HITACHI-logo

HITACHI H-7726-12 industriële edge-computer

HITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-product-afbeelding

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit boek bevat instructies om u een product veilig te laten gebruiken. Lees en begrijp de onderstaande veiligheidsmaatregelen en INSTRUCTIEHANDLEIDING zorgvuldig voordat u de apparatuur bedient.
Houd bovendien dit document bij de hand zodat u het meteen kunt raadplegen als dat nodig is.
Indicatie over veiligheidsmaatregelen
Dit papier en de waarschuwingslabels gebruiken "waarschuwing" en "voorzichtigheid" als woorden om de mate van gevaar uit te drukken.

 WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.
 LET OP Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot licht of matig letsel.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken en brandgevaar

Als u rook ziet of een ongewone geur ruikt, stop dan de stroomtoevoer naar het apparaat.

・Als u rook ziet of een ongewone geur ruikt, stop dan de stroomtoevoer naar het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met het verkoopkantoor of met ons. Het gebruik van het beschadigde apparaat kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Wijzig het apparaat niet.

・Wijzigingen kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. Hitachi is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit wijziging van het apparaat.

Gebruik het defecte apparaat niet zonder reparatie.

・Als u het apparaat laat vallen of het chassis beschadigt, stop dan de stroomtoevoer naar het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het verkoopkantoor of met ons. Als u het beschadigde apparaat zonder reparatie gebruikt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Gebruik de stroomkabel die bij het apparaat is geleverd.

・Gebruik de stroomkabel die bij het apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere kabel kan apparatuurstoringen, brand of elektrische schokken veroorzaken. Als dit toestel moet worden gebruikt met een voltage over 125 V AC, bereid een geschikte stroomkabel voor en controleer voor gebruik of de kabel goed werkt.

Trek niet aan de kabel door het kabeldeel vast te houden.

・Om een ​​kabel te verwijderen, houdt u de connector vast en trekt u deze er recht uit. Trekken aan de kabel of overmatige kracht uitoefenen op de connector kan de kabel beschadigen en brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik geen tweepolige stekker zonder aardingspool.

・Het stopcontact waarop dit toestel is aangesloten, moet een aardklem (aardpool) hebben. U moet ook een elektrische lekstroomonderbreker installeren. Als u deze maatregelen niet neemt, kan dit brand en elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen condensatie aanwezig is.

・Condensatie kan een kortsluitingsbrand veroorzaken tijdens het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat er geen condensatie aanwezig is.

Vermijd op welke manier dan ook impact op het apparaat.

・Als u het apparaat tijdens gebruik blootstelt aan fysieke schokken, kan er kortsluiting ontstaan. Vermijd op welke manier dan ook impact op het apparaat.

Overige waarschuwingen

Deze apparatuur alleen kan de systeemveiligheid niet garanderen.

 • Configureer een noodstopcircuit of vergrendelingscircuit buiten het product. Een storing van dit product kan de aangesloten apparaten beschadigen of een ongeluk veroorzaken.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in faciliteiten of met apparatuur waar mensenlevens of andere extreme aansprakelijkheid is betrokken of voor het besturen van dergelijke apparatuur. ExampDelen van dergelijke faciliteiten en apparatuur zijn medische apparatuur, kerncentrales of apparatuur, luchtvaart- of ruimteapparatuur en transportfaciliteiten en -apparatuur. Hitachi is niet aansprakelijk voor ongevallen met letsel of overlijden tot gevolg of schade aan eigendommen als gevolg van het gebruik van dit apparaat in dergelijke faciliteiten of met dergelijke apparatuur of besturingssystemen.

VOORZICHTIG tegen vallen

Wees voorzichtig met het uitpakken, transporteren, de instelling van de apparatuur genoeg.

 • Zorg ervoor dat u het apparaat niet laat vallen of kantelen tijdens transport of verwijdering om letsel te voorkomen.
 • Pas op dat u uw vingers niet verwondt bij het uitpakken of transporteren van het apparaat. Uitpakken of dragen van de apparatuur.
 • Zet de apparatuur op een stabiele plaats. wanneer u de apparatuur op een onstabiele plaats plaatst, valt de apparatuur en valt iemand in de apparatuur en veroorzaakt het letsel.
 • Bevestig dat u het bezit, en het werk is zeker genoeg uitgevoerd. Wanneer er sprake is van speling van een slechte installatie en de schroef, valt de apparatuur en kan deze gewond raken.

LET OP tegen brandwonden

Houd er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet wordt.

 • Het apparaat met een storing kan warmte genereren. Vermeden fysiek contact met het apparaat.

Andere waarschuwingen:

Zorg ervoor dat het snoer de juiste classificatie heeft en voldoet aan de plaatselijke veiligheidseisen, ongeacht wat van toepassing is. Anders een elektrische schok
of machinestoring kan het gevolg zijn.

 • De apparatuur wordt geleverd zonder AC-stroomcode. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er een aan te schaffen die de juiste classificatie heeft en voldoet aan de lokale veiligheidseisen, ongeacht van toepassing.
Input rating Plug Configuratie Referentienummer normen Snoer en connector
100V - 120V Noord AmerikaHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-01 1

2

3

ANSI C73.11 NEMA 5-15P IEC 83  

HITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-07

 

 

Drieaderig netsnoer met

een tweepolige driepolige aardingsconnector.
125V  

Noord AmerikaHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-02

1

2

3

ANSI C73.11 NEMA 5-15P IEC C13
200V - 240V Noord AmerikaHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-03 1

2

3

ANSI C73.11 NEMA 6-15P IEC 83  
  4

 

3

CEE (7) II, IV, VII

IEC 83

 
  Universele euroHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-04      
   

UKHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-05

5

3

BS 1365

IEC 83

 
   

AustraliëHITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-06

6 ALS C112  

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

 • Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Voorzorg bij het weggooien van een batterij

 • Dit symboolteken is geldig in landen binnen de Europese Unie. Deze symboolmarkering wordt gespecificeerd in artikel 20 "Informatie voor eindgebruikers" en bijlage II van de EU-richtlijn 2006/66/EG. Deze apparatuur is uitgerust met een lithiumbatterij. In de Europese Unie is er een gescheiden inzamelingssysteem voor gebruikte batterijen en accu's. Verwerk batterijen en accu's op de juiste manier bij een plaatselijk inzamel-/recyclingcentrum.

Voorzorg over EMI

 • Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.

Hoe de apparatuur te starten?

Volg de onderstaande procedure om de apparatuur te starten:

 1. Bevestig dat u elke bovengenoemde instructie voldoende opvolgt.
 2. Zorg ervoor dat de voedingskabel correct op het apparaat is aangesloten.
 3. Nadat u de kabels op het apparaat hebt aangesloten, steekt u de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
 4. Zet de hoofdschakelaar aan (MAIN POWER).
  De KRACHTamp (POWER) licht rood op en wordt dan automatisch groen en het apparaat wordt ingeschakeld.
 5. Wanneer het BIOS start, wordt de STATUS lamp (STATUS) licht rood op. Wanneer het besturingssysteem is gestart en het apparaat draait,
  de STATUS lamp (STATUS) verandert in groen.
  • Wanneer het model zonder besturingssysteem, STATUS lamp is geen verandering.
   HITACHI-H-7726-12-Industrial-Edge-Computer-08

Hoe de stroom van de apparatuur uit te schakelen?

Volg de onderstaande procedure om de stroom van de apparatuur uit te schakelen:

 1. Zorg ervoor dat het besturingssysteem is afgesloten.
 2. Zorg ervoor dat "system gestopt" wordt weergegeven, of de POWER lamp (POWER) licht rood op.
 3. Zet de hoofdschakelaar uit (MAIN POWER).

schakel de stroom van de apparatuur uit;
Volg de onderstaande procedure om de stroom van de apparatuur uit te schakelen:

 1. Zorg ervoor dat het besturingssysteem is afgesloten.
 2. Zorg ervoor dat "system gestopt" wordt weergegeven, of de POWER lamp (POWER) licht rood op.
 3. Zet de hoofdschakelaar uit (MAIN POWER).

Handleidingen

Raadpleeg een handleiding voor meer informatie over het hanteren en afstellen van deze apparatuur.

Documenten / bronnen

HITACHI H-7726-12 industriële edge-computer [pdf] Instructies
H-7726-12, H772612, 2A2JW-H-7726-12, 2A2JWH772612, H-7726-12, industriële edge-computer, H-7726-12 industriële edge-computer

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *