

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *