HILTI-LOGO

HILTI DX 462 CM Metaal Stamping-tool

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool

Het is essentieel dat de gebruiksaanwijzing wordt gelezen voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd samen met het apparaat.
Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat is wanneer het aan andere personen wordt gegeven.

Beschrijving van de belangrijkste onderdelen:

 1. Retoureenheid uitlaatgaszuiger
 2. Geleidehuls
 3. Huisvesting
 4. Cartridge geleiding
 5. Ontgrendelingsknop poederregelwiel
 6. Vermogensregeling wiel
 7. Trigger
 8. Grip
 9. Ontgrendelingsknop zuigerretoureenheid
 10. Ventilatiesleuven
 11. Zuiger*
 12. Markeerkop*
 13. Ontgrendelingsknop voor markeerkop

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-1

Deze onderdelen kunnen door de gebruiker/bediener worden vervangen.

Veiligheidsregels

Basis veiligheidsinstructies
Naast de veiligheidsvoorschriften die in de afzonderlijke hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, moeten de volgende punten te allen tijde strikt worden nageleefd.

Gebruik alleen Hilti-patronen of patronen van gelijkwaardige kwaliteit
Het gebruik van patronen van inferieure kwaliteit in Hilti-gereedschappen kan leiden tot ophoping van onverbrand poeder, dat kan exploderen en ernstig letsel kan veroorzaken bij operators en omstanders. Patronen moeten minimaal:
a) Bevestigd zijn door hun leverancier dat ze met succes zijn getest in overeenstemming met EU-norm EN 16264

NOTITIE:

 • Alle Hilti patronen voor kruitschiethamers zijn met succes getest in overeenstemming met EN 16264.
 • De tests gedefinieerd in de norm EN 16264 zijn systeemtests die worden uitgevoerd door de certificeringsinstantie met behulp van specifieke combinaties van patronen en gereedschappen.
  De gereedschapsaanduiding, de naam van de certificeringsinstantie en het systeemtestnummer staan ​​op de cartridgeverpakking.
 • Draag het CE-conformiteitsmerkteken (verplicht in de EU vanaf juli 2013).
  Zie verpakkingenample bij:
  www.hilti.com/dx-cartridges

Gebruik zoals bedoeld
Het gereedschap is ontworpen voor professioneel gebruik bij het markeren van staal.

Verkeerd gebruik

 • Manipulatie of wijziging van het gereedschap is niet toegestaan.
 • Gebruik het gereedschap niet in een explosieve of ontvlambare atmosfeer, tenzij het gereedschap voor dergelijk gebruik is goedgekeurd.
 • Gebruik, om het risico op letsel te voorkomen, alleen originele Hilti-tekens, -cartridges, -accessoires en -reserveonderdelen of van gelijkwaardige kwaliteit.
 • Neem de in de gebruiksaanwijzing afgedrukte informatie over bediening, verzorging en onderhoud in acht.
 • Richt het gereedschap nooit op uzelf of een omstander.
 • Druk de snuit van het gereedschap nooit tegen uw hand of een ander deel van uw lichaam.
 • Probeer geen extreem harde of broze materialen te markeren, zoals glas, marmer, plastic, brons, messing, koper, gesteente, holle baksteen, keramische baksteen of gasbeton.

Technologie

 • Deze tool is ontworpen met de nieuwste beschikbare technologie.\
 • Het gereedschap en de hulpapparatuur kunnen gevaar opleveren als ze verkeerd worden gebruikt door ongetraind personeel of niet volgens de instructies.

Maak de werkplek veilig

 • Voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken, moeten uit het werkgebied worden verwijderd.
 • Gebruik het gereedschap alleen in goed geventileerde werkruimten.
 • Het gereedschap is alleen voor gebruik in de hand.
 • Vermijd ongunstige lichaamshoudingen. Werk vanuit een veilige houding en blijf te allen tijde in balans
 • Houd andere personen, in het bijzonder kinderen, buiten het werkgebied.
 • Houd de handgreep droog, schoon en vrij van olie en vet.

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Gebruik het gereedschap alleen volgens de instructies en alleen als het in onberispelijke staat verkeert.
 • Ga als volgt te werk als een patroon niet goed werkt of niet ontsteekt:
  1. Houd het gereedschap gedurende 30 seconden tegen het werkoppervlak gedrukt.
  2. Als de patroon nog steeds niet afvuurt, trek het gereedschap dan van het werkoppervlak en zorg ervoor dat het niet op uw lichaam of omstanders is gericht.
  3. Voer de patroonstrook handmatig één patroon door.
   Gebruik de resterende cartridges op de strip. Verwijder de gebruikte patroonstrook en voer deze zodanig af dat deze niet opnieuw kan worden gebruikt of verkeerd kan worden gebruikt.
 • Na 2-3 misbaksels (er is geen duidelijke ontploffing hoorbaar en de resulterende markeringen zijn duidelijk minder diep), gaat u als volgt te werk:
  1. Stop onmiddellijk met het gebruik van het hulpmiddel.
  2. Ontlaad en demonteer het gereedschap (zie 8.3).
  3. Controleer de zuiger
  4. Reinig het gereedschap op slijtage (zie 8.5–8.13)
  5. Blijf de tool niet gebruiken als het probleem aanhoudt na het uitvoeren van de hierboven beschreven stappen.
   Laat het gereedschap controleren en indien nodig repareren in een Hilti-reparatiecentrum
 • Probeer nooit een patroon uit de magazijnstrip of het gereedschap te wrikken.
 • Houd de armen gebogen wanneer het gereedschap wordt afgevuurd (strek de armen niet).
 • Laat het geladen gereedschap nooit onbeheerd achter.
 • Ontlaad het gereedschap altijd voordat u begint met schoonmaken, onderhoud of het vervangen van onderdelen en voordat u het opbergt.
 • Ongebruikte patronen en gereedschappen die momenteel niet in gebruik zijn, moeten worden bewaard op een plaats waar ze niet worden blootgesteld aan vocht of overmatige hitte. Het gereedschap moet worden vervoerd en opgeslagen in een gereedschapskist die kan worden afgesloten of beveiligd om gebruik door onbevoegden te voorkomen.

Temperatuur zone(s)

 • Haal het gereedschap niet uit elkaar als het heet is.
 • Overschrijd nooit de aanbevolen maximale indrijfsnelheid (aantal markeringen per uur). Het gereedschap kan anders oververhit raken.
 • Mocht de plastic patroonstrip beginnen te smelten, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap en laat het afkoelen.

Vereisten waaraan gebruikers moeten voldoen

 • De tool is bedoeld voor professioneel gebruik.
 • Het gereedschap mag alleen worden bediend, onderhouden en gerepareerd door geautoriseerd, opgeleid personeel. Dit personeel moet op de hoogte worden gebracht van eventuele speciale gevaren die kunnen optreden.
 • Ga voorzichtig te werk en gebruik het gereedschap niet als uw volledige aandacht niet bij het werk is.
 • Stop met werken met het gereedschap als u zich onwel voelt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • De bediener en andere personen in de directe omgeving moeten altijd oogbescherming, een helm en gehoorbescherming dragen.

Algemene informatie

Signaalwoorden en hun betekenis

WAARSCHUWING
Het woord WAARSCHUWING wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.

LET OP
Het woord VOORZICHTIG wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur of andere eigendommen.

pictogrammen

Waarschuwingsborden

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-5

Verplichtingstekens

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-6

 1. De nummers verwijzen naar de afbeeldingen. De illustraties zijn te vinden op de uitklapbare voorbladen. Houd deze pagina's open terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

In deze gebruiksaanwijzing verwijst de aanduiding "het gereedschap" altijd naar het DX 462CM /DX 462HM kruitschiethamer.

Locatie van identificatiegegevens op het gereedschap
De typeaanduiding en het serienummer zijn op het typeplaatje op het gereedschap gedrukt. Noteer deze informatie in uw gebruiksaanwijzing en raadpleeg deze altijd bij vragen aan uw Hilti-vertegenwoordiger of serviceafdeling.

Type:
Serienummer.:

Omschrijving

De Hilti DX 462HM en DX 462CM zijn geschikt voor het markeren van een grote verscheidenheid aan basismaterialen.
Het gereedschap werkt volgens het beproefde zuigerprincipe en is daarom niet gerelateerd aan hogesnelheidsgereedschappen. Het zuigerprincipe zorgt voor een optimale werk- en bevestigingsveiligheid. De tool werkt met patronen van kaliber 6.8/11.

De zuiger keert terug naar de startpositie en de patronen worden automatisch naar de afvuurkamer gevoerd door gasdruk van de afgevuurde patroon.
Het systeem maakt het mogelijk om comfortabel, snel en voordelig een kwaliteitskeurmerk aan te brengen op een verscheidenheid aan basismaterialen met temperaturen tot 50° C voor de DX 462CM en met temperaturen tot 800° C voor DX 462HM. Er kan elke 5 seconden een markering worden aangebracht of ongeveer elke 30 seconden als karakters worden gewijzigd.
De X-462CM polyurethaan en de X-462HM stalen markeerkoppen zijn geschikt voor 7 van de 8 mm lettertekens of 10 van de 5,6 mm lettertekens, met een hoogte van 6, 10 of 12 mm.
Zoals bij alle kruitschiethamers vormen de DX 462HM en de DX 462CM, de X-462HM en X-462CM markeerkoppen, de markeertekens en de patronen een "technische eenheid". Dit betekent dat probleemloos markeren met dit systeem alleen kan worden gegarandeerd als de karakters en cartridges die speciaal voor het gereedschap zijn vervaardigd, of producten van gelijkwaardige kwaliteit worden gebruikt.
De door Hilti gegeven markerings- en toepassingsaanbevelingen zijn alleen van toepassing als aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Het gereedschap is voorzien van 5-voudige veiligheid - voor de veiligheid van de gebruiker en omstanders.

Het zuigerprincipe

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-7

De energie van de drijflading wordt overgebracht op een zuiger, waarvan de versnelde massa het bevestigingsmiddel in het basismateriaal drijft. Doordat ongeveer 95% van de kinetische energie door de zuiger wordt geabsorbeerd, wordt het bevestigingsmiddel met een veel lagere snelheid (minder dan 100 m/sec.) gecontroleerd in het basismateriaal gedreven. Het aandrijfproces eindigt wanneer de zuiger het einde van zijn slag bereikt. Dit maakt gevaarlijke doorschoten vrijwel onmogelijk wanneer het gereedschap correct wordt gebruikt.

De valbeveiliging 2 is het resultaat van het koppelen van het afvuurmechanisme aan de spanbeweging. Dit voorkomt dat het Hilti DX-gereedschap afvuurt wanneer het op een hard oppervlak valt, ongeacht onder welke hoek de impact plaatsvindt.

De trekkerbeveiliging 3 zorgt ervoor dat de patroon niet kan worden afgevuurd door alleen de trekker over te halen. Het gereedschap kan alleen worden afgevuurd wanneer het tegen het werkoppervlak wordt gedrukt.

De aandrukbeveiliging 4 vereist dat het gereedschap met een aanzienlijke kracht tegen het werkoppervlak wordt gedrukt. Het gereedschap kan alleen worden afgevuurd als het op deze manier volledig tegen het werkoppervlak wordt gedrukt.

Bovendien zijn alle Hilti DX-gereedschappen uitgerust met een beveiliging tegen onbedoeld afvuren 5. Dit voorkomt dat het gereedschap afvuurt als de trekker wordt overgehaald en het gereedschap vervolgens tegen het werkoppervlak wordt gedrukt. Het gereedschap kan alleen worden afgevuurd als het eerst correct tegen het werkoppervlak wordt gedrukt (1.) en vervolgens de trekker wordt overgehaald (2.).

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-8

Cartridges, accessoires en karakters

Markeerkoppen

Bestelaanduiding Applicatie

 • X-462 CM Polyurethaan kop voor markeren tot 50°C
 • X-462 HM Stalen kop voor markeren tot 800°C

Zuigers

Bestelaanduiding Applicatie

 • X-462 PM Standaard zuiger voor markeertoepassingen

Accessoires
Bestelaanduiding Applicatie

 • X-PT 460 Ook wel bekend als het paalgereedschap. Een uitbreidingssysteem waarmee op zeer hete materialen op een veilige afstand kan worden gemarkeerd. Gebruikt met DX 462HM
 • Reservepakket HM1 Om de schroeven en de O-ring te vervangen. Alleen met markeerkop X 462HM
 • Centreer apparaten Voor markering op gebogen oppervlakken. Alleen met X-462CM-markeerkop. (As A40-CML altijd nodig bij gebruik van centreerinrichting)

Personages
Bestelaanduiding Applicatie

 • X-MC-S-personages Scherpe karakters snijden in het oppervlak van het basismateriaal om een ​​indruk te vormen. Ze kunnen worden gebruikt waar de invloed van markering op het basismateriaal niet kritisch is
 • X-MC-LS-tekens Voor gebruik in meer gevoelige toepassingen. Met een afgeronde straal vervormen spanningsarme tekens het oppervlak van het basismateriaal in plaats van te snijden. Op deze manier wordt hun invloed erop verminderd
 • X-MC-MS-tekens Mini-stresskarakters oefenen nog minder invloed uit op het oppervlak van het basismateriaal dan low-stress. Net als deze hebben ze een afgeronde, vervormende straal, maar ontlenen ze hun mini-stresskarakteristieken aan het onderbroken stippenpatroon (alleen beschikbaar op speciale)

Neem contact op met uw plaatselijke Hilti Center of Hilti-vertegenwoordiger voor meer informatie over andere bevestigingsmiddelen en accessoires.

Cartridges

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-20

90% van alle markering kan worden uitgevoerd met de groene cartridge. Gebruik de cartridge met het laagst mogelijke vermogen om slijtage aan de zuiger, slagkop en markeertekens tot een minimum te beperken

Reinigingsset
Hilti spray, platte borstel, grote ronde borstel, kleine ronde borstel, schraper, poetsdoek.

Technische gegevens

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-21

Recht op technische wijzigingen voorbehouden!

Voor gebruik

Gereedschap inspectie

 • Zorg ervoor dat er geen patroonstrip in het gereedschap zit. Als er patroonstrip in het gereedschap zit, verwijder deze dan met de hand uit het gereedschap.
 • Controleer regelmatig alle externe onderdelen van het gereedschap op beschadigingen en controleer of alle bedieningselementen naar behoren werken.
  Gebruik het gereedschap niet als er onderdelen beschadigd zijn of als de bedieningselementen niet goed werken. Laat het gereedschap indien nodig repareren in een Hilti-servicecentrum.
 • Controleer de zuiger op slijtage (zie “8. Verzorging en onderhoud”).

Veranderen van de markeerkop

 1. Controleer of er geen patroonstrip in het gereedschap aanwezig is. Als er een patroonstrip in het gereedschap zit, trek deze dan met de hand omhoog en uit het gereedschap.
 2. Druk op de ontgrendelingsknop aan de zijkant van de markeerkop.
 3. Schroef de markeerkop los.
 4. Controleer de zuiger van de markeerkop op slijtage (zie "Verzorging en onderhoud").
 5. Duw de zuiger zo ver mogelijk in het gereedschap.
 6. Duw de markeerkop stevig op de zuigerretoureenheid.
 7. Schroef de markeerkop op het gereedschap totdat deze vastklikt.

Werking

LET OP

 • Het basismateriaal kan versplinteren of fragmenten van de patroonstrook kunnen wegvliegen.
 • Rondvliegende fragmenten kunnen lichaamsdelen of de ogen verwonden.
 • Draag een veiligheidsbril en een helm (gebruikers en omstanders).

LET OP

 • De markering wordt bereikt door een patroon dat wordt afgevuurd.
 • Te veel lawaai kan het gehoor beschadigen.
 • Draag gehoorbescherming (gebruikers en omstanders).

WAARSCHUWING

 • Het gereedschap kan vuurklaar worden gemaakt als het tegen een deel van het lichaam wordt gedrukt (bijv. hand).
 • In de "klaar om te vuren" -toestand kan een markeerkop in een deel van het lichaam worden gedreven.
 • Druk de markeerkop van het gereedschap nooit tegen lichaamsdelen.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-9

WAARSCHUWING

 • Onder bepaalde omstandigheden kan het gereedschap vuurklaar worden gemaakt door de markeerkop terug te trekken.
 • In de "klaar om te vuren" -toestand kan een markeerkop in een deel van het lichaam worden gedreven.
 • Trek de markeerkop nooit met de hand terug.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-10

7.1 Laden van de karakters
De markeerkop kan 7 tekens van 8 mm breed of 10 tekens van 5.6 mm breed ontvangen
 1. Voer de tekens in volgens de gewenste markering.
  Vergrendelingshendel in de ongeblokkeerde stand
 2. Plaats de markeertekens altijd in het midden van de markeerkop. Aan elke kant van de tekenreeks moet een gelijk aantal spatietekens worden ingevoegd
 3. Compenseer indien nodig een ongelijke randafstand met behulp van het markeringsteken <–>. Dit zorgt voor een gelijkmatige impact
 4. Na het invoeren van de gewenste markeringstekens moeten deze worden vastgezet door aan de vergrendelingshendel te draaien
 5. Het gereedschap en de kop zijn nu gereed voor gebruik.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-2

LET OP:

 • Gebruik alleen originele spatietekens als spatie. In noodgevallen kan een normaal personage worden weggeslepen en gebruikt.
 • Plaats markeringstekens niet ondersteboven. Dit resulteert in een kortere levensduur van de slagtrekker en vermindert de markeringskwaliteit

7.2 Plaatsen van de patroonstrip
Laad de patroonstrip (smal uiteinde eerst) door deze in de onderkant van de gereedschapsgreep te steken totdat deze gelijk ligt. Als de strip gedeeltelijk is gebruikt, trek deze dan door tot er een ongebruikte patroon in de kamer zit. (Het laatst zichtbare nummer op de achterkant van de patroonstrook geeft aan welke patroon als volgende wordt afgevuurd.)

7.3 Afstellen van het aandrijfvermogen
Selecteer een cartridge-vermogensniveau en vermogensinstelling die geschikt zijn voor de toepassing. Als je dit op basis van eerdere ervaringen niet kunt inschatten, begin dan altijd met het laagste vermogen.

 1. Druk op de ontgrendelknop.
 2. Draai het vermogensregelwiel op 1.
 3. Vuur het gereedschap af.
 4. Als de markering niet duidelijk genoeg is (dwz niet diep genoeg), verhoog dan de vermogensinstelling door aan het vermogensregelwiel te draaien. Gebruik indien nodig een krachtigere cartridge.

Markeren met het gereedschap

 1. Druk het gereedschap in een rechte hoek stevig tegen het werkoppervlak.
 2. Vuur het gereedschap af door de trekker over te halen

WAARSCHUWING

 • Druk nooit met de handpalm op de markeerkop. Dit is een gevaar voor ongevallen.
 • Overschrijd nooit de maximale indrijfsnelheid van het bevestigingsmiddel.

7.5 Het gereedschap herladen
Verwijder de gebruikte patroonstrip door deze omhoog uit de tool te trekken. Laad een nieuwe patroonstrook.

Verzorging en onderhoud

Wanneer dit type gereedschap onder normale bedrijfsomstandigheden wordt gebruikt, hopen vuil en resten zich op in het gereedschap en zijn ook functioneel relevante onderdelen onderhevig aan slijtage.
Regelmatige inspecties en onderhoud zijn daarom essentieel om een ​​betrouwbare werking te garanderen. We raden aan om het gereedschap te reinigen en de zuiger en zuigerrem minstens wekelijks te controleren wanneer het gereedschap intensief wordt gebruikt, en uiterlijk na het inslaan van 10,000 bevestigingsmiddelen.

Onderhoud van het gereedschap
De buitenmantel van het gereedschap is gemaakt van slagvaste kunststof. De grip bestaat uit een gedeelte van synthetisch rubber. De ventilatiesleuven moeten vrij zijn en te allen tijde schoon worden gehouden. Laat geen vreemde voorwerpen in het gereedschap binnendringen. Gebruik een iets damp doek om de buitenkant van het gereedschap regelmatig schoon te maken. Gebruik voor het reinigen geen spray- of stoomreinigingssysteem.

Onderhoud
Controleer regelmatig alle externe onderdelen van het gereedschap op beschadigingen en controleer of alle bedieningselementen naar behoren werken.
Gebruik het gereedschap niet als er onderdelen beschadigd zijn of als de bedieningselementen niet goed werken. Laat het gereedschap indien nodig repareren in een Hilti-servicecentrum.

LET OP

 • Het gereedschap kan tijdens het gebruik heet worden.
 • U kunt uw handen verbranden.
 • Haal het gereedschap niet uit elkaar terwijl het heet is. Laat het gereedschap afkoelen.

Onderhoud van het gereedschap
Het gereedschap moet worden onderhouden als:

 1. Patronen werken niet goed
 2. De aandrijfkracht van het bevestigingsmiddel is inconsistent
 3. Als je merkt dat:
  • contactdruk neemt toe,
  • triggerkracht neemt toe,
  • vermogensregeling is moeilijk af te stellen (stijf),
  • de patroonstrip is moeilijk te verwijderen.

VOORZICHTIG tijdens het schoonmaken van het gereedschap:

 • Gebruik nooit vet voor onderhoud/smering van gereedschapsonderdelen. Dit kan de functionaliteit van de tool sterk beïnvloeden. Gebruik alleen Hilti-spray of iets dergelijks van gelijkwaardige kwaliteit.
 • Vuil van de DX-tool bevat stoffen die uw gezondheid in gevaar kunnen brengen.
  • Adem het stof van het schoonmaken niet in.
  • Houd stof uit de buurt van voedsel.
  • Was uw handen na het reinigen van het gereedschap.

8.3 Demonteer het gereedschap

 1. Controleer of er geen patroonstrip in het gereedschap aanwezig is. Als er een patroonstrip in het gereedschap zit, trek deze dan met de hand omhoog en uit het gereedschap.
 2. Druk op de ontgrendelingsknop aan de markeerkopzijde.
 3. Schroef de markeerkop los.
 4. Verwijder de markeerkop en de zuiger.

8.4 Controleer de zuiger op slijtage

Vervang de zuiger als:

 • Het is kapot
 • De punt is zwaar versleten (d.w.z. een segment van 90° is afgebroken)
 • Zuigerveren zijn kapot of ontbreken
 • Het is gebogen (controleer dit door het op een vlakke ondergrond te rollen)

NOTITIE

 • Gebruik geen versleten zuigers. Wijzig of slijp zuigers niet

8.5 Schoonmaken van de zuigerveren

 1. Reinig de zuigerveren met de platte borstel tot ze vrij kunnen bewegen.
 2. Spuit de zuigerveren licht in met Hilti spray.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-3

8.6 Reinig het schroefdraadgedeelte van de markeerkop

 1. Reinig de draad met de platte borstel.
 2. Spuit de draad licht in met Hilti spray.

8.7 Demonteer de zuigerretoureenheid

 1. Druk op de ontgrendelingsknop op het grijpgedeelte.
 2. Schroef de zuigerretoureenheid los.

8.8 Reinig de zuigerretoureenheid

 1. Reinig de veer met de platte borstel.
 2. Reinig de voorkant met de platte borstel.
 3. Gebruik de kleine ronde borstel om de twee gaten aan de kopzijde schoon te maken.
 4. Gebruik de grote ronde borstel om het grote gat schoon te maken.
 5. Spuit de zuigerretoureenheid licht in met Hilti spray.

8.9 Reinig de binnenkant van de behuizing

 1. Gebruik de grote ronde borstel om de binnenkant van de behuizing schoon te maken.
 2. Spray de binnenkant van de behuizing licht in met Hilti spray.

8.10 Reinig de patroonstripgeleiding
Gebruik de meegeleverde schraper om de rechter en linker patroonstripgeleiders schoon te maken. De rubberen afdekking moet iets worden opgetild om het reinigen van de geleiding te vergemakkelijken.

8.11 Spuit het krachtregelwiel licht in met Hilti spray.

 

8.12 Monteer de zuigerretoureenheid

 1. Breng de pijlen op de behuizing en op de retoureenheid van de uitlaatgaszuiger in lijn.
 2. Duw de zuigerretoureenheid zo ver mogelijk in de behuizing.
 3. Schroef de zuigerretoureenheid op het gereedschap totdat deze vastklikt.

8.13 Monteer het gereedschap

 1. Duw de zuiger zo ver mogelijk in het gereedschap.
 2. Druk de markeerkop stevig op de zuigerretoureenheid.
 3. Schroef de markeerkop op het gereedschap totdat deze vastklikt.

8.14 Reiniging en onderhoud van de X-462 HM stalen markeerkop
De stalen markeerkop moet worden gereinigd: na een groot aantal markeringen (20,000) / wanneer er problemen optreden, bijv. slagzuiger beschadigd / wanneer de markeerkwaliteit achteruit gaat

 1. Verwijder de markeringen door de vergrendelingshendel in de open stand te draaien
 2. Verwijder de 4 borgschroeven M6x30 met een inbussleutel
 3. Scheid de bovenste en onderste delen van de behuizing door bijvoorbeeld enige kracht uit te oefenenampdoor een rubberen hamer te gebruiken
 4. Verwijder en controleer afzonderlijk op slijtage, de slagtrekker met O-ring, de dempers en de adapter
 5. Verwijder de vergrendelingshendel met as
 6. Let vooral op de slijtage van de slagtrekker. Het niet vervangen van een versleten of gebarsten slagtrekker kan voortijdige breuk en slechte markeringskwaliteit veroorzaken.
 7. Reinig de binnenkant van de kop en de as
 8. Monteer het adapterstuk in de behuizing
 9. Monteer een nieuwe rubberen O-ring op de slagtrekker
 10. Steek de as met vergrendelingshendel in de boring
 11. Plaats na het installeren van de slagtrekker de dempers
 12. Word lid van de bovenste en onderste behuizing. Zet de 4 borgschroeven M6x30 vast met loctite en inbussleutel.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-4

8.15 Reiniging en onderhoud van de X-462CM polyurethaan markeerkop
De markeerkop van polyurethaan moet worden gereinigd: na een groot aantal markeringen (20,000) / wanneer er problemen optreden, bijv. slagtrekker beschadigd / wanneer de markeerkwaliteit achteruit gaat

 1. Verwijder de markeringen door de vergrendelingshendel in de open stand te draaien
 2. Draai de borgschroef M6x30 ongeveer 15 keer los met een inbussleutel
 3. Verwijder het staartstuk van de markeerkop
 4. Verwijder en controleer afzonderlijk op slijtage, de slagtrekker met O-ring, de dempers en de adapter. Steek indien nodig een drevel door de boring.
 5. Verwijder de vergrendelingshendel met as door deze in de ontgrendelde stand te draaien en enige kracht uit te oefenen.
 6. Let vooral op de slijtage van de slagtrekker. Het niet vervangen van een versleten of gebarsten slagtrekker kan voortijdige breuk en slechte markeringskwaliteit veroorzaken.
 7. Reinig de binnenkant van de kop en de as
 8. Steek de as met vergrendelingshendel in de boring en druk deze stevig aan totdat deze vastklikt
 9. Monteer een nieuwe rubberen O-ring op de slagtrekker
 10. Plaats de absorber op de slagtrekker en plaats deze in de markeerkop
 11. Plaats het staartstuk in de markeerkop en draai de borgschroef M6x30 vast met een inbussleutel

8.16 Controle van het gereedschap na verzorging en onderhoud
Controleer na verzorging en onderhoud van het gereedschap of alle beschermings- en veiligheidsinrichtingen zijn aangebracht en correct werken.

NOTITIE

 • Het gebruik van andere smeermiddelen dan Hilti spray kan rubberen onderdelen beschadigen.

Probleem oplossen

Fout Veroorzaken Mogelijke oplossingen
   
Cartridge niet vervoerd

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-11

■ Beschadigde patroonstrip

■ Ophoping van koolstof

 

 

■ Gereedschap beschadigd

■ Patroonstrip vervangen

■ Reinig de patroonstripgeleiding (zie 8.10)

Als het probleem aanhoudt:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

   
Patroonstrip kan niet verwijderd

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-12

■ Gereedschap oververhit vanwege hoge instelsnelheid

 

■ Gereedschap beschadigd

WAARSCHUWING

Probeer nooit een patroon uit de magazijnstrip of het gereedschap los te wrikken.

■ Laat het gereedschap afkoelen en probeer dan voorzichtig de patroonstrip te verwijderen

Indien niet mogelijk:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

   
Cartridge kan niet worden afgevuurd

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-13

■ Slechte cartridge

■ Koolafzetting

WAARSCHUWING

Probeer nooit een patroon uit de magazijnstrip of het gereedschap te wrikken.

■ Voer de patroonstrook handmatig één patroon door

Als het probleem vaker voorkomt: reinig het gereedschap (zie 8.3–8.13)

Als het probleem aanhoudt:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

   
Patroonstrip smelt

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-14

■ Gereedschap wordt te lang samengedrukt tijdens het schroeven.

■ Bevestigingsfrequentie is te hoog

■ Druk het gereedschap minder lang samen tijdens het vastdraaien.

■ Verwijder de patroonstrip

■ Demonteer het gereedschap (zie 8.3) voor snelle afkoeling en om mogelijke schade te voorkomen

Als het gereedschap niet kan worden gedemonteerd:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

   
Cartridge valt uit de patroonstrook

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-15

■ Bevestigingsfrequentie is te hoog

WAARSCHUWING

Probeer nooit een patroon uit de magazijnstrip of het gereedschap los te wrikken.

■ Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap en laat het afkoelen

■ Patroonstrip verwijderen

■ Laat het gereedschap afkoelen.

■ Reinig het gereedschap en verwijder losse patronen.

Als het onmogelijk is om het gereedschap te demonteren:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

Fout Veroorzaken Mogelijke oplossingen
   
De operator merkt op:

verhoogde contactdruk

verhoogde trekkerkracht

vermogensregeling stroef af te stellen

patroonstrip is moeilijk verwijderen

■ Koolafzetting ■ Gereedschap reinigen (zie 8.3–8.13)

■ Controleer of de juiste cartridges zijn gebruikt (zie 1.2) en of ze in perfecte staat verkeren.

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-22

Zuigerretoureenheid zit vast

 

 

 

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-17

 

 

 

■ Koolafzetting ■ Trek het voorste deel van de zuigerretoureenheid met de hand uit het gereedschap

■ Controleer of de juiste cartridges zijn gebruikt (zie 1.2) en of ze in perfecte staat verkeren.

■ Gereedschap reinigen (zie 8.3–8.13)

Als het probleem aanhoudt:

■ Neem contact op met het Hilti reparatiecentrum

   
Variatie in markeerkwaliteit ■ Zuiger beschadigd

■ Beschadigde onderdelen

(slagzuiger, O-ring) in de markeerkop

■ Versleten karakters

■ Controleer de zuiger. Vervang indien nodig

■ De markeerkop reinigen en onderhouden (zie 8.14–8.15)

 

■ Controleer de kwaliteit van de markeertekens

Beschikking

De meeste materialen waaruit Hilti elektrisch aangedreven gereedschappen zijn vervaardigd, kunnen worden gerecycled. De materialen moeten correct worden gescheiden voordat ze kunnen worden gerecycled. In veel landen heeft Hilti al regelingen getroffen voor het terugnemen van uw oude kruitschiethamers voor recycling. Vraag uw Hilti-klantenservice of Hilti-verkoopvertegenwoordiger om meer informatie.
Als u het elektrisch aangedreven gereedschap zelf wilt inleveren bij een afvalverwerkingsbedrijf voor recycling, gaat u als volgt te werk:
Demonteer de gereedschappen zo ver mogelijk zonder speciaal gereedschap.

Scheid de afzonderlijke delen als volgt:

Onderdeel / montage Hoofd materiaal recycling
Toolbox Plastic Kunststof recycling
Buitenomhulling Kunststof/synthetisch rubber Kunststof recycling
Schroeven, kleine onderdelen Stalen Schroot
Gebruikte patroonstrip Kunststof/staal Volgens lokale regelgeving

Fabrieksgarantie – DX tools

Hilti garandeert dat het geleverde gereedschap vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is geldig zolang het gereedschap correct wordt bediend en behandeld, correct wordt schoongemaakt en onderhouden en in overeenstemming met de Hilti Gebruiksaanwijzing, en het technische systeem wordt onderhouden.
Dit betekent dat alleen originele Hilti verbruiksartikelen, componenten en reserveonderdelen of andere producten van gelijkwaardige kwaliteit in het gereedschap mogen worden gebruikt.

Deze garantie biedt alleen gratis reparatie of vervanging van defecte onderdelen gedurende de gehele levensduur van het gereedschap. Onderdelen die gerepareerd of vervangen moeten worden als gevolg van normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Aanvullende claims zijn uitgesloten, tenzij strikte nationale regels een dergelijke uitsluiting verbieden. In het bijzonder is Hilti niet verplicht voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen of uitgaven in verband met of als gevolg van het gebruik van, of het onvermogen om het gereedschap voor welk doel dan ook te gebruiken. Impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel zijn specifiek uitgesloten.

Stuur voor reparatie of vervanging het gereedschap of gerelateerde onderdelen onmiddellijk na ontdekking van het defect naar het opgegeven adres van de lokale Hilti-marketingorganisatie.
Dit vormt Hilti's volledige verplichting met betrekking tot garantie en vervangt alle eerdere of gelijktijdige opmerkingen.

EG-verklaring van overeenstemming (origineel)

Benaming: Kruitschiethamer
Type: DX 462HM/CM
Jaar van ontwerp: 2003

Wij verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Hoofd Kwaliteit & Processen Management Hoofd BU Meetsystemen
BU Directe bevestiging BU Meetsystemen
08 / 2012 08 / 2012

Technische documentatie filed bij:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistraße 6
86916 aankoop ring
Duitsland

CIP-keurmerk

Voor CIP-lidstaten buiten het EU- en EFTA-rechtsgebied geldt het volgende:
De Hilti DX 462 HM/CM is systeem- en typegekeurd. Als gevolg hiervan draagt ​​het gereedschap het vierkante goedkeuringsmerk met goedkeuringsnummer S 812. Hilti garandeert daarmee overeenstemming met het goedgekeurde type.

Onaanvaardbare gebreken of tekortkomingen enz. die tijdens het gebruik van het gereedschap worden vastgesteld, moeten worden gemeld aan de verantwoordelijke persoon bij de goedkeuringsinstantie (PTB, Braunschweig)) en aan het bureau van de Permanente Internationale Commissie (CIP) (Permanent Internationale Commissie, Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brussel, België).

Gezondheid en veiligheid van de gebruiker

Geluidsinformatie

Poeder-aangedreven gereedschap

 • Type: DX 462HM/CM
 • Model: Serieproductie
 • Caliber: 6.8/11 groen
 • Vermogen instelling: 4
 • Aanvraag: Stalen blokken markeren met reliëfkarakters (400×400×50 mm)

Aangegeven meetwaarden van geluidskarakteristieken volgens 2006/42/EG

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-23

Bedienings- en opstellingsvoorwaarden:
Opstelling en bediening van de pin-driver volgens E DIN EN 15895-1 in de semi-echovrije testruimte van Müller-BBM GmbH. De omgevingsomstandigheden in de testruimte voldoen aan DIN EN ISO 3745.

Test procedure:
Omhullende oppervlaktemethode in echovrije ruimte op reflecterend oppervlak volgens E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 en DIN EN ISO 11201.

NOTITIE: De gemeten geluidsemissies en de daarbij behorende meetonzekerheid vormen de bovengrens voor de tijdens de metingen te verwachten geluidswaarden.
Variaties in bedrijfsomstandigheden kunnen afwijkingen van deze emissiewaarden veroorzaken.

 • 1 ± 2dB (A)
 • 2 ± 2dB (A)
 • 3 ± 2dB (C)

trilling
De aangegeven totale trillingswaarde volgens 2006/42/EC is niet hoger dan 2.5 m/s2.
Meer informatie over de gezondheid en veiligheid van de gebruiker is te vinden op de Hilti web plaats: www.hilti.com/hse

X-462 HM-markeerkop

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-18

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-24

X-462 CM markeerkop

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-19

HILTI-DX-462-CM-Metaal-Stamping-Tool-25

Het is een vereiste voor het Verenigd Koninkrijk dat de cartridges UKCA-compatibel moeten zijn en het UKCA-conformiteitsmerk moeten dragen.

EG-verklaring van overeenstemming | Britse conformiteitsverklaring

Fabrikant:
Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan| Liechtenstein

Importeur:
Hilti (Gt. Groot-Brittannië) Limited
Trafford Wharf Road 1, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

Serienummers: 1-99999999999
2006/42/EG | Levering van machines (veiligheid)
Reglement 2008

Hilti Corporation
LI-9494Schaan
Tel: + 423 234 21 11
Fax: + 423 234 29 65
www.hilti.groep

Documenten / bronnen

HILTI DX 462 CM Metaal Stamping-tool [pdf] Gebruiksaanwijzing
DX 462 CM, Metaal Stamping Tool, DX 462 CM Metaal Stamping Tool, Stampgereedschap, DX 462 HM

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *